]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/underlays/basewiki/ikiwiki/subpage.cs.po
Initial Czech translation of basewiki/
[ikiwiki.git] / po / underlays / basewiki / ikiwiki / subpage.cs.po
1 # Czech translation of basewiki/ikiwiki/subpage page for ikiwiki.
2 # Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-08-28 02:48-0300\n"
10 "PO-Revision-Date: 2009-08-26 17:01+0200\n"
11 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
12 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #. type: Plain text
18 #, no-wrap
19 msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
20 msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
21
22 #. type: Plain text
23 msgid ""
24 "ikiwiki supports placing pages in a directory hierarchy. For example, this "
25 "page, [[SubPage]] has some related pages placed under it, like [[SubPage/"
26 "LinkingRules]]. This is a useful way to add some order to your wiki rather "
27 "than just having a great big directory full of pages."
28 msgstr ""
29 "ikiwiki podporuje ukládání stránek do adresářové hierarchie. Například tato "
30 "stránka, [[SubPage]], má pod sebou umístěno několik příbuzných stránek, jako "
31 "je [[SubPage/LinkingRules]]. Adresářová hierarchie je vhodným nástrojem pro "
32 "zavedení pořádku ve wiki - určitě to je lepší, než mít jeden adresář plný "
33 "stránek."
34
35 #. type: Plain text
36 msgid ""
37 "To add a SubPage, just make a subdirectory and put pages in it. For example, "
38 "this page is SubPage.mdwn in this wiki's source, and there is also a SubPage "
39 "subdirectory, which contains SubPage/LinkingRules.mdwn. Subpages can be "
40 "nested as deeply as you'd like."
41 msgstr ""
42 "Pro přidání [[podstránky|SubPage]] jednoduše vytvořte podadresář a umístěte "
43 "do něj nějaké stránky. Například tato stránka je ve zdrojové podobě této "
44 "wiki uložena jako SubPage.mdwn a existuje též podadresář SubPage, který "
45 "obsahuje soubor SubPage/LinkingRules.mdwn. Hierarchie podstránek můžete být "
46 "libovolně hluboká (s přihlédnutím k limitům operačního systému)."
47
48 #. type: Plain text
49 msgid "Linking to and from a SubPage is explained in [[LinkingRules]]."
50 msgstr ""
51 "Vytváření odkazů na podstránky je vysvětleno v [[pravidlech vytváření odkazů|"
52 "LinkingRules]]."