]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/cs.po
remove \n from gettexed string, and unfuzzy
[ikiwiki.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of ikiwiki.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2007-01-06 13:36+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-01-07 11:59+0100\n"
12 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
13 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #. translators: The first parameter is a page name,
19 #. translators: second is the user who locked it.
20 #: ../IkiWiki/CGI.pm:51
21 #, perl-format
22 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
23 msgstr "Stránka %s je zamknutá uživatelem %s a nelze ji měnit"
24
25 #: ../IkiWiki/CGI.pm:141
26 msgid "You need to log in first."
27 msgstr "Nejprve se musíte přihlásit."
28
29 #: ../IkiWiki/CGI.pm:259
30 msgid "Preferences saved."
31 msgstr "Nastavení uloženo."
32
33 #: ../IkiWiki/CGI.pm:410 ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:162
34 #: ../IkiWiki/Render.pm:97 ../IkiWiki/Render.pm:161
35 msgid "discussion"
36 msgstr "diskuse"
37
38 #: ../IkiWiki/CGI.pm:449
39 #, perl-format
40 msgid "creating %s"
41 msgstr "vytvářím %s"
42
43 #: ../IkiWiki/CGI.pm:466 ../IkiWiki/CGI.pm:509
44 #, perl-format
45 msgid "editing %s"
46 msgstr "upravuji %s"
47
48 #: ../IkiWiki/CGI.pm:626
49 msgid "You are banned."
50 msgstr "Jste vyhoštěni."
51
52 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
53 #, perl-format
54 msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
55 msgstr "modulu aggregate chybí parametr %s"
56
57 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
58 msgid "new feed"
59 msgstr "nový zdroj"
60
61 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
62 msgid "posts"
63 msgstr "příspěvky"
64
65 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
66 msgid "new"
67 msgstr "nový"
68
69 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:206
70 #, perl-format
71 msgid "expiring %s (%s days old)"
72 msgstr "expiruji %s (stará %s dnů)"
73
74 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:213
75 #, perl-format
76 msgid "expiring %s"
77 msgstr "expiruji %s"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
80 #, perl-format
81 msgid "checking feed %s ..."
82 msgstr "kontroluji zdroj %s ..."
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
85 #, perl-format
86 msgid "could not find feed at %s"
87 msgstr "nemohu najít zdroj na %s"
88
89 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
90 msgid "feed crashed XML::Feed!"
91 msgstr "zdroj shodil XML::Feed!"
92
93 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
94 #, perl-format
95 msgid "processed ok at "
96 msgstr "zpracováno ok "
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:314
99 #, perl-format
100 msgid "creating new page %s"
101 msgstr "vytvářím novou stránku %s"
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:36
104 msgid "There are no broken links!"
105 msgstr "Žádné porušené odkazy!"
106
107 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
108 msgid "fortune failed"
109 msgstr "fortune selhal"
110
111 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
112 msgid "googlecalendar failed to find url in html"
113 msgstr "googlecalendar v html nenalezl url"
114
115 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:37
116 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
117 msgstr "Při používání --rss nebo --atom musíte pomocí --url zadat url k wiki"
118
119 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:97
120 #, perl-format
121 msgid "unknown sort type %s"
122 msgstr "neznámý typ řazení %s"
123
124 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:370
125 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
126 msgstr "RPC::XML::Client nebyl nalezen, nepinkám"
127
128 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
129 msgid "linkmap failed to run dot"
130 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
131
132 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
133 #, perl-format
134 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
135 msgstr ""
136 "selhalo nahrání perlového modulu Markdown.pm (%s) nebo /usr/bin/markdown (%s)"
137
138 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
139 msgid "Mirrors"
140 msgstr "Zrcadla"
141
142 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
143 msgid "Mirror"
144 msgstr "Zrcadlo"
145
146 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
147 msgid "What's this?"
148 msgstr "Co to je?"
149
150 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
151 msgid "Get an OpenID"
152 msgstr "Získat OpenID"
153
154 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:41
155 msgid "All pages are linked to by other pages."
156 msgstr "Na každou stránku vede odkaz z jiné stránky."
157
158 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
159 msgid "(use FirstnameLastName)"
160 msgstr "(použijte KřestníJménoPříjmení)"
161
162 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
163 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
164 msgstr "Vytvoření účtu bylo úspěšné. Nyní se můžete přihlásit."
165
166 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
167 msgid "Error creating account."
168 msgstr "Chyba při vytváření účtu."
169
170 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
171 msgid "Failed to send mail"
172 msgstr "Nepodařilo se odeslat email."
173
174 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
175 msgid "Your password has been emailed to you."
176 msgstr "Vaše heslo vám bylo zasláno."
177
178 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
179 msgid "vote"
180 msgstr "hlasovat"
181
182 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
183 msgid "Total votes:"
184 msgstr "Celkem hlasů:"
185
186 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
187 msgid "polygen not installed"
188 msgstr "polygen není nainstalován"
189
190 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
191 msgid "polygen failed"
192 msgstr "polygen selhal"
193
194 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
195 #, perl-format
196 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
197 msgstr "Při používání vyhledávacího modulu musíte zadat %s"
198
199 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
200 msgid "cleaning hyperestraier search index"
201 msgstr "čistím vyhledávací index hyperestraieru"
202
203 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
204 msgid "updating hyperestraier search index"
205 msgstr "aktualizuji vyhledávací index hyperestraieru"
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
208 msgid "shortcut missing name or url parameter"
209 msgstr "zkratka postrádá jméno nebo url"
210
211 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
212 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
213 #. translators: is an URL.
214 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
215 #, perl-format
216 msgid "shortcut %s points to %s"
217 msgstr "zkratka %s odkazuje na %s"
218
219 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
220 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
221 msgstr "selhalo zpracování jakýchkoliv smajlíků, vypínám modul"
222
223 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
224 msgid "template missing id parameter"
225 msgstr "šabloně chybí parametr id"
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
228 #, perl-format
229 msgid "template %s not found"
230 msgstr "šablona %s nebyla nalezena"
231
232 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
233 msgid "template failed to process:"
234 msgstr "šablonu se nepodařilo zpracovat:"
235
236 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
237 msgid "getctime not implemented"
238 msgstr "getctime není implementováno"
239
240 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:206
241 msgid ""
242 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
243 "notifications"
244 msgstr ""
245 "REV není nastavena, není spuštěna ze svn post-commit, nemohu zaslat oznámení"
246
247 #: ../IkiWiki/Render.pm:98
248 msgid "Discussion"
249 msgstr "Diskuse"
250
251 #: ../IkiWiki/Render.pm:228 ../IkiWiki/Render.pm:248
252 #, perl-format
253 msgid "skipping bad filename %s"
254 msgstr "přeskakuji chybné jméno souboru %s"
255
256 #: ../IkiWiki/Render.pm:288
257 #, perl-format
258 msgid "removing old page %s"
259 msgstr "odstraňuji starou stránku %s"
260
261 #: ../IkiWiki/Render.pm:307
262 #, perl-format
263 msgid "scanning %s"
264 msgstr "prohledávám %s"
265
266 #: ../IkiWiki/Render.pm:316
267 #, perl-format
268 msgid "rendering %s"
269 msgstr "zpracovávám %s"
270
271 #: ../IkiWiki/Render.pm:328
272 #, perl-format
273 msgid "rendering %s, which links to %s"
274 msgstr "zpracovávám %s, která odkazuje na %s"
275
276 #: ../IkiWiki/Render.pm:345
277 #, perl-format
278 msgid "rendering %s, which depends on %s"
279 msgstr "zpracovávám %s, která závisí na %s"
280
281 #: ../IkiWiki/Render.pm:383
282 #, perl-format
283 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
284 msgstr "zpracovávám %s, aby se aktualizovaly zpětné odkazy"
285
286 #: ../IkiWiki/Render.pm:395
287 #, perl-format
288 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
289 msgstr "odstraňuji %s, již není zpracovávána %s"
290
291 #: ../IkiWiki/Render.pm:421
292 #, perl-format
293 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
294 msgstr "ikiwiki: nelze zpracovat %s"
295
296 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
297 #. translators: is a (probably not translated) error message.
298 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
299 #, perl-format
300 msgid "cannot read %s: %s"
301 msgstr "nemohu číst %s: %s"
302
303 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
304 msgid "generating wrappers.."
305 msgstr "generuji obaly..."
306
307 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:68
308 msgid "rebuilding wiki.."
309 msgstr "znovu vytvářím wiki..."
310
311 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
312 msgid "refreshing wiki.."
313 msgstr "obnovuji wiki..."
314
315 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:80
316 msgid "done"
317 msgstr "hotovo"
318
319 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
320 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
321 #. translators: And the name of the user making the change.
322 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
323 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:139
324 #, perl-format
325 msgid "update of %s's %s by %s"
326 msgstr "aktualizace %s (%s) uživatelem %s"
327
328 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
329 #, perl-format
330 msgid "%s doesn't seem to be executable"
331 msgstr "%s není spustitelný soubor"
332
333 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
334 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
335 msgstr "nemohu vytvořit obal, který využívá soubor setup"
336
337 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
338 msgid "wrapper filename not specified"
339 msgstr "jméno souboru s obalem nebylo zadáno"
340
341 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
342 #. translators: a (probably not translated) error message.
343 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
344 #, perl-format
345 msgid "failed to write %s: %s"
346 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
347
348 #. translators: The parameter is a C filename.
349 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
350 #, perl-format
351 msgid "failed to compile %s"
352 msgstr "nelze zkompilovat %s"
353
354 #. translators: The parameter is a filename.
355 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
356 #, perl-format
357 msgid "successfully generated %s"
358 msgstr "%s byl úspěšně vytvořen"
359
360 #: ../ikiwiki.in:13
361 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
362 msgstr "použití: ikiwiki [volby] zdroj cíl"
363
364 #: ../IkiWiki.pm:99
365 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
366 msgstr "Při použití --cgi musíte pomocí --url zadat url k wiki"
367
368 #: ../IkiWiki.pm:144 ../IkiWiki.pm:145
369 msgid "Error"
370 msgstr "Chyba"
371
372 #. translators: The first parameter is a
373 #. translators: preprocessor directive name,
374 #. translators: the second a page name, the
375 #. translators: third a number.
376 #: ../IkiWiki.pm:524
377 #, perl-format
378 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
379 msgstr "Byla rozpoznána smyčka direktivy %s na %s v hloubce %i"