]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/pl.po
Merge commit 'origin/master'
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.51\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2008-02-03 14:52-0500\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-04-27 22:05+0200\n"
13 "Last-Translator: Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:125
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Proszę najpierw zalogować się."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:155
24 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
25 msgstr ""
26 "Nieudane logowanie. Proszę sprawdzić czy w przeglądarce włączone są "
27 "ciasteczka (ang. cookies)"
28
29 #: ../IkiWiki/CGI.pm:184
30 msgid "Login"
31 msgstr ""
32
33 #: ../IkiWiki/CGI.pm:185
34 #, fuzzy
35 msgid "Preferences"
36 msgstr "Preferencje zapisane."
37
38 #: ../IkiWiki/CGI.pm:186
39 msgid "Admin"
40 msgstr ""
41
42 #: ../IkiWiki/CGI.pm:235
43 msgid "Preferences saved."
44 msgstr "Preferencje zapisane."
45
46 #: ../IkiWiki/CGI.pm:291
47 #, perl-format
48 msgid "%s is not an editable page"
49 msgstr "Strona %s nie może być edytowana"
50
51 #: ../IkiWiki/CGI.pm:382 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
52 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:241 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
53 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:95
54 #: ../IkiWiki/Render.pm:175
55 msgid "discussion"
56 msgstr "dyskusja"
57
58 #: ../IkiWiki/CGI.pm:429
59 #, perl-format
60 msgid "creating %s"
61 msgstr "tworzenie %s"
62
63 #: ../IkiWiki/CGI.pm:447 ../IkiWiki/CGI.pm:466 ../IkiWiki/CGI.pm:476
64 #: ../IkiWiki/CGI.pm:510 ../IkiWiki/CGI.pm:554
65 #, perl-format
66 msgid "editing %s"
67 msgstr "edycja %s"
68
69 #: ../IkiWiki/CGI.pm:643
70 msgid "You are banned."
71 msgstr "Twój dostęp został zabroniony przez administratora."
72
73 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:72
74 #, fuzzy, perl-format
75 msgid "missing %s parameter"
76 msgstr "brakujący parametr %s"
77
78 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:100
79 msgid "new feed"
80 msgstr "nowy kanał RSS"
81
82 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:114
83 msgid "posts"
84 msgstr "wpisy"
85
86 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:116
87 msgid "new"
88 msgstr "nowy wpis"
89
90 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:232
91 #, perl-format
92 msgid "expiring %s (%s days old)"
93 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
94
95 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:239
96 #, perl-format
97 msgid "expiring %s"
98 msgstr "wygasający wpis %s"
99
100 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:265
101 #, perl-format
102 msgid "processed ok at %s"
103 msgstr "kanał RSS przetworzony w dniu %s"
104
105 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:270
106 #, perl-format
107 msgid "checking feed %s ..."
108 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s..."
109
110 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:275
111 #, perl-format
112 msgid "could not find feed at %s"
113 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
114
115 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:290
116 #, fuzzy
117 msgid "feed not found"
118 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
119
120 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:301
121 #, fuzzy, perl-format
122 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
123 msgstr "Nieprawidłowe kodowanie UTF-8 usunięte z kanału RSS"
124
125 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:307
126 #, perl-format
127 msgid "(feed entities escaped)"
128 msgstr ""
129
130 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:313
131 msgid "feed crashed XML::Feed!"
132 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
133
134 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:387
135 #, perl-format
136 msgid "creating new page %s"
137 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
138
139 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:40
140 #, perl-format
141 msgid "%s from %s"
142 msgstr ""
143
144 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:47
145 msgid "There are no broken links!"
146 msgstr "Wszystkie odnośniki są aktualne!"
147
148 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
149 #, fuzzy, perl-format
150 msgid "%s parameter is required"
151 msgstr "Parametry \"test\" i \"then\" są wymagane"
152
153 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:41
154 #, fuzzy
155 msgid "template not specified"
156 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
157
158 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:44
159 #, fuzzy
160 msgid "match not specified"
161 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
162
163 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:49
164 #, perl-format
165 msgid "edittemplate %s registered for %s"
166 msgstr ""
167
168 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:111
169 #, fuzzy
170 msgid "failed to process"
171 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
172
173 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
174 msgid "fortune failed"
175 msgstr "awaria fortunki"
176
177 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
178 #, fuzzy
179 msgid "failed to find url in html"
180 msgstr "awaria w trakcie wyszukiwania adresu URL na stronie HTML"
181
182 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:58
183 #, fuzzy
184 msgid "failed to run graphviz"
185 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania wtyczki graphviz"
186
187 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
188 msgid "prog not a valid graphviz program"
189 msgstr "prog nie jest poprawnym programem graphviz"
190
191 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:53
192 #, perl-format
193 msgid "bad size \"%s\""
194 msgstr "nieprawidłowy rozmiar \"%s\""
195
196 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:63 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:67
197 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:84
198 #, fuzzy, perl-format
199 msgid "failed to read %s: %s"
200 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
201
202 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:70
203 #, fuzzy, perl-format
204 msgid "failed to resize: %s"
205 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:101
208 #, fuzzy, perl-format
209 msgid "failed to determine size of image %s"
210 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
211
212 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:42
213 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
214 msgstr ""
215 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
216 "pomocą parametru --url"
217
218 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:135
219 #, perl-format
220 msgid "unknown sort type %s"
221 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
222
223 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:200
224 msgid "Add a new post titled:"
225 msgstr "Tytuł nowego wpisu"
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:216
228 #, perl-format
229 msgid "nonexistant template %s"
230 msgstr "brakujący szablon %s"
231
232 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:249 ../IkiWiki/Render.pm:99
233 msgid "Discussion"
234 msgstr "Dyskusja"
235
236 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:463
237 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
238 msgstr "Nieznaleziony moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
239
240 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
241 #, fuzzy
242 msgid "failed to run dot"
243 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania dot"
244
245 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:29
246 #, perl-format
247 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
248 msgstr ""
249 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
250 "teraz edytowana"
251
252 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
253 #, perl-format
254 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
255 msgstr ""
256 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
257 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
258
259 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:119
260 #, fuzzy
261 msgid "stylesheet not found"
262 msgstr "nieznaleziony szablon ze stylami CSS"
263
264 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:143
265 #, fuzzy
266 msgid "redir page not found"
267 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
268
269 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:156
270 #, fuzzy
271 msgid "redir cycle is not allowed"
272 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
273
274 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
275 msgid "Mirrors"
276 msgstr "Kopie lustrzane"
277
278 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
279 msgid "Mirror"
280 msgstr "Kopia lustrzana"
281
282 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
283 msgid "more"
284 msgstr "więcej"
285
286 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
287 msgid "Log in with"
288 msgstr ""
289
290 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
291 msgid "Get an OpenID"
292 msgstr "Pobierz OpenID"
293
294 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
295 msgid "All pages are linked to by other pages."
296 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
297
298 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:21
299 msgid "bad or missing template"
300 msgstr ""
301
302 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
303 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
304 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz można zalogować się."
305
306 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
307 msgid "Error creating account."
308 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
309
310 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
311 msgid "Failed to send mail"
312 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
313
314 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
315 msgid "Your password has been emailed to you."
316 msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
317
318 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
319 msgid "vote"
320 msgstr "głosuj"
321
322 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
323 msgid "Total votes:"
324 msgstr "Oddane głosy:"
325
326 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
327 msgid "polygen not installed"
328 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
329
330 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
331 msgid "polygen failed"
332 msgstr "awaria wtyczki polygen"
333
334 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
335 msgid "missing formula"
336 msgstr "brakująca reguła"
337
338 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:39
339 msgid "unknown formula"
340 msgstr "nieznana reguła"
341
342 #. translators: These descriptions of times of day are used
343 #. translators: in messages like "last edited <description>".
344 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
345 #. translators: %A- is the name of the previous day.
346 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
347 msgid "late %A- night"
348 msgstr "późną nocą w %A-"
349
350 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
351 msgid "in the wee hours of %A- night"
352 msgstr "po północy w %A-"
353
354 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
355 msgid "terribly early %A morning"
356 msgstr "bardzo wczesnym rankiem w %A"
357
358 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
359 msgid "early %A morning"
360 msgstr "wcześnym rankiem w %A"
361
362 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
363 #, fuzzy
364 msgid "mid-morning %A"
365 msgstr "rankiem w %A"
366
367 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
368 msgid "late %A morning"
369 msgstr "późnym rankiem w %A"
370
371 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
372 msgid "at lunch time on %A"
373 msgstr "w porze obiadowej w %A"
374
375 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
376 msgid "%A afternoon"
377 msgstr "po południu w %A"
378
379 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
380 msgid "late %A afternoon"
381 msgstr "późnym popołudniem %A"
382
383 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
384 msgid "%A evening"
385 msgstr "wieczorem w %A"
386
387 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
388 msgid "late %A evening"
389 msgstr "późnym wieczorem w %A"
390
391 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
392 msgid "%A night"
393 msgstr "nocą w %A"
394
395 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
396 msgid "at teatime on %A"
397 msgstr "w porze śniadaniowej w %A"
398
399 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:82
400 msgid "at midnight"
401 msgstr "o północy"
402
403 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:85
404 msgid "at noon on %A"
405 msgstr "w południe w %A"
406
407 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:74
408 #, fuzzy
409 msgid "missing page"
410 msgstr "brakujące wartości"
411
412 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:76
413 #, perl-format
414 msgid "The page %s does not exist."
415 msgstr ""
416
417 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
418 #, perl-format
419 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
420 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
421
422 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
423 msgid "cleaning hyperestraier search index"
424 msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
425
426 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
427 msgid "updating hyperestraier search index"
428 msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
429
430 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:18
431 msgid "shortcut plugin will not work without a shortcuts.mdwn"
432 msgstr ""
433
434 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:27
435 #, fuzzy
436 msgid "missing name or url parameter"
437 msgstr "brakujący parametr name lub url"
438
439 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
440 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
441 #. translators: is an URL.
442 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:36
443 #, fuzzy, perl-format
444 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
445 msgstr "skrót %s wskazuje na adres <i>%s</i>"
446
447 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:23
448 #, fuzzy
449 msgid "failed to parse any smileys"
450 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania emitoikonki"
451
452 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
453 #, fuzzy
454 msgid "parse error"
455 msgstr "błąd w trakcie przetwarzania"
456
457 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
458 msgid "bad featurepoint diameter"
459 msgstr "nieprawidłowa średnica dla featurepoint"
460
461 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
462 msgid "bad featurepoint location"
463 msgstr "nieprawidłowe położenie dla featurepoint"
464
465 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
466 msgid "missing values"
467 msgstr "brakujące wartości"
468
469 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
470 #, fuzzy
471 msgid "bad height value"
472 msgstr "nieprawidłowa wysokość"
473
474 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
475 #, fuzzy
476 msgid "missing width parameter"
477 msgstr "brakujący parametr width"
478
479 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
480 #, fuzzy
481 msgid "bad width value"
482 msgstr "nieprawidłowa szerokość"
483
484 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
485 #, fuzzy
486 msgid "failed to run php"
487 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania php"
488
489 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
490 msgid "cannot find file"
491 msgstr "nie można znaleźć pliku"
492
493 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:64
494 msgid "unknown data format"
495 msgstr "nieznany format danych"
496
497 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:72
498 msgid "empty data"
499 msgstr "brak danych"
500
501 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:92
502 msgid "Direct data download"
503 msgstr "Bezpośrednie pobieranie danych"
504
505 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:126
506 #, fuzzy, perl-format
507 msgid "parse fail at line %d: %s"
508 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania linii %d: %s"
509
510 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
511 #, fuzzy
512 msgid "missing id parameter"
513 msgstr "brakujący parametr id"
514
515 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
516 #, perl-format
517 msgid "template %s not found"
518 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
519
520 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
521 #, fuzzy
522 msgid "failed to process:"
523 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
524
525 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:30
526 #, fuzzy
527 msgid "missing tex code"
528 msgstr "brakujące wartości"
529
530 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:37
531 msgid "code includes disallowed latex commands"
532 msgstr ""
533
534 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:96
535 #, fuzzy
536 msgid "failed to generate image from code"
537 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
538
539 #: ../IkiWiki/Plugin/toggle.pm:88
540 msgid "(not toggleable in preview mode)"
541 msgstr ""
542
543 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:62
544 msgid "getctime not implemented"
545 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
546
547 #: ../IkiWiki/Render.pm:273 ../IkiWiki/Render.pm:294
548 #, perl-format
549 msgid "skipping bad filename %s"
550 msgstr "pomijanie nieprawidłowej nazwy pliku %s"
551
552 #: ../IkiWiki/Render.pm:343
553 #, perl-format
554 msgid "removing old page %s"
555 msgstr "usuwanie starej strony %s"
556
557 #: ../IkiWiki/Render.pm:384
558 #, perl-format
559 msgid "scanning %s"
560 msgstr "skanowanie %s"
561
562 #: ../IkiWiki/Render.pm:389
563 #, perl-format
564 msgid "rendering %s"
565 msgstr "renderowanie %s"
566
567 #: ../IkiWiki/Render.pm:410
568 #, perl-format
569 msgid "rendering %s, which links to %s"
570 msgstr "renderowanie %s z odnośnikiem do %s"
571
572 #: ../IkiWiki/Render.pm:431
573 #, perl-format
574 msgid "rendering %s, which depends on %s"
575 msgstr "renderowanie %s zależącego od %s"
576
577 #: ../IkiWiki/Render.pm:470
578 #, perl-format
579 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
580 msgstr "renderowanie %s w celu aktualizacji powrotnych odnośników"
581
582 #: ../IkiWiki/Render.pm:482
583 #, perl-format
584 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
585 msgstr "usuwanie %s nie tworzonego już przez %s"
586
587 #: ../IkiWiki/Render.pm:508
588 #, perl-format
589 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
590 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenia %s"
591
592 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
593 #. translators: is a (probably not translated) error message.
594 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
595 #, perl-format
596 msgid "cannot read %s: %s"
597 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
598
599 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
600 msgid "generating wrappers.."
601 msgstr "tworzenie osłon..."
602
603 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
604 msgid "rebuilding wiki.."
605 msgstr "przebudowywanie wiki..."
606
607 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
608 msgid "refreshing wiki.."
609 msgstr "odświeżanie wiki..."
610
611 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
612 msgid "done"
613 msgstr "gotowe"
614
615 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
616 #, perl-format
617 msgid "%s doesn't seem to be executable"
618 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
619
620 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
621 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
622 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
623
624 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
625 msgid "wrapper filename not specified"
626 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
627
628 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
629 #. translators: a (probably not translated) error message.
630 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:48
631 #, perl-format
632 msgid "failed to write %s: %s"
633 msgstr "awaria w trakcie zapisu %s: %s"
634
635 #. translators: The parameter is a C filename.
636 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:99
637 #, perl-format
638 msgid "failed to compile %s"
639 msgstr "awaria w trakcie kompilowania %s"
640
641 #. translators: The parameter is a filename.
642 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:119
643 #, perl-format
644 msgid "successfully generated %s"
645 msgstr "pomyślnie utworzono %s"
646
647 #: ../ikiwiki.in:13
648 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
649 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
650
651 #: ../ikiwiki.in:81
652 msgid "usage: --set var=value"
653 msgstr ""
654
655 #: ../IkiWiki.pm:127
656 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
657 msgstr ""
658 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
659 "--url"
660
661 #: ../IkiWiki.pm:196 ../IkiWiki.pm:197
662 msgid "Error"
663 msgstr "Błąd"
664
665 #. translators: The first parameter is a
666 #. translators: preprocessor directive name,
667 #. translators: the second a page name, the
668 #. translators: third a number.
669 #: ../IkiWiki.pm:750
670 #, perl-format
671 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
672 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"
673
674 #, fuzzy
675 #~ msgid ""
676 #~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
677 #~ "notifications"
678 #~ msgstr ""
679 #~ "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
680 #~ "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
681
682 #, fuzzy
683 #~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
684 #~ msgstr ""
685 #~ "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
686 #~ "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
687
688 #~ msgid ""
689 #~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
690 #~ "notifications"
691 #~ msgstr ""
692 #~ "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
693 #~ "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
694
695 #~ msgid "update of %s's %s by %s"
696 #~ msgstr "aktualizacja stron wiki %s: %s przez użytkownika %s"
697
698 #, fuzzy
699 #~ msgid "%s not found"
700 #~ msgstr "nie znaleziono %s"
701
702 #~ msgid "What's this?"
703 #~ msgstr "Więcej o OpenID"
704
705 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
706 #~ msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
707
708 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
709 #~ msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
710
711 #, fuzzy
712 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
713 #~ msgstr "niedostępny podgląd dla wtyczki sparkline"