]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/pl.po
Beautify urls used in various places. (smcv)
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.51\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2008-09-24 17:55-0400\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-04-27 22:05+0200\n"
13 "Last-Translator: Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:113
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Proszę najpierw zalogować się."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:145
24 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
25 msgstr ""
26 "Nieudane logowanie. Proszę sprawdzić czy w przeglądarce włączone są "
27 "ciasteczka (ang. cookies)"
28
29 #: ../IkiWiki/CGI.pm:163 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:311
30 msgid "Your login session has expired."
31 msgstr ""
32
33 #: ../IkiWiki/CGI.pm:184
34 msgid "Login"
35 msgstr ""
36
37 #: ../IkiWiki/CGI.pm:185
38 #, fuzzy
39 msgid "Preferences"
40 msgstr "Preferencje zapisane."
41
42 #: ../IkiWiki/CGI.pm:186
43 msgid "Admin"
44 msgstr ""
45
46 #: ../IkiWiki/CGI.pm:253
47 msgid "Preferences saved."
48 msgstr "Preferencje zapisane."
49
50 #: ../IkiWiki/CGI.pm:271
51 msgid "You are banned."
52 msgstr "Twój dostęp został zabroniony przez administratora."
53
54 #: ../IkiWiki/CGI.pm:385 ../IkiWiki/CGI.pm:386 ../IkiWiki.pm:1143
55 msgid "Error"
56 msgstr "Błąd"
57
58 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:80
59 msgid "Aggregation triggered via web."
60 msgstr ""
61
62 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
63 msgid "Nothing to do right now, all feeds are up-to-date!"
64 msgstr ""
65
66 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:216
67 #, fuzzy, perl-format
68 msgid "missing %s parameter"
69 msgstr "brakujący parametr %s"
70
71 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
72 msgid "new feed"
73 msgstr "nowy kanał RSS"
74
75 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:264
76 msgid "posts"
77 msgstr "wpisy"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:266
80 msgid "new"
81 msgstr "nowy wpis"
82
83 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:429
84 #, perl-format
85 msgid "expiring %s (%s days old)"
86 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
87
88 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:436
89 #, perl-format
90 msgid "expiring %s"
91 msgstr "wygasający wpis %s"
92
93 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:463
94 #, perl-format
95 msgid "processed ok at %s"
96 msgstr "kanał RSS przetworzony w dniu %s"
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:467
99 #, perl-format
100 msgid "checking feed %s ..."
101 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s..."
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:472
104 #, perl-format
105 msgid "could not find feed at %s"
106 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:487
109 #, fuzzy
110 msgid "feed not found"
111 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
112
113 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:498
114 #, fuzzy, perl-format
115 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
116 msgstr "Nieprawidłowe kodowanie UTF-8 usunięte z kanału RSS"
117
118 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:504
119 #, perl-format
120 msgid "(feed entities escaped)"
121 msgstr ""
122
123 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:510
124 msgid "feed crashed XML::Feed!"
125 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
126
127 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:590
128 #, perl-format
129 msgid "creating new page %s"
130 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
131
132 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:31
133 msgid "deleting bucket.."
134 msgstr ""
135
136 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:38 ../ikiwiki.in:197
137 msgid "done"
138 msgstr "gotowe"
139
140 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:97
141 #, perl-format
142 msgid "Must specify %s"
143 msgstr ""
144
145 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:136
146 msgid "Failed to create bucket in S3: "
147 msgstr ""
148
149 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:221
150 #, fuzzy
151 msgid "Failed to save file to S3: "
152 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
153
154 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:243
155 #, fuzzy
156 msgid "Failed to delete file from S3: "
157 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
158
159 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:48
160 #, perl-format
161 msgid "there is already a page named %s"
162 msgstr ""
163
164 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:81
165 msgid "prohibited by allowed_attachments"
166 msgstr ""
167
168 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:189
169 msgid "bad attachment filename"
170 msgstr ""
171
172 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:231
173 msgid "attachment upload"
174 msgstr ""
175
176 #: ../IkiWiki/Plugin/autoindex.pm:103
177 msgid "automatic index generation"
178 msgstr ""
179
180 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:33 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:222
181 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:323 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:26
182 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:37 ../IkiWiki/Render.pm:79
183 #: ../IkiWiki/Render.pm:149
184 msgid "discussion"
185 msgstr "dyskusja"
186
187 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:49
188 #, perl-format
189 msgid "%s from %s"
190 msgstr ""
191
192 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:56
193 msgid "There are no broken links!"
194 msgstr "Wszystkie odnośniki są aktualne!"
195
196 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:27 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:30
197 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:45 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:61
198 #: ../IkiWiki/Plugin/testpagespec.pm:26
199 #, fuzzy, perl-format
200 msgid "%s parameter is required"
201 msgstr "Parametry \"test\" i \"then\" są wymagane"
202
203 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:66
204 msgid "no text was copied in this page"
205 msgstr ""
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:69
208 #, perl-format
209 msgid "no text was copied in this page with id %s"
210 msgstr ""
211
212 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:111
213 #, perl-format
214 msgid "%s is not an editable page"
215 msgstr "Strona %s nie może być edytowana"
216
217 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:278
218 #, perl-format
219 msgid "creating %s"
220 msgstr "tworzenie %s"
221
222 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:296 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:324
223 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:334 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:369
224 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:414
225 #, perl-format
226 msgid "editing %s"
227 msgstr "edycja %s"
228
229 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:51
230 #, fuzzy
231 msgid "template not specified"
232 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
233
234 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:54
235 #, fuzzy
236 msgid "match not specified"
237 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
238
239 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:62
240 #, perl-format
241 msgid "edittemplate %s registered for %s"
242 msgstr ""
243
244 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:133
245 #, fuzzy
246 msgid "failed to process"
247 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
248
249 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:27
250 msgid "fortune failed"
251 msgstr "awaria fortunki"
252
253 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:32
254 #, fuzzy
255 msgid "failed to find url in html"
256 msgstr "awaria w trakcie wyszukiwania adresu URL na stronie HTML"
257
258 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:67
259 #, fuzzy
260 msgid "failed to run graphviz"
261 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania wtyczki graphviz"
262
263 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:94
264 msgid "prog not a valid graphviz program"
265 msgstr "prog nie jest poprawnym programem graphviz"
266
267 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
268 #, fuzzy
269 msgid "Image::Magick is not installed"
270 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
271
272 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:69
273 #, perl-format
274 msgid "bad size \"%s\""
275 msgstr "nieprawidłowy rozmiar \"%s\""
276
277 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:84
278 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:101
279 #, fuzzy, perl-format
280 msgid "failed to read %s: %s"
281 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
282
283 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:87
284 #, fuzzy, perl-format
285 msgid "failed to resize: %s"
286 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
287
288 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:118
289 #, fuzzy, perl-format
290 msgid "failed to determine size of image %s"
291 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
292
293 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:93
294 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
295 msgstr ""
296 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
297 "pomocą parametru --url"
298
299 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:139
300 #, fuzzy
301 msgid "page editing not allowed"
302 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
303
304 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:156
305 #, fuzzy
306 msgid "missing pages parameter"
307 msgstr "brakujący parametr %s"
308
309 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:204
310 #, perl-format
311 msgid "unknown sort type %s"
312 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
313
314 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:282
315 msgid "Add a new post titled:"
316 msgstr "Tytuł nowego wpisu"
317
318 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:298
319 #, perl-format
320 msgid "nonexistant template %s"
321 msgstr "brakujący szablon %s"
322
323 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:331 ../IkiWiki/Render.pm:83
324 msgid "Discussion"
325 msgstr "Dyskusja"
326
327 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:568
328 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
329 msgstr "Nieznaleziony moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
330
331 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:106
332 #, fuzzy
333 msgid "failed to run dot"
334 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania dot"
335
336 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:46 ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:60
337 #, fuzzy, perl-format
338 msgid "%s is locked and cannot be edited"
339 msgstr ""
340 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
341 "teraz edytowana"
342
343 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:44
344 msgid "multimarkdown is enabled, but Text::MultiMarkdown is not installed"
345 msgstr ""
346
347 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:67
348 #, perl-format
349 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
350 msgstr ""
351 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
352 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
353
354 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:150
355 #, fuzzy
356 msgid "stylesheet not found"
357 msgstr "nieznaleziony szablon ze stylami CSS"
358
359 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:184
360 #, fuzzy
361 msgid "redir page not found"
362 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
363
364 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:197
365 #, fuzzy
366 msgid "redir cycle is not allowed"
367 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
368
369 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
370 msgid "Mirrors"
371 msgstr "Kopie lustrzane"
372
373 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
374 msgid "Mirror"
375 msgstr "Kopia lustrzana"
376
377 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
378 msgid "more"
379 msgstr "więcej"
380
381 #: ../IkiWiki/Plugin/norcs.pm:65
382 msgid "getctime not implemented"
383 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
384
385 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:61
386 msgid "Log in with"
387 msgstr ""
388
389 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:64
390 msgid "Get an OpenID"
391 msgstr "Pobierz OpenID"
392
393 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:51
394 msgid "All pages are linked to by other pages."
395 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
396
397 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:30
398 msgid "bad or missing template"
399 msgstr ""
400
401 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:247
402 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
403 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz można zalogować się."
404
405 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:250
406 msgid "Error creating account."
407 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
408
409 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:257
410 msgid "No email address, so cannot email password reset instructions."
411 msgstr ""
412
413 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:291
414 msgid "Failed to send mail"
415 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
416
417 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:293
418 msgid "You have been mailed password reset instructions."
419 msgstr ""
420
421 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:328
422 msgid "incorrect password reset url"
423 msgstr ""
424
425 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:331
426 msgid "password reset denied"
427 msgstr ""
428
429 #: ../IkiWiki/Plugin/pingee.pm:30
430 msgid "Ping received."
431 msgstr ""
432
433 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:53
434 msgid "requires 'from' and 'to' parameters"
435 msgstr ""
436
437 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:58
438 #, fuzzy, perl-format
439 msgid "Will ping %s"
440 msgstr "edycja %s"
441
442 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:61
443 #, perl-format
444 msgid "Ignoring ping directive for wiki %s (this wiki is %s)"
445 msgstr ""
446
447 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:77
448 #, fuzzy
449 msgid "LWP not found, not pinging"
450 msgstr "Nieznaleziony moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
451
452 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:69
453 msgid "vote"
454 msgstr "głosuj"
455
456 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:77
457 msgid "Total votes:"
458 msgstr "Oddane głosy:"
459
460 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:41
461 msgid "polygen not installed"
462 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
463
464 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:60
465 #, fuzzy
466 msgid "command failed"
467 msgstr "awaria fortunki"
468
469 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:41
470 msgid "missing formula"
471 msgstr "brakująca reguła"
472
473 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:48
474 msgid "unknown formula"
475 msgstr "nieznana reguła"
476
477 #. translators: These descriptions of times of day are used
478 #. translators: in messages like "last edited <description>".
479 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
480 #. translators: %A- is the name of the previous day.
481 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
482 msgid "late %A- night"
483 msgstr "późną nocą w %A-"
484
485 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
486 msgid "in the wee hours of %A- night"
487 msgstr "po północy w %A-"
488
489 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
490 msgid "terribly early %A morning"
491 msgstr "bardzo wczesnym rankiem w %A"
492
493 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
494 msgid "early %A morning"
495 msgstr "wcześnym rankiem w %A"
496
497 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
498 #, fuzzy
499 msgid "mid-morning %A"
500 msgstr "rankiem w %A"
501
502 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
503 msgid "late %A morning"
504 msgstr "późnym rankiem w %A"
505
506 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
507 msgid "at lunch time on %A"
508 msgstr "w porze obiadowej w %A"
509
510 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
511 msgid "%A afternoon"
512 msgstr "po południu w %A"
513
514 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
515 msgid "late %A afternoon"
516 msgstr "późnym popołudniem %A"
517
518 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
519 msgid "%A evening"
520 msgstr "wieczorem w %A"
521
522 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
523 msgid "late %A evening"
524 msgstr "późnym wieczorem w %A"
525
526 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
527 msgid "%A night"
528 msgstr "nocą w %A"
529
530 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:101
531 msgid "at teatime on %A"
532 msgstr "w porze śniadaniowej w %A"
533
534 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:105
535 msgid "at midnight"
536 msgstr "o północy"
537
538 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:108
539 msgid "at noon on %A"
540 msgstr "w południe w %A"
541
542 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:34
543 #, perl-format
544 msgid "illegal percent value %s"
545 msgstr ""
546
547 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:59
548 msgid "need either `percent` or `totalpages` and `donepages` parameters"
549 msgstr ""
550
551 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:99
552 #, fuzzy
553 msgid "missing page"
554 msgstr "brakujące wartości"
555
556 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:101
557 #, perl-format
558 msgid "The page %s does not exist."
559 msgstr ""
560
561 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchangesdiff.pm:36
562 msgid "(Diff truncated)"
563 msgstr ""
564
565 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:31 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:36
566 #, perl-format
567 msgid "%s does not exist"
568 msgstr ""
569
570 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:38
571 #, fuzzy, perl-format
572 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be deleted"
573 msgstr ""
574 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
575 "teraz edytowana"
576
577 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:41 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:45
578 #, fuzzy, perl-format
579 msgid "%s is not a file"
580 msgstr "Strona %s nie może być edytowana"
581
582 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:112
583 #, perl-format
584 msgid "confirm removal of %s"
585 msgstr ""
586
587 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:148
588 msgid "Please select the attachments to remove."
589 msgstr ""
590
591 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:188
592 msgid "removed"
593 msgstr ""
594
595 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:42
596 #, perl-format
597 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be renamed"
598 msgstr ""
599
600 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:62
601 #, fuzzy
602 msgid "no change to the file name was specified"
603 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
604
605 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:68
606 #, perl-format
607 msgid "illegal name"
608 msgstr ""
609
610 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:73
611 #, perl-format
612 msgid "%s already exists"
613 msgstr ""
614
615 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:79
616 #, perl-format
617 msgid "%s already exists on disk"
618 msgstr ""
619
620 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:101
621 #, fuzzy, perl-format
622 msgid "rename %s"
623 msgstr "renderowanie %s"
624
625 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:138
626 msgid "Also rename SubPages and attachments"
627 msgstr ""
628
629 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:223
630 msgid "Only one attachment can be renamed at a time."
631 msgstr ""
632
633 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:226
634 msgid "Please select the attachment to rename."
635 msgstr ""
636
637 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:332
638 #, perl-format
639 msgid "rename %s to %s"
640 msgstr ""
641
642 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:484
643 #, fuzzy, perl-format
644 msgid "update for rename of %s to %s"
645 msgstr "aktualizacja stron wiki %s: %s przez użytkownika %s"
646
647 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:36
648 #, perl-format
649 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
650 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
651
652 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:182
653 #, perl-format
654 msgid "need Digest::SHA1 to index %s"
655 msgstr ""
656
657 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:217
658 msgid "search"
659 msgstr ""
660
661 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:27
662 msgid "shortcut plugin will not work without a shortcuts.mdwn"
663 msgstr ""
664
665 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:36
666 #, fuzzy
667 msgid "missing name or url parameter"
668 msgstr "brakujący parametr name lub url"
669
670 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
671 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
672 #. translators: is an URL.
673 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:45
674 #, fuzzy, perl-format
675 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
676 msgstr "skrót %s wskazuje na adres <i>%s</i>"
677
678 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:43
679 #, fuzzy
680 msgid "failed to parse any smileys"
681 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania emitoikonki"
682
683 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:72
684 #, fuzzy
685 msgid "parse error"
686 msgstr "błąd w trakcie przetwarzania"
687
688 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:78
689 msgid "bad featurepoint diameter"
690 msgstr "nieprawidłowa średnica dla featurepoint"
691
692 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:88
693 msgid "bad featurepoint location"
694 msgstr "nieprawidłowe położenie dla featurepoint"
695
696 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:99
697 msgid "missing values"
698 msgstr "brakujące wartości"
699
700 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:104
701 #, fuzzy
702 msgid "bad height value"
703 msgstr "nieprawidłowa wysokość"
704
705 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:111
706 #, fuzzy
707 msgid "missing width parameter"
708 msgstr "brakujący parametr width"
709
710 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:115
711 #, fuzzy
712 msgid "bad width value"
713 msgstr "nieprawidłowa szerokość"
714
715 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:153
716 #, fuzzy
717 msgid "failed to run php"
718 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania php"
719
720 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:31
721 msgid "cannot find file"
722 msgstr "nie można znaleźć pliku"
723
724 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
725 msgid "unknown data format"
726 msgstr "nieznany format danych"
727
728 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:81
729 msgid "empty data"
730 msgstr "brak danych"
731
732 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:100
733 msgid "Direct data download"
734 msgstr "Bezpośrednie pobieranie danych"
735
736 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:134
737 #, fuzzy, perl-format
738 msgid "parse fail at line %d: %s"
739 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania linii %d: %s"
740
741 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:28
742 #, fuzzy
743 msgid "missing id parameter"
744 msgstr "brakujący parametr id"
745
746 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:35
747 #, perl-format
748 msgid "template %s not found"
749 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
750
751 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:54
752 #, fuzzy
753 msgid "failed to process:"
754 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
755
756 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:70
757 #, fuzzy
758 msgid "missing tex code"
759 msgstr "brakujące wartości"
760
761 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:77
762 msgid "code includes disallowed latex commands"
763 msgstr ""
764
765 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:128
766 #, fuzzy
767 msgid "failed to generate image from code"
768 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
769
770 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:89
771 msgid "plugin"
772 msgstr ""
773
774 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:108
775 #, perl-format
776 msgid "enable %s?"
777 msgstr ""
778
779 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:236
780 msgid "you are not logged in as an admin"
781 msgstr ""
782
783 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:240
784 msgid "setup file for this wiki is not known"
785 msgstr ""
786
787 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:256
788 msgid "main"
789 msgstr ""
790
791 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:257
792 msgid "plugins"
793 msgstr ""
794
795 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:395
796 msgid ""
797 "The configuration changes shown below require a wiki rebuild to take effect."
798 msgstr ""
799
800 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:399
801 msgid ""
802 "For the configuration changes shown below to fully take effect, you may need "
803 "to rebuild the wiki."
804 msgstr ""
805
806 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:433
807 #, perl-format
808 msgid "<p class=\"error\">Error: %s exited nonzero (%s)"
809 msgstr ""
810
811 #: ../IkiWiki/Render.pm:277 ../IkiWiki/Render.pm:302
812 #, perl-format
813 msgid "skipping bad filename %s"
814 msgstr "pomijanie nieprawidłowej nazwy pliku %s"
815
816 #: ../IkiWiki/Render.pm:284
817 #, perl-format
818 msgid "%s has multiple possible source pages"
819 msgstr ""
820
821 #: ../IkiWiki/Render.pm:360
822 #, perl-format
823 msgid "removing old page %s"
824 msgstr "usuwanie starej strony %s"
825
826 #: ../IkiWiki/Render.pm:400
827 #, perl-format
828 msgid "scanning %s"
829 msgstr "skanowanie %s"
830
831 #: ../IkiWiki/Render.pm:405
832 #, perl-format
833 msgid "rendering %s"
834 msgstr "renderowanie %s"
835
836 #: ../IkiWiki/Render.pm:426
837 #, perl-format
838 msgid "rendering %s, which links to %s"
839 msgstr "renderowanie %s z odnośnikiem do %s"
840
841 #: ../IkiWiki/Render.pm:447
842 #, perl-format
843 msgid "rendering %s, which depends on %s"
844 msgstr "renderowanie %s zależącego od %s"
845
846 #: ../IkiWiki/Render.pm:486
847 #, perl-format
848 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
849 msgstr "renderowanie %s w celu aktualizacji powrotnych odnośników"
850
851 #: ../IkiWiki/Render.pm:498
852 #, perl-format
853 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
854 msgstr "usuwanie %s nie tworzonego już przez %s"
855
856 #: ../IkiWiki/Render.pm:522
857 #, perl-format
858 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
859 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenia %s"
860
861 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
862 #. translators: is a (probably not translated) error message.
863 #: ../IkiWiki/Setup.pm:19
864 #, perl-format
865 msgid "cannot read %s: %s"
866 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
867
868 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:33
869 msgid "you must enter a wikiname (that contains alphanumerics)"
870 msgstr ""
871
872 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:67
873 #, perl-format
874 msgid "unsupported revision control system %s"
875 msgstr ""
876
877 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:83
878 msgid "failed to set up the repository with ikiwiki-makerepo"
879 msgstr ""
880
881 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
882 #, perl-format
883 msgid "%s doesn't seem to be executable"
884 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
885
886 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
887 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
888 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
889
890 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
891 msgid "wrapper filename not specified"
892 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
893
894 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
895 #. translators: a (probably not translated) error message.
896 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:48
897 #, perl-format
898 msgid "failed to write %s: %s"
899 msgstr "awaria w trakcie zapisu %s: %s"
900
901 #. translators: The parameter is a C filename.
902 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:99
903 #, perl-format
904 msgid "failed to compile %s"
905 msgstr "awaria w trakcie kompilowania %s"
906
907 #. translators: The parameter is a filename.
908 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:119
909 #, perl-format
910 msgid "successfully generated %s"
911 msgstr "pomyślnie utworzono %s"
912
913 #: ../ikiwiki.in:13
914 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
915 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
916
917 #: ../ikiwiki.in:89
918 msgid "usage: --set var=value"
919 msgstr ""
920
921 #: ../ikiwiki.in:135
922 msgid "generating wrappers.."
923 msgstr "tworzenie osłon..."
924
925 #: ../ikiwiki.in:186
926 msgid "rebuilding wiki.."
927 msgstr "przebudowywanie wiki..."
928
929 #: ../ikiwiki.in:189
930 msgid "refreshing wiki.."
931 msgstr "odświeżanie wiki..."
932
933 #: ../IkiWiki.pm:451
934 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
935 msgstr ""
936 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
937 "--url"
938
939 #: ../IkiWiki.pm:497
940 msgid "cannot use multiple rcs plugins"
941 msgstr ""
942
943 #: ../IkiWiki.pm:526
944 #, perl-format
945 msgid "failed to load external plugin needed for %s plugin: %s"
946 msgstr ""
947
948 #: ../IkiWiki.pm:1126
949 #, fuzzy, perl-format
950 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
951 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"
952
953 #: ../IkiWiki.pm:1614
954 msgid "yes"
955 msgstr ""
956
957 #: ../auto.setup:16
958 msgid "What will the wiki be named?"
959 msgstr ""
960
961 #: ../auto.setup:16
962 msgid "wiki"
963 msgstr ""
964
965 #: ../auto.setup:18
966 msgid "What revision control system to use?"
967 msgstr ""
968
969 #: ../auto.setup:20
970 msgid "What wiki user (or openid) will be wiki admin?"
971 msgstr ""
972
973 #: ../auto.setup:23
974 msgid "What is the domain name of the web server?"
975 msgstr ""
976
977 #~ msgid "Your password has been emailed to you."
978 #~ msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
979
980 #~ msgid "polygen failed"
981 #~ msgstr "awaria wtyczki polygen"
982
983 #~ msgid "cleaning hyperestraier search index"
984 #~ msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
985
986 #~ msgid "updating hyperestraier search index"
987 #~ msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
988
989 #, fuzzy
990 #~ msgid ""
991 #~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
992 #~ "notifications"
993 #~ msgstr ""
994 #~ "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
995 #~ "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
996
997 #, fuzzy
998 #~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
999 #~ msgstr ""
1000 #~ "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
1001 #~ "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
1002
1003 #~ msgid ""
1004 #~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
1005 #~ "notifications"
1006 #~ msgstr ""
1007 #~ "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
1008 #~ "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
1009
1010 #, fuzzy
1011 #~ msgid "%s not found"
1012 #~ msgstr "nie znaleziono %s"
1013
1014 #~ msgid "What's this?"
1015 #~ msgstr "Więcej o OpenID"
1016
1017 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
1018 #~ msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
1019
1020 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
1021 #~ msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
1022
1023 #, fuzzy
1024 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
1025 #~ msgstr "niedostępny podgląd dla wtyczki sparkline"