]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/pl.po
* Add canedit hook, allowing arbitrary controls over when a page can be
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.37\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-02-01 21:27-0500\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-01-05 16:33+100\n"
13 "Last-Translator: Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:152
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Konieczne jest zalogowanie się."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:262
24 msgid "Preferences saved."
25 msgstr "Ustawienia zostały zapisane."
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:412 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
28 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:160 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
29 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
30 #: ../IkiWiki/Render.pm:165
31 msgid "discussion"
32 msgstr "dyskusja"
33
34 #: ../IkiWiki/CGI.pm:457
35 #, perl-format
36 msgid "creating %s"
37 msgstr "tworzenie strony %s"
38
39 #: ../IkiWiki/CGI.pm:474 ../IkiWiki/CGI.pm:517
40 #, perl-format
41 msgid "editing %s"
42 msgstr "edycja strony %s"
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:625
45 msgid "You are banned."
46 msgstr "Dostęp został zabroniony przez administratora."
47
48 #: ../IkiWiki/CGI.pm:657
49 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
50 msgstr ""
51
52 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
53 #, perl-format
54 msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
55 msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
56
57 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
58 msgid "new feed"
59 msgstr "nowy kanał RSS"
60
61 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
62 msgid "posts"
63 msgstr "wpisy"
64
65 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
66 msgid "new"
67 msgstr "nowy wpis"
68
69 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:206
70 #, perl-format
71 msgid "expiring %s (%s days old)"
72 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
73
74 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:213
75 #, perl-format
76 msgid "expiring %s"
77 msgstr "wygasający wpis %s"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
80 #, perl-format
81 msgid "checking feed %s ..."
82 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s\t..."
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
85 #, perl-format
86 msgid "could not find feed at %s"
87 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
88
89 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
90 msgid "feed crashed XML::Feed!"
91 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
92
93 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
94 #, perl-format
95 msgid "processed ok at %s"
96 msgstr "przetworzony kanał RSS w dniu %s"
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:328
99 #, perl-format
100 msgid "creating new page %s"
101 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
104 msgid "There are no broken links!"
105 msgstr "odnośniki są aktualne!"
106
107 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
108 msgid "fortune failed"
109 msgstr "awaria fortunki"
110
111 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
112 msgid "googlecalendar failed to find url in html"
113 msgstr ""
114 "awaria wtyczki googlecalendar z powodu nieodnalezionego adresu URL na "
115 "stronie HTML"
116
117 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
118 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
119 msgstr ""
120 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
121 "pomocą parametru --url"
122
123 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:96
124 #, perl-format
125 msgid "unknown sort type %s"
126 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
127
128 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:165 ../IkiWiki/Render.pm:101
129 msgid "Discussion"
130 msgstr "Dyskusja"
131
132 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:372
133 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
134 msgstr "Niezainstalowany moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
135
136 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
137 msgid "linkmap failed to run dot"
138 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
139
140 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
141 #, perl-format
142 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
143 msgstr ""
144 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
145 "teraz edytowana"
146
147 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
148 #, perl-format
149 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
150 msgstr ""
151 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
152 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
153
154 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
155 msgid "Mirrors"
156 msgstr "Kopie lustrzane"
157
158 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
159 msgid "Mirror"
160 msgstr "Kopia lustrzana"
161
162 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
163 msgid "What's this?"
164 msgstr "Więcej o OpenID"
165
166 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
167 msgid "Get an OpenID"
168 msgstr "Pobierz OpenID"
169
170 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
171 msgid "All pages are linked to by other pages."
172 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
173
174 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
175 msgid "(use FirstnameLastName)"
176 msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
177
178 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
179 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
180 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz już można zalogować się."
181
182 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
183 msgid "Error creating account."
184 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
185
186 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
187 msgid "Failed to send mail"
188 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
189
190 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
191 msgid "Your password has been emailed to you."
192 msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
193
194 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
195 msgid "vote"
196 msgstr "głosuj"
197
198 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
199 msgid "Total votes:"
200 msgstr "Oddane głosy:"
201
202 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
203 msgid "polygen not installed"
204 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
205
206 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
207 msgid "polygen failed"
208 msgstr "awaria wtyczki polygen"
209
210 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
211 #, perl-format
212 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
213 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
216 msgid "cleaning hyperestraier search index"
217 msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
218
219 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
220 msgid "updating hyperestraier search index"
221 msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
222
223 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
224 msgid "shortcut missing name or url parameter"
225 msgstr "brakująca nazwa lub adres URL we wtyczce shortcut"
226
227 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
228 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
229 #. translators: is an URL.
230 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
231 #, perl-format
232 msgid "shortcut %s points to %s"
233 msgstr "skrót %s wskazuje na adres %s"
234
235 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
236 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
237 msgstr ""
238 "Wtyczka smiley wyłączona z powodu awarii w trakcie przetwarzania emitoikonek"
239
240 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
241 msgid "template missing id parameter"
242 msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
243
244 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
245 #, perl-format
246 msgid "template %s not found"
247 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
248
249 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
250 msgid "template failed to process:"
251 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania szablonu:"
252
253 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
254 msgid "getctime not implemented"
255 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
256
257 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
258 msgid ""
259 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
260 "notifications"
261 msgstr ""
262 "Brak możliwości wysłania powiadomień przez post-commit SVN-a z powodu "
263 "nieustawionego parametru REV"
264
265 #: ../IkiWiki/Render.pm:232 ../IkiWiki/Render.pm:252
266 #, perl-format
267 msgid "skipping bad filename %s"
268 msgstr "pomijanie nieprawidłowego pliku %s"
269
270 #: ../IkiWiki/Render.pm:292
271 #, perl-format
272 msgid "removing old page %s"
273 msgstr "usuwanie starej strony %s"
274
275 #: ../IkiWiki/Render.pm:311
276 #, perl-format
277 msgid "scanning %s"
278 msgstr "przeszukiwanie strony %s"
279
280 #: ../IkiWiki/Render.pm:320
281 #, perl-format
282 msgid "rendering %s"
283 msgstr "tworzenie strony %s"
284
285 #: ../IkiWiki/Render.pm:332
286 #, perl-format
287 msgid "rendering %s, which links to %s"
288 msgstr "tworzenie strony %s z odnośnikiem do strony %s"
289
290 #: ../IkiWiki/Render.pm:349
291 #, perl-format
292 msgid "rendering %s, which depends on %s"
293 msgstr "tworzenie strony %s zależącej od strony %s"
294
295 #: ../IkiWiki/Render.pm:387
296 #, perl-format
297 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
298 msgstr "tworzenie strony %s w celu aktualizacji jej powrotnych odnośników"
299
300 #: ../IkiWiki/Render.pm:399
301 #, perl-format
302 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
303 msgstr "usuwanie strony %s nie tworzonej już przez %s"
304
305 #: ../IkiWiki/Render.pm:425
306 #, perl-format
307 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
308 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenie strony %s"
309
310 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
311 #. translators: is a (probably not translated) error message.
312 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
313 #, perl-format
314 msgid "cannot read %s: %s"
315 msgstr "awaria w trakcie czytania strony %s: %s"
316
317 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
318 msgid "generating wrappers.."
319 msgstr "tworzenie osłon..."
320
321 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:68
322 msgid "rebuilding wiki.."
323 msgstr "przebudowywanie wiki..."
324
325 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
326 msgid "refreshing wiki.."
327 msgstr "odświeżanie wiki..."
328
329 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:80
330 msgid "done"
331 msgstr "gotowe"
332
333 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
334 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
335 #. translators: And the name of the user making the change.
336 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
337 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:139
338 #, perl-format
339 msgid "update of %s's %s by %s"
340 msgstr "aktualizacja stron wiki %s %s przez użytkownika %s"
341
342 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
343 #, perl-format
344 msgid "%s doesn't seem to be executable"
345 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
346
347 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
348 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
349 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
350
351 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
352 msgid "wrapper filename not specified"
353 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
354
355 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
356 #. translators: a (probably not translated) error message.
357 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
358 #, perl-format
359 msgid "failed to write %s: %s"
360 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
361
362 #. translators: The parameter is a C filename.
363 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
364 #, perl-format
365 msgid "failed to compile %s"
366 msgstr "awaria w trakcie zestawiania strony %s"
367
368 #. translators: The parameter is a filename.
369 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
370 #, perl-format
371 msgid "successfully generated %s"
372 msgstr "strona pomyślnie utworzona %s"
373
374 #: ../ikiwiki.in:13
375 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
376 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
377
378 #: ../IkiWiki.pm:102
379 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
380 msgstr ""
381 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
382 "--url"
383
384 #: ../IkiWiki.pm:147 ../IkiWiki.pm:148
385 msgid "Error"
386 msgstr "Błąd"
387
388 #. translators: The first parameter is a
389 #. translators: preprocessor directive name,
390 #. translators: the second a page name, the
391 #. translators: third a number.
392 #: ../IkiWiki.pm:527
393 #, perl-format
394 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
395 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"