]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/cs.po
* Finally implemented a simple per-page data storage mechanism for plugins,
[ikiwiki.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of ikiwiki.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2007-12-08 17:15-0500\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-05-09 21:21+0200\n"
12 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
13 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: ../IkiWiki/CGI.pm:172
19 msgid "You need to log in first."
20 msgstr "Nejprve se musíte přihlásit."
21
22 #: ../IkiWiki/CGI.pm:234
23 msgid "Login"
24 msgstr "Přihlášení"
25
26 #: ../IkiWiki/CGI.pm:235
27 msgid "Preferences"
28 msgstr "Předvolby"
29
30 #: ../IkiWiki/CGI.pm:236
31 msgid "Admin"
32 msgstr "Správce"
33
34 #: ../IkiWiki/CGI.pm:294
35 msgid "Preferences saved."
36 msgstr "Nastavení uloženo."
37
38 #: ../IkiWiki/CGI.pm:354
39 #, perl-format
40 msgid "%s is not an editable page"
41 msgstr "%s není editovatelná stránka"
42
43 #: ../IkiWiki/CGI.pm:443 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
44 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:230 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
45 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:99
46 #: ../IkiWiki/Render.pm:179
47 msgid "discussion"
48 msgstr "diskuse"
49
50 #: ../IkiWiki/CGI.pm:489
51 #, perl-format
52 msgid "creating %s"
53 msgstr "vytvářím %s"
54
55 #: ../IkiWiki/CGI.pm:507 ../IkiWiki/CGI.pm:526 ../IkiWiki/CGI.pm:536
56 #: ../IkiWiki/CGI.pm:569 ../IkiWiki/CGI.pm:617
57 #, perl-format
58 msgid "editing %s"
59 msgstr "upravuji %s"
60
61 #: ../IkiWiki/CGI.pm:711
62 msgid "You are banned."
63 msgstr "Jste vyhoštěni."
64
65 #: ../IkiWiki/CGI.pm:731
66 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
67 msgstr "přihlášení selhalo; možná si musíte povolit cookies?"
68
69 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:69
70 #, perl-format
71 msgid "missing %s parameter"
72 msgstr "chybí parametr %s"
73
74 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:97
75 msgid "new feed"
76 msgstr "nový zdroj"
77
78 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:111
79 msgid "posts"
80 msgstr "příspěvky"
81
82 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:113
83 msgid "new"
84 msgstr "nový"
85
86 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:230
87 #, perl-format
88 msgid "expiring %s (%s days old)"
89 msgstr "expiruji %s (stará %s dnů)"
90
91 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:237
92 #, perl-format
93 msgid "expiring %s"
94 msgstr "expiruji %s"
95
96 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:263
97 #, perl-format
98 msgid "processed ok at %s"
99 msgstr "zpracováno ok %s"
100
101 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:268
102 #, perl-format
103 msgid "checking feed %s ..."
104 msgstr "kontroluji zdroj %s ..."
105
106 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
107 #, perl-format
108 msgid "could not find feed at %s"
109 msgstr "nemohu najít zdroj na %s"
110
111 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:288
112 msgid "feed not found"
113 msgstr "zdroj nebyl nalezen"
114
115 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:299
116 #, perl-format
117 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
118 msgstr "(neplatné UTF-8 bylo ze zdroje odstraněno)"
119
120 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:304
121 msgid "feed crashed XML::Feed!"
122 msgstr "zdroj shodil XML::Feed!"
123
124 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:377
125 #, perl-format
126 msgid "creating new page %s"
127 msgstr "vytvářím novou stránku %s"
128
129 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
130 #, perl-format
131 msgid "%s from %s"
132 msgstr ""
133
134 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:44
135 msgid "There are no broken links!"
136 msgstr "Žádné porušené odkazy!"
137
138 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
139 #, perl-format
140 msgid "%s parameter is required"
141 msgstr "parametr %s je vyžadován"
142
143 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
144 msgid "fortune failed"
145 msgstr "fortune selhal"
146
147 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
148 msgid "failed to find url in html"
149 msgstr "v html se nepodařilo nalézt url"
150
151 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:58
152 msgid "failed to run graphviz"
153 msgstr "nepodařilo se spustit graphviz"
154
155 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
156 msgid "prog not a valid graphviz program"
157 msgstr "program není platným programem graphviz"
158
159 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:48
160 #, perl-format
161 msgid "bad size \"%s\""
162 msgstr "chybná velikost \"%s\""
163
164 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:58 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
165 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
166 #, perl-format
167 msgid "failed to read %s: %s"
168 msgstr "nelze číst %s: %s"
169
170 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:65
171 #, perl-format
172 msgid "failed to resize: %s"
173 msgstr "nelze změnit velikost: %s"
174
175 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:96
176 #, fuzzy, perl-format
177 msgid "failed to determine size of image %s"
178 msgstr "nelze změnit velikost: %s"
179
180 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:42
181 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
182 msgstr "Při používání --rss nebo --atom musíte pomocí --url zadat url k wiki"
183
184 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:135
185 #, perl-format
186 msgid "unknown sort type %s"
187 msgstr "neznámý typ řazení %s"
188
189 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191
190 msgid "Add a new post titled:"
191 msgstr "Přidat nový příspěvek nazvaný:"
192
193 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:207
194 #, perl-format
195 msgid "nonexistant template %s"
196 msgstr "neexistující šablona %s"
197
198 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:238 ../IkiWiki/Render.pm:103
199 msgid "Discussion"
200 msgstr "Diskuse"
201
202 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:452
203 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
204 msgstr "RPC::XML::Client nebyl nalezen, nepinkám"
205
206 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
207 msgid "failed to run dot"
208 msgstr "nepodařilo se spustit dot"
209
210 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:25
211 #, perl-format
212 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
213 msgstr "Stránka %s je zamknutá uživatelem %s a nelze ji měnit"
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
216 #, perl-format
217 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
218 msgstr ""
219 "selhalo nahrání perlového modulu Markdown.pm (%s) nebo /usr/bin/markdown (%s)"
220
221 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:77
222 #, fuzzy
223 msgid "redir page not found"
224 msgstr "zdroj nebyl nalezen"
225
226 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:82
227 msgid "redir not allowed to point to a page that contains a redir"
228 msgstr ""
229
230 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:118
231 msgid "stylesheet not found"
232 msgstr "styl nebyl nalezen"
233
234 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
235 msgid "Mirrors"
236 msgstr "Zrcadla"
237
238 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
239 msgid "Mirror"
240 msgstr "Zrcadlo"
241
242 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
243 msgid "more"
244 msgstr "více"
245
246 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
247 msgid "Log in with"
248 msgstr "Přihlásit pomocí"
249
250 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
251 msgid "Get an OpenID"
252 msgstr "Získat OpenID"
253
254 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
255 msgid "All pages are linked to by other pages."
256 msgstr "Na každou stránku vede odkaz z jiné stránky."
257
258 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:21
259 msgid "bad or missing template"
260 msgstr ""
261
262 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
263 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
264 msgstr "Vytvoření účtu bylo úspěšné. Nyní se můžete přihlásit."
265
266 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
267 msgid "Error creating account."
268 msgstr "Chyba při vytváření účtu."
269
270 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
271 msgid "Failed to send mail"
272 msgstr "Nepodařilo se odeslat email."
273
274 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
275 msgid "Your password has been emailed to you."
276 msgstr "Vaše heslo vám bylo zasláno."
277
278 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
279 msgid "vote"
280 msgstr "hlasovat"
281
282 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
283 msgid "Total votes:"
284 msgstr "Celkem hlasů:"
285
286 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
287 msgid "polygen not installed"
288 msgstr "polygen není nainstalován"
289
290 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
291 msgid "polygen failed"
292 msgstr "polygen selhal"
293
294 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
295 msgid "missing formula"
296 msgstr "chybí vzorec"
297
298 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:39
299 msgid "unknown formula"
300 msgstr "neznámý vzorec"
301
302 #. translators: These descriptions of times of day are used
303 #. translators: in messages like "last edited <description>".
304 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
305 #. translators: %A- is the name of the previous day.
306 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
307 msgid "late %A- night"
308 msgstr "%A- pozdě v noci"
309
310 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
311 msgid "in the wee hours of %A- night"
312 msgstr "%A- pozdě v noci, spíše brzké ranní hodiny"
313
314 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
315 msgid "terribly early %A morning"
316 msgstr "%A příšerně brzo ráno"
317
318 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
319 msgid "early %A morning"
320 msgstr "%A brzo ráno"
321
322 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
323 msgid "mid-morning %A"
324 msgstr "%A dopoledne"
325
326 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
327 msgid "late %A morning"
328 msgstr "%A pozdě dopoledne"
329
330 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
331 msgid "at lunch time on %A"
332 msgstr "%A kolem oběda"
333
334 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
335 msgid "%A afternoon"
336 msgstr "%A odpoledne"
337
338 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
339 msgid "late %A afternoon"
340 msgstr "%A pozdě odpoledne"
341
342 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
343 msgid "%A evening"
344 msgstr "%A večer"
345
346 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
347 msgid "late %A evening"
348 msgstr "%A pozdě večer"
349
350 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
351 msgid "%A night"
352 msgstr "%A v noci"
353
354 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
355 msgid "at teatime on %A"
356 msgstr "%A během odpoledního čaje"
357
358 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
359 msgid "at midnight"
360 msgstr "o půlnoci"
361
362 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
363 msgid "at noon on %A"
364 msgstr "%A o poledni"
365
366 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
367 #, perl-format
368 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
369 msgstr "Při používání vyhledávacího modulu musíte zadat %s"
370
371 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
372 msgid "cleaning hyperestraier search index"
373 msgstr "čistím vyhledávací index hyperestraieru"
374
375 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
376 msgid "updating hyperestraier search index"
377 msgstr "aktualizuji vyhledávací index hyperestraieru"
378
379 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
380 msgid "missing name or url parameter"
381 msgstr "chybí parametr jméno nebo url"
382
383 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
384 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
385 #. translators: is an URL.
386 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
387 #, perl-format
388 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
389 msgstr "zkratka %s odkazuje na <i>%s</i>"
390
391 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:23
392 msgid "failed to parse any smileys"
393 msgstr "nepodařilo se rozpoznat žádné smajlíky"
394
395 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
396 msgid "parse error"
397 msgstr "chyba rozpoznávání"
398
399 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
400 msgid "bad featurepoint diameter"
401 msgstr "chybný průměr zvýrazněného bodu (featurepoint)"
402
403 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
404 msgid "bad featurepoint location"
405 msgstr "chybné umístění zvýrazněného bodu (featurepoint)"
406
407 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
408 msgid "missing values"
409 msgstr "chybí hodnoty"
410
411 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
412 msgid "bad height value"
413 msgstr "chybná výška"
414
415 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
416 msgid "missing width parameter"
417 msgstr "chybí parametr šířka (width)"
418
419 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
420 msgid "bad width value"
421 msgstr "chybná šířka"
422
423 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
424 msgid "failed to run php"
425 msgstr "nepodařilo se spustit php"
426
427 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
428 msgid "cannot find file"
429 msgstr "nemohu najít soubor"
430
431 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:63
432 msgid "unknown data format"
433 msgstr "neznámý formát dat"
434
435 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:71
436 msgid "empty data"
437 msgstr "prázdná data"
438
439 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:91
440 msgid "Direct data download"
441 msgstr "Stáhnout zdrojová data"
442
443 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:125
444 #, perl-format
445 msgid "parse fail at line %d: %s"
446 msgstr "zpracovávání selhalo na řádku %d: %s"
447
448 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
449 msgid "missing id parameter"
450 msgstr "chybí parametr id"
451
452 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
453 #, perl-format
454 msgid "template %s not found"
455 msgstr "šablona %s nebyla nalezena"
456
457 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
458 msgid "failed to process:"
459 msgstr "nepodařilo se zpracovat:"
460
461 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:30
462 #, fuzzy
463 msgid "missing tex code"
464 msgstr "chybí hodnoty"
465
466 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:37
467 msgid "code includes disallowed latex commands"
468 msgstr ""
469
470 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:97
471 #, fuzzy
472 msgid "failed to generate image from code"
473 msgstr "nelze změnit velikost: %s"
474
475 #: ../IkiWiki/Plugin/toggle.pm:88
476 msgid "(not toggleable in preview mode)"
477 msgstr ""
478
479 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:68
480 msgid "getctime not implemented"
481 msgstr "getctime není implementováno"
482
483 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:459
484 #, fuzzy
485 msgid ""
486 "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
487 "notifications"
488 msgstr ""
489 "REV není nastavena, není spuštěna ze svn post-commit, nemohu zaslat oznámení"
490
491 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:462
492 #, fuzzy
493 msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
494 msgstr ""
495 "REV není nastavena, není spuštěna ze svn post-commit, nemohu zaslat oznámení"
496
497 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:221
498 msgid ""
499 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
500 "notifications"
501 msgstr ""
502 "REV není nastavena, není spuštěna ze svn post-commit, nemohu zaslat oznámení"
503
504 #: ../IkiWiki/Render.pm:274 ../IkiWiki/Render.pm:295
505 #, perl-format
506 msgid "skipping bad filename %s"
507 msgstr "přeskakuji chybné jméno souboru %s"
508
509 #: ../IkiWiki/Render.pm:337
510 #, perl-format
511 msgid "removing old page %s"
512 msgstr "odstraňuji starou stránku %s"
513
514 #: ../IkiWiki/Render.pm:370
515 #, perl-format
516 msgid "scanning %s"
517 msgstr "prohledávám %s"
518
519 #: ../IkiWiki/Render.pm:375
520 #, perl-format
521 msgid "rendering %s"
522 msgstr "zpracovávám %s"
523
524 #: ../IkiWiki/Render.pm:387
525 #, perl-format
526 msgid "rendering %s, which links to %s"
527 msgstr "zpracovávám %s, která odkazuje na %s"
528
529 #: ../IkiWiki/Render.pm:404
530 #, perl-format
531 msgid "rendering %s, which depends on %s"
532 msgstr "zpracovávám %s, která závisí na %s"
533
534 #: ../IkiWiki/Render.pm:442
535 #, perl-format
536 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
537 msgstr "zpracovávám %s, aby se aktualizovaly zpětné odkazy"
538
539 #: ../IkiWiki/Render.pm:454
540 #, perl-format
541 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
542 msgstr "odstraňuji %s, již není zpracovávána %s"
543
544 #: ../IkiWiki/Render.pm:480
545 #, perl-format
546 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
547 msgstr "ikiwiki: nelze zpracovat %s"
548
549 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
550 #. translators: is a (probably not translated) error message.
551 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
552 #, perl-format
553 msgid "cannot read %s: %s"
554 msgstr "nemohu číst %s: %s"
555
556 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
557 msgid "generating wrappers.."
558 msgstr "generuji obaly..."
559
560 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
561 msgid "rebuilding wiki.."
562 msgstr "znovu vytvářím wiki..."
563
564 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
565 msgid "refreshing wiki.."
566 msgstr "obnovuji wiki..."
567
568 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
569 msgid "done"
570 msgstr "hotovo"
571
572 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
573 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
574 #. translators: And the name of the user making the change.
575 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
576 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
577 #, perl-format
578 msgid "update of %s's %s by %s"
579 msgstr "aktualizace %s (%s) uživatelem %s"
580
581 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
582 #, perl-format
583 msgid "%s doesn't seem to be executable"
584 msgstr "%s není spustitelný soubor"
585
586 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
587 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
588 msgstr "nemohu vytvořit obal, který využívá soubor setup"
589
590 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
591 msgid "wrapper filename not specified"
592 msgstr "jméno souboru s obalem nebylo zadáno"
593
594 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
595 #. translators: a (probably not translated) error message.
596 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
597 #, perl-format
598 msgid "failed to write %s: %s"
599 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
600
601 #. translators: The parameter is a C filename.
602 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:109
603 #, perl-format
604 msgid "failed to compile %s"
605 msgstr "nelze zkompilovat %s"
606
607 #. translators: The parameter is a filename.
608 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:129
609 #, perl-format
610 msgid "successfully generated %s"
611 msgstr "%s byl úspěšně vytvořen"
612
613 #: ../ikiwiki.in:13
614 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
615 msgstr "použití: ikiwiki [volby] zdroj cíl"
616
617 #: ../ikiwiki.in:83
618 msgid "usage: --set var=value"
619 msgstr ""
620
621 #: ../IkiWiki.pm:129
622 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
623 msgstr "Při použití --cgi musíte pomocí --url zadat url k wiki"
624
625 #: ../IkiWiki.pm:198 ../IkiWiki.pm:199
626 msgid "Error"
627 msgstr "Chyba"
628
629 #. translators: The first parameter is a
630 #. translators: preprocessor directive name,
631 #. translators: the second a page name, the
632 #. translators: third a number.
633 #: ../IkiWiki.pm:722
634 #, perl-format
635 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
636 msgstr "Byla rozpoznána smyčka direktivy %s na %s v hloubce %i"
637
638 #~ msgid "%s not found"
639 #~ msgstr "%s nenalezen"
640
641 #~ msgid "What's this?"
642 #~ msgstr "Co to je?"
643
644 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
645 #~ msgstr "(použijte KřestníJménoPříjmení)"