]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/pl.po
support previewing of sparklines: embed in data uris for preview
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.37\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-03-07 02:29-0500\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-01-05 16:33+100\n"
13 "Last-Translator: Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:154
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Konieczne jest zalogowanie się."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:274
24 msgid "Preferences saved."
25 msgstr "Ustawienia zostały zapisane."
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:340
28 #, perl-format
29 msgid "%s is not an editable page"
30 msgstr ""
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:427 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
33 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:172 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
34 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
35 #: ../IkiWiki/Render.pm:165
36 msgid "discussion"
37 msgstr "dyskusja"
38
39 #: ../IkiWiki/CGI.pm:473
40 #, perl-format
41 msgid "creating %s"
42 msgstr "tworzenie strony %s"
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:490 ../IkiWiki/CGI.pm:526 ../IkiWiki/CGI.pm:570
45 #, perl-format
46 msgid "editing %s"
47 msgstr "edycja strony %s"
48
49 #: ../IkiWiki/CGI.pm:667
50 msgid "You are banned."
51 msgstr "Dostęp został zabroniony przez administratora."
52
53 #: ../IkiWiki/CGI.pm:699
54 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
55 msgstr ""
56
57 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
58 #, perl-format
59 msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
60 msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
61
62 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
63 msgid "new feed"
64 msgstr "nowy kanał RSS"
65
66 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
67 msgid "posts"
68 msgstr "wpisy"
69
70 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
71 msgid "new"
72 msgstr "nowy wpis"
73
74 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:211
75 #, perl-format
76 msgid "expiring %s (%s days old)"
77 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:218
80 #, perl-format
81 msgid "expiring %s"
82 msgstr "wygasający wpis %s"
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
85 #, perl-format
86 msgid "checking feed %s ..."
87 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s\t..."
88
89 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:246
90 #, perl-format
91 msgid "could not find feed at %s"
92 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
93
94 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:255
95 msgid "feed crashed XML::Feed!"
96 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:278
99 #, perl-format
100 msgid "processed ok at %s"
101 msgstr "przetworzony kanał RSS w dniu %s"
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:333
104 #, perl-format
105 msgid "creating new page %s"
106 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
109 msgid "There are no broken links!"
110 msgstr "odnośniki są aktualne!"
111
112 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
113 msgid "fortune failed"
114 msgstr "awaria fortunki"
115
116 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
117 msgid "googlecalendar failed to find url in html"
118 msgstr ""
119 "awaria wtyczki googlecalendar z powodu nieodnalezionego adresu URL na "
120 "stronie HTML"
121
122 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
123 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
124 msgstr ""
125 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
126 "pomocą parametru --url"
127
128 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:103
129 #, perl-format
130 msgid "unknown sort type %s"
131 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
132
133 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:143
134 #, perl-format
135 msgid "nonexistant template %s"
136 msgstr ""
137
138 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:180 ../IkiWiki/Render.pm:101
139 msgid "Discussion"
140 msgstr "Dyskusja"
141
142 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:395
143 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
144 msgstr "Niezainstalowany moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
145
146 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
147 msgid "linkmap failed to run dot"
148 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
149
150 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
151 #, perl-format
152 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
153 msgstr ""
154 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
155 "teraz edytowana"
156
157 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
158 #, perl-format
159 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
160 msgstr ""
161 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
162 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
163
164 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
165 msgid "Mirrors"
166 msgstr "Kopie lustrzane"
167
168 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
169 msgid "Mirror"
170 msgstr "Kopia lustrzana"
171
172 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
173 msgid "more"
174 msgstr ""
175
176 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
177 msgid "What's this?"
178 msgstr "Więcej o OpenID"
179
180 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
181 msgid "Get an OpenID"
182 msgstr "Pobierz OpenID"
183
184 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
185 msgid "All pages are linked to by other pages."
186 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
187
188 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
189 msgid "(use FirstnameLastName)"
190 msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
191
192 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
193 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
194 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz już można zalogować się."
195
196 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
197 msgid "Error creating account."
198 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
199
200 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
201 msgid "Failed to send mail"
202 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
203
204 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
205 msgid "Your password has been emailed to you."
206 msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
207
208 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
209 msgid "vote"
210 msgstr "głosuj"
211
212 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
213 msgid "Total votes:"
214 msgstr "Oddane głosy:"
215
216 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
217 msgid "polygen not installed"
218 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
219
220 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
221 msgid "polygen failed"
222 msgstr "awaria wtyczki polygen"
223
224 #. translators: These descriptions of times of day are used
225 #. translators: in messages like "last edited <description>".
226 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
227 #. translators: %A- is the name of the previous day.
228 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
229 msgid "late %A- night"
230 msgstr ""
231
232 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
233 msgid "in the wee hours of %A- night"
234 msgstr ""
235
236 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
237 msgid "terribly early %A morning"
238 msgstr ""
239
240 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
241 msgid "early %A morning"
242 msgstr ""
243
244 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
245 msgid "in mid-morning %A"
246 msgstr ""
247
248 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
249 msgid "late %A morning"
250 msgstr ""
251
252 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
253 msgid "at lunch time on %A"
254 msgstr ""
255
256 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
257 msgid "%A afternoon"
258 msgstr ""
259
260 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
261 msgid "late %A afternoon"
262 msgstr ""
263
264 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
265 msgid "%A evening"
266 msgstr ""
267
268 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
269 msgid "late %A evening"
270 msgstr ""
271
272 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
273 msgid "%A night"
274 msgstr ""
275
276 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
277 msgid "at teatime on %A"
278 msgstr ""
279
280 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
281 msgid "at midnight"
282 msgstr ""
283
284 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
285 msgid "at noon on %A"
286 msgstr ""
287
288 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
289 #, perl-format
290 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
291 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
292
293 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
294 msgid "cleaning hyperestraier search index"
295 msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
296
297 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
298 msgid "updating hyperestraier search index"
299 msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
300
301 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
302 msgid "shortcut missing name or url parameter"
303 msgstr "brakująca nazwa lub adres URL we wtyczce shortcut"
304
305 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
306 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
307 #. translators: is an URL.
308 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
309 #, fuzzy, perl-format
310 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
311 msgstr "skrót %s wskazuje na adres %s"
312
313 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
314 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
315 msgstr ""
316 "Wtyczka smiley wyłączona z powodu awarii w trakcie przetwarzania emitoikonek"
317
318 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
319 #, fuzzy
320 msgid "sparkline parse error"
321 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
322
323 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
324 msgid "sparkline bad featurepoint diameter"
325 msgstr ""
326
327 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
328 msgid "sparkline bad featurepoint location"
329 msgstr ""
330
331 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
332 msgid "sparkline missing values"
333 msgstr ""
334
335 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
336 #, fuzzy
337 msgid "sparkline bad height value"
338 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
339
340 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
341 #, fuzzy
342 msgid "sparkline missing width parameter"
343 msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
344
345 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
346 #, fuzzy
347 msgid "sparkline bad width value"
348 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
349
350 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
351 #, fuzzy
352 msgid "sparkline failed to run php"
353 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
354
355 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
356 msgid "template missing id parameter"
357 msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
358
359 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
360 #, perl-format
361 msgid "template %s not found"
362 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
363
364 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
365 msgid "template failed to process:"
366 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania szablonu:"
367
368 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
369 msgid "getctime not implemented"
370 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
371
372 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
373 msgid ""
374 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
375 "notifications"
376 msgstr ""
377 "Brak możliwości wysłania powiadomień przez post-commit SVN-a z powodu "
378 "nieustawionego parametru REV"
379
380 #: ../IkiWiki/Render.pm:251 ../IkiWiki/Render.pm:271
381 #, perl-format
382 msgid "skipping bad filename %s"
383 msgstr "pomijanie nieprawidłowego pliku %s"
384
385 #: ../IkiWiki/Render.pm:311
386 #, perl-format
387 msgid "removing old page %s"
388 msgstr "usuwanie starej strony %s"
389
390 #: ../IkiWiki/Render.pm:330
391 #, perl-format
392 msgid "scanning %s"
393 msgstr "przeszukiwanie strony %s"
394
395 #: ../IkiWiki/Render.pm:339
396 #, perl-format
397 msgid "rendering %s"
398 msgstr "tworzenie strony %s"
399
400 #: ../IkiWiki/Render.pm:351
401 #, perl-format
402 msgid "rendering %s, which links to %s"
403 msgstr "tworzenie strony %s z odnośnikiem do strony %s"
404
405 #: ../IkiWiki/Render.pm:368
406 #, perl-format
407 msgid "rendering %s, which depends on %s"
408 msgstr "tworzenie strony %s zależącej od strony %s"
409
410 #: ../IkiWiki/Render.pm:406
411 #, perl-format
412 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
413 msgstr "tworzenie strony %s w celu aktualizacji jej powrotnych odnośników"
414
415 #: ../IkiWiki/Render.pm:418
416 #, perl-format
417 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
418 msgstr "usuwanie strony %s nie tworzonej już przez %s"
419
420 #: ../IkiWiki/Render.pm:444
421 #, perl-format
422 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
423 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenie strony %s"
424
425 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
426 #. translators: is a (probably not translated) error message.
427 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
428 #, perl-format
429 msgid "cannot read %s: %s"
430 msgstr "awaria w trakcie czytania strony %s: %s"
431
432 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
433 msgid "generating wrappers.."
434 msgstr "tworzenie osłon..."
435
436 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
437 msgid "rebuilding wiki.."
438 msgstr "przebudowywanie wiki..."
439
440 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:74
441 msgid "refreshing wiki.."
442 msgstr "odświeżanie wiki..."
443
444 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:83
445 msgid "done"
446 msgstr "gotowe"
447
448 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
449 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
450 #. translators: And the name of the user making the change.
451 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
452 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
453 #, perl-format
454 msgid "update of %s's %s by %s"
455 msgstr "aktualizacja stron wiki %s %s przez użytkownika %s"
456
457 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
458 #, perl-format
459 msgid "%s doesn't seem to be executable"
460 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
461
462 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
463 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
464 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
465
466 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
467 msgid "wrapper filename not specified"
468 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
469
470 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
471 #. translators: a (probably not translated) error message.
472 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
473 #, perl-format
474 msgid "failed to write %s: %s"
475 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
476
477 #. translators: The parameter is a C filename.
478 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
479 #, perl-format
480 msgid "failed to compile %s"
481 msgstr "awaria w trakcie zestawiania strony %s"
482
483 #. translators: The parameter is a filename.
484 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
485 #, perl-format
486 msgid "successfully generated %s"
487 msgstr "strona pomyślnie utworzona %s"
488
489 #: ../ikiwiki.in:13
490 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
491 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
492
493 #: ../IkiWiki.pm:102
494 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
495 msgstr ""
496 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
497 "--url"
498
499 #: ../IkiWiki.pm:149 ../IkiWiki.pm:150
500 msgid "Error"
501 msgstr "Błąd"
502
503 #. translators: The first parameter is a
504 #. translators: preprocessor directive name,
505 #. translators: the second a page name, the
506 #. translators: third a number.
507 #: ../IkiWiki.pm:561
508 #, perl-format
509 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
510 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"
511
512 #, fuzzy
513 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
514 #~ msgstr "niedostępna funkcja getctime"