]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/cs.po
more i18n improvements
[ikiwiki.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of ikiwiki.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2007-03-07 07:04-0500\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-02-17 12:07+0100\n"
12 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
13 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: ../IkiWiki/CGI.pm:154
19 msgid "You need to log in first."
20 msgstr "Nejprve se musíte přihlásit."
21
22 #: ../IkiWiki/CGI.pm:274
23 msgid "Preferences saved."
24 msgstr "Nastavení uloženo."
25
26 #: ../IkiWiki/CGI.pm:344
27 #, perl-format
28 msgid "%s is not an editable page"
29 msgstr "%s není editovatelná stránka"
30
31 #: ../IkiWiki/CGI.pm:431 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
32 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:172 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
33 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
34 #: ../IkiWiki/Render.pm:165
35 msgid "discussion"
36 msgstr "diskuse"
37
38 #: ../IkiWiki/CGI.pm:477
39 #, perl-format
40 msgid "creating %s"
41 msgstr "vytvářím %s"
42
43 #: ../IkiWiki/CGI.pm:494 ../IkiWiki/CGI.pm:530 ../IkiWiki/CGI.pm:574
44 #, perl-format
45 msgid "editing %s"
46 msgstr "upravuji %s"
47
48 #: ../IkiWiki/CGI.pm:671
49 msgid "You are banned."
50 msgstr "Jste vyhoštěni."
51
52 #: ../IkiWiki/CGI.pm:702
53 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
54 msgstr "přihlášení selhalo; možná si musíte povolit cookies?"
55
56 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
57 #, fuzzy, perl-format
58 msgid "missing %s parameter"
59 msgstr "šabloně chybí parametr id"
60
61 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
62 msgid "new feed"
63 msgstr "nový zdroj"
64
65 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
66 msgid "posts"
67 msgstr "příspěvky"
68
69 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
70 msgid "new"
71 msgstr "nový"
72
73 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:211
74 #, perl-format
75 msgid "expiring %s (%s days old)"
76 msgstr "expiruji %s (stará %s dnů)"
77
78 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:218
79 #, perl-format
80 msgid "expiring %s"
81 msgstr "expiruji %s"
82
83 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
84 #, perl-format
85 msgid "checking feed %s ..."
86 msgstr "kontroluji zdroj %s ..."
87
88 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:246
89 #, perl-format
90 msgid "could not find feed at %s"
91 msgstr "nemohu najít zdroj na %s"
92
93 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:255
94 msgid "feed crashed XML::Feed!"
95 msgstr "zdroj shodil XML::Feed!"
96
97 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:278
98 #, perl-format
99 msgid "processed ok at %s"
100 msgstr "zpracováno ok %s"
101
102 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:333
103 #, perl-format
104 msgid "creating new page %s"
105 msgstr "vytvářím novou stránku %s"
106
107 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
108 msgid "There are no broken links!"
109 msgstr "Žádné porušené odkazy!"
110
111 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:20
112 msgid "\"test\" and \"then\" parameters are required"
113 msgstr ""
114
115 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
116 msgid "fortune failed"
117 msgstr "fortune selhal"
118
119 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
120 #, fuzzy
121 msgid "failed to find url in html"
122 msgstr "googlecalendar v html nenalezl url"
123
124 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
125 #, fuzzy, perl-format
126 msgid "%s not found"
127 msgstr "šablona %s nebyla nalezena"
128
129 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:49
130 #, perl-format
131 msgid "bad size \"%s\""
132 msgstr ""
133
134 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:57 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:61
135 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
136 #, fuzzy, perl-format
137 msgid "failed to read %s: %s"
138 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
139
140 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:64
141 #, fuzzy, perl-format
142 msgid "failed to resize: %s"
143 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
144
145 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
146 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
147 msgstr "Při používání --rss nebo --atom musíte pomocí --url zadat url k wiki"
148
149 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:103
150 #, perl-format
151 msgid "unknown sort type %s"
152 msgstr "neznámý typ řazení %s"
153
154 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:143
155 #, perl-format
156 msgid "nonexistant template %s"
157 msgstr ""
158
159 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:180 ../IkiWiki/Render.pm:101
160 msgid "Discussion"
161 msgstr "Diskuse"
162
163 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:395
164 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
165 msgstr "RPC::XML::Client nebyl nalezen, nepinkám"
166
167 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
168 #, fuzzy
169 msgid "failed to run dot"
170 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
171
172 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
173 #, perl-format
174 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
175 msgstr "Stránka %s je zamknutá uživatelem %s a nelze ji měnit"
176
177 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
178 #, perl-format
179 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
180 msgstr ""
181 "selhalo nahrání perlového modulu Markdown.pm (%s) nebo /usr/bin/markdown (%s)"
182
183 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
184 msgid "Mirrors"
185 msgstr "Zrcadla"
186
187 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
188 msgid "Mirror"
189 msgstr "Zrcadlo"
190
191 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
192 msgid "more"
193 msgstr ""
194
195 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
196 msgid "What's this?"
197 msgstr "Co to je?"
198
199 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
200 msgid "Get an OpenID"
201 msgstr "Získat OpenID"
202
203 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
204 msgid "All pages are linked to by other pages."
205 msgstr "Na každou stránku vede odkaz z jiné stránky."
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
208 msgid "(use FirstnameLastName)"
209 msgstr "(použijte KřestníJménoPříjmení)"
210
211 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
212 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
213 msgstr "Vytvoření účtu bylo úspěšné. Nyní se můžete přihlásit."
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
216 msgid "Error creating account."
217 msgstr "Chyba při vytváření účtu."
218
219 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
220 msgid "Failed to send mail"
221 msgstr "Nepodařilo se odeslat email."
222
223 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
224 msgid "Your password has been emailed to you."
225 msgstr "Vaše heslo vám bylo zasláno."
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
228 msgid "vote"
229 msgstr "hlasovat"
230
231 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
232 msgid "Total votes:"
233 msgstr "Celkem hlasů:"
234
235 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
236 msgid "polygen not installed"
237 msgstr "polygen není nainstalován"
238
239 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
240 msgid "polygen failed"
241 msgstr "polygen selhal"
242
243 #. translators: These descriptions of times of day are used
244 #. translators: in messages like "last edited <description>".
245 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
246 #. translators: %A- is the name of the previous day.
247 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
248 msgid "late %A- night"
249 msgstr "%A- pozdě v noci"
250
251 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
252 msgid "in the wee hours of %A- night"
253 msgstr "%A- pozdě v noci, spíše brzké ranní hodiny"
254
255 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
256 msgid "terribly early %A morning"
257 msgstr "%A příšerně brzo ráno"
258
259 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
260 msgid "early %A morning"
261 msgstr "%A brzo ráno"
262
263 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
264 msgid "in mid-morning %A"
265 msgstr "%A dopoledne"
266
267 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
268 #, fuzzy
269 msgid "late %A morning"
270 msgstr "%A pozdě večer"
271
272 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
273 msgid "at lunch time on %A"
274 msgstr "%A kolem oběda"
275
276 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
277 msgid "%A afternoon"
278 msgstr "%A odpoledne"
279
280 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
281 msgid "late %A afternoon"
282 msgstr "%A pozdě odpoledne"
283
284 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
285 msgid "%A evening"
286 msgstr "%A večer"
287
288 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
289 msgid "late %A evening"
290 msgstr "%A pozdě večer"
291
292 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
293 msgid "%A night"
294 msgstr "%A v noci"
295
296 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
297 msgid "at teatime on %A"
298 msgstr "%A během odpoledního čaje"
299
300 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
301 msgid "at midnight"
302 msgstr "o půlnoci"
303
304 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
305 msgid "at noon on %A"
306 msgstr "%A o poledni"
307
308 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
309 #, perl-format
310 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
311 msgstr "Při používání vyhledávacího modulu musíte zadat %s"
312
313 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
314 msgid "cleaning hyperestraier search index"
315 msgstr "čistím vyhledávací index hyperestraieru"
316
317 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
318 msgid "updating hyperestraier search index"
319 msgstr "aktualizuji vyhledávací index hyperestraieru"
320
321 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
322 #, fuzzy
323 msgid "missing name or url parameter"
324 msgstr "zkratka postrádá jméno nebo url"
325
326 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
327 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
328 #. translators: is an URL.
329 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
330 #, perl-format
331 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
332 msgstr "zkratka %s odkazuje na <i>%s</i>"
333
334 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
335 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
336 msgstr "selhalo zpracování jakýchkoliv smajlíků, vypínám modul"
337
338 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
339 #, fuzzy
340 msgid "parse error"
341 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
342
343 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
344 msgid "bad featurepoint diameter"
345 msgstr ""
346
347 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
348 msgid "bad featurepoint location"
349 msgstr ""
350
351 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
352 msgid "missing values"
353 msgstr ""
354
355 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
356 #, fuzzy
357 msgid "bad height value"
358 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
359
360 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
361 #, fuzzy
362 msgid "missing width parameter"
363 msgstr "šabloně chybí parametr id"
364
365 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
366 #, fuzzy
367 msgid "bad width value"
368 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
369
370 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
371 #, fuzzy
372 msgid "failed to run php"
373 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
374
375 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:34
376 msgid "cannot find file"
377 msgstr ""
378
379 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:59
380 msgid "unknown data format"
381 msgstr ""
382
383 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:67
384 msgid "empty data"
385 msgstr ""
386
387 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:77
388 msgid "Direct data download"
389 msgstr ""
390
391 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:124
392 #, fuzzy, perl-format
393 msgid "parse fail at line %d: %s"
394 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
395
396 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
397 #, fuzzy
398 msgid "missing id parameter"
399 msgstr "šabloně chybí parametr id"
400
401 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
402 #, perl-format
403 msgid "template %s not found"
404 msgstr "šablona %s nebyla nalezena"
405
406 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
407 #, fuzzy
408 msgid "failed to process:"
409 msgstr "šablonu se nepodařilo zpracovat:"
410
411 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
412 msgid "getctime not implemented"
413 msgstr "getctime není implementováno"
414
415 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
416 msgid ""
417 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
418 "notifications"
419 msgstr ""
420 "REV není nastavena, není spuštěna ze svn post-commit, nemohu zaslat oznámení"
421
422 #: ../IkiWiki/Render.pm:251 ../IkiWiki/Render.pm:271
423 #, perl-format
424 msgid "skipping bad filename %s"
425 msgstr "přeskakuji chybné jméno souboru %s"
426
427 #: ../IkiWiki/Render.pm:311
428 #, perl-format
429 msgid "removing old page %s"
430 msgstr "odstraňuji starou stránku %s"
431
432 #: ../IkiWiki/Render.pm:330
433 #, perl-format
434 msgid "scanning %s"
435 msgstr "prohledávám %s"
436
437 #: ../IkiWiki/Render.pm:339
438 #, perl-format
439 msgid "rendering %s"
440 msgstr "zpracovávám %s"
441
442 #: ../IkiWiki/Render.pm:351
443 #, perl-format
444 msgid "rendering %s, which links to %s"
445 msgstr "zpracovávám %s, která odkazuje na %s"
446
447 #: ../IkiWiki/Render.pm:368
448 #, perl-format
449 msgid "rendering %s, which depends on %s"
450 msgstr "zpracovávám %s, která závisí na %s"
451
452 #: ../IkiWiki/Render.pm:406
453 #, perl-format
454 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
455 msgstr "zpracovávám %s, aby se aktualizovaly zpětné odkazy"
456
457 #: ../IkiWiki/Render.pm:418
458 #, perl-format
459 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
460 msgstr "odstraňuji %s, již není zpracovávána %s"
461
462 #: ../IkiWiki/Render.pm:444
463 #, perl-format
464 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
465 msgstr "ikiwiki: nelze zpracovat %s"
466
467 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
468 #. translators: is a (probably not translated) error message.
469 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
470 #, perl-format
471 msgid "cannot read %s: %s"
472 msgstr "nemohu číst %s: %s"
473
474 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
475 msgid "generating wrappers.."
476 msgstr "generuji obaly..."
477
478 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
479 msgid "rebuilding wiki.."
480 msgstr "znovu vytvářím wiki..."
481
482 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:74
483 msgid "refreshing wiki.."
484 msgstr "obnovuji wiki..."
485
486 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:83
487 msgid "done"
488 msgstr "hotovo"
489
490 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
491 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
492 #. translators: And the name of the user making the change.
493 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
494 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
495 #, perl-format
496 msgid "update of %s's %s by %s"
497 msgstr "aktualizace %s (%s) uživatelem %s"
498
499 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
500 #, perl-format
501 msgid "%s doesn't seem to be executable"
502 msgstr "%s není spustitelný soubor"
503
504 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
505 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
506 msgstr "nemohu vytvořit obal, který využívá soubor setup"
507
508 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
509 msgid "wrapper filename not specified"
510 msgstr "jméno souboru s obalem nebylo zadáno"
511
512 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
513 #. translators: a (probably not translated) error message.
514 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
515 #, perl-format
516 msgid "failed to write %s: %s"
517 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
518
519 #. translators: The parameter is a C filename.
520 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
521 #, perl-format
522 msgid "failed to compile %s"
523 msgstr "nelze zkompilovat %s"
524
525 #. translators: The parameter is a filename.
526 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
527 #, perl-format
528 msgid "successfully generated %s"
529 msgstr "%s byl úspěšně vytvořen"
530
531 #: ../ikiwiki.in:13
532 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
533 msgstr "použití: ikiwiki [volby] zdroj cíl"
534
535 #: ../IkiWiki.pm:102
536 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
537 msgstr "Při použití --cgi musíte pomocí --url zadat url k wiki"
538
539 #: ../IkiWiki.pm:149 ../IkiWiki.pm:150
540 msgid "Error"
541 msgstr "Chyba"
542
543 #. translators: The first parameter is a
544 #. translators: preprocessor directive name,
545 #. translators: the second a page name, the
546 #. translators: third a number.
547 #: ../IkiWiki.pm:567
548 #, perl-format
549 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
550 msgstr "Byla rozpoznána smyčka direktivy %s na %s v hloubce %i"
551
552 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
553 #~ msgstr "modulu aggregate chybí parametr %s"
554
555 #, fuzzy
556 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
557 #~ msgstr "getctime není implementováno"
558
559 #~ msgid "in late morning %A"
560 #~ msgstr "%A pozdě dopoledne"