ikiwiki (3.20140916) unstable; urgency=low
[ikiwiki.git] / po / underlays / basewiki / ikiwiki / pagespec / po.cs.po
1 # Czech translation of basewiki/ikiwiki/pagespec/po page for ikiwiki.
2 # Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-07-18 22:29+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2009-08-27 09:20+0200\n"
11 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
12 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
13 "Language: cs\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #. type: Plain text
19 #, no-wrap
20 msgid ""
21 "[[!if test=\"enabled(po)\"\n"
22 "     then=\"This wiki has po support **enabled**.\"\n"
23 "     else=\"This wiki has po support **disabled**.\"]]\n"
24 msgstr ""
25 "[[!if test=\"enabled(po)\"\n"
26 "     then=\"Tato wiki má podporu překladů **povolenou**.\"\n"
27 "     else=\"Tato wiki má podporu překladů **vypnutou**.\"]]\n"
28
29 #. type: Plain text
30 msgid ""
31 "If the [[!iki plugins/po desc=po]] plugin is enabled, the regular [[ikiwiki/"
32 "PageSpec]] syntax is expanded with the following additional tests that can "
33 "be used to improve user navigation in a multi-lingual wiki:"
34 msgstr ""
35 "Pokud je povolený modul [[!iki plugins/po desc=po]], je standardní syntaxe "
36 "[[ikiwiki/PageSpec]] rozšířena o následující testy, které lze použít pro "
37 "zlepšení navigace ve vícejazyčné wiki:"
38
39 #. type: Bullet: '* '
40 msgid ""
41 "\"`lang(LL)`\" - tests whether a page is written in the language specified "
42 "as a ISO639-1 (two-letter) language code."
43 msgstr ""
44 "„`lang(LL)`“ - testuje, zda je stránka napsána v jazyce zadaném "
45 "dvoupísmenným kódem jazyka dle normy ISO639-1."
46
47 #. type: Bullet: '* '
48 msgid ""
49 "\"`currentlang()`\" - tests whether a page is written in the same language "
50 "as the current page."
51 msgstr ""
52 "„`currentlang()`“ - testuje, zda je stránka napsána ve stejném jazyce jako "
53 "aktuální stránka."
54
55 #. type: Bullet: '* '
56 msgid ""
57 "\"`needstranslation()`\" - tests whether a page needs translation work. Only "
58 "slave pages match this PageSpec. A minimum target translation percentage can "
59 "optionally be passed as an integer parameter: \"`needstranslation(50)`\" "
60 "matches only pages less than 50% translated."
61 msgstr ""
62
63 #. type: Plain text
64 msgid ""
65 "Note that every non-po page is considered to be written in "
66 "`po_master_language`, as specified in `ikiwiki.setup`."
67 msgstr ""
68 "O každé stránce, která nepoužívá „po“ překlad, se předpokládá, že je napsaná "
69 "v jazyce zadaném proměnnou `po_master_language` v konfiguračním souboru "
70 "ikiwiki."
71
72 #. type: Plain text
73 #, no-wrap
74 msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
75 msgstr ""