also set overflow: auto for blogform
[ikiwiki.git] / po / .gitignore
1 *.mo