]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/pl.po
more i18n improvements
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.37\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-03-07 07:04-0500\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-01-05 16:33+100\n"
13 "Last-Translator: Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:154
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Konieczne jest zalogowanie się."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:274
24 msgid "Preferences saved."
25 msgstr "Ustawienia zostały zapisane."
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:344
28 #, perl-format
29 msgid "%s is not an editable page"
30 msgstr ""
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:431 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
33 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:172 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
34 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
35 #: ../IkiWiki/Render.pm:165
36 msgid "discussion"
37 msgstr "dyskusja"
38
39 #: ../IkiWiki/CGI.pm:477
40 #, perl-format
41 msgid "creating %s"
42 msgstr "tworzenie strony %s"
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:494 ../IkiWiki/CGI.pm:530 ../IkiWiki/CGI.pm:574
45 #, perl-format
46 msgid "editing %s"
47 msgstr "edycja strony %s"
48
49 #: ../IkiWiki/CGI.pm:671
50 msgid "You are banned."
51 msgstr "Dostęp został zabroniony przez administratora."
52
53 #: ../IkiWiki/CGI.pm:702
54 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
55 msgstr ""
56
57 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
58 #, fuzzy, perl-format
59 msgid "missing %s parameter"
60 msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
61
62 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
63 msgid "new feed"
64 msgstr "nowy kanał RSS"
65
66 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
67 msgid "posts"
68 msgstr "wpisy"
69
70 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
71 msgid "new"
72 msgstr "nowy wpis"
73
74 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:211
75 #, perl-format
76 msgid "expiring %s (%s days old)"
77 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:218
80 #, perl-format
81 msgid "expiring %s"
82 msgstr "wygasający wpis %s"
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
85 #, perl-format
86 msgid "checking feed %s ..."
87 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s\t..."
88
89 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:246
90 #, perl-format
91 msgid "could not find feed at %s"
92 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
93
94 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:255
95 msgid "feed crashed XML::Feed!"
96 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:278
99 #, perl-format
100 msgid "processed ok at %s"
101 msgstr "przetworzony kanał RSS w dniu %s"
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:333
104 #, perl-format
105 msgid "creating new page %s"
106 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
109 msgid "There are no broken links!"
110 msgstr "odnośniki są aktualne!"
111
112 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:20
113 msgid "\"test\" and \"then\" parameters are required"
114 msgstr ""
115
116 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
117 msgid "fortune failed"
118 msgstr "awaria fortunki"
119
120 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
121 #, fuzzy
122 msgid "failed to find url in html"
123 msgstr ""
124 "awaria wtyczki googlecalendar z powodu nieodnalezionego adresu URL na "
125 "stronie HTML"
126
127 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
128 #, fuzzy, perl-format
129 msgid "%s not found"
130 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
131
132 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:49
133 #, perl-format
134 msgid "bad size \"%s\""
135 msgstr ""
136
137 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:57 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:61
138 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
139 #, fuzzy, perl-format
140 msgid "failed to read %s: %s"
141 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
142
143 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:64
144 #, fuzzy, perl-format
145 msgid "failed to resize: %s"
146 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
147
148 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
149 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
150 msgstr ""
151 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
152 "pomocą parametru --url"
153
154 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:103
155 #, perl-format
156 msgid "unknown sort type %s"
157 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
158
159 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:143
160 #, perl-format
161 msgid "nonexistant template %s"
162 msgstr ""
163
164 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:180 ../IkiWiki/Render.pm:101
165 msgid "Discussion"
166 msgstr "Dyskusja"
167
168 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:395
169 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
170 msgstr "Niezainstalowany moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
171
172 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
173 #, fuzzy
174 msgid "failed to run dot"
175 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
176
177 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
178 #, perl-format
179 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
180 msgstr ""
181 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
182 "teraz edytowana"
183
184 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
185 #, perl-format
186 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
187 msgstr ""
188 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
189 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
190
191 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
192 msgid "Mirrors"
193 msgstr "Kopie lustrzane"
194
195 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
196 msgid "Mirror"
197 msgstr "Kopia lustrzana"
198
199 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
200 msgid "more"
201 msgstr ""
202
203 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
204 msgid "What's this?"
205 msgstr "Więcej o OpenID"
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
208 msgid "Get an OpenID"
209 msgstr "Pobierz OpenID"
210
211 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
212 msgid "All pages are linked to by other pages."
213 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
216 msgid "(use FirstnameLastName)"
217 msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
218
219 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
220 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
221 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz już można zalogować się."
222
223 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
224 msgid "Error creating account."
225 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
228 msgid "Failed to send mail"
229 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
230
231 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
232 msgid "Your password has been emailed to you."
233 msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
234
235 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
236 msgid "vote"
237 msgstr "głosuj"
238
239 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
240 msgid "Total votes:"
241 msgstr "Oddane głosy:"
242
243 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
244 msgid "polygen not installed"
245 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
246
247 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
248 msgid "polygen failed"
249 msgstr "awaria wtyczki polygen"
250
251 #. translators: These descriptions of times of day are used
252 #. translators: in messages like "last edited <description>".
253 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
254 #. translators: %A- is the name of the previous day.
255 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
256 msgid "late %A- night"
257 msgstr ""
258
259 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
260 msgid "in the wee hours of %A- night"
261 msgstr ""
262
263 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
264 msgid "terribly early %A morning"
265 msgstr ""
266
267 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
268 msgid "early %A morning"
269 msgstr ""
270
271 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
272 msgid "in mid-morning %A"
273 msgstr ""
274
275 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
276 msgid "late %A morning"
277 msgstr ""
278
279 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
280 msgid "at lunch time on %A"
281 msgstr ""
282
283 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
284 msgid "%A afternoon"
285 msgstr ""
286
287 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
288 msgid "late %A afternoon"
289 msgstr ""
290
291 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
292 msgid "%A evening"
293 msgstr ""
294
295 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
296 msgid "late %A evening"
297 msgstr ""
298
299 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
300 msgid "%A night"
301 msgstr ""
302
303 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
304 msgid "at teatime on %A"
305 msgstr ""
306
307 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
308 msgid "at midnight"
309 msgstr ""
310
311 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
312 msgid "at noon on %A"
313 msgstr ""
314
315 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
316 #, perl-format
317 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
318 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
319
320 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
321 msgid "cleaning hyperestraier search index"
322 msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
323
324 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
325 msgid "updating hyperestraier search index"
326 msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
327
328 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
329 #, fuzzy
330 msgid "missing name or url parameter"
331 msgstr "brakująca nazwa lub adres URL we wtyczce shortcut"
332
333 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
334 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
335 #. translators: is an URL.
336 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
337 #, fuzzy, perl-format
338 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
339 msgstr "skrót %s wskazuje na adres %s"
340
341 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
342 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
343 msgstr ""
344 "Wtyczka smiley wyłączona z powodu awarii w trakcie przetwarzania emitoikonek"
345
346 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
347 #, fuzzy
348 msgid "parse error"
349 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
350
351 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
352 msgid "bad featurepoint diameter"
353 msgstr ""
354
355 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
356 msgid "bad featurepoint location"
357 msgstr ""
358
359 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
360 msgid "missing values"
361 msgstr ""
362
363 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
364 #, fuzzy
365 msgid "bad height value"
366 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
367
368 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
369 #, fuzzy
370 msgid "missing width parameter"
371 msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
372
373 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
374 #, fuzzy
375 msgid "bad width value"
376 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
377
378 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
379 #, fuzzy
380 msgid "failed to run php"
381 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
382
383 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:34
384 msgid "cannot find file"
385 msgstr ""
386
387 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:59
388 msgid "unknown data format"
389 msgstr ""
390
391 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:67
392 msgid "empty data"
393 msgstr ""
394
395 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:77
396 msgid "Direct data download"
397 msgstr ""
398
399 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:124
400 #, fuzzy, perl-format
401 msgid "parse fail at line %d: %s"
402 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
403
404 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
405 #, fuzzy
406 msgid "missing id parameter"
407 msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
408
409 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
410 #, perl-format
411 msgid "template %s not found"
412 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
413
414 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
415 #, fuzzy
416 msgid "failed to process:"
417 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania szablonu:"
418
419 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
420 msgid "getctime not implemented"
421 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
422
423 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
424 msgid ""
425 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
426 "notifications"
427 msgstr ""
428 "Brak możliwości wysłania powiadomień przez post-commit SVN-a z powodu "
429 "nieustawionego parametru REV"
430
431 #: ../IkiWiki/Render.pm:251 ../IkiWiki/Render.pm:271
432 #, perl-format
433 msgid "skipping bad filename %s"
434 msgstr "pomijanie nieprawidłowego pliku %s"
435
436 #: ../IkiWiki/Render.pm:311
437 #, perl-format
438 msgid "removing old page %s"
439 msgstr "usuwanie starej strony %s"
440
441 #: ../IkiWiki/Render.pm:330
442 #, perl-format
443 msgid "scanning %s"
444 msgstr "przeszukiwanie strony %s"
445
446 #: ../IkiWiki/Render.pm:339
447 #, perl-format
448 msgid "rendering %s"
449 msgstr "tworzenie strony %s"
450
451 #: ../IkiWiki/Render.pm:351
452 #, perl-format
453 msgid "rendering %s, which links to %s"
454 msgstr "tworzenie strony %s z odnośnikiem do strony %s"
455
456 #: ../IkiWiki/Render.pm:368
457 #, perl-format
458 msgid "rendering %s, which depends on %s"
459 msgstr "tworzenie strony %s zależącej od strony %s"
460
461 #: ../IkiWiki/Render.pm:406
462 #, perl-format
463 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
464 msgstr "tworzenie strony %s w celu aktualizacji jej powrotnych odnośników"
465
466 #: ../IkiWiki/Render.pm:418
467 #, perl-format
468 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
469 msgstr "usuwanie strony %s nie tworzonej już przez %s"
470
471 #: ../IkiWiki/Render.pm:444
472 #, perl-format
473 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
474 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenie strony %s"
475
476 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
477 #. translators: is a (probably not translated) error message.
478 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
479 #, perl-format
480 msgid "cannot read %s: %s"
481 msgstr "awaria w trakcie czytania strony %s: %s"
482
483 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
484 msgid "generating wrappers.."
485 msgstr "tworzenie osłon..."
486
487 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
488 msgid "rebuilding wiki.."
489 msgstr "przebudowywanie wiki..."
490
491 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:74
492 msgid "refreshing wiki.."
493 msgstr "odświeżanie wiki..."
494
495 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:83
496 msgid "done"
497 msgstr "gotowe"
498
499 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
500 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
501 #. translators: And the name of the user making the change.
502 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
503 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
504 #, perl-format
505 msgid "update of %s's %s by %s"
506 msgstr "aktualizacja stron wiki %s %s przez użytkownika %s"
507
508 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
509 #, perl-format
510 msgid "%s doesn't seem to be executable"
511 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
512
513 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
514 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
515 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
516
517 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
518 msgid "wrapper filename not specified"
519 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
520
521 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
522 #. translators: a (probably not translated) error message.
523 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
524 #, perl-format
525 msgid "failed to write %s: %s"
526 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
527
528 #. translators: The parameter is a C filename.
529 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
530 #, perl-format
531 msgid "failed to compile %s"
532 msgstr "awaria w trakcie zestawiania strony %s"
533
534 #. translators: The parameter is a filename.
535 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
536 #, perl-format
537 msgid "successfully generated %s"
538 msgstr "strona pomyślnie utworzona %s"
539
540 #: ../ikiwiki.in:13
541 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
542 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
543
544 #: ../IkiWiki.pm:102
545 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
546 msgstr ""
547 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
548 "--url"
549
550 #: ../IkiWiki.pm:149 ../IkiWiki.pm:150
551 msgid "Error"
552 msgstr "Błąd"
553
554 #. translators: The first parameter is a
555 #. translators: preprocessor directive name,
556 #. translators: the second a page name, the
557 #. translators: third a number.
558 #: ../IkiWiki.pm:567
559 #, perl-format
560 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
561 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"
562
563 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
564 #~ msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
565
566 #, fuzzy
567 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
568 #~ msgstr "niedostępna funkcja getctime"