]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/pl.po
real redir cycle detection
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.51\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-12-08 19:18-0500\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-04-27 22:05+0200\n"
13 "Last-Translator: Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:172
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Proszę najpierw zalogować się."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:234
24 msgid "Login"
25 msgstr ""
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:235
28 #, fuzzy
29 msgid "Preferences"
30 msgstr "Preferencje zapisane."
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:236
33 msgid "Admin"
34 msgstr ""
35
36 #: ../IkiWiki/CGI.pm:294
37 msgid "Preferences saved."
38 msgstr "Preferencje zapisane."
39
40 #: ../IkiWiki/CGI.pm:354
41 #, perl-format
42 msgid "%s is not an editable page"
43 msgstr "Strona %s nie może być edytowana"
44
45 #: ../IkiWiki/CGI.pm:443 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
46 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:230 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
47 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:99
48 #: ../IkiWiki/Render.pm:179
49 msgid "discussion"
50 msgstr "dyskusja"
51
52 #: ../IkiWiki/CGI.pm:489
53 #, perl-format
54 msgid "creating %s"
55 msgstr "tworzenie %s"
56
57 #: ../IkiWiki/CGI.pm:507 ../IkiWiki/CGI.pm:526 ../IkiWiki/CGI.pm:536
58 #: ../IkiWiki/CGI.pm:569 ../IkiWiki/CGI.pm:617
59 #, perl-format
60 msgid "editing %s"
61 msgstr "edycja %s"
62
63 #: ../IkiWiki/CGI.pm:711
64 msgid "You are banned."
65 msgstr "Twój dostęp został zabroniony przez administratora."
66
67 #: ../IkiWiki/CGI.pm:731
68 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
69 msgstr ""
70 "Nieudane logowanie. Proszę sprawdzić czy w przeglądarce włączone są "
71 "ciasteczka (ang. cookies)"
72
73 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:69
74 #, fuzzy, perl-format
75 msgid "missing %s parameter"
76 msgstr "brakujący parametr %s"
77
78 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:97
79 msgid "new feed"
80 msgstr "nowy kanał RSS"
81
82 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:111
83 msgid "posts"
84 msgstr "wpisy"
85
86 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:113
87 msgid "new"
88 msgstr "nowy wpis"
89
90 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:230
91 #, perl-format
92 msgid "expiring %s (%s days old)"
93 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
94
95 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:237
96 #, perl-format
97 msgid "expiring %s"
98 msgstr "wygasający wpis %s"
99
100 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:263
101 #, perl-format
102 msgid "processed ok at %s"
103 msgstr "kanał RSS przetworzony w dniu %s"
104
105 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:268
106 #, perl-format
107 msgid "checking feed %s ..."
108 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s..."
109
110 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
111 #, perl-format
112 msgid "could not find feed at %s"
113 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
114
115 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:288
116 #, fuzzy
117 msgid "feed not found"
118 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
119
120 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:299
121 #, fuzzy, perl-format
122 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
123 msgstr "Nieprawidłowe kodowanie UTF-8 usunięte z kanału RSS"
124
125 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:304
126 msgid "feed crashed XML::Feed!"
127 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
128
129 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:377
130 #, perl-format
131 msgid "creating new page %s"
132 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
133
134 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
135 #, perl-format
136 msgid "%s from %s"
137 msgstr ""
138
139 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:44
140 msgid "There are no broken links!"
141 msgstr "Wszystkie odnośniki są aktualne!"
142
143 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
144 #, fuzzy, perl-format
145 msgid "%s parameter is required"
146 msgstr "Parametry \"test\" i \"then\" są wymagane"
147
148 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
149 msgid "fortune failed"
150 msgstr "awaria fortunki"
151
152 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
153 #, fuzzy
154 msgid "failed to find url in html"
155 msgstr "awaria w trakcie wyszukiwania adresu URL na stronie HTML"
156
157 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:58
158 #, fuzzy
159 msgid "failed to run graphviz"
160 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania wtyczki graphviz"
161
162 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
163 msgid "prog not a valid graphviz program"
164 msgstr "prog nie jest poprawnym programem graphviz"
165
166 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:48
167 #, perl-format
168 msgid "bad size \"%s\""
169 msgstr "nieprawidłowy rozmiar \"%s\""
170
171 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:58 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
172 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
173 #, fuzzy, perl-format
174 msgid "failed to read %s: %s"
175 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
176
177 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:65
178 #, fuzzy, perl-format
179 msgid "failed to resize: %s"
180 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
181
182 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:96
183 #, fuzzy, perl-format
184 msgid "failed to determine size of image %s"
185 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
186
187 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:42
188 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
189 msgstr ""
190 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
191 "pomocą parametru --url"
192
193 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:135
194 #, perl-format
195 msgid "unknown sort type %s"
196 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
197
198 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191
199 msgid "Add a new post titled:"
200 msgstr "Tytuł nowego wpisu"
201
202 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:207
203 #, perl-format
204 msgid "nonexistant template %s"
205 msgstr "brakujący szablon %s"
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:238 ../IkiWiki/Render.pm:103
208 msgid "Discussion"
209 msgstr "Dyskusja"
210
211 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:452
212 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
213 msgstr "Nieznaleziony moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
216 #, fuzzy
217 msgid "failed to run dot"
218 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania dot"
219
220 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:25
221 #, perl-format
222 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
223 msgstr ""
224 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
225 "teraz edytowana"
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
228 #, perl-format
229 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
230 msgstr ""
231 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
232 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
233
234 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:80
235 #, fuzzy
236 msgid "redir page not found"
237 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
238
239 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:92
240 #, fuzzy
241 msgid "redir cycle is not allowed"
242 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
243
244 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:129
245 #, fuzzy
246 msgid "stylesheet not found"
247 msgstr "nieznaleziony szablon ze stylami CSS"
248
249 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
250 msgid "Mirrors"
251 msgstr "Kopie lustrzane"
252
253 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
254 msgid "Mirror"
255 msgstr "Kopia lustrzana"
256
257 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
258 msgid "more"
259 msgstr "więcej"
260
261 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
262 msgid "Log in with"
263 msgstr ""
264
265 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
266 msgid "Get an OpenID"
267 msgstr "Pobierz OpenID"
268
269 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
270 msgid "All pages are linked to by other pages."
271 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
272
273 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:21
274 msgid "bad or missing template"
275 msgstr ""
276
277 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
278 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
279 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz można zalogować się."
280
281 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
282 msgid "Error creating account."
283 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
284
285 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
286 msgid "Failed to send mail"
287 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
288
289 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
290 msgid "Your password has been emailed to you."
291 msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
292
293 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
294 msgid "vote"
295 msgstr "głosuj"
296
297 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
298 msgid "Total votes:"
299 msgstr "Oddane głosy:"
300
301 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
302 msgid "polygen not installed"
303 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
304
305 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
306 msgid "polygen failed"
307 msgstr "awaria wtyczki polygen"
308
309 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
310 msgid "missing formula"
311 msgstr "brakująca reguła"
312
313 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:39
314 msgid "unknown formula"
315 msgstr "nieznana reguła"
316
317 #. translators: These descriptions of times of day are used
318 #. translators: in messages like "last edited <description>".
319 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
320 #. translators: %A- is the name of the previous day.
321 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
322 msgid "late %A- night"
323 msgstr "późną nocą w %A-"
324
325 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
326 msgid "in the wee hours of %A- night"
327 msgstr "po północy w %A-"
328
329 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
330 msgid "terribly early %A morning"
331 msgstr "bardzo wczesnym rankiem w %A"
332
333 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
334 msgid "early %A morning"
335 msgstr "wcześnym rankiem w %A"
336
337 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
338 #, fuzzy
339 msgid "mid-morning %A"
340 msgstr "rankiem w %A"
341
342 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
343 msgid "late %A morning"
344 msgstr "późnym rankiem w %A"
345
346 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
347 msgid "at lunch time on %A"
348 msgstr "w porze obiadowej w %A"
349
350 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
351 msgid "%A afternoon"
352 msgstr "po południu w %A"
353
354 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
355 msgid "late %A afternoon"
356 msgstr "późnym popołudniem %A"
357
358 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
359 msgid "%A evening"
360 msgstr "wieczorem w %A"
361
362 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
363 msgid "late %A evening"
364 msgstr "późnym wieczorem w %A"
365
366 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
367 msgid "%A night"
368 msgstr "nocą w %A"
369
370 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
371 msgid "at teatime on %A"
372 msgstr "w porze śniadaniowej w %A"
373
374 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
375 msgid "at midnight"
376 msgstr "o północy"
377
378 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
379 msgid "at noon on %A"
380 msgstr "w południe w %A"
381
382 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
383 #, perl-format
384 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
385 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
386
387 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
388 msgid "cleaning hyperestraier search index"
389 msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
390
391 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
392 msgid "updating hyperestraier search index"
393 msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
394
395 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
396 #, fuzzy
397 msgid "missing name or url parameter"
398 msgstr "brakujący parametr name lub url"
399
400 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
401 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
402 #. translators: is an URL.
403 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
404 #, fuzzy, perl-format
405 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
406 msgstr "skrót %s wskazuje na adres <i>%s</i>"
407
408 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:23
409 #, fuzzy
410 msgid "failed to parse any smileys"
411 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania emitoikonki"
412
413 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
414 #, fuzzy
415 msgid "parse error"
416 msgstr "błąd w trakcie przetwarzania"
417
418 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
419 msgid "bad featurepoint diameter"
420 msgstr "nieprawidłowa średnica dla featurepoint"
421
422 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
423 msgid "bad featurepoint location"
424 msgstr "nieprawidłowe położenie dla featurepoint"
425
426 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
427 msgid "missing values"
428 msgstr "brakujące wartości"
429
430 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
431 #, fuzzy
432 msgid "bad height value"
433 msgstr "nieprawidłowa wysokość"
434
435 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
436 #, fuzzy
437 msgid "missing width parameter"
438 msgstr "brakujący parametr width"
439
440 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
441 #, fuzzy
442 msgid "bad width value"
443 msgstr "nieprawidłowa szerokość"
444
445 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
446 #, fuzzy
447 msgid "failed to run php"
448 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania php"
449
450 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
451 msgid "cannot find file"
452 msgstr "nie można znaleźć pliku"
453
454 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:63
455 msgid "unknown data format"
456 msgstr "nieznany format danych"
457
458 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:71
459 msgid "empty data"
460 msgstr "brak danych"
461
462 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:91
463 msgid "Direct data download"
464 msgstr "Bezpośrednie pobieranie danych"
465
466 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:125
467 #, fuzzy, perl-format
468 msgid "parse fail at line %d: %s"
469 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania linii %d: %s"
470
471 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
472 #, fuzzy
473 msgid "missing id parameter"
474 msgstr "brakujący parametr id"
475
476 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
477 #, perl-format
478 msgid "template %s not found"
479 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
480
481 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
482 #, fuzzy
483 msgid "failed to process:"
484 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
485
486 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:30
487 #, fuzzy
488 msgid "missing tex code"
489 msgstr "brakujące wartości"
490
491 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:37
492 msgid "code includes disallowed latex commands"
493 msgstr ""
494
495 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:97
496 #, fuzzy
497 msgid "failed to generate image from code"
498 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
499
500 #: ../IkiWiki/Plugin/toggle.pm:88
501 msgid "(not toggleable in preview mode)"
502 msgstr ""
503
504 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:68
505 msgid "getctime not implemented"
506 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
507
508 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:459
509 #, fuzzy
510 msgid ""
511 "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
512 "notifications"
513 msgstr ""
514 "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
515 "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
516
517 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:462
518 #, fuzzy
519 msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
520 msgstr ""
521 "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
522 "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
523
524 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:221
525 msgid ""
526 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
527 "notifications"
528 msgstr ""
529 "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
530 "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
531
532 #: ../IkiWiki/Render.pm:274 ../IkiWiki/Render.pm:295
533 #, perl-format
534 msgid "skipping bad filename %s"
535 msgstr "pomijanie nieprawidłowej nazwy pliku %s"
536
537 #: ../IkiWiki/Render.pm:337
538 #, perl-format
539 msgid "removing old page %s"
540 msgstr "usuwanie starej strony %s"
541
542 #: ../IkiWiki/Render.pm:370
543 #, perl-format
544 msgid "scanning %s"
545 msgstr "skanowanie %s"
546
547 #: ../IkiWiki/Render.pm:375
548 #, perl-format
549 msgid "rendering %s"
550 msgstr "renderowanie %s"
551
552 #: ../IkiWiki/Render.pm:387
553 #, perl-format
554 msgid "rendering %s, which links to %s"
555 msgstr "renderowanie %s z odnośnikiem do %s"
556
557 #: ../IkiWiki/Render.pm:404
558 #, perl-format
559 msgid "rendering %s, which depends on %s"
560 msgstr "renderowanie %s zależącego od %s"
561
562 #: ../IkiWiki/Render.pm:442
563 #, perl-format
564 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
565 msgstr "renderowanie %s w celu aktualizacji powrotnych odnośników"
566
567 #: ../IkiWiki/Render.pm:454
568 #, perl-format
569 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
570 msgstr "usuwanie %s nie tworzonego już przez %s"
571
572 #: ../IkiWiki/Render.pm:480
573 #, perl-format
574 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
575 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenia %s"
576
577 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
578 #. translators: is a (probably not translated) error message.
579 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
580 #, perl-format
581 msgid "cannot read %s: %s"
582 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
583
584 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
585 msgid "generating wrappers.."
586 msgstr "tworzenie osłon..."
587
588 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
589 msgid "rebuilding wiki.."
590 msgstr "przebudowywanie wiki..."
591
592 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
593 msgid "refreshing wiki.."
594 msgstr "odświeżanie wiki..."
595
596 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
597 msgid "done"
598 msgstr "gotowe"
599
600 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
601 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
602 #. translators: And the name of the user making the change.
603 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
604 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
605 #, perl-format
606 msgid "update of %s's %s by %s"
607 msgstr "aktualizacja stron wiki %s: %s przez użytkownika %s"
608
609 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
610 #, perl-format
611 msgid "%s doesn't seem to be executable"
612 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
613
614 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
615 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
616 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
617
618 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
619 msgid "wrapper filename not specified"
620 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
621
622 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
623 #. translators: a (probably not translated) error message.
624 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
625 #, perl-format
626 msgid "failed to write %s: %s"
627 msgstr "awaria w trakcie zapisu %s: %s"
628
629 #. translators: The parameter is a C filename.
630 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:109
631 #, perl-format
632 msgid "failed to compile %s"
633 msgstr "awaria w trakcie kompilowania %s"
634
635 #. translators: The parameter is a filename.
636 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:129
637 #, perl-format
638 msgid "successfully generated %s"
639 msgstr "pomyślnie utworzono %s"
640
641 #: ../ikiwiki.in:13
642 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
643 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
644
645 #: ../ikiwiki.in:83
646 msgid "usage: --set var=value"
647 msgstr ""
648
649 #: ../IkiWiki.pm:129
650 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
651 msgstr ""
652 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
653 "--url"
654
655 #: ../IkiWiki.pm:198 ../IkiWiki.pm:199
656 msgid "Error"
657 msgstr "Błąd"
658
659 #. translators: The first parameter is a
660 #. translators: preprocessor directive name,
661 #. translators: the second a page name, the
662 #. translators: third a number.
663 #: ../IkiWiki.pm:722
664 #, perl-format
665 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
666 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"
667
668 #, fuzzy
669 #~ msgid "%s not found"
670 #~ msgstr "nie znaleziono %s"
671
672 #~ msgid "What's this?"
673 #~ msgstr "Więcej o OpenID"
674
675 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
676 #~ msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
677
678 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
679 #~ msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
680
681 #, fuzzy
682 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
683 #~ msgstr "niedostępny podgląd dla wtyczki sparkline"