6a9d973be80d6cf33ab5489e980ec91d1d71caff
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.51\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2010-10-18 16:44-0400\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-04-27 22:05+0200\n"
13 "Last-Translator: Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "Language: \n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: ../IkiWiki/CGI.pm:162
21 msgid ""
22 "probable misconfiguration: sslcookie is set, but you are attempting to login "
23 "via http, not https"
24 msgstr ""
25
26 #: ../IkiWiki/CGI.pm:165
27 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
28 msgstr ""
29 "Nieudane logowanie. Proszę sprawdzić czy w przeglądarce włączone są "
30 "ciasteczka (ang. cookies)"
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:184 ../IkiWiki/CGI.pm:335
33 msgid "Your login session has expired."
34 msgstr ""
35
36 #: ../IkiWiki/CGI.pm:205
37 msgid "Login"
38 msgstr ""
39
40 #: ../IkiWiki/CGI.pm:206
41 #, fuzzy
42 msgid "Preferences"
43 msgstr "Preferencje zapisane."
44
45 #: ../IkiWiki/CGI.pm:207
46 msgid "Admin"
47 msgstr ""
48
49 #: ../IkiWiki/CGI.pm:247
50 msgid "Preferences saved."
51 msgstr "Preferencje zapisane."
52
53 #: ../IkiWiki/CGI.pm:299
54 msgid "You are banned."
55 msgstr "Twój dostęp został zabroniony przez administratora."
56
57 #: ../IkiWiki/CGI.pm:426 ../IkiWiki/CGI.pm:427 ../IkiWiki.pm:1370
58 msgid "Error"
59 msgstr "Błąd"
60
61 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:84
62 msgid "Aggregation triggered via web."
63 msgstr ""
64
65 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:93
66 msgid "Nothing to do right now, all feeds are up-to-date!"
67 msgstr ""
68
69 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:222
70 #, fuzzy, perl-format
71 msgid "missing %s parameter"
72 msgstr "brakujący parametr %s"
73
74 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:257
75 msgid "new feed"
76 msgstr "nowy kanał RSS"
77
78 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:271
79 msgid "posts"
80 msgstr "wpisy"
81
82 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
83 msgid "new"
84 msgstr "nowy wpis"
85
86 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:457
87 #, perl-format
88 msgid "expiring %s (%s days old)"
89 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
90
91 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:464
92 #, perl-format
93 msgid "expiring %s"
94 msgstr "wygasający wpis %s"
95
96 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:491
97 #, perl-format
98 msgid "last checked %s"
99 msgstr ""
100
101 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:495
102 #, perl-format
103 msgid "checking feed %s ..."
104 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s..."
105
106 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:500
107 #, perl-format
108 msgid "could not find feed at %s"
109 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
110
111 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:519
112 #, fuzzy
113 msgid "feed not found"
114 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
115
116 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:530
117 #, fuzzy, perl-format
118 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
119 msgstr "Nieprawidłowe kodowanie UTF-8 usunięte z kanału RSS"
120
121 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:538
122 #, perl-format
123 msgid "(feed entities escaped)"
124 msgstr ""
125
126 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:546
127 msgid "feed crashed XML::Feed!"
128 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
129
130 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:632
131 #, perl-format
132 msgid "creating new page %s"
133 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
134
135 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:652 ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:133
136 #, fuzzy
137 msgid "failed to process template:"
138 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
139
140 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:31
141 msgid "deleting bucket.."
142 msgstr ""
143
144 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:38 ../ikiwiki.in:226
145 msgid "done"
146 msgstr "gotowe"
147
148 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:97
149 #, perl-format
150 msgid "Must specify %s"
151 msgstr ""
152
153 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:140
154 #, fuzzy
155 msgid "Failed to create S3 bucket: "
156 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
157
158 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:225
159 #, fuzzy
160 msgid "Failed to save file to S3: "
161 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
162
163 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:247
164 #, fuzzy
165 msgid "Failed to delete file from S3: "
166 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
167
168 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:50
169 #, perl-format
170 msgid "there is already a page named %s"
171 msgstr ""
172
173 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:66
174 msgid "prohibited by allowed_attachments"
175 msgstr ""
176
177 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:144
178 msgid "bad attachment filename"
179 msgstr ""
180
181 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:188
182 msgid "attachment upload"
183 msgstr ""
184
185 #: ../IkiWiki/Plugin/autoindex.pm:120
186 msgid "automatic index generation"
187 msgstr ""
188
189 #: ../IkiWiki/Plugin/blogspam.pm:112
190 msgid ""
191 "Sorry, but that looks like spam to <a href=\"http://blogspam.net/"
192 "\">blogspam</a>: "
193 msgstr ""
194
195 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:38
196 #, perl-format
197 msgid "%s from %s"
198 msgstr ""
199
200 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:46
201 msgid "There are no broken links!"
202 msgstr "Wszystkie odnośniki są aktualne!"
203
204 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:113
205 #, fuzzy, perl-format
206 msgid "this comment needs %s"
207 msgstr "tworzenie %s"
208
209 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:116
210 msgid "moderation"
211 msgstr ""
212
213 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:137 ../IkiWiki/Plugin/format.pm:48
214 #, perl-format
215 msgid "unsupported page format %s"
216 msgstr ""
217
218 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:142
219 msgid "comment must have content"
220 msgstr ""
221
222 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:195
223 msgid "Anonymous"
224 msgstr ""
225
226 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:256
227 msgid "Comment Moderation"
228 msgstr ""
229
230 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:372 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:98
231 msgid "bad page name"
232 msgstr ""
233
234 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:377
235 #, fuzzy, perl-format
236 msgid "commenting on %s"
237 msgstr "tworzenie %s"
238
239 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:395
240 #, perl-format
241 msgid "page '%s' doesn't exist, so you can't comment"
242 msgstr ""
243
244 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:402
245 #, perl-format
246 msgid "comments on page '%s' are closed"
247 msgstr ""
248
249 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:510
250 msgid "comment stored for moderation"
251 msgstr ""
252
253 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:512
254 msgid "Your comment will be posted after moderator review"
255 msgstr ""
256
257 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:525
258 msgid "Added a comment"
259 msgstr ""
260
261 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:529
262 #, perl-format
263 msgid "Added a comment: %s"
264 msgstr ""
265
266 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:573 ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:269
267 msgid "you are not logged in as an admin"
268 msgstr ""
269
270 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:625
271 msgid "Comment moderation"
272 msgstr ""
273
274 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:665
275 msgid "comment moderation"
276 msgstr ""
277
278 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:822
279 #, perl-format
280 msgid "%i comment"
281 msgid_plural "%i comments"
282 msgstr[0] ""
283 msgstr[1] ""
284
285 #. translators: Here "Comment" is a verb;
286 #. translators: the user clicks on it to
287 #. translators: post a comment.
288 #: ../IkiWiki/Plugin/comments.pm:832
289 msgid "Comment"
290 msgstr ""
291
292 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:28 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:46
293 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:60 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:75
294 #: ../IkiWiki/Plugin/testpagespec.pm:26
295 #, fuzzy, perl-format
296 msgid "%s parameter is required"
297 msgstr "Parametry \"test\" i \"then\" są wymagane"
298
299 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:80
300 msgid "no text was copied in this page"
301 msgstr ""
302
303 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:83
304 #, perl-format
305 msgid "no text was copied in this page with id %s"
306 msgstr ""
307
308 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:41
309 #, fuzzy, perl-format
310 msgid "removing old preview %s"
311 msgstr "usuwanie starej strony %s"
312
313 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:114
314 #, perl-format
315 msgid "%s is not an editable page"
316 msgstr "Strona %s nie może być edytowana"
317
318 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:294
319 #, perl-format
320 msgid "creating %s"
321 msgstr "tworzenie %s"
322
323 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:312 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:332
324 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:343 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:388
325 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:430
326 #, perl-format
327 msgid "editing %s"
328 msgstr "edycja %s"
329
330 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:54
331 #, fuzzy
332 msgid "template not specified"
333 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
334
335 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:57
336 #, fuzzy
337 msgid "match not specified"
338 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
339
340 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:72
341 #, perl-format
342 msgid "edittemplate %s registered for %s"
343 msgstr ""
344
345 #: ../IkiWiki/Plugin/format.pm:30
346 msgid "must specify format and text"
347 msgstr ""
348
349 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:28
350 msgid "fortune failed"
351 msgstr "awaria fortunki"
352
353 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:64 ../IkiWiki/Plugin/goto.pm:59
354 #, fuzzy
355 msgid "missing page"
356 msgstr "brakujące wartości"
357
358 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:66 ../IkiWiki/Plugin/goto.pm:61
359 #, perl-format
360 msgid "The page %s does not exist."
361 msgstr ""
362
363 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:75
364 #, fuzzy
365 msgid "not a page"
366 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
367
368 #: ../IkiWiki/Plugin/getsource.pm:77
369 #, fuzzy, perl-format
370 msgid "%s is an attachment, not a page."
371 msgstr "Strona %s nie może być edytowana"
372
373 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:760 ../IkiWiki/Plugin/git.pm:823
374 #: ../IkiWiki.pm:1580
375 #, perl-format
376 msgid "you are not allowed to change %s"
377 msgstr ""
378
379 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:782
380 #, perl-format
381 msgid "you cannot act on a file with mode %s"
382 msgstr ""
383
384 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:786
385 msgid "you are not allowed to change file modes"
386 msgstr ""
387
388 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:854
389 #, fuzzy, perl-format
390 msgid "Failed to revert commit %s"
391 msgstr "awaria w trakcie kompilowania %s"
392
393 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:26 ../IkiWiki/Plugin/search.pm:38
394 #, fuzzy, perl-format
395 msgid "Must specify %s when using the %s plugin"
396 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
397
398 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:68
399 #, fuzzy
400 msgid "failed to run graphviz"
401 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania wtyczki graphviz"
402
403 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:91
404 msgid "prog not a valid graphviz program"
405 msgstr "prog nie jest poprawnym programem graphviz"
406
407 #: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:64
408 #, perl-format
409 msgid "tohighlight contains unknown file type '%s'"
410 msgstr ""
411
412 #: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:75
413 #, perl-format
414 msgid "Source code: %s"
415 msgstr ""
416
417 #: ../IkiWiki/Plugin/highlight.pm:140
418 msgid ""
419 "warning: highlight perl module not available; falling back to pass through"
420 msgstr ""
421
422 #: ../IkiWiki/Plugin/htmltidy.pm:62
423 #, fuzzy
424 msgid "htmltidy failed to parse this html"
425 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania emitoikonki"
426
427 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:69
428 #, fuzzy
429 msgid "Image::Magick is not installed"
430 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
431
432 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:73 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:117
433 #, fuzzy, perl-format
434 msgid "failed to read %s: %s"
435 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
436
437 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
438 #, perl-format
439 msgid "wrong size format \"%s\" (should be WxH)"
440 msgstr ""
441
442 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:122
443 #, fuzzy, perl-format
444 msgid "failed to resize: %s"
445 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
446
447 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:146
448 #, fuzzy, perl-format
449 msgid "failed to determine size of image %s"
450 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
451
452 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:93
453 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
454 msgstr ""
455 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
456 "pomocą parametru --url"
457
458 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:139
459 #, fuzzy
460 msgid "page editing not allowed"
461 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
462
463 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:156
464 #, fuzzy
465 msgid "missing pages parameter"
466 msgstr "brakujący parametr %s"
467
468 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:192
469 #, perl-format
470 msgid "the %s and %s parameters cannot be used together"
471 msgstr ""
472
473 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:313
474 msgid "Add a new post titled:"
475 msgstr "Tytuł nowego wpisu"
476
477 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:339 ../IkiWiki/Plugin/template.pm:44
478 #, fuzzy, perl-format
479 msgid "failed to process template %s"
480 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
481
482 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:630
483 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
484 msgstr "Nieznaleziony moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
485
486 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:81 ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:88
487 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:92 ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:95
488 #, fuzzy
489 msgid "failed to run dot"
490 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania dot"
491
492 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:85
493 msgid "linkmap"
494 msgstr ""
495
496 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:49
497 #, fuzzy, perl-format
498 msgid "%s is locked and cannot be edited"
499 msgstr ""
500 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
501 "teraz edytowana"
502
503 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:45
504 msgid "multimarkdown is enabled, but Text::MultiMarkdown is not installed"
505 msgstr ""
506
507 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:70
508 #, perl-format
509 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
510 msgstr ""
511 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
512 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
513
514 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:175
515 #, fuzzy
516 msgid "stylesheet not found"
517 msgstr "nieznaleziony szablon ze stylami CSS"
518
519 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:217
520 #, fuzzy
521 msgid "redir page not found"
522 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
523
524 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:231
525 #, fuzzy
526 msgid "redir cycle is not allowed"
527 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
528
529 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:400
530 msgid "sort=meta requires a parameter"
531 msgstr ""
532
533 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:44
534 msgid "Mirrors"
535 msgstr "Kopie lustrzane"
536
537 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:44
538 msgid "Mirror"
539 msgstr "Kopia lustrzana"
540
541 #: ../IkiWiki/Plugin/moderatedcomments.pm:57
542 msgid "comment needs moderation"
543 msgstr ""
544
545 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
546 msgid "more"
547 msgstr "więcej"
548
549 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:70
550 #, fuzzy, perl-format
551 msgid "failed to load openid module: "
552 msgstr "awaria w trakcie kompilowania %s"
553
554 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:56
555 #, fuzzy
556 msgid "All pages have other pages linking to them."
557 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
558
559 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:30
560 msgid "bad or missing template"
561 msgstr ""
562
563 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:231
564 msgid "Your user page: "
565 msgstr ""
566
567 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:238
568 msgid "Create your user page"
569 msgstr ""
570
571 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:268
572 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
573 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz można zalogować się."
574
575 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:271
576 msgid "Error creating account."
577 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
578
579 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:278
580 msgid "No email address, so cannot email password reset instructions."
581 msgstr ""
582
583 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:312
584 msgid "Failed to send mail"
585 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
586
587 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:314
588 msgid "You have been mailed password reset instructions."
589 msgstr ""
590
591 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:349
592 msgid "incorrect password reset url"
593 msgstr ""
594
595 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:352
596 msgid "password reset denied"
597 msgstr ""
598
599 #: ../IkiWiki/Plugin/pingee.pm:30
600 msgid "Ping received."
601 msgstr ""
602
603 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:54
604 msgid "requires 'from' and 'to' parameters"
605 msgstr ""
606
607 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:59
608 #, fuzzy, perl-format
609 msgid "Will ping %s"
610 msgstr "edycja %s"
611
612 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:62
613 #, perl-format
614 msgid "Ignoring ping directive for wiki %s (this wiki is %s)"
615 msgstr ""
616
617 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:78
618 #, fuzzy
619 msgid "LWP not found, not pinging"
620 msgstr "Nieznaleziony moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
621
622 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:15
623 msgid "warning: Old po4a detected! Recommend upgrade to 0.35."
624 msgstr ""
625
626 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:175
627 #, fuzzy, perl-format
628 msgid "%s is not a valid language code"
629 msgstr "Strona %s nie może być edytowana"
630
631 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:187
632 #, perl-format
633 msgid ""
634 "%s is not a valid value for po_link_to, falling back to po_link_to=default"
635 msgstr ""
636
637 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:192
638 msgid ""
639 "po_link_to=negotiated requires usedirs to be enabled, falling back to "
640 "po_link_to=default"
641 msgstr ""
642
643 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:455
644 msgid "updated PO files"
645 msgstr ""
646
647 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:478
648 msgid ""
649 "Can not remove a translation. If the master page is removed, however, its "
650 "translations will be removed as well."
651 msgstr ""
652
653 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:498
654 msgid ""
655 "Can not rename a translation. If the master page is renamed, however, its "
656 "translations will be renamed as well."
657 msgstr ""
658
659 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:935
660 #, perl-format
661 msgid "POT file (%s) does not exist"
662 msgstr ""
663
664 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:949
665 #, fuzzy, perl-format
666 msgid "failed to copy underlay PO file to %s"
667 msgstr "awaria w trakcie kompilowania %s"
668
669 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:958
670 #, fuzzy, perl-format
671 msgid "failed to update %s"
672 msgstr "awaria w trakcie kompilowania %s"
673
674 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:964
675 #, fuzzy, perl-format
676 msgid "failed to copy the POT file to %s"
677 msgstr "awaria w trakcie kompilowania %s"
678
679 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1000
680 msgid "N/A"
681 msgstr ""
682
683 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1011
684 #, fuzzy, perl-format
685 msgid "failed to translate %s"
686 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
687
688 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1090
689 msgid "removed obsolete PO files"
690 msgstr ""
691
692 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1147 ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1159
693 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1198
694 #, fuzzy, perl-format
695 msgid "failed to write %s"
696 msgstr "awaria w trakcie zapisu %s: %s"
697
698 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1157
699 #, fuzzy
700 msgid "failed to translate"
701 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania dot"
702
703 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1210
704 msgid "invalid gettext data, go back to previous page to continue edit"
705 msgstr ""
706
707 #: ../IkiWiki/Plugin/po.pm:1252
708 #, perl-format
709 msgid "%s has invalid syntax: must use CODE|NAME"
710 msgstr ""
711
712 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:70
713 msgid "vote"
714 msgstr "głosuj"
715
716 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:78
717 msgid "Total votes:"
718 msgstr "Oddane głosy:"
719
720 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:42
721 msgid "polygen not installed"
722 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
723
724 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:61
725 #, fuzzy
726 msgid "command failed"
727 msgstr "awaria fortunki"
728
729 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:47
730 msgid "missing formula"
731 msgstr "brakująca reguła"
732
733 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:54
734 msgid "unknown formula"
735 msgstr "nieznana reguła"
736
737 #. translators: These descriptions of times of day are used
738 #. translators: in messages like "last edited <description>".
739 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
740 #. translators: %A- is the name of the previous day.
741 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
742 msgid "late %A- night"
743 msgstr "późną nocą w %A-"
744
745 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
746 msgid "in the wee hours of %A- night"
747 msgstr "po północy w %A-"
748
749 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
750 msgid "terribly early %A morning"
751 msgstr "bardzo wczesnym rankiem w %A"
752
753 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
754 msgid "early %A morning"
755 msgstr "wcześnym rankiem w %A"
756
757 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
758 #, fuzzy
759 msgid "mid-morning %A"
760 msgstr "rankiem w %A"
761
762 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
763 msgid "late %A morning"
764 msgstr "późnym rankiem w %A"
765
766 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
767 msgid "at lunch time on %A"
768 msgstr "w porze obiadowej w %A"
769
770 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
771 msgid "%A afternoon"
772 msgstr "po południu w %A"
773
774 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
775 msgid "late %A afternoon"
776 msgstr "późnym popołudniem %A"
777
778 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
779 msgid "%A evening"
780 msgstr "wieczorem w %A"
781
782 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
783 msgid "late %A evening"
784 msgstr "późnym wieczorem w %A"
785
786 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
787 msgid "%A night"
788 msgstr "nocą w %A"
789
790 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:101
791 msgid "at teatime on %A"
792 msgstr "w porze śniadaniowej w %A"
793
794 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:105
795 msgid "at midnight"
796 msgstr "o północy"
797
798 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:108
799 msgid "at noon on %A"
800 msgstr "w południe w %A"
801
802 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:35
803 #, perl-format
804 msgid "illegal percent value %s"
805 msgstr ""
806
807 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:56
808 msgid "need either `percent` or `totalpages` and `donepages` parameters"
809 msgstr ""
810
811 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:104
812 #, perl-format
813 msgid "This reverts commit %s"
814 msgstr ""
815
816 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:123
817 #, perl-format
818 msgid "confirm reversion of %s"
819 msgstr ""
820
821 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchangesdiff.pm:37
822 msgid "(Diff truncated)"
823 msgstr ""
824
825 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:32 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:37
826 #, perl-format
827 msgid "%s does not exist"
828 msgstr ""
829
830 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:39
831 #, fuzzy, perl-format
832 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be deleted"
833 msgstr ""
834 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
835 "teraz edytowana"
836
837 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:42 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:46
838 #, fuzzy, perl-format
839 msgid "%s is not a file"
840 msgstr "Strona %s nie może być edytowana"
841
842 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:136
843 #, perl-format
844 msgid "confirm removal of %s"
845 msgstr ""
846
847 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:173
848 msgid "Please select the attachments to remove."
849 msgstr ""
850
851 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:217
852 msgid "removed"
853 msgstr ""
854
855 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:43
856 #, perl-format
857 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be renamed"
858 msgstr ""
859
860 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:63
861 #, fuzzy
862 msgid "no change to the file name was specified"
863 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
864
865 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:68
866 #, perl-format
867 msgid "illegal name"
868 msgstr ""
869
870 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:73
871 #, perl-format
872 msgid "%s already exists"
873 msgstr ""
874
875 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:79
876 #, perl-format
877 msgid "%s already exists on disk"
878 msgstr ""
879
880 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:123
881 #, fuzzy, perl-format
882 msgid "rename %s"
883 msgstr "renderowanie %s"
884
885 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:164
886 msgid "Also rename SubPages and attachments"
887 msgstr ""
888
889 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:251
890 msgid "Only one attachment can be renamed at a time."
891 msgstr ""
892
893 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:254
894 msgid "Please select the attachment to rename."
895 msgstr ""
896
897 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:353
898 #, perl-format
899 msgid "rename %s to %s"
900 msgstr ""
901
902 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:578
903 #, fuzzy, perl-format
904 msgid "update for rename of %s to %s"
905 msgstr "aktualizacja stron wiki %s: %s przez użytkownika %s"
906
907 #: ../IkiWiki/Plugin/rsync.pm:37
908 #, fuzzy, perl-format
909 msgid "failed to execute rsync_command: %s"
910 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
911
912 #: ../IkiWiki/Plugin/rsync.pm:40
913 #, perl-format
914 msgid "rsync_command exited %d"
915 msgstr ""
916
917 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:195
918 #, perl-format
919 msgid "need Digest::SHA to index %s"
920 msgstr ""
921
922 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:232
923 msgid "search"
924 msgstr ""
925
926 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:32
927 #, perl-format
928 msgid "shortcut plugin will not work without %s"
929 msgstr ""
930
931 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:45
932 #, fuzzy
933 msgid "missing name or url parameter"
934 msgstr "brakujący parametr name lub url"
935
936 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
937 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
938 #. translators: is an URL.
939 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:55
940 #, fuzzy, perl-format
941 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
942 msgstr "skrót %s wskazuje na adres <i>%s</i>"
943
944 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:30
945 #, perl-format
946 msgid "smiley plugin will not work without %s"
947 msgstr ""
948
949 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:50
950 #, fuzzy
951 msgid "failed to parse any smileys"
952 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania emitoikonki"
953
954 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:73
955 #, fuzzy
956 msgid "parse error"
957 msgstr "błąd w trakcie przetwarzania"
958
959 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
960 #, fuzzy
961 msgid "invalid featurepoint diameter"
962 msgstr "nieprawidłowa średnica dla featurepoint"
963
964 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:89
965 #, fuzzy
966 msgid "invalid featurepoint location"
967 msgstr "nieprawidłowe położenie dla featurepoint"
968
969 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:100
970 msgid "missing values"
971 msgstr "brakujące wartości"
972
973 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:105
974 #, fuzzy
975 msgid "invalid height value"
976 msgstr "nieprawidłowa wysokość"
977
978 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:112
979 #, fuzzy
980 msgid "missing width parameter"
981 msgstr "brakujący parametr width"
982
983 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:116
984 #, fuzzy
985 msgid "invalid width value"
986 msgstr "nieprawidłowa szerokość"
987
988 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:154
989 #, fuzzy
990 msgid "failed to run php"
991 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania php"
992
993 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:32
994 msgid "cannot find file"
995 msgstr "nie można znaleźć pliku"
996
997 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:88
998 msgid "unknown data format"
999 msgstr "nieznany format danych"
1000
1001 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:96
1002 msgid "empty data"
1003 msgstr "brak danych"
1004
1005 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:115
1006 msgid "Direct data download"
1007 msgstr "Bezpośrednie pobieranie danych"
1008
1009 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:149
1010 #, fuzzy, perl-format
1011 msgid "parse fail at line %d: %s"
1012 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania linii %d: %s"
1013
1014 #: ../IkiWiki/Plugin/tag.pm:83
1015 #, fuzzy, perl-format
1016 msgid "creating tag page %s"
1017 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
1018
1019 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:33
1020 #, fuzzy
1021 msgid "missing id parameter"
1022 msgstr "brakujący parametr id"
1023
1024 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:73
1025 #, fuzzy
1026 msgid "missing tex code"
1027 msgstr "brakujące wartości"
1028
1029 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:125
1030 #, fuzzy
1031 msgid "failed to generate image from code"
1032 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
1033
1034 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:105
1035 #, perl-format
1036 msgid "%s plugin:"
1037 msgstr ""
1038
1039 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:121
1040 #, perl-format
1041 msgid "%s plugins"
1042 msgstr ""
1043
1044 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:135
1045 #, perl-format
1046 msgid "enable %s?"
1047 msgstr ""
1048
1049 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:273
1050 msgid "setup file for this wiki is not known"
1051 msgstr ""
1052
1053 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:289
1054 msgid "main"
1055 msgstr ""
1056
1057 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:433
1058 msgid ""
1059 "The configuration changes shown below require a wiki rebuild to take effect."
1060 msgstr ""
1061
1062 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:437
1063 msgid ""
1064 "For the configuration changes shown below to fully take effect, you may need "
1065 "to rebuild the wiki."
1066 msgstr ""
1067
1068 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:474
1069 #, perl-format
1070 msgid "Error: %s exited nonzero (%s). Discarding setup changes."
1071 msgstr ""
1072
1073 #: ../IkiWiki/Receive.pm:34
1074 #, perl-format
1075 msgid "cannot determine id of untrusted committer %s"
1076 msgstr ""
1077
1078 #: ../IkiWiki/Render.pm:158
1079 #, perl-format
1080 msgid "scanning %s"
1081 msgstr "skanowanie %s"
1082
1083 #: ../IkiWiki/Render.pm:280
1084 #, perl-format
1085 msgid ""
1086 "symlink found in srcdir path (%s) -- set allow_symlinks_before_srcdir to "
1087 "allow this"
1088 msgstr ""
1089
1090 #: ../IkiWiki/Render.pm:316
1091 #, perl-format
1092 msgid "skipping bad filename %s"
1093 msgstr "pomijanie nieprawidłowej nazwy pliku %s"
1094
1095 #: ../IkiWiki/Render.pm:332
1096 #, perl-format
1097 msgid "%s has multiple possible source pages"
1098 msgstr ""
1099
1100 #: ../IkiWiki/Render.pm:372
1101 #, perl-format
1102 msgid "querying %s for file creation and modification times.."
1103 msgstr ""
1104
1105 #: ../IkiWiki/Render.pm:446
1106 #, fuzzy, perl-format
1107 msgid "removing obsolete %s"
1108 msgstr "usuwanie starej strony %s"
1109
1110 #: ../IkiWiki/Render.pm:520
1111 #, fuzzy, perl-format
1112 msgid "building %s, which links to %s"
1113 msgstr "renderowanie %s z odnośnikiem do %s"
1114
1115 #: ../IkiWiki/Render.pm:529
1116 #, fuzzy, perl-format
1117 msgid "removing %s, no longer built by %s"
1118 msgstr "usuwanie %s nie tworzonego już przez %s"
1119
1120 #: ../IkiWiki/Render.pm:612 ../IkiWiki/Render.pm:694
1121 #, fuzzy, perl-format
1122 msgid "building %s, which depends on %s"
1123 msgstr "renderowanie %s zależącego od %s"
1124
1125 #: ../IkiWiki/Render.pm:707
1126 #, fuzzy, perl-format
1127 msgid "building %s, to update its backlinks"
1128 msgstr "renderowanie %s w celu aktualizacji powrotnych odnośników"
1129
1130 #: ../IkiWiki/Render.pm:787
1131 #, fuzzy, perl-format
1132 msgid "building %s"
1133 msgstr "edycja %s"
1134
1135 #: ../IkiWiki/Render.pm:839
1136 #, fuzzy, perl-format
1137 msgid "ikiwiki: cannot build %s"
1138 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenia %s"
1139
1140 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
1141 #. translators: is a (probably not translated) error message.
1142 #: ../IkiWiki/Setup.pm:23
1143 #, perl-format
1144 msgid "cannot read %s: %s"
1145 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
1146
1147 #: ../IkiWiki/Setup.pm:34
1148 #, fuzzy, perl-format
1149 msgid "cannot load %s in safe mode"
1150 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
1151
1152 #: ../IkiWiki/Setup.pm:47
1153 #, fuzzy, perl-format
1154 msgid "failed to parse %s"
1155 msgstr "awaria w trakcie kompilowania %s"
1156
1157 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:34
1158 msgid "you must enter a wikiname (that contains alphanumerics)"
1159 msgstr ""
1160
1161 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:89
1162 #, perl-format
1163 msgid "unsupported revision control system %s"
1164 msgstr ""
1165
1166 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:115
1167 msgid "failed to set up the repository with ikiwiki-makerepo"
1168 msgstr ""
1169
1170 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:134
1171 #, perl-format
1172 msgid "** Disabling plugin %s, since it is failing with this message:"
1173 msgstr ""
1174
1175 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:12
1176 msgid "generating wrappers.."
1177 msgstr "tworzenie osłon..."
1178
1179 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:36
1180 #, perl-format
1181 msgid "%s doesn't seem to be executable"
1182 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
1183
1184 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:40
1185 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
1186 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
1187
1188 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:44
1189 msgid "wrapper filename not specified"
1190 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
1191
1192 #. translators: The parameter is a C filename.
1193 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:219
1194 #, perl-format
1195 msgid "failed to compile %s"
1196 msgstr "awaria w trakcie kompilowania %s"
1197
1198 #. translators: The parameter is a filename.
1199 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:239
1200 #, perl-format
1201 msgid "successfully generated %s"
1202 msgstr "pomyślnie utworzono %s"
1203
1204 #: ../ikiwiki.in:10
1205 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
1206 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
1207
1208 #: ../ikiwiki.in:11
1209 msgid "       ikiwiki --setup configfile"
1210 msgstr ""
1211
1212 #: ../ikiwiki.in:102
1213 msgid "usage: --set var=value"
1214 msgstr ""
1215
1216 #: ../ikiwiki.in:109
1217 msgid "usage: --set-yaml var=value"
1218 msgstr ""
1219
1220 #: ../ikiwiki.in:215
1221 msgid "rebuilding wiki.."
1222 msgstr "przebudowywanie wiki..."
1223
1224 #: ../ikiwiki.in:218
1225 msgid "refreshing wiki.."
1226 msgstr "odświeżanie wiki..."
1227
1228 #: ../IkiWiki.pm:232
1229 msgid "Discussion"
1230 msgstr "Dyskusja"
1231
1232 #: ../IkiWiki.pm:538
1233 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
1234 msgstr ""
1235 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
1236 "--url"
1237
1238 #: ../IkiWiki.pm:584
1239 msgid "cannot use multiple rcs plugins"
1240 msgstr ""
1241
1242 #: ../IkiWiki.pm:614
1243 #, perl-format
1244 msgid "failed to load external plugin needed for %s plugin: %s"
1245 msgstr ""
1246
1247 #: ../IkiWiki.pm:1352
1248 #, fuzzy, perl-format
1249 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
1250 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"
1251
1252 #: ../IkiWiki.pm:1536
1253 #, fuzzy, perl-format
1254 msgid "bad file name %s"
1255 msgstr "pomijanie nieprawidłowej nazwy pliku %s"
1256
1257 #: ../IkiWiki.pm:1836
1258 #, perl-format
1259 msgid "template %s not found"
1260 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
1261
1262 #: ../IkiWiki.pm:2118
1263 msgid "yes"
1264 msgstr ""
1265
1266 #: ../IkiWiki.pm:2195
1267 #, fuzzy, perl-format
1268 msgid "invalid sort type %s"
1269 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
1270
1271 #: ../IkiWiki.pm:2216
1272 #, perl-format
1273 msgid "unknown sort type %s"
1274 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
1275
1276 #: ../IkiWiki.pm:2352
1277 #, fuzzy, perl-format
1278 msgid "cannot match pages: %s"
1279 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
1280
1281 #: ../auto.setup:16
1282 msgid "What will the wiki be named?"
1283 msgstr ""
1284
1285 #: ../auto.setup:16
1286 msgid "wiki"
1287 msgstr ""
1288
1289 #: ../auto.setup:19
1290 msgid "What revision control system to use?"
1291 msgstr ""
1292
1293 #: ../auto.setup:21
1294 msgid "Which user (wiki account or openid) will be admin?"
1295 msgstr ""
1296
1297 #: ../auto.setup:24
1298 msgid "What is the domain name of the web server?"
1299 msgstr ""
1300
1301 #, fuzzy
1302 #~ msgid "%s not found"
1303 #~ msgstr "nie znaleziono %s"
1304
1305 #~ msgid "You need to log in first."
1306 #~ msgstr "Proszę najpierw zalogować się."
1307
1308 #~ msgid "Get an OpenID"
1309 #~ msgstr "Pobierz OpenID"
1310
1311 #, fuzzy
1312 #~ msgid "failed to process"
1313 #~ msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
1314
1315 #~ msgid "nonexistant template %s"
1316 #~ msgstr "brakujący szablon %s"
1317
1318 #~ msgid "getctime not implemented"
1319 #~ msgstr "niedostępna funkcja getctime"
1320
1321 #, fuzzy
1322 #~ msgid "failed to read %s"
1323 #~ msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
1324
1325 #~ msgid "discussion"
1326 #~ msgstr "dyskusja"
1327
1328 #~ msgid "rendering %s"
1329 #~ msgstr "renderowanie %s"
1330
1331 #, fuzzy
1332 #~ msgid "Must specify %s when using the google search plugin"
1333 #~ msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
1334
1335 #~ msgid "bad size \"%s\""
1336 #~ msgstr "nieprawidłowy rozmiar \"%s\""
1337
1338 #, fuzzy
1339 #~ msgid "failed to find url in html"
1340 #~ msgstr "awaria w trakcie wyszukiwania adresu URL na stronie HTML"
1341
1342 #~ msgid "processed ok at %s"
1343 #~ msgstr "kanał RSS przetworzony w dniu %s"
1344
1345 #~ msgid "Your password has been emailed to you."
1346 #~ msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
1347
1348 #~ msgid "polygen failed"
1349 #~ msgstr "awaria wtyczki polygen"
1350
1351 #~ msgid "cleaning hyperestraier search index"
1352 #~ msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
1353
1354 #~ msgid "updating hyperestraier search index"
1355 #~ msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
1356
1357 #, fuzzy
1358 #~ msgid ""
1359 #~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
1360 #~ "notifications"
1361 #~ msgstr ""
1362 #~ "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
1363 #~ "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
1364
1365 #, fuzzy
1366 #~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
1367 #~ msgstr ""
1368 #~ "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
1369 #~ "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
1370
1371 #~ msgid ""
1372 #~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
1373 #~ "notifications"
1374 #~ msgstr ""
1375 #~ "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
1376 #~ "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
1377
1378 #~ msgid "What's this?"
1379 #~ msgstr "Więcej o OpenID"
1380
1381 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
1382 #~ msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
1383
1384 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
1385 #~ msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
1386
1387 #, fuzzy
1388 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
1389 #~ msgstr "niedostępny podgląd dla wtyczki sparkline"