]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/pl.po
use urlto; htmlpage is no longer appropriate here
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.37\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-03-21 14:36-0400\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-01-05 16:33+100\n"
13 "Last-Translator: Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:154
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Konieczne jest zalogowanie się."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:274
24 msgid "Preferences saved."
25 msgstr "Ustawienia zostały zapisane."
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:339
28 #, perl-format
29 msgid "%s is not an editable page"
30 msgstr ""
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:418 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
33 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:172 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
34 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
35 #: ../IkiWiki/Render.pm:165
36 msgid "discussion"
37 msgstr "dyskusja"
38
39 #: ../IkiWiki/CGI.pm:464
40 #, perl-format
41 msgid "creating %s"
42 msgstr "tworzenie strony %s"
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:481 ../IkiWiki/CGI.pm:496 ../IkiWiki/CGI.pm:507
45 #: ../IkiWiki/CGI.pm:533 ../IkiWiki/CGI.pm:577
46 #, perl-format
47 msgid "editing %s"
48 msgstr "edycja strony %s"
49
50 #: ../IkiWiki/CGI.pm:674
51 msgid "You are banned."
52 msgstr "Dostęp został zabroniony przez administratora."
53
54 #: ../IkiWiki/CGI.pm:706
55 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
56 msgstr ""
57
58 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:62
59 #, fuzzy, perl-format
60 msgid "missing %s parameter"
61 msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
62
63 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:90
64 msgid "new feed"
65 msgstr "nowy kanał RSS"
66
67 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:104
68 msgid "posts"
69 msgstr "wpisy"
70
71 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:106
72 msgid "new"
73 msgstr "nowy wpis"
74
75 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:212
76 #, perl-format
77 msgid "expiring %s (%s days old)"
78 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
79
80 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:219
81 #, perl-format
82 msgid "expiring %s"
83 msgstr "wygasający wpis %s"
84
85 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:242
86 #, perl-format
87 msgid "checking feed %s ..."
88 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s\t..."
89
90 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:247
91 #, perl-format
92 msgid "could not find feed at %s"
93 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
94
95 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:256
96 msgid "feed crashed XML::Feed!"
97 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
98
99 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:279
100 #, perl-format
101 msgid "processed ok at %s"
102 msgstr "przetworzony kanał RSS w dniu %s"
103
104 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:334
105 #, perl-format
106 msgid "creating new page %s"
107 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
108
109 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
110 msgid "There are no broken links!"
111 msgstr "odnośniki są aktualne!"
112
113 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:20
114 msgid "\"test\" and \"then\" parameters are required"
115 msgstr ""
116
117 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
118 msgid "fortune failed"
119 msgstr "awaria fortunki"
120
121 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
122 #, fuzzy
123 msgid "failed to find url in html"
124 msgstr ""
125 "awaria wtyczki googlecalendar z powodu nieodnalezionego adresu URL na "
126 "stronie HTML"
127
128 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
129 #, fuzzy, perl-format
130 msgid "%s not found"
131 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
132
133 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:49
134 #, perl-format
135 msgid "bad size \"%s\""
136 msgstr ""
137
138 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:57 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:61
139 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
140 #, fuzzy, perl-format
141 msgid "failed to read %s: %s"
142 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
143
144 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:64
145 #, fuzzy, perl-format
146 msgid "failed to resize: %s"
147 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
148
149 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
150 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
151 msgstr ""
152 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
153 "pomocą parametru --url"
154
155 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:103
156 #, perl-format
157 msgid "unknown sort type %s"
158 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
159
160 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:143
161 #, perl-format
162 msgid "nonexistant template %s"
163 msgstr ""
164
165 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:180 ../IkiWiki/Render.pm:101
166 msgid "Discussion"
167 msgstr "Dyskusja"
168
169 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:395
170 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
171 msgstr "Niezainstalowany moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
172
173 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
174 #, fuzzy
175 msgid "failed to run dot"
176 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
177
178 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
179 #, perl-format
180 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
181 msgstr ""
182 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
183 "teraz edytowana"
184
185 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
186 #, perl-format
187 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
188 msgstr ""
189 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
190 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
191
192 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
193 #, fuzzy
194 msgid "stylesheet not found"
195 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
196
197 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
198 msgid "Mirrors"
199 msgstr "Kopie lustrzane"
200
201 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
202 msgid "Mirror"
203 msgstr "Kopia lustrzana"
204
205 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
206 msgid "more"
207 msgstr ""
208
209 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
210 msgid "What's this?"
211 msgstr "Więcej o OpenID"
212
213 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
214 msgid "Get an OpenID"
215 msgstr "Pobierz OpenID"
216
217 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
218 msgid "All pages are linked to by other pages."
219 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
220
221 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
222 msgid "(use FirstnameLastName)"
223 msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
224
225 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
226 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
227 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz już można zalogować się."
228
229 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
230 msgid "Error creating account."
231 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
232
233 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
234 msgid "Failed to send mail"
235 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
236
237 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
238 msgid "Your password has been emailed to you."
239 msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
240
241 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
242 msgid "vote"
243 msgstr "głosuj"
244
245 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
246 msgid "Total votes:"
247 msgstr "Oddane głosy:"
248
249 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
250 msgid "polygen not installed"
251 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
252
253 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
254 msgid "polygen failed"
255 msgstr "awaria wtyczki polygen"
256
257 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
258 msgid "missing formula"
259 msgstr ""
260
261 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
262 msgid "unknown formula"
263 msgstr ""
264
265 #. translators: These descriptions of times of day are used
266 #. translators: in messages like "last edited <description>".
267 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
268 #. translators: %A- is the name of the previous day.
269 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
270 msgid "late %A- night"
271 msgstr ""
272
273 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
274 msgid "in the wee hours of %A- night"
275 msgstr ""
276
277 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
278 msgid "terribly early %A morning"
279 msgstr ""
280
281 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
282 msgid "early %A morning"
283 msgstr ""
284
285 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
286 msgid "in mid-morning %A"
287 msgstr ""
288
289 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
290 msgid "late %A morning"
291 msgstr ""
292
293 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
294 msgid "at lunch time on %A"
295 msgstr ""
296
297 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
298 msgid "%A afternoon"
299 msgstr ""
300
301 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
302 msgid "late %A afternoon"
303 msgstr ""
304
305 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
306 msgid "%A evening"
307 msgstr ""
308
309 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
310 msgid "late %A evening"
311 msgstr ""
312
313 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
314 msgid "%A night"
315 msgstr ""
316
317 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
318 msgid "at teatime on %A"
319 msgstr ""
320
321 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
322 msgid "at midnight"
323 msgstr ""
324
325 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
326 msgid "at noon on %A"
327 msgstr ""
328
329 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
330 #, perl-format
331 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
332 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
333
334 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
335 msgid "cleaning hyperestraier search index"
336 msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
337
338 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
339 msgid "updating hyperestraier search index"
340 msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
341
342 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
343 #, fuzzy
344 msgid "missing name or url parameter"
345 msgstr "brakująca nazwa lub adres URL we wtyczce shortcut"
346
347 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
348 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
349 #. translators: is an URL.
350 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
351 #, fuzzy, perl-format
352 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
353 msgstr "skrót %s wskazuje na adres %s"
354
355 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
356 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
357 msgstr ""
358 "Wtyczka smiley wyłączona z powodu awarii w trakcie przetwarzania emitoikonek"
359
360 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
361 #, fuzzy
362 msgid "parse error"
363 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
364
365 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
366 msgid "bad featurepoint diameter"
367 msgstr ""
368
369 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
370 msgid "bad featurepoint location"
371 msgstr ""
372
373 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
374 msgid "missing values"
375 msgstr ""
376
377 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
378 #, fuzzy
379 msgid "bad height value"
380 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
381
382 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
383 #, fuzzy
384 msgid "missing width parameter"
385 msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
386
387 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
388 #, fuzzy
389 msgid "bad width value"
390 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
391
392 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
393 #, fuzzy
394 msgid "failed to run php"
395 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
396
397 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
398 msgid "cannot find file"
399 msgstr ""
400
401 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:45
402 msgid "unknown data format"
403 msgstr ""
404
405 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:53
406 msgid "empty data"
407 msgstr ""
408
409 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
410 msgid "Direct data download"
411 msgstr ""
412
413 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:106
414 #, fuzzy, perl-format
415 msgid "parse fail at line %d: %s"
416 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
417
418 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
419 #, fuzzy
420 msgid "missing id parameter"
421 msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
422
423 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
424 #, perl-format
425 msgid "template %s not found"
426 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
427
428 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
429 #, fuzzy
430 msgid "failed to process:"
431 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania szablonu:"
432
433 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
434 msgid "getctime not implemented"
435 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
436
437 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
438 msgid ""
439 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
440 "notifications"
441 msgstr ""
442 "Brak możliwości wysłania powiadomień przez post-commit SVN-a z powodu "
443 "nieustawionego parametru REV"
444
445 #: ../IkiWiki/Render.pm:251 ../IkiWiki/Render.pm:271
446 #, perl-format
447 msgid "skipping bad filename %s"
448 msgstr "pomijanie nieprawidłowego pliku %s"
449
450 #: ../IkiWiki/Render.pm:311
451 #, perl-format
452 msgid "removing old page %s"
453 msgstr "usuwanie starej strony %s"
454
455 #: ../IkiWiki/Render.pm:330
456 #, perl-format
457 msgid "scanning %s"
458 msgstr "przeszukiwanie strony %s"
459
460 #: ../IkiWiki/Render.pm:339
461 #, perl-format
462 msgid "rendering %s"
463 msgstr "tworzenie strony %s"
464
465 #: ../IkiWiki/Render.pm:351
466 #, perl-format
467 msgid "rendering %s, which links to %s"
468 msgstr "tworzenie strony %s z odnośnikiem do strony %s"
469
470 #: ../IkiWiki/Render.pm:368
471 #, perl-format
472 msgid "rendering %s, which depends on %s"
473 msgstr "tworzenie strony %s zależącej od strony %s"
474
475 #: ../IkiWiki/Render.pm:406
476 #, perl-format
477 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
478 msgstr "tworzenie strony %s w celu aktualizacji jej powrotnych odnośników"
479
480 #: ../IkiWiki/Render.pm:418
481 #, perl-format
482 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
483 msgstr "usuwanie strony %s nie tworzonej już przez %s"
484
485 #: ../IkiWiki/Render.pm:444
486 #, perl-format
487 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
488 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenie strony %s"
489
490 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
491 #. translators: is a (probably not translated) error message.
492 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
493 #, perl-format
494 msgid "cannot read %s: %s"
495 msgstr "awaria w trakcie czytania strony %s: %s"
496
497 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
498 msgid "generating wrappers.."
499 msgstr "tworzenie osłon..."
500
501 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
502 msgid "rebuilding wiki.."
503 msgstr "przebudowywanie wiki..."
504
505 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
506 msgid "refreshing wiki.."
507 msgstr "odświeżanie wiki..."
508
509 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
510 msgid "done"
511 msgstr "gotowe"
512
513 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
514 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
515 #. translators: And the name of the user making the change.
516 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
517 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
518 #, perl-format
519 msgid "update of %s's %s by %s"
520 msgstr "aktualizacja stron wiki %s %s przez użytkownika %s"
521
522 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
523 #, perl-format
524 msgid "%s doesn't seem to be executable"
525 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
526
527 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
528 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
529 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
530
531 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
532 msgid "wrapper filename not specified"
533 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
534
535 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
536 #. translators: a (probably not translated) error message.
537 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
538 #, perl-format
539 msgid "failed to write %s: %s"
540 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
541
542 #. translators: The parameter is a C filename.
543 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
544 #, perl-format
545 msgid "failed to compile %s"
546 msgstr "awaria w trakcie zestawiania strony %s"
547
548 #. translators: The parameter is a filename.
549 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
550 #, perl-format
551 msgid "successfully generated %s"
552 msgstr "strona pomyślnie utworzona %s"
553
554 #: ../ikiwiki.in:13
555 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
556 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
557
558 #: ../IkiWiki.pm:103
559 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
560 msgstr ""
561 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
562 "--url"
563
564 #: ../IkiWiki.pm:150 ../IkiWiki.pm:151
565 msgid "Error"
566 msgstr "Błąd"
567
568 #. translators: The first parameter is a
569 #. translators: preprocessor directive name,
570 #. translators: the second a page name, the
571 #. translators: third a number.
572 #: ../IkiWiki.pm:573
573 #, perl-format
574 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
575 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"
576
577 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
578 #~ msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
579
580 #, fuzzy
581 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
582 #~ msgstr "niedostępna funkcja getctime"