rename bugs/redirect.mdwn to todo/redirect.mdwn
[ikiwiki.git] / po / .gitignore
1 *.mo