real redir cycle detection
[ikiwiki.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of ikiwiki.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2007-12-08 19:18-0500\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-05-09 21:21+0200\n"
12 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
13 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: ../IkiWiki/CGI.pm:172
19 msgid "You need to log in first."
20 msgstr "Nejprve se musíte přihlásit."
21
22 #: ../IkiWiki/CGI.pm:234
23 msgid "Login"
24 msgstr "Přihlášení"
25
26 #: ../IkiWiki/CGI.pm:235
27 msgid "Preferences"
28 msgstr "Předvolby"
29
30 #: ../IkiWiki/CGI.pm:236
31 msgid "Admin"
32 msgstr "Správce"
33
34 #: ../IkiWiki/CGI.pm:294
35 msgid "Preferences saved."
36 msgstr "Nastavení uloženo."
37
38 #: ../IkiWiki/CGI.pm:354
39 #, perl-format
40 msgid "%s is not an editable page"
41 msgstr "%s není editovatelná stránka"
42
43 #: ../IkiWiki/CGI.pm:443 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
44 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:230 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
45 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:99
46 #: ../IkiWiki/Render.pm:179
47 msgid "discussion"
48 msgstr "diskuse"
49
50 #: ../IkiWiki/CGI.pm:489
51 #, perl-format
52 msgid "creating %s"
53 msgstr "vytvářím %s"
54
55 #: ../IkiWiki/CGI.pm:507 ../IkiWiki/CGI.pm:526 ../IkiWiki/CGI.pm:536
56 #: ../IkiWiki/CGI.pm:569 ../IkiWiki/CGI.pm:617
57 #, perl-format
58 msgid "editing %s"
59 msgstr "upravuji %s"
60
61 #: ../IkiWiki/CGI.pm:711
62 msgid "You are banned."
63 msgstr "Jste vyhoštěni."
64
65 #: ../IkiWiki/CGI.pm:731
66 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
67 msgstr "přihlášení selhalo; možná si musíte povolit cookies?"
68
69 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:69
70 #, perl-format
71 msgid "missing %s parameter"
72 msgstr "chybí parametr %s"
73
74 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:97
75 msgid "new feed"
76 msgstr "nový zdroj"
77
78 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:111
79 msgid "posts"
80 msgstr "příspěvky"
81
82 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:113
83 msgid "new"
84 msgstr "nový"
85
86 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:230
87 #, perl-format
88 msgid "expiring %s (%s days old)"
89 msgstr "expiruji %s (stará %s dnů)"
90
91 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:237
92 #, perl-format
93 msgid "expiring %s"
94 msgstr "expiruji %s"
95
96 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:263
97 #, perl-format
98 msgid "processed ok at %s"
99 msgstr "zpracováno ok %s"
100
101 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:268
102 #, perl-format
103 msgid "checking feed %s ..."
104 msgstr "kontroluji zdroj %s ..."
105
106 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
107 #, perl-format
108 msgid "could not find feed at %s"
109 msgstr "nemohu najít zdroj na %s"
110
111 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:288
112 msgid "feed not found"
113 msgstr "zdroj nebyl nalezen"
114
115 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:299
116 #, perl-format
117 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
118 msgstr "(neplatné UTF-8 bylo ze zdroje odstraněno)"
119
120 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:304
121 msgid "feed crashed XML::Feed!"
122 msgstr "zdroj shodil XML::Feed!"
123
124 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:377
125 #, perl-format
126 msgid "creating new page %s"
127 msgstr "vytvářím novou stránku %s"
128
129 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
130 #, perl-format
131 msgid "%s from %s"
132 msgstr ""
133
134 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:44
135 msgid "There are no broken links!"
136 msgstr "Žádné porušené odkazy!"
137
138 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
139 #, perl-format
140 msgid "%s parameter is required"
141 msgstr "parametr %s je vyžadován"
142
143 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
144 msgid "fortune failed"
145 msgstr "fortune selhal"
146
147 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
148 msgid "failed to find url in html"
149 msgstr "v html se nepodařilo nalézt url"
150
151 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:58
152 msgid "failed to run graphviz"
153 msgstr "nepodařilo se spustit graphviz"
154
155 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
156 msgid "prog not a valid graphviz program"
157 msgstr "program není platným programem graphviz"
158
159 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:48
160 #, perl-format
161 msgid "bad size \"%s\""
162 msgstr "chybná velikost \"%s\""
163
164 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:58 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
165 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
166 #, perl-format
167 msgid "failed to read %s: %s"
168 msgstr "nelze číst %s: %s"
169
170 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:65
171 #, perl-format
172 msgid "failed to resize: %s"
173 msgstr "nelze změnit velikost: %s"
174
175 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:96
176 #, fuzzy, perl-format
177 msgid "failed to determine size of image %s"
178 msgstr "nelze změnit velikost: %s"
179
180 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:42
181 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
182 msgstr "Při používání --rss nebo --atom musíte pomocí --url zadat url k wiki"
183
184 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:135
185 #, perl-format
186 msgid "unknown sort type %s"
187 msgstr "neznámý typ řazení %s"
188
189 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191
190 msgid "Add a new post titled:"
191 msgstr "Přidat nový příspěvek nazvaný:"
192
193 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:207
194 #, perl-format
195 msgid "nonexistant template %s"
196 msgstr "neexistující šablona %s"
197
198 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:238 ../IkiWiki/Render.pm:103
199 msgid "Discussion"
200 msgstr "Diskuse"
201
202 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:452
203 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
204 msgstr "RPC::XML::Client nebyl nalezen, nepinkám"
205
206 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
207 msgid "failed to run dot"
208 msgstr "nepodařilo se spustit dot"
209
210 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:25
211 #, perl-format
212 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
213 msgstr "Stránka %s je zamknutá uživatelem %s a nelze ji měnit"
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
216 #, perl-format
217 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
218 msgstr ""
219 "selhalo nahrání perlového modulu Markdown.pm (%s) nebo /usr/bin/markdown (%s)"
220
221 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:80
222 #, fuzzy
223 msgid "redir page not found"
224 msgstr "zdroj nebyl nalezen"
225
226 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:92
227 #, fuzzy
228 msgid "redir cycle is not allowed"
229 msgstr "zdroj nebyl nalezen"
230
231 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:129
232 msgid "stylesheet not found"
233 msgstr "styl nebyl nalezen"
234
235 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
236 msgid "Mirrors"
237 msgstr "Zrcadla"
238
239 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
240 msgid "Mirror"
241 msgstr "Zrcadlo"
242
243 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
244 msgid "more"
245 msgstr "více"
246
247 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
248 msgid "Log in with"
249 msgstr "Přihlásit pomocí"
250
251 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
252 msgid "Get an OpenID"
253 msgstr "Získat OpenID"
254
255 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
256 msgid "All pages are linked to by other pages."
257 msgstr "Na každou stránku vede odkaz z jiné stránky."
258
259 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:21
260 msgid "bad or missing template"
261 msgstr ""
262
263 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
264 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
265 msgstr "Vytvoření účtu bylo úspěšné. Nyní se můžete přihlásit."
266
267 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
268 msgid "Error creating account."
269 msgstr "Chyba při vytváření účtu."
270
271 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
272 msgid "Failed to send mail"
273 msgstr "Nepodařilo se odeslat email."
274
275 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
276 msgid "Your password has been emailed to you."
277 msgstr "Vaše heslo vám bylo zasláno."
278
279 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
280 msgid "vote"
281 msgstr "hlasovat"
282
283 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
284 msgid "Total votes:"
285 msgstr "Celkem hlasů:"
286
287 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
288 msgid "polygen not installed"
289 msgstr "polygen není nainstalován"
290
291 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
292 msgid "polygen failed"
293 msgstr "polygen selhal"
294
295 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
296 msgid "missing formula"
297 msgstr "chybí vzorec"
298
299 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:39
300 msgid "unknown formula"
301 msgstr "neznámý vzorec"
302
303 #. translators: These descriptions of times of day are used
304 #. translators: in messages like "last edited <description>".
305 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
306 #. translators: %A- is the name of the previous day.
307 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
308 msgid "late %A- night"
309 msgstr "%A- pozdě v noci"
310
311 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
312 msgid "in the wee hours of %A- night"
313 msgstr "%A- pozdě v noci, spíše brzké ranní hodiny"
314
315 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
316 msgid "terribly early %A morning"
317 msgstr "%A příšerně brzo ráno"
318
319 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
320 msgid "early %A morning"
321 msgstr "%A brzo ráno"
322
323 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
324 msgid "mid-morning %A"
325 msgstr "%A dopoledne"
326
327 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
328 msgid "late %A morning"
329 msgstr "%A pozdě dopoledne"
330
331 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
332 msgid "at lunch time on %A"
333 msgstr "%A kolem oběda"
334
335 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
336 msgid "%A afternoon"
337 msgstr "%A odpoledne"
338
339 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
340 msgid "late %A afternoon"
341 msgstr "%A pozdě odpoledne"
342
343 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
344 msgid "%A evening"
345 msgstr "%A večer"
346
347 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
348 msgid "late %A evening"
349 msgstr "%A pozdě večer"
350
351 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
352 msgid "%A night"
353 msgstr "%A v noci"
354
355 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
356 msgid "at teatime on %A"
357 msgstr "%A během odpoledního čaje"
358
359 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
360 msgid "at midnight"
361 msgstr "o půlnoci"
362
363 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
364 msgid "at noon on %A"
365 msgstr "%A o poledni"
366
367 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
368 #, perl-format
369 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
370 msgstr "Při používání vyhledávacího modulu musíte zadat %s"
371
372 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
373 msgid "cleaning hyperestraier search index"
374 msgstr "čistím vyhledávací index hyperestraieru"
375
376 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
377 msgid "updating hyperestraier search index"
378 msgstr "aktualizuji vyhledávací index hyperestraieru"
379
380 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
381 msgid "missing name or url parameter"
382 msgstr "chybí parametr jméno nebo url"
383
384 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
385 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
386 #. translators: is an URL.
387 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
388 #, perl-format
389 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
390 msgstr "zkratka %s odkazuje na <i>%s</i>"
391
392 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:23
393 msgid "failed to parse any smileys"
394 msgstr "nepodařilo se rozpoznat žádné smajlíky"
395
396 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
397 msgid "parse error"
398 msgstr "chyba rozpoznávání"
399
400 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
401 msgid "bad featurepoint diameter"
402 msgstr "chybný průměr zvýrazněného bodu (featurepoint)"
403
404 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
405 msgid "bad featurepoint location"
406 msgstr "chybné umístění zvýrazněného bodu (featurepoint)"
407
408 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
409 msgid "missing values"
410 msgstr "chybí hodnoty"
411
412 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
413 msgid "bad height value"
414 msgstr "chybná výška"
415
416 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
417 msgid "missing width parameter"
418 msgstr "chybí parametr šířka (width)"
419
420 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
421 msgid "bad width value"
422 msgstr "chybná šířka"
423
424 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
425 msgid "failed to run php"
426 msgstr "nepodařilo se spustit php"
427
428 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
429 msgid "cannot find file"
430 msgstr "nemohu najít soubor"
431
432 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:63
433 msgid "unknown data format"
434 msgstr "neznámý formát dat"
435
436 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:71
437 msgid "empty data"
438 msgstr "prázdná data"
439
440 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:91
441 msgid "Direct data download"
442 msgstr "Stáhnout zdrojová data"
443
444 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:125
445 #, perl-format
446 msgid "parse fail at line %d: %s"
447 msgstr "zpracovávání selhalo na řádku %d: %s"
448
449 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
450 msgid "missing id parameter"
451 msgstr "chybí parametr id"
452
453 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
454 #, perl-format
455 msgid "template %s not found"
456 msgstr "šablona %s nebyla nalezena"
457
458 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
459 msgid "failed to process:"
460 msgstr "nepodařilo se zpracovat:"
461
462 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:30
463 #, fuzzy
464 msgid "missing tex code"
465 msgstr "chybí hodnoty"
466
467 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:37
468 msgid "code includes disallowed latex commands"
469 msgstr ""
470
471 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:97
472 #, fuzzy
473 msgid "failed to generate image from code"
474 msgstr "nelze změnit velikost: %s"
475
476 #: ../IkiWiki/Plugin/toggle.pm:88
477 msgid "(not toggleable in preview mode)"
478 msgstr ""
479
480 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:68
481 msgid "getctime not implemented"
482 msgstr "getctime není implementováno"
483
484 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:459
485 #, fuzzy
486 msgid ""
487 "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
488 "notifications"
489 msgstr ""
490 "REV není nastavena, není spuštěna ze svn post-commit, nemohu zaslat oznámení"
491
492 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:462
493 #, fuzzy
494 msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
495 msgstr ""
496 "REV není nastavena, není spuštěna ze svn post-commit, nemohu zaslat oznámení"
497
498 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:221
499 msgid ""
500 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
501 "notifications"
502 msgstr ""
503 "REV není nastavena, není spuštěna ze svn post-commit, nemohu zaslat oznámení"
504
505 #: ../IkiWiki/Render.pm:274 ../IkiWiki/Render.pm:295
506 #, perl-format
507 msgid "skipping bad filename %s"
508 msgstr "přeskakuji chybné jméno souboru %s"
509
510 #: ../IkiWiki/Render.pm:337
511 #, perl-format
512 msgid "removing old page %s"
513 msgstr "odstraňuji starou stránku %s"
514
515 #: ../IkiWiki/Render.pm:370
516 #, perl-format
517 msgid "scanning %s"
518 msgstr "prohledávám %s"
519
520 #: ../IkiWiki/Render.pm:375
521 #, perl-format
522 msgid "rendering %s"
523 msgstr "zpracovávám %s"
524
525 #: ../IkiWiki/Render.pm:387
526 #, perl-format
527 msgid "rendering %s, which links to %s"
528 msgstr "zpracovávám %s, která odkazuje na %s"
529
530 #: ../IkiWiki/Render.pm:404
531 #, perl-format
532 msgid "rendering %s, which depends on %s"
533 msgstr "zpracovávám %s, která závisí na %s"
534
535 #: ../IkiWiki/Render.pm:442
536 #, perl-format
537 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
538 msgstr "zpracovávám %s, aby se aktualizovaly zpětné odkazy"
539
540 #: ../IkiWiki/Render.pm:454
541 #, perl-format
542 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
543 msgstr "odstraňuji %s, již není zpracovávána %s"
544
545 #: ../IkiWiki/Render.pm:480
546 #, perl-format
547 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
548 msgstr "ikiwiki: nelze zpracovat %s"
549
550 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
551 #. translators: is a (probably not translated) error message.
552 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
553 #, perl-format
554 msgid "cannot read %s: %s"
555 msgstr "nemohu číst %s: %s"
556
557 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
558 msgid "generating wrappers.."
559 msgstr "generuji obaly..."
560
561 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
562 msgid "rebuilding wiki.."
563 msgstr "znovu vytvářím wiki..."
564
565 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
566 msgid "refreshing wiki.."
567 msgstr "obnovuji wiki..."
568
569 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
570 msgid "done"
571 msgstr "hotovo"
572
573 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
574 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
575 #. translators: And the name of the user making the change.
576 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
577 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
578 #, perl-format
579 msgid "update of %s's %s by %s"
580 msgstr "aktualizace %s (%s) uživatelem %s"
581
582 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
583 #, perl-format
584 msgid "%s doesn't seem to be executable"
585 msgstr "%s není spustitelný soubor"
586
587 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
588 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
589 msgstr "nemohu vytvořit obal, který využívá soubor setup"
590
591 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
592 msgid "wrapper filename not specified"
593 msgstr "jméno souboru s obalem nebylo zadáno"
594
595 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
596 #. translators: a (probably not translated) error message.
597 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
598 #, perl-format
599 msgid "failed to write %s: %s"
600 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
601
602 #. translators: The parameter is a C filename.
603 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:109
604 #, perl-format
605 msgid "failed to compile %s"
606 msgstr "nelze zkompilovat %s"
607
608 #. translators: The parameter is a filename.
609 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:129
610 #, perl-format
611 msgid "successfully generated %s"
612 msgstr "%s byl úspěšně vytvořen"
613
614 #: ../ikiwiki.in:13
615 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
616 msgstr "použití: ikiwiki [volby] zdroj cíl"
617
618 #: ../ikiwiki.in:83
619 msgid "usage: --set var=value"
620 msgstr ""
621
622 #: ../IkiWiki.pm:129
623 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
624 msgstr "Při použití --cgi musíte pomocí --url zadat url k wiki"
625
626 #: ../IkiWiki.pm:198 ../IkiWiki.pm:199
627 msgid "Error"
628 msgstr "Chyba"
629
630 #. translators: The first parameter is a
631 #. translators: preprocessor directive name,
632 #. translators: the second a page name, the
633 #. translators: third a number.
634 #: ../IkiWiki.pm:722
635 #, perl-format
636 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
637 msgstr "Byla rozpoznána smyčka direktivy %s na %s v hloubce %i"
638
639 #~ msgid "%s not found"
640 #~ msgstr "%s nenalezen"
641
642 #~ msgid "What's this?"
643 #~ msgstr "Co to je?"
644
645 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
646 #~ msgstr "(použijte KřestníJménoPříjmení)"