]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/underlays/basewiki/ikiwiki/pagespec.cs.po
merge updated translations from l10n
[ikiwiki.git] / po / underlays / basewiki / ikiwiki / pagespec.cs.po
1 # Czech translation of basewiki/ikiwiki/pagespec page for ikiwiki.
2 # Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-07-18 22:29+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2009-08-26 14:14+0200\n"
11 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
12 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
13 "Language: cs\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #. type: Plain text
19 #, no-wrap
20 msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
21 msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
22
23 #. type: Plain text
24 msgid ""
25 "To select a set of pages, such as pages that are locked, pages whose commit "
26 "emails you want subscribe to, or pages to combine into a blog, the wiki uses "
27 "a PageSpec. This is an expression that matches a set of pages."
28 msgstr ""
29 "Pro výběr množiny stránek (jako jsou například zamknuté stránky, stránky, u "
30 "nichž chcete dostávat maily se změnami nebo třeba stránky, které chcete "
31 "zkombinovat do blogu) používá wiki něco s názvem PageSpec. PageSpec je "
32 "výraz, který se shoduje s množinou stránek."
33
34 #. type: Plain text
35 msgid ""
36 "The simplest PageSpec is a simple list of pages. For example, this matches "
37 "any of the three listed pages:"
38 msgstr ""
39 "Nejjednodušší PageSpec je jednoduchý seznam stránek. Například následující "
40 "se shoduje s libovolnou ze tří zmíněných stránek:"
41
42 #. type: Plain text
43 #, no-wrap
44 msgid "\tfoo or bar or baz\n"
45 msgstr "\tstránka1 or stránka2 or stránka3\n"
46
47 #. type: Plain text
48 msgid ""
49 "More often you will want to match any pages that have a particular thing in "
50 "their name. You can do this using a glob pattern. \"`*`\" stands for any "
51 "part of a page name, and \"`?`\" for any single letter of a page name. So "
52 "this matches all pages about music, and any [[SubPage]]s of the SandBox, but "
53 "does not match the SandBox itself:"
54 msgstr ""
55 "Mnohem častěji budete chtít vybrat stránky, které obsahují ve svém názvu "
56 "konkrétní řetězec. K tomu můžete použít tzv. vzor, který může obsahovat "
57 "zástupné znaky. „`*`“ znamená libovolnou část názvu stránky, „`?`“ zastupuje "
58 "jedno písmeno názvu stránky. Následující příklad vybere všechny stránky o "
59 "hudbě a všechny [[podstránky|SubPage]] [[pískoviště|SandBox]] (ve wiki "
60 "uložené jako SandBox), ale ne pískoviště samotné:"
61
62 #. type: Plain text
63 #, no-wrap
64 msgid "\t*music* or SandBox/*\n"
65 msgstr "\t*music* or SandBox/*\n"
66
67 #. type: Plain text
68 msgid ""
69 "You can also prefix an item with \"`!`\" to skip pages that match it. So to "
70 "match all pages except for Discussion pages and the SandBox:"
71 msgstr ""
72 "Výraz můžete uvodit znakem „`!`“ a negovat tak jeho význam, tj. přeskočit "
73 "dané stránky. Například chcete-li vybrat všechny stránky ve wiki kromě "
74 "diskuzí (uložené jako Discussion) a pískoviště (SandBox), použijte:"
75
76 #. type: Bullet: '      * '
77 msgid "and !SandBox and !*/Discussion"
78 msgstr "and !SandBox and !*/Discussion"
79
80 #. type: Plain text
81 msgid ""
82 "Some more elaborate limits can be added to what matches using these "
83 "functions:"
84 msgstr "S komplikovanějšími výběry mohou pomoci následující funkce:"
85
86 #. type: Plain text
87 #, no-wrap
88 msgid ""
89 "* \"`glob(someglob)`\" - matches pages and other files that match the given glob.\n"
90 "  Just writing the glob by itself is actually a shorthand for this function.\n"
91 "* \"`page(glob)`\" - like `glob()`, but only matches pages, not other files\n"
92 "* \"`link(page)`\" - matches only pages that link to a given page (or glob)\n"
93 "* \"`tagged(tag)`\" - matches pages that are tagged or link to the given tag (or\n"
94 "  tags matched by a glob)\n"
95 "* \"`backlink(page)`\" - matches only pages that a given page links to\n"
96 "* \"`creation_month(month)`\" - matches only files created on the given month\n"
97 "* \"`creation_day(mday)`\" - or day of the month\n"
98 "* \"`creation_year(year)`\" - or year\n"
99 "* \"`created_after(page)`\" - matches only files created after the given page\n"
100 "  was created\n"
101 "* \"`created_before(page)`\" - matches only files created before the given page\n"
102 "  was created\n"
103 "* \"`internal(glob)`\" - like `glob()`, but matches even internal-use \n"
104 "  pages that globs do not usually match.\n"
105 "* \"`title(glob)`\", \"`author(glob)`\", \"`authorurl(glob)`\",\n"
106 "  \"`license(glob)`\", \"`copyright(glob)`\", \"`guid(glob)`\" \n"
107 "  - match pages that have the given metadata, matching the specified glob.\n"
108 "* \"`user(username)`\" - tests whether a modification is being made by a\n"
109 "  user with the specified username. If openid is enabled, an openid can also\n"
110 "  be put here. Glob patterns can be used in the username. For example, \n"
111 "  to match all openid users, use `user(*://*)`\n"
112 "* \"`admin()`\" - tests whether a modification is being made by one of the\n"
113 "  wiki admins.\n"
114 "* \"`ip(address)`\" - tests whether a modification is being made from the\n"
115 "  specified IP address.\n"
116 "* \"`comment(glob)`\" - matches comments to a page matching the glob.\n"
117 "* \"`comment_pending(glob)`\" - matches unmoderated, pending comments.\n"
118 "* \"`postcomment(glob)`\" - matches only when comments are being \n"
119 "  posted to a page matching the specified glob\n"
120 msgstr ""
121
122 #. type: Plain text
123 msgid ""
124 "For example, to match all pages in a blog that link to the page about music "
125 "and were written in 2005:"
126 msgstr ""
127 "Například pro výběr všech stránek v blogu, které se odkazují na stránku o "
128 "hudbě a byly napsány v roce 2005:"
129
130 #. type: Plain text
131 #, no-wrap
132 msgid "\tblog/* and link(music) and creation_year(2005)\n"
133 msgstr "\tblog/* and link(music) and creation_year(2005)\n"
134
135 #. type: Plain text
136 msgid ""
137 "Note the use of \"and\" in the above example, that means that only pages "
138 "that match each of the three expressions match the whole. Use \"and\" when "
139 "you want to combine expression like that; \"or\" when it's enough for a page "
140 "to match one expression. Note that it doesn't make sense to say \"index and "
141 "SandBox\", since no page can match both expressions."
142 msgstr ""
143 "Povšimněte si použití „and“ v předchozím příkladu. Znamená to, že se vyberou "
144 "pouze stránky, které splňují všechny tři podmínky zároveň. Pokud by stačilo, "
145 "aby byla platná alespoň jedna ze zadaných podmínek, použijte „or“. Poznámka: "
146 "výraz „index and SandBox“ nikdy nevrátí žádnou stránku, protože není možné, "
147 "aby nějaká stránka splňovala obě podmínky zároveň."
148
149 #. type: Plain text
150 msgid ""
151 "More complex expressions can also be created, by using parentheses for "
152 "grouping. For example, to match pages in a blog that are tagged with either "
153 "of two tags, use:"
154 msgstr ""
155 "Při vytváření komplexnějších výrazů můžete použít závorky. Například pro "
156 "výběr stránek v blogu, které mají alespoň jeden ze dvou štítků, můžete "
157 "použít:"
158
159 #. type: Plain text
160 #, no-wrap
161 msgid "\tblog/* and (tagged(foo) or tagged(bar))\n"
162 msgstr "\tblog/* and (tagged(štítek1) or tagged(štítek2))\n"
163
164 #. type: Plain text
165 msgid ""
166 "Note that page names in PageSpecs are matched against the absolute filenames "
167 "of the pages in the wiki, so a pagespec \"foo\" used on page \"a/b\" will "
168 "not match a page named \"a/foo\" or \"a/b/foo\". To match relative to the "
169 "directory of the page containing the pagespec, you can use \"./\". For "
170 "example, \"./foo\" on page \"a/b\" matches page \"a/foo\"."
171 msgstr ""
172 "Jména stránek v PageSpec se porovnávají vůči absolutním jménům souborů wiki "
173 "stránek, takže PageSpec „něco“ použité na stránce „a/b“ nenajde „a/něco“ ani "
174 "„a/b/něco“. Chcete-li vyhledávat relativně k adresáři stránky, která "
175 "obsahuje PageSpec, můžete použít „./“. To znamená, že „./něco“ na stránce „a/"
176 "b“ najde stránku „a/něco“."
177
178 #~ msgid ""
179 #~ "\"`link(page)`\" - matches only pages that link to a given page (or glob)"
180 #~ msgstr ""
181 #~ "„`link(stránka)`“ - vybere stránky, které odkazují na danou stránku "
182 #~ "(resp. stránky, pokud použijete zástupné znaky)"
183
184 #~ msgid ""
185 #~ "\"`tagged(tag)`\" - matches pages that are tagged or link to the given "
186 #~ "tag (or tags matched by a glob)"
187 #~ msgstr ""
188 #~ "„`tagged(štítek)`“ - vybere stránky, které obsahují daný štítek (resp. "
189 #~ "štítky, pokud použijete zástupné znaky), nebo na něj odkazují"
190
191 #~ msgid "\"`backlink(page)`\" - matches only pages that a given page links to"
192 #~ msgstr ""
193 #~ "„`backlink(stránka)`“ - vybere pouze stránky, na které odkazuje daná "
194 #~ "stránka"
195
196 #~ msgid ""
197 #~ "\"`creation_month(month)`\" - matches only pages created on the given "
198 #~ "month"
199 #~ msgstr ""
200 #~ "„`creation_month(měsíc)`“ - vybere pouze stránky vytvořené v daném měsíci"
201
202 #~ msgid "\"`creation_day(mday)`\" - or day of the month"
203 #~ msgstr ""
204 #~ "„`creation_day(den_měsíce)`“ - vybere pouze stránky vytvořené daného dne "
205 #~ "v měsíci"
206
207 #~ msgid "\"`creation_year(year)`\" - or year"
208 #~ msgstr ""
209 #~ "„`creation_year(rok)`“ - vybere pouze stránky vytvořené v daném roce"
210
211 #~ msgid ""
212 #~ "\"`created_after(page)`\" - matches only pages created after the given "
213 #~ "page was created"
214 #~ msgstr ""
215 #~ "„`created_after(stránka)`“ - vybere pouze stránky vytvořené po vytvoření "
216 #~ "dané stránky"
217
218 #~ msgid ""
219 #~ "\"`created_before(page)`\" - matches only pages created before the given "
220 #~ "page was created"
221 #~ msgstr ""
222 #~ "„`created_before(stránka)`“ - vybere pouze stránky vytvořené před "
223 #~ "vytvořením dané stránky"
224
225 #~ msgid ""
226 #~ "\"`glob(someglob)`\" - matches pages that match the given glob. Just "
227 #~ "writing the glob by itself is actually a shorthand for this function."
228 #~ msgstr ""
229 #~ "„`glob(vzor)`“ - vybere stránky, které odpovídají danému vzoru. Použití "
230 #~ "samotného vzoru je zkratkou za tuto funkci."
231
232 #~ msgid ""
233 #~ "\"`internal(glob)`\" - like `glob()`, but matches even internal-use pages "
234 #~ "that globs do not usually match."
235 #~ msgstr ""
236 #~ "„`internal(vzor)`“ - jako `glob()`, ale vybere i stránky pro interní "
237 #~ "potřebu, které glob() obvykle přeskočí."
238
239 #~ msgid ""
240 #~ "\"`title(glob)`\", \"`author(glob)`\", \"`authorurl(glob)`\", \"`license"
241 #~ "(glob)`\", \"`copyright(glob)`\" - match pages that have the given "
242 #~ "metadata, matching the specified glob."
243 #~ msgstr ""
244 #~ "„`title(vzor)`“, „`author(vzor)`“, „`authorurl(vzor)`“, „`license(vzor)"
245 #~ "`“, „`copyright(vzor)`“ - vybere stránky, které obsahují metadata "
246 #~ "odpovídající zadanému vzoru."
247
248 #, fuzzy
249 #~| msgid ""
250 #~| "\"`user(username)`\" - tests whether a modification is being made by a "
251 #~| "user with the specified username. If openid is enabled, an openid can "
252 #~| "also be put here."
253 #~ msgid ""
254 #~ "\"`user(username)`\" - tests whether a modification is being made by a "
255 #~ "user with the specified username. If openid is enabled, an openid can "
256 #~ "also be put here. Glob patterns can be used in the username. For example, "
257 #~ "to match all openid users, use `user(*://*)`"
258 #~ msgstr ""
259 #~ "„`user(uživatelskéjméno)`“ - testuje, zda změnu provádí uživatel s daným "
260 #~ "uživatelským jménem. Je-li povoleno openid, můžete ho použít místo "
261 #~ "uživatelského jména."
262
263 #~ msgid ""
264 #~ "\"`admin()`\" - tests whether a modification is being made by one of the "
265 #~ "wiki admins."
266 #~ msgstr "„`admin()`“ - testuje, zda změnu provádí některý ze správců wiki."
267
268 #~ msgid ""
269 #~ "\"`ip(address)`\" - tests whether a modification is being made from the "
270 #~ "specified IP address."
271 #~ msgstr "„`ip(adresa)`“ - testuje, zda změnu provádí někdo z dané IP adresy."
272
273 #~ msgid ""
274 #~ "\"`postcomment(glob)`\" - matches only when comments are being posted to "
275 #~ "a page matching the specified glob"
276 #~ msgstr ""
277 #~ "„`postcomment(vzor)`“ - shoduje se pouze pokud se komentáře ukládají do "
278 #~ "stránky odpovídající zadanému vzoru"