]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/pl.po
* Add a table plugin, derived from the one written by Victor Moral.
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.37\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-03-07 06:39-0500\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-01-05 16:33+100\n"
13 "Last-Translator: Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:154
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Konieczne jest zalogowanie się."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:274
24 msgid "Preferences saved."
25 msgstr "Ustawienia zostały zapisane."
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:344
28 #, perl-format
29 msgid "%s is not an editable page"
30 msgstr ""
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:431 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
33 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:172 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
34 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
35 #: ../IkiWiki/Render.pm:165
36 msgid "discussion"
37 msgstr "dyskusja"
38
39 #: ../IkiWiki/CGI.pm:477
40 #, perl-format
41 msgid "creating %s"
42 msgstr "tworzenie strony %s"
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:494 ../IkiWiki/CGI.pm:530 ../IkiWiki/CGI.pm:574
45 #, perl-format
46 msgid "editing %s"
47 msgstr "edycja strony %s"
48
49 #: ../IkiWiki/CGI.pm:671
50 msgid "You are banned."
51 msgstr "Dostęp został zabroniony przez administratora."
52
53 #: ../IkiWiki/CGI.pm:702
54 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
55 msgstr ""
56
57 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
58 #, perl-format
59 msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
60 msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
61
62 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
63 msgid "new feed"
64 msgstr "nowy kanał RSS"
65
66 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
67 msgid "posts"
68 msgstr "wpisy"
69
70 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
71 msgid "new"
72 msgstr "nowy wpis"
73
74 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:211
75 #, perl-format
76 msgid "expiring %s (%s days old)"
77 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:218
80 #, perl-format
81 msgid "expiring %s"
82 msgstr "wygasający wpis %s"
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
85 #, perl-format
86 msgid "checking feed %s ..."
87 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s\t..."
88
89 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:246
90 #, perl-format
91 msgid "could not find feed at %s"
92 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
93
94 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:255
95 msgid "feed crashed XML::Feed!"
96 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:278
99 #, perl-format
100 msgid "processed ok at %s"
101 msgstr "przetworzony kanał RSS w dniu %s"
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:333
104 #, perl-format
105 msgid "creating new page %s"
106 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
109 msgid "There are no broken links!"
110 msgstr "odnośniki są aktualne!"
111
112 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
113 msgid "fortune failed"
114 msgstr "awaria fortunki"
115
116 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
117 msgid "googlecalendar failed to find url in html"
118 msgstr ""
119 "awaria wtyczki googlecalendar z powodu nieodnalezionego adresu URL na "
120 "stronie HTML"
121
122 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
123 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
124 msgstr ""
125 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
126 "pomocą parametru --url"
127
128 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:103
129 #, perl-format
130 msgid "unknown sort type %s"
131 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
132
133 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:143
134 #, perl-format
135 msgid "nonexistant template %s"
136 msgstr ""
137
138 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:180 ../IkiWiki/Render.pm:101
139 msgid "Discussion"
140 msgstr "Dyskusja"
141
142 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:395
143 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
144 msgstr "Niezainstalowany moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
145
146 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
147 msgid "linkmap failed to run dot"
148 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
149
150 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
151 #, perl-format
152 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
153 msgstr ""
154 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
155 "teraz edytowana"
156
157 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
158 #, perl-format
159 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
160 msgstr ""
161 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
162 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
163
164 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
165 msgid "Mirrors"
166 msgstr "Kopie lustrzane"
167
168 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
169 msgid "Mirror"
170 msgstr "Kopia lustrzana"
171
172 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
173 msgid "more"
174 msgstr ""
175
176 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
177 msgid "What's this?"
178 msgstr "Więcej o OpenID"
179
180 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
181 msgid "Get an OpenID"
182 msgstr "Pobierz OpenID"
183
184 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
185 msgid "All pages are linked to by other pages."
186 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
187
188 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
189 msgid "(use FirstnameLastName)"
190 msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
191
192 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
193 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
194 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz już można zalogować się."
195
196 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
197 msgid "Error creating account."
198 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
199
200 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
201 msgid "Failed to send mail"
202 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
203
204 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
205 msgid "Your password has been emailed to you."
206 msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
207
208 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
209 msgid "vote"
210 msgstr "głosuj"
211
212 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
213 msgid "Total votes:"
214 msgstr "Oddane głosy:"
215
216 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
217 msgid "polygen not installed"
218 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
219
220 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
221 msgid "polygen failed"
222 msgstr "awaria wtyczki polygen"
223
224 #. translators: These descriptions of times of day are used
225 #. translators: in messages like "last edited <description>".
226 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
227 #. translators: %A- is the name of the previous day.
228 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
229 msgid "late %A- night"
230 msgstr ""
231
232 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
233 msgid "in the wee hours of %A- night"
234 msgstr ""
235
236 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
237 msgid "terribly early %A morning"
238 msgstr ""
239
240 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
241 msgid "early %A morning"
242 msgstr ""
243
244 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
245 msgid "in mid-morning %A"
246 msgstr ""
247
248 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
249 msgid "late %A morning"
250 msgstr ""
251
252 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
253 msgid "at lunch time on %A"
254 msgstr ""
255
256 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
257 msgid "%A afternoon"
258 msgstr ""
259
260 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
261 msgid "late %A afternoon"
262 msgstr ""
263
264 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
265 msgid "%A evening"
266 msgstr ""
267
268 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
269 msgid "late %A evening"
270 msgstr ""
271
272 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
273 msgid "%A night"
274 msgstr ""
275
276 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
277 msgid "at teatime on %A"
278 msgstr ""
279
280 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
281 msgid "at midnight"
282 msgstr ""
283
284 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
285 msgid "at noon on %A"
286 msgstr ""
287
288 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
289 #, perl-format
290 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
291 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
292
293 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
294 msgid "cleaning hyperestraier search index"
295 msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
296
297 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
298 msgid "updating hyperestraier search index"
299 msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
300
301 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
302 msgid "shortcut missing name or url parameter"
303 msgstr "brakująca nazwa lub adres URL we wtyczce shortcut"
304
305 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
306 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
307 #. translators: is an URL.
308 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
309 #, fuzzy, perl-format
310 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
311 msgstr "skrót %s wskazuje na adres %s"
312
313 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
314 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
315 msgstr ""
316 "Wtyczka smiley wyłączona z powodu awarii w trakcie przetwarzania emitoikonek"
317
318 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
319 #, fuzzy
320 msgid "sparkline parse error"
321 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
322
323 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
324 msgid "sparkline bad featurepoint diameter"
325 msgstr ""
326
327 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
328 msgid "sparkline bad featurepoint location"
329 msgstr ""
330
331 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
332 msgid "sparkline missing values"
333 msgstr ""
334
335 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
336 #, fuzzy
337 msgid "sparkline bad height value"
338 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
339
340 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
341 #, fuzzy
342 msgid "sparkline missing width parameter"
343 msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
344
345 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
346 #, fuzzy
347 msgid "sparkline bad width value"
348 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
349
350 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
351 #, fuzzy
352 msgid "sparkline failed to run php"
353 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
354
355 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:77
356 msgid "Direct data download"
357 msgstr ""
358
359 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:124
360 #, fuzzy, perl-format
361 msgid "parse fail at line %d: %s"
362 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
363
364 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
365 msgid "template missing id parameter"
366 msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
367
368 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
369 #, perl-format
370 msgid "template %s not found"
371 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
372
373 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
374 msgid "template failed to process:"
375 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania szablonu:"
376
377 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
378 msgid "getctime not implemented"
379 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
380
381 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
382 msgid ""
383 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
384 "notifications"
385 msgstr ""
386 "Brak możliwości wysłania powiadomień przez post-commit SVN-a z powodu "
387 "nieustawionego parametru REV"
388
389 #: ../IkiWiki/Render.pm:251 ../IkiWiki/Render.pm:271
390 #, perl-format
391 msgid "skipping bad filename %s"
392 msgstr "pomijanie nieprawidłowego pliku %s"
393
394 #: ../IkiWiki/Render.pm:311
395 #, perl-format
396 msgid "removing old page %s"
397 msgstr "usuwanie starej strony %s"
398
399 #: ../IkiWiki/Render.pm:330
400 #, perl-format
401 msgid "scanning %s"
402 msgstr "przeszukiwanie strony %s"
403
404 #: ../IkiWiki/Render.pm:339
405 #, perl-format
406 msgid "rendering %s"
407 msgstr "tworzenie strony %s"
408
409 #: ../IkiWiki/Render.pm:351
410 #, perl-format
411 msgid "rendering %s, which links to %s"
412 msgstr "tworzenie strony %s z odnośnikiem do strony %s"
413
414 #: ../IkiWiki/Render.pm:368
415 #, perl-format
416 msgid "rendering %s, which depends on %s"
417 msgstr "tworzenie strony %s zależącej od strony %s"
418
419 #: ../IkiWiki/Render.pm:406
420 #, perl-format
421 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
422 msgstr "tworzenie strony %s w celu aktualizacji jej powrotnych odnośników"
423
424 #: ../IkiWiki/Render.pm:418
425 #, perl-format
426 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
427 msgstr "usuwanie strony %s nie tworzonej już przez %s"
428
429 #: ../IkiWiki/Render.pm:444
430 #, perl-format
431 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
432 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenie strony %s"
433
434 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
435 #. translators: is a (probably not translated) error message.
436 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
437 #, perl-format
438 msgid "cannot read %s: %s"
439 msgstr "awaria w trakcie czytania strony %s: %s"
440
441 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
442 msgid "generating wrappers.."
443 msgstr "tworzenie osłon..."
444
445 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
446 msgid "rebuilding wiki.."
447 msgstr "przebudowywanie wiki..."
448
449 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:74
450 msgid "refreshing wiki.."
451 msgstr "odświeżanie wiki..."
452
453 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:83
454 msgid "done"
455 msgstr "gotowe"
456
457 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
458 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
459 #. translators: And the name of the user making the change.
460 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
461 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
462 #, perl-format
463 msgid "update of %s's %s by %s"
464 msgstr "aktualizacja stron wiki %s %s przez użytkownika %s"
465
466 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
467 #, perl-format
468 msgid "%s doesn't seem to be executable"
469 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
470
471 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
472 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
473 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
474
475 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
476 msgid "wrapper filename not specified"
477 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
478
479 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
480 #. translators: a (probably not translated) error message.
481 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
482 #, perl-format
483 msgid "failed to write %s: %s"
484 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
485
486 #. translators: The parameter is a C filename.
487 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
488 #, perl-format
489 msgid "failed to compile %s"
490 msgstr "awaria w trakcie zestawiania strony %s"
491
492 #. translators: The parameter is a filename.
493 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
494 #, perl-format
495 msgid "successfully generated %s"
496 msgstr "strona pomyślnie utworzona %s"
497
498 #: ../ikiwiki.in:13
499 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
500 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
501
502 #: ../IkiWiki.pm:102
503 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
504 msgstr ""
505 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
506 "--url"
507
508 #: ../IkiWiki.pm:149 ../IkiWiki.pm:150
509 msgid "Error"
510 msgstr "Błąd"
511
512 #. translators: The first parameter is a
513 #. translators: preprocessor directive name,
514 #. translators: the second a page name, the
515 #. translators: third a number.
516 #: ../IkiWiki.pm:567
517 #, perl-format
518 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
519 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"
520
521 #, fuzzy
522 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
523 #~ msgstr "niedostępna funkcja getctime"