]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/cs.po
* Add "template" option to inline plugin to allow for use of customised
[ikiwiki.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of ikiwiki.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2007-03-01 22:55-0500\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-02-17 12:07+0100\n"
12 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
13 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: ../IkiWiki/CGI.pm:154
19 msgid "You need to log in first."
20 msgstr "Nejprve se musíte přihlásit."
21
22 #: ../IkiWiki/CGI.pm:274
23 msgid "Preferences saved."
24 msgstr "Nastavení uloženo."
25
26 #: ../IkiWiki/CGI.pm:340
27 #, perl-format
28 msgid "%s is not an editable page"
29 msgstr "%s není editovatelná stránka"
30
31 #: ../IkiWiki/CGI.pm:428 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
32 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:171 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
33 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
34 #: ../IkiWiki/Render.pm:165
35 msgid "discussion"
36 msgstr "diskuse"
37
38 #: ../IkiWiki/CGI.pm:474
39 #, perl-format
40 msgid "creating %s"
41 msgstr "vytvářím %s"
42
43 #: ../IkiWiki/CGI.pm:491 ../IkiWiki/CGI.pm:527 ../IkiWiki/CGI.pm:571
44 #, perl-format
45 msgid "editing %s"
46 msgstr "upravuji %s"
47
48 #: ../IkiWiki/CGI.pm:668
49 msgid "You are banned."
50 msgstr "Jste vyhoštěni."
51
52 #: ../IkiWiki/CGI.pm:700
53 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
54 msgstr "přihlášení selhalo; možná si musíte povolit cookies?"
55
56 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
57 #, perl-format
58 msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
59 msgstr "modulu aggregate chybí parametr %s"
60
61 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
62 msgid "new feed"
63 msgstr "nový zdroj"
64
65 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
66 msgid "posts"
67 msgstr "příspěvky"
68
69 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
70 msgid "new"
71 msgstr "nový"
72
73 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:211
74 #, perl-format
75 msgid "expiring %s (%s days old)"
76 msgstr "expiruji %s (stará %s dnů)"
77
78 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:218
79 #, perl-format
80 msgid "expiring %s"
81 msgstr "expiruji %s"
82
83 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
84 #, perl-format
85 msgid "checking feed %s ..."
86 msgstr "kontroluji zdroj %s ..."
87
88 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:246
89 #, perl-format
90 msgid "could not find feed at %s"
91 msgstr "nemohu najít zdroj na %s"
92
93 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:255
94 msgid "feed crashed XML::Feed!"
95 msgstr "zdroj shodil XML::Feed!"
96
97 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:278
98 #, perl-format
99 msgid "processed ok at %s"
100 msgstr "zpracováno ok %s"
101
102 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:333
103 #, perl-format
104 msgid "creating new page %s"
105 msgstr "vytvářím novou stránku %s"
106
107 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
108 msgid "There are no broken links!"
109 msgstr "Žádné porušené odkazy!"
110
111 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
112 msgid "fortune failed"
113 msgstr "fortune selhal"
114
115 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
116 msgid "googlecalendar failed to find url in html"
117 msgstr "googlecalendar v html nenalezl url"
118
119 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
120 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
121 msgstr "Při používání --rss nebo --atom musíte pomocí --url zadat url k wiki"
122
123 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:102
124 #, perl-format
125 msgid "unknown sort type %s"
126 msgstr "neznámý typ řazení %s"
127
128 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:142
129 #, perl-format
130 msgid "nonexistant template %s"
131 msgstr ""
132
133 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:179 ../IkiWiki/Render.pm:101
134 msgid "Discussion"
135 msgstr "Diskuse"
136
137 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:394
138 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
139 msgstr "RPC::XML::Client nebyl nalezen, nepinkám"
140
141 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
142 msgid "linkmap failed to run dot"
143 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
144
145 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
146 #, perl-format
147 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
148 msgstr "Stránka %s je zamknutá uživatelem %s a nelze ji měnit"
149
150 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
151 #, perl-format
152 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
153 msgstr ""
154 "selhalo nahrání perlového modulu Markdown.pm (%s) nebo /usr/bin/markdown (%s)"
155
156 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
157 msgid "Mirrors"
158 msgstr "Zrcadla"
159
160 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
161 msgid "Mirror"
162 msgstr "Zrcadlo"
163
164 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
165 msgid "more"
166 msgstr ""
167
168 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
169 msgid "What's this?"
170 msgstr "Co to je?"
171
172 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
173 msgid "Get an OpenID"
174 msgstr "Získat OpenID"
175
176 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
177 msgid "All pages are linked to by other pages."
178 msgstr "Na každou stránku vede odkaz z jiné stránky."
179
180 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
181 msgid "(use FirstnameLastName)"
182 msgstr "(použijte KřestníJménoPříjmení)"
183
184 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
185 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
186 msgstr "Vytvoření účtu bylo úspěšné. Nyní se můžete přihlásit."
187
188 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
189 msgid "Error creating account."
190 msgstr "Chyba při vytváření účtu."
191
192 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
193 msgid "Failed to send mail"
194 msgstr "Nepodařilo se odeslat email."
195
196 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
197 msgid "Your password has been emailed to you."
198 msgstr "Vaše heslo vám bylo zasláno."
199
200 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
201 msgid "vote"
202 msgstr "hlasovat"
203
204 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
205 msgid "Total votes:"
206 msgstr "Celkem hlasů:"
207
208 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
209 msgid "polygen not installed"
210 msgstr "polygen není nainstalován"
211
212 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
213 msgid "polygen failed"
214 msgstr "polygen selhal"
215
216 #. translators: These descriptions of times of day are used
217 #. translators: in messages like "last edited <description>".
218 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
219 #. translators: %A- is the name of the previous day.
220 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
221 msgid "late %A- night"
222 msgstr "%A- pozdě v noci"
223
224 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
225 msgid "in the wee hours of %A- night"
226 msgstr "%A- pozdě v noci, spíše brzké ranní hodiny"
227
228 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
229 msgid "terribly early %A morning"
230 msgstr "%A příšerně brzo ráno"
231
232 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
233 msgid "early %A morning"
234 msgstr "%A brzo ráno"
235
236 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
237 msgid "in mid-morning %A"
238 msgstr "%A dopoledne"
239
240 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
241 #, fuzzy
242 msgid "late %A morning"
243 msgstr "%A pozdě večer"
244
245 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
246 msgid "at lunch time on %A"
247 msgstr "%A kolem oběda"
248
249 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
250 msgid "%A afternoon"
251 msgstr "%A odpoledne"
252
253 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
254 msgid "late %A afternoon"
255 msgstr "%A pozdě odpoledne"
256
257 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
258 msgid "%A evening"
259 msgstr "%A večer"
260
261 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
262 msgid "late %A evening"
263 msgstr "%A pozdě večer"
264
265 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
266 msgid "%A night"
267 msgstr "%A v noci"
268
269 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
270 msgid "at teatime on %A"
271 msgstr "%A během odpoledního čaje"
272
273 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
274 msgid "at midnight"
275 msgstr "o půlnoci"
276
277 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
278 msgid "at noon on %A"
279 msgstr "%A o poledni"
280
281 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
282 #, perl-format
283 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
284 msgstr "Při používání vyhledávacího modulu musíte zadat %s"
285
286 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
287 msgid "cleaning hyperestraier search index"
288 msgstr "čistím vyhledávací index hyperestraieru"
289
290 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
291 msgid "updating hyperestraier search index"
292 msgstr "aktualizuji vyhledávací index hyperestraieru"
293
294 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
295 msgid "shortcut missing name or url parameter"
296 msgstr "zkratka postrádá jméno nebo url"
297
298 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
299 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
300 #. translators: is an URL.
301 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
302 #, perl-format
303 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
304 msgstr "zkratka %s odkazuje na <i>%s</i>"
305
306 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
307 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
308 msgstr "selhalo zpracování jakýchkoliv smajlíků, vypínám modul"
309
310 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
311 msgid "template missing id parameter"
312 msgstr "šabloně chybí parametr id"
313
314 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
315 #, perl-format
316 msgid "template %s not found"
317 msgstr "šablona %s nebyla nalezena"
318
319 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
320 msgid "template failed to process:"
321 msgstr "šablonu se nepodařilo zpracovat:"
322
323 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
324 msgid "getctime not implemented"
325 msgstr "getctime není implementováno"
326
327 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
328 msgid ""
329 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
330 "notifications"
331 msgstr ""
332 "REV není nastavena, není spuštěna ze svn post-commit, nemohu zaslat oznámení"
333
334 #: ../IkiWiki/Render.pm:251 ../IkiWiki/Render.pm:271
335 #, perl-format
336 msgid "skipping bad filename %s"
337 msgstr "přeskakuji chybné jméno souboru %s"
338
339 #: ../IkiWiki/Render.pm:311
340 #, perl-format
341 msgid "removing old page %s"
342 msgstr "odstraňuji starou stránku %s"
343
344 #: ../IkiWiki/Render.pm:330
345 #, perl-format
346 msgid "scanning %s"
347 msgstr "prohledávám %s"
348
349 #: ../IkiWiki/Render.pm:339
350 #, perl-format
351 msgid "rendering %s"
352 msgstr "zpracovávám %s"
353
354 #: ../IkiWiki/Render.pm:351
355 #, perl-format
356 msgid "rendering %s, which links to %s"
357 msgstr "zpracovávám %s, která odkazuje na %s"
358
359 #: ../IkiWiki/Render.pm:368
360 #, perl-format
361 msgid "rendering %s, which depends on %s"
362 msgstr "zpracovávám %s, která závisí na %s"
363
364 #: ../IkiWiki/Render.pm:406
365 #, perl-format
366 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
367 msgstr "zpracovávám %s, aby se aktualizovaly zpětné odkazy"
368
369 #: ../IkiWiki/Render.pm:418
370 #, perl-format
371 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
372 msgstr "odstraňuji %s, již není zpracovávána %s"
373
374 #: ../IkiWiki/Render.pm:444
375 #, perl-format
376 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
377 msgstr "ikiwiki: nelze zpracovat %s"
378
379 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
380 #. translators: is a (probably not translated) error message.
381 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
382 #, perl-format
383 msgid "cannot read %s: %s"
384 msgstr "nemohu číst %s: %s"
385
386 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
387 msgid "generating wrappers.."
388 msgstr "generuji obaly..."
389
390 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
391 msgid "rebuilding wiki.."
392 msgstr "znovu vytvářím wiki..."
393
394 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:74
395 msgid "refreshing wiki.."
396 msgstr "obnovuji wiki..."
397
398 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:83
399 msgid "done"
400 msgstr "hotovo"
401
402 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
403 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
404 #. translators: And the name of the user making the change.
405 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
406 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
407 #, perl-format
408 msgid "update of %s's %s by %s"
409 msgstr "aktualizace %s (%s) uživatelem %s"
410
411 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
412 #, perl-format
413 msgid "%s doesn't seem to be executable"
414 msgstr "%s není spustitelný soubor"
415
416 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
417 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
418 msgstr "nemohu vytvořit obal, který využívá soubor setup"
419
420 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
421 msgid "wrapper filename not specified"
422 msgstr "jméno souboru s obalem nebylo zadáno"
423
424 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
425 #. translators: a (probably not translated) error message.
426 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
427 #, perl-format
428 msgid "failed to write %s: %s"
429 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
430
431 #. translators: The parameter is a C filename.
432 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
433 #, perl-format
434 msgid "failed to compile %s"
435 msgstr "nelze zkompilovat %s"
436
437 #. translators: The parameter is a filename.
438 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
439 #, perl-format
440 msgid "successfully generated %s"
441 msgstr "%s byl úspěšně vytvořen"
442
443 #: ../ikiwiki.in:13
444 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
445 msgstr "použití: ikiwiki [volby] zdroj cíl"
446
447 #: ../IkiWiki.pm:104
448 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
449 msgstr "Při použití --cgi musíte pomocí --url zadat url k wiki"
450
451 #: ../IkiWiki.pm:151 ../IkiWiki.pm:152
452 msgid "Error"
453 msgstr "Chyba"
454
455 #. translators: The first parameter is a
456 #. translators: preprocessor directive name,
457 #. translators: the second a page name, the
458 #. translators: third a number.
459 #: ../IkiWiki.pm:559
460 #, perl-format
461 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
462 msgstr "Byla rozpoznána smyčka direktivy %s na %s v hloubce %i"
463
464 #~ msgid "in late morning %A"
465 #~ msgstr "%A pozdě dopoledne"