]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/cs.po
* Add canedit hook, allowing arbitrary controls over when a page can be
[ikiwiki.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of ikiwiki.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2007-02-01 21:27-0500\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-01-07 11:59+0100\n"
12 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
13 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: ../IkiWiki/CGI.pm:152
19 msgid "You need to log in first."
20 msgstr "Nejprve se musíte přihlásit."
21
22 #: ../IkiWiki/CGI.pm:262
23 msgid "Preferences saved."
24 msgstr "Nastavení uloženo."
25
26 #: ../IkiWiki/CGI.pm:412 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
27 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:160 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
28 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
29 #: ../IkiWiki/Render.pm:165
30 msgid "discussion"
31 msgstr "diskuse"
32
33 #: ../IkiWiki/CGI.pm:457
34 #, perl-format
35 msgid "creating %s"
36 msgstr "vytvářím %s"
37
38 #: ../IkiWiki/CGI.pm:474 ../IkiWiki/CGI.pm:517
39 #, perl-format
40 msgid "editing %s"
41 msgstr "upravuji %s"
42
43 #: ../IkiWiki/CGI.pm:625
44 msgid "You are banned."
45 msgstr "Jste vyhoštěni."
46
47 #: ../IkiWiki/CGI.pm:657
48 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
49 msgstr ""
50
51 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
52 #, perl-format
53 msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
54 msgstr "modulu aggregate chybí parametr %s"
55
56 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
57 msgid "new feed"
58 msgstr "nový zdroj"
59
60 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
61 msgid "posts"
62 msgstr "příspěvky"
63
64 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
65 msgid "new"
66 msgstr "nový"
67
68 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:206
69 #, perl-format
70 msgid "expiring %s (%s days old)"
71 msgstr "expiruji %s (stará %s dnů)"
72
73 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:213
74 #, perl-format
75 msgid "expiring %s"
76 msgstr "expiruji %s"
77
78 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
79 #, perl-format
80 msgid "checking feed %s ..."
81 msgstr "kontroluji zdroj %s ..."
82
83 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
84 #, perl-format
85 msgid "could not find feed at %s"
86 msgstr "nemohu najít zdroj na %s"
87
88 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
89 msgid "feed crashed XML::Feed!"
90 msgstr "zdroj shodil XML::Feed!"
91
92 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
93 #, perl-format
94 msgid "processed ok at %s"
95 msgstr "zpracováno ok %s"
96
97 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:328
98 #, perl-format
99 msgid "creating new page %s"
100 msgstr "vytvářím novou stránku %s"
101
102 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
103 msgid "There are no broken links!"
104 msgstr "Žádné porušené odkazy!"
105
106 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
107 msgid "fortune failed"
108 msgstr "fortune selhal"
109
110 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
111 msgid "googlecalendar failed to find url in html"
112 msgstr "googlecalendar v html nenalezl url"
113
114 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
115 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
116 msgstr "Při používání --rss nebo --atom musíte pomocí --url zadat url k wiki"
117
118 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:96
119 #, perl-format
120 msgid "unknown sort type %s"
121 msgstr "neznámý typ řazení %s"
122
123 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:165 ../IkiWiki/Render.pm:101
124 msgid "Discussion"
125 msgstr "Diskuse"
126
127 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:372
128 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
129 msgstr "RPC::XML::Client nebyl nalezen, nepinkám"
130
131 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
132 msgid "linkmap failed to run dot"
133 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
134
135 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
136 #, perl-format
137 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
138 msgstr "Stránka %s je zamknutá uživatelem %s a nelze ji měnit"
139
140 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
141 #, perl-format
142 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
143 msgstr ""
144 "selhalo nahrání perlového modulu Markdown.pm (%s) nebo /usr/bin/markdown (%s)"
145
146 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
147 msgid "Mirrors"
148 msgstr "Zrcadla"
149
150 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
151 msgid "Mirror"
152 msgstr "Zrcadlo"
153
154 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
155 msgid "What's this?"
156 msgstr "Co to je?"
157
158 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
159 msgid "Get an OpenID"
160 msgstr "Získat OpenID"
161
162 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
163 msgid "All pages are linked to by other pages."
164 msgstr "Na každou stránku vede odkaz z jiné stránky."
165
166 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
167 msgid "(use FirstnameLastName)"
168 msgstr "(použijte KřestníJménoPříjmení)"
169
170 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
171 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
172 msgstr "Vytvoření účtu bylo úspěšné. Nyní se můžete přihlásit."
173
174 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
175 msgid "Error creating account."
176 msgstr "Chyba při vytváření účtu."
177
178 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
179 msgid "Failed to send mail"
180 msgstr "Nepodařilo se odeslat email."
181
182 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
183 msgid "Your password has been emailed to you."
184 msgstr "Vaše heslo vám bylo zasláno."
185
186 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
187 msgid "vote"
188 msgstr "hlasovat"
189
190 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
191 msgid "Total votes:"
192 msgstr "Celkem hlasů:"
193
194 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
195 msgid "polygen not installed"
196 msgstr "polygen není nainstalován"
197
198 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
199 msgid "polygen failed"
200 msgstr "polygen selhal"
201
202 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
203 #, perl-format
204 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
205 msgstr "Při používání vyhledávacího modulu musíte zadat %s"
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
208 msgid "cleaning hyperestraier search index"
209 msgstr "čistím vyhledávací index hyperestraieru"
210
211 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
212 msgid "updating hyperestraier search index"
213 msgstr "aktualizuji vyhledávací index hyperestraieru"
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
216 msgid "shortcut missing name or url parameter"
217 msgstr "zkratka postrádá jméno nebo url"
218
219 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
220 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
221 #. translators: is an URL.
222 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
223 #, perl-format
224 msgid "shortcut %s points to %s"
225 msgstr "zkratka %s odkazuje na %s"
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
228 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
229 msgstr "selhalo zpracování jakýchkoliv smajlíků, vypínám modul"
230
231 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
232 msgid "template missing id parameter"
233 msgstr "šabloně chybí parametr id"
234
235 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
236 #, perl-format
237 msgid "template %s not found"
238 msgstr "šablona %s nebyla nalezena"
239
240 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
241 msgid "template failed to process:"
242 msgstr "šablonu se nepodařilo zpracovat:"
243
244 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
245 msgid "getctime not implemented"
246 msgstr "getctime není implementováno"
247
248 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
249 msgid ""
250 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
251 "notifications"
252 msgstr ""
253 "REV není nastavena, není spuštěna ze svn post-commit, nemohu zaslat oznámení"
254
255 #: ../IkiWiki/Render.pm:232 ../IkiWiki/Render.pm:252
256 #, perl-format
257 msgid "skipping bad filename %s"
258 msgstr "přeskakuji chybné jméno souboru %s"
259
260 #: ../IkiWiki/Render.pm:292
261 #, perl-format
262 msgid "removing old page %s"
263 msgstr "odstraňuji starou stránku %s"
264
265 #: ../IkiWiki/Render.pm:311
266 #, perl-format
267 msgid "scanning %s"
268 msgstr "prohledávám %s"
269
270 #: ../IkiWiki/Render.pm:320
271 #, perl-format
272 msgid "rendering %s"
273 msgstr "zpracovávám %s"
274
275 #: ../IkiWiki/Render.pm:332
276 #, perl-format
277 msgid "rendering %s, which links to %s"
278 msgstr "zpracovávám %s, která odkazuje na %s"
279
280 #: ../IkiWiki/Render.pm:349
281 #, perl-format
282 msgid "rendering %s, which depends on %s"
283 msgstr "zpracovávám %s, která závisí na %s"
284
285 #: ../IkiWiki/Render.pm:387
286 #, perl-format
287 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
288 msgstr "zpracovávám %s, aby se aktualizovaly zpětné odkazy"
289
290 #: ../IkiWiki/Render.pm:399
291 #, perl-format
292 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
293 msgstr "odstraňuji %s, již není zpracovávána %s"
294
295 #: ../IkiWiki/Render.pm:425
296 #, perl-format
297 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
298 msgstr "ikiwiki: nelze zpracovat %s"
299
300 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
301 #. translators: is a (probably not translated) error message.
302 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
303 #, perl-format
304 msgid "cannot read %s: %s"
305 msgstr "nemohu číst %s: %s"
306
307 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
308 msgid "generating wrappers.."
309 msgstr "generuji obaly..."
310
311 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:68
312 msgid "rebuilding wiki.."
313 msgstr "znovu vytvářím wiki..."
314
315 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
316 msgid "refreshing wiki.."
317 msgstr "obnovuji wiki..."
318
319 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:80
320 msgid "done"
321 msgstr "hotovo"
322
323 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
324 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
325 #. translators: And the name of the user making the change.
326 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
327 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:139
328 #, perl-format
329 msgid "update of %s's %s by %s"
330 msgstr "aktualizace %s (%s) uživatelem %s"
331
332 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
333 #, perl-format
334 msgid "%s doesn't seem to be executable"
335 msgstr "%s není spustitelný soubor"
336
337 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
338 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
339 msgstr "nemohu vytvořit obal, který využívá soubor setup"
340
341 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
342 msgid "wrapper filename not specified"
343 msgstr "jméno souboru s obalem nebylo zadáno"
344
345 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
346 #. translators: a (probably not translated) error message.
347 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
348 #, perl-format
349 msgid "failed to write %s: %s"
350 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
351
352 #. translators: The parameter is a C filename.
353 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
354 #, perl-format
355 msgid "failed to compile %s"
356 msgstr "nelze zkompilovat %s"
357
358 #. translators: The parameter is a filename.
359 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
360 #, perl-format
361 msgid "successfully generated %s"
362 msgstr "%s byl úspěšně vytvořen"
363
364 #: ../ikiwiki.in:13
365 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
366 msgstr "použití: ikiwiki [volby] zdroj cíl"
367
368 #: ../IkiWiki.pm:102
369 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
370 msgstr "Při použití --cgi musíte pomocí --url zadat url k wiki"
371
372 #: ../IkiWiki.pm:147 ../IkiWiki.pm:148
373 msgid "Error"
374 msgstr "Chyba"
375
376 #. translators: The first parameter is a
377 #. translators: preprocessor directive name,
378 #. translators: the second a page name, the
379 #. translators: third a number.
380 #: ../IkiWiki.pm:527
381 #, perl-format
382 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
383 msgstr "Byla rozpoznána smyčka direktivy %s na %s v hloubce %i"