]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/cs.po
4c731c54efb2d1a928662a39d52971a3d84bcecf
[ikiwiki.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of ikiwiki.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2007-01-31 02:17-0500\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-01-07 11:59+0100\n"
12 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
13 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #. translators: The first parameter is a page name,
19 #. translators: second is the user who locked it.
20 #: ../IkiWiki/CGI.pm:51
21 #, perl-format
22 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
23 msgstr "Stránka %s je zamknutá uživatelem %s a nelze ji měnit"
24
25 #: ../IkiWiki/CGI.pm:140
26 msgid "You need to log in first."
27 msgstr "Nejprve se musíte přihlásit."
28
29 #: ../IkiWiki/CGI.pm:257
30 msgid "Preferences saved."
31 msgstr "Nastavení uloženo."
32
33 #: ../IkiWiki/CGI.pm:407 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
34 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:160 ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28
35 #: ../IkiWiki/Render.pm:97 ../IkiWiki/Render.pm:165
36 msgid "discussion"
37 msgstr "diskuse"
38
39 #: ../IkiWiki/CGI.pm:446
40 #, perl-format
41 msgid "creating %s"
42 msgstr "vytvářím %s"
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:463 ../IkiWiki/CGI.pm:506
45 #, perl-format
46 msgid "editing %s"
47 msgstr "upravuji %s"
48
49 #: ../IkiWiki/CGI.pm:629
50 msgid "You are banned."
51 msgstr "Jste vyhoštěni."
52
53 #: ../IkiWiki/CGI.pm:656
54 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
55 msgstr ""
56
57 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
58 #, perl-format
59 msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
60 msgstr "modulu aggregate chybí parametr %s"
61
62 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
63 msgid "new feed"
64 msgstr "nový zdroj"
65
66 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
67 msgid "posts"
68 msgstr "příspěvky"
69
70 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
71 msgid "new"
72 msgstr "nový"
73
74 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:206
75 #, perl-format
76 msgid "expiring %s (%s days old)"
77 msgstr "expiruji %s (stará %s dnů)"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:213
80 #, perl-format
81 msgid "expiring %s"
82 msgstr "expiruji %s"
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
85 #, perl-format
86 msgid "checking feed %s ..."
87 msgstr "kontroluji zdroj %s ..."
88
89 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
90 #, perl-format
91 msgid "could not find feed at %s"
92 msgstr "nemohu najít zdroj na %s"
93
94 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
95 msgid "feed crashed XML::Feed!"
96 msgstr "zdroj shodil XML::Feed!"
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
99 #, perl-format
100 msgid "processed ok at %s"
101 msgstr "zpracováno ok %s"
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:328
104 #, perl-format
105 msgid "creating new page %s"
106 msgstr "vytvářím novou stránku %s"
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
109 msgid "There are no broken links!"
110 msgstr "Žádné porušené odkazy!"
111
112 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
113 msgid "fortune failed"
114 msgstr "fortune selhal"
115
116 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
117 msgid "googlecalendar failed to find url in html"
118 msgstr "googlecalendar v html nenalezl url"
119
120 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
121 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
122 msgstr "Při používání --rss nebo --atom musíte pomocí --url zadat url k wiki"
123
124 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:96
125 #, perl-format
126 msgid "unknown sort type %s"
127 msgstr "neznámý typ řazení %s"
128
129 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:165 ../IkiWiki/Render.pm:101
130 msgid "Discussion"
131 msgstr "Diskuse"
132
133 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:372
134 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
135 msgstr "RPC::XML::Client nebyl nalezen, nepinkám"
136
137 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
138 msgid "linkmap failed to run dot"
139 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
140
141 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
142 #, perl-format
143 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
144 msgstr ""
145 "selhalo nahrání perlového modulu Markdown.pm (%s) nebo /usr/bin/markdown (%s)"
146
147 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
148 msgid "Mirrors"
149 msgstr "Zrcadla"
150
151 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
152 msgid "Mirror"
153 msgstr "Zrcadlo"
154
155 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
156 msgid "What's this?"
157 msgstr "Co to je?"
158
159 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
160 msgid "Get an OpenID"
161 msgstr "Získat OpenID"
162
163 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
164 msgid "All pages are linked to by other pages."
165 msgstr "Na každou stránku vede odkaz z jiné stránky."
166
167 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
168 msgid "(use FirstnameLastName)"
169 msgstr "(použijte KřestníJménoPříjmení)"
170
171 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
172 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
173 msgstr "Vytvoření účtu bylo úspěšné. Nyní se můžete přihlásit."
174
175 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
176 msgid "Error creating account."
177 msgstr "Chyba při vytváření účtu."
178
179 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
180 msgid "Failed to send mail"
181 msgstr "Nepodařilo se odeslat email."
182
183 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
184 msgid "Your password has been emailed to you."
185 msgstr "Vaše heslo vám bylo zasláno."
186
187 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
188 msgid "vote"
189 msgstr "hlasovat"
190
191 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
192 msgid "Total votes:"
193 msgstr "Celkem hlasů:"
194
195 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
196 msgid "polygen not installed"
197 msgstr "polygen není nainstalován"
198
199 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
200 msgid "polygen failed"
201 msgstr "polygen selhal"
202
203 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
204 #, perl-format
205 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
206 msgstr "Při používání vyhledávacího modulu musíte zadat %s"
207
208 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
209 msgid "cleaning hyperestraier search index"
210 msgstr "čistím vyhledávací index hyperestraieru"
211
212 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
213 msgid "updating hyperestraier search index"
214 msgstr "aktualizuji vyhledávací index hyperestraieru"
215
216 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
217 msgid "shortcut missing name or url parameter"
218 msgstr "zkratka postrádá jméno nebo url"
219
220 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
221 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
222 #. translators: is an URL.
223 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
224 #, perl-format
225 msgid "shortcut %s points to %s"
226 msgstr "zkratka %s odkazuje na %s"
227
228 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
229 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
230 msgstr "selhalo zpracování jakýchkoliv smajlíků, vypínám modul"
231
232 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
233 msgid "template missing id parameter"
234 msgstr "šabloně chybí parametr id"
235
236 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
237 #, perl-format
238 msgid "template %s not found"
239 msgstr "šablona %s nebyla nalezena"
240
241 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
242 msgid "template failed to process:"
243 msgstr "šablonu se nepodařilo zpracovat:"
244
245 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
246 msgid "getctime not implemented"
247 msgstr "getctime není implementováno"
248
249 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
250 msgid ""
251 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
252 "notifications"
253 msgstr ""
254 "REV není nastavena, není spuštěna ze svn post-commit, nemohu zaslat oznámení"
255
256 #: ../IkiWiki/Render.pm:232 ../IkiWiki/Render.pm:252
257 #, perl-format
258 msgid "skipping bad filename %s"
259 msgstr "přeskakuji chybné jméno souboru %s"
260
261 #: ../IkiWiki/Render.pm:292
262 #, perl-format
263 msgid "removing old page %s"
264 msgstr "odstraňuji starou stránku %s"
265
266 #: ../IkiWiki/Render.pm:311
267 #, perl-format
268 msgid "scanning %s"
269 msgstr "prohledávám %s"
270
271 #: ../IkiWiki/Render.pm:320
272 #, perl-format
273 msgid "rendering %s"
274 msgstr "zpracovávám %s"
275
276 #: ../IkiWiki/Render.pm:332
277 #, perl-format
278 msgid "rendering %s, which links to %s"
279 msgstr "zpracovávám %s, která odkazuje na %s"
280
281 #: ../IkiWiki/Render.pm:349
282 #, perl-format
283 msgid "rendering %s, which depends on %s"
284 msgstr "zpracovávám %s, která závisí na %s"
285
286 #: ../IkiWiki/Render.pm:387
287 #, perl-format
288 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
289 msgstr "zpracovávám %s, aby se aktualizovaly zpětné odkazy"
290
291 #: ../IkiWiki/Render.pm:399
292 #, perl-format
293 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
294 msgstr "odstraňuji %s, již není zpracovávána %s"
295
296 #: ../IkiWiki/Render.pm:425
297 #, perl-format
298 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
299 msgstr "ikiwiki: nelze zpracovat %s"
300
301 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
302 #. translators: is a (probably not translated) error message.
303 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
304 #, perl-format
305 msgid "cannot read %s: %s"
306 msgstr "nemohu číst %s: %s"
307
308 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
309 msgid "generating wrappers.."
310 msgstr "generuji obaly..."
311
312 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:68
313 msgid "rebuilding wiki.."
314 msgstr "znovu vytvářím wiki..."
315
316 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
317 msgid "refreshing wiki.."
318 msgstr "obnovuji wiki..."
319
320 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:80
321 msgid "done"
322 msgstr "hotovo"
323
324 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
325 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
326 #. translators: And the name of the user making the change.
327 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
328 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:139
329 #, perl-format
330 msgid "update of %s's %s by %s"
331 msgstr "aktualizace %s (%s) uživatelem %s"
332
333 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
334 #, perl-format
335 msgid "%s doesn't seem to be executable"
336 msgstr "%s není spustitelný soubor"
337
338 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
339 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
340 msgstr "nemohu vytvořit obal, který využívá soubor setup"
341
342 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
343 msgid "wrapper filename not specified"
344 msgstr "jméno souboru s obalem nebylo zadáno"
345
346 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
347 #. translators: a (probably not translated) error message.
348 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
349 #, perl-format
350 msgid "failed to write %s: %s"
351 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
352
353 #. translators: The parameter is a C filename.
354 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
355 #, perl-format
356 msgid "failed to compile %s"
357 msgstr "nelze zkompilovat %s"
358
359 #. translators: The parameter is a filename.
360 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
361 #, perl-format
362 msgid "successfully generated %s"
363 msgstr "%s byl úspěšně vytvořen"
364
365 #: ../ikiwiki.in:13
366 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
367 msgstr "použití: ikiwiki [volby] zdroj cíl"
368
369 #: ../IkiWiki.pm:103
370 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
371 msgstr "Při použití --cgi musíte pomocí --url zadat url k wiki"
372
373 #: ../IkiWiki.pm:148 ../IkiWiki.pm:149
374 msgid "Error"
375 msgstr "Chyba"
376
377 #. translators: The first parameter is a
378 #. translators: preprocessor directive name,
379 #. translators: the second a page name, the
380 #. translators: third a number.
381 #: ../IkiWiki.pm:528
382 #, perl-format
383 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
384 msgstr "Byla rozpoznána smyčka direktivy %s na %s v hloubce %i"