(no commit message)
[ikiwiki.git] / po / underlays / basewiki / templates.cs.po
1 # Czech translation of basewiki/templates page for ikiwiki.
2 # Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-08-28 02:49-0300\n"
10 "PO-Revision-Date: 2009-08-20 09:38+0200\n"
11 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
12 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #. type: Plain text
18 #, no-wrap
19 msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
20 msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
21
22 #. type: Plain text
23 #, no-wrap
24 msgid ""
25 "[[!if test=\"enabled(template)\"\n"
26 "then=\"This wiki has templates **enabled**.\"\n"
27 "else=\"This wiki has templates **disabled**.\"\n"
28 "]]\n"
29 msgstr ""
30 "[[!if test=\"enabled(template)\"\n"
31 "then=\"Tato wiki má šablony **povolené**.\"\n"
32 "else=\"Tato wiki má šablony **vypnuté**.\"\n"
33 "]]\n"
34
35 #. type: Plain text
36 msgid ""
37 "Templates are files that can be filled out and inserted into pages in the "
38 "wiki."
39 msgstr ""
40 "Šablony jsou soubory, které je možno vyplnit a vložit do stránek ve wiki."
41
42 #. type: Plain text
43 #, no-wrap
44 msgid "[[!if test=\"enabled(template) and enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
45 msgstr "[[!if test=\"enabled(template) and enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
46
47 #. type: Plain text
48 msgid ""
49 "These templates are available for inclusion onto other pages in this wiki:"
50 msgstr "V této wiki jsou k dispozici následující šablony:"
51
52 #. type: Plain text
53 #, no-wrap
54 msgid ""
55 "[[!inline pages=\"templates/* and !*/discussion\" feeds=no archive=yes\n"
56 "sort=title template=titlepage]]\n"
57 msgstr ""
58 "[[!inline pages=\"templates/* and !*/discussion\" feeds=no archive=yes\n"
59 "sort=title template=titlepage]]\n"
60
61 #. type: Title ##
62 #, no-wrap
63 msgid "Using a template"
64 msgstr "Používání šablon"
65
66 #. type: Plain text
67 msgid "Using a template works like this:"
68 msgstr "Použití šablony vypadá následovně:"
69
70 #. type: Plain text
71 #, no-wrap
72 msgid "\t\\[[!template id=note text=\"\"\"Here is the text to insert into my note.\"\"\"]]\n"
73 msgstr "\t\\[[!template id=note text=\"\"\"Text pro vložení do poznámky.\"\"\"]]\n"
74
75 #. type: Plain text
76 msgid ""
77 "This fills out the [[note]] template, filling in the `text` field with the "
78 "specified value, and inserts the result into the page."
79 msgstr ""
80 "Tímto se v šabloně [[note]] vyplní pole `text` zadanou hodnotou a výsledek "
81 "se vloží do stránky."
82
83 #. type: Plain text
84 msgid ""
85 "Generally, a value can include any markup that would be allowed in the wiki "
86 "page outside the template. Triple-quoting the value even allows quotes to be "
87 "included in it. Combined with multi-line quoted values, this allows for "
88 "large chunks of marked up text to be embedded into a template:"
89 msgstr ""
90 "Hodnota může obsahovat libovolné značky, které jsou povoleny v běžné wiki "
91 "stránce. Trojité uvozovky dokonce umožňují používat uvnitř hodnoty i běžné "
92 "anglické uvozovky. V kombinaci s viceřádkovými hodnotami lze do šablony "
93 "vložit poměrně velké kusy označkovaného textu:"
94
95 #. type: Plain text
96 #, no-wrap
97 msgid "        \\[[!template id=foo name=\"Sally\" color=\"green\" age=8 notes=\"\"\"\n"
98 msgstr "        \\[[!template id=foo name=\"Sally\" color=\"zelená\" age=8 notes=\"\"\"\n"
99
100 #. type: Bullet: '        * '
101 msgid "\\[[Charley]]'s sister."
102 msgstr "\\[[Charlieho|Charley]] sestra."
103
104 #. type: Bullet: '        * '
105 msgid "\"I want to be an astronaut when I grow up.\""
106 msgstr "\"Až vyrostu, chci být kosmonautem.\""
107
108 #. type: Bullet: '        * '
109 msgid "Really 8 and a half."
110 msgstr "Opravdu, 8 a půl."
111
112 #. type: Title ##
113 #, no-wrap
114 msgid "Creating a template"
115 msgstr "Vytvoření šablony"
116
117 #. type: Plain text
118 msgid ""
119 "To create a template, simply add a template directive to a page, and the "
120 "page will provide a link that can be used to create the template. The "
121 "template is a regular wiki page, located in the `templates/` subdirectory "
122 "inside the source directory of the wiki."
123 msgstr ""
124 "Pro vytvoření šablony jednoduše přidejte do stránky direktivu template a "
125 "stránka poskytne odkaz, který se dá použít pro vytvoření šablony. Šablona je "
126 "běžná wiki stránka umístěná ve zdrojovém adresáři wiki v podadresáři "
127 "`templates/`."
128
129 #. type: Plain text
130 msgid ""
131 "The template uses the syntax used by the [[!cpan HTML::Template]] perl "
132 "module, which allows for some fairly complex things to be done. Consult its "
133 "documentation for the full syntax, but all you really need to know are a few "
134 "things:"
135 msgstr ""
136 "Šablona používá stejnou syntaxi jako perlový modul [[!cpan HTML::Template]], "
137 "což umožňuje provádět poměrně komplexní věci. Úplný popis syntaxe naleznete "
138 "v dokumentaci modulu, ale ve skutečnosti stačí znát jen pár věcí:"
139
140 #. type: Bullet: '* '
141 msgid ""
142 "Each parameter you pass to the template directive will generate a template "
143 "variable. There are also some pre-defined variables like PAGE and BASENAME."
144 msgstr ""
145 "Každý parametr, který předáte direktivě template, vygeneruje proměnnou "
146 "šablony. Existuje několik předdefinovaných proměnných jako PAGE a BASENAME."
147
148 #. type: Bullet: '* '
149 msgid ""
150 "To insert the value of a variable, use `<TMPL_VAR variable>`. Wiki markup in "
151 "the value will first be converted to html."
152 msgstr ""
153 "Pro vložení hodnoty proměnné použijte `<TMPL_VAR proměnná>`. Wiki značky v "
154 "hodnotě budou nejprve převedeny na html."
155
156 #. type: Bullet: '* '
157 msgid ""
158 "To insert the raw value of a variable, with wiki markup not yet converted to "
159 "html, use `<TMPL_VAR raw_variable>`."
160 msgstr ""
161 "Chcete-li vložit hodnotu proměnné bez dalších úprav (bez převodu na html), "
162 "použijte `<TMPL_VAR raw_proměnná>`."
163
164 #. type: Bullet: '* '
165 msgid ""
166 "To make a block of text conditional on a variable being set use `<TMPL_IF "
167 "NAME=\"variable\">text</TMPL_IF>`."
168 msgstr ""
169 "Chcete-li blok textu zobrazit pouze pokud je nastavena příslušná proměnná, "
170 "použijte `<TMPL_IF NAME=\"proměnná\">text</TMPL_IF>`."
171
172 #. type: Bullet: '* '
173 msgid ""
174 "To use one block of text if a variable is set and a second if it's not, use "
175 "`<TMPL_IF NAME=\"variable\">text<TMPL_ELSE>other text</TMPL_IF>`"
176 msgstr ""
177 "Chcete-li použít jeden blok textu v případě, že je proměnná nastavená, a "
178 "jiný blok textu pokud nastavená není, použijte `<TMPL_IF NAME=\"proměnná"
179 "\">text<TMPL_ELSE>jiný text</TMPL_IF>`."
180
181 #. type: Plain text
182 msgid "Here's a sample template:"
183 msgstr "Ukázková šablona:"
184
185 #. type: Plain text
186 #, no-wrap
187 msgid ""
188 "        <span class=\"infobox\">\n"
189 "        Name: \\[[<TMPL_VAR raw_name>]]<br />\n"
190 "        Age: <TMPL_VAR age><br />\n"
191 "        <TMPL_IF NAME=\"color\">\n"
192 "        Favorite color: <TMPL_VAR color><br />\n"
193 "        <TMPL_ELSE>\n"
194 "        No favorite color.<br />\n"
195 "        </TMPL_IF>\n"
196 "        <TMPL_IF NAME=\"notes\">\n"
197 "        <hr />\n"
198 "        <TMPL_VAR notes>\n"
199 "        </TMPL_IF>\n"
200 "        </span>\n"
201 msgstr ""
202 "        <span class=\"infobox\">\n"
203 "        Jméno: \\[[<TMPL_VAR raw_name>]]<br />\n"
204 "        Věk: <TMPL_VAR age><br />\n"
205 "        <TMPL_IF NAME=\"color\">\n"
206 "        Oblíbená barva: <TMPL_VAR color><br />\n"
207 "        <TMPL_ELSE>\n"
208 "        Žádná oblíbená barva.<br />\n"
209 "        </TMPL_IF>\n"
210 "        <TMPL_IF NAME=\"notes\">\n"
211 "        <hr />\n"
212 "        <TMPL_VAR notes>\n"
213 "        </TMPL_IF>\n"
214 "        </span>\n"
215
216 #. type: Plain text
217 msgid ""
218 "The filled out template will be formatted the same as the rest of the page "
219 "that contains it, so you can include WikiLinks and all other forms of wiki "
220 "markup in the template. Note though that such WikiLinks will not show up as "
221 "backlinks to the page that uses the template."
222 msgstr ""
223 "Vyplněná šablona bude formátována stejně jako zbytek stránky, do které je "
224 "vložena, tudíž můžete v šabloně používat wiki linky a všechny obvyklé "
225 "formátovací značky. Změnou je, že se wiki linky neobjeví jako zpětné odkazy "
226 "na stránku, která šablonu použila."
227
228 #. type: Plain text
229 msgid ""
230 "Note the use of \"raw_name\" inside the [[ikiwiki/WikiLink]] generator. This "
231 "ensures that if the name contains something that might be mistaken for wiki "
232 "markup, it's not converted to html before being processed as a [[ikiwiki/"
233 "WikiLink]]."
234 msgstr ""
235 "Všimněte si použití „raw_name“ uvnitř generátoru [[wiki odkazu|ikiwiki/"
236 "WikiLink]]. Tímto se zajistí, že pokud by jméno obsahovalo něco, co by mohlo "
237 "být považováno za formátovací wiki značku, nebude to převedeno na html před "
238 "vytvořením [[wiki odkazu|ikiwiki/WikiLink]]."