update
[ikiwiki.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of ikiwiki.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2007-12-08 15:22-0500\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-05-09 21:21+0200\n"
12 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
13 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: ../IkiWiki/CGI.pm:172
19 msgid "You need to log in first."
20 msgstr "Nejprve se musíte přihlásit."
21
22 #: ../IkiWiki/CGI.pm:234
23 msgid "Login"
24 msgstr "Přihlášení"
25
26 #: ../IkiWiki/CGI.pm:235
27 msgid "Preferences"
28 msgstr "Předvolby"
29
30 #: ../IkiWiki/CGI.pm:236
31 msgid "Admin"
32 msgstr "Správce"
33
34 #: ../IkiWiki/CGI.pm:294
35 msgid "Preferences saved."
36 msgstr "Nastavení uloženo."
37
38 #: ../IkiWiki/CGI.pm:354
39 #, perl-format
40 msgid "%s is not an editable page"
41 msgstr "%s není editovatelná stránka"
42
43 #: ../IkiWiki/CGI.pm:441 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
44 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:230 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
45 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:99
46 #: ../IkiWiki/Render.pm:179
47 msgid "discussion"
48 msgstr "diskuse"
49
50 #: ../IkiWiki/CGI.pm:487
51 #, perl-format
52 msgid "creating %s"
53 msgstr "vytvářím %s"
54
55 #: ../IkiWiki/CGI.pm:505 ../IkiWiki/CGI.pm:524 ../IkiWiki/CGI.pm:534
56 #: ../IkiWiki/CGI.pm:567 ../IkiWiki/CGI.pm:615
57 #, perl-format
58 msgid "editing %s"
59 msgstr "upravuji %s"
60
61 #: ../IkiWiki/CGI.pm:709
62 msgid "You are banned."
63 msgstr "Jste vyhoštěni."
64
65 #: ../IkiWiki/CGI.pm:729
66 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
67 msgstr "přihlášení selhalo; možná si musíte povolit cookies?"
68
69 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:69
70 #, perl-format
71 msgid "missing %s parameter"
72 msgstr "chybí parametr %s"
73
74 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:97
75 msgid "new feed"
76 msgstr "nový zdroj"
77
78 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:111
79 msgid "posts"
80 msgstr "příspěvky"
81
82 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:113
83 msgid "new"
84 msgstr "nový"
85
86 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:230
87 #, perl-format
88 msgid "expiring %s (%s days old)"
89 msgstr "expiruji %s (stará %s dnů)"
90
91 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:237
92 #, perl-format
93 msgid "expiring %s"
94 msgstr "expiruji %s"
95
96 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:263
97 #, perl-format
98 msgid "processed ok at %s"
99 msgstr "zpracováno ok %s"
100
101 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:268
102 #, perl-format
103 msgid "checking feed %s ..."
104 msgstr "kontroluji zdroj %s ..."
105
106 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
107 #, perl-format
108 msgid "could not find feed at %s"
109 msgstr "nemohu najít zdroj na %s"
110
111 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:288
112 msgid "feed not found"
113 msgstr "zdroj nebyl nalezen"
114
115 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:299
116 #, perl-format
117 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
118 msgstr "(neplatné UTF-8 bylo ze zdroje odstraněno)"
119
120 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:304
121 msgid "feed crashed XML::Feed!"
122 msgstr "zdroj shodil XML::Feed!"
123
124 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:377
125 #, perl-format
126 msgid "creating new page %s"
127 msgstr "vytvářím novou stránku %s"
128
129 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
130 #, perl-format
131 msgid "%s from %s"
132 msgstr ""
133
134 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:44
135 msgid "There are no broken links!"
136 msgstr "Žádné porušené odkazy!"
137
138 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
139 #, perl-format
140 msgid "%s parameter is required"
141 msgstr "parametr %s je vyžadován"
142
143 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
144 msgid "fortune failed"
145 msgstr "fortune selhal"
146
147 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
148 msgid "failed to find url in html"
149 msgstr "v html se nepodařilo nalézt url"
150
151 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:58
152 msgid "failed to run graphviz"
153 msgstr "nepodařilo se spustit graphviz"
154
155 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
156 msgid "prog not a valid graphviz program"
157 msgstr "program není platným programem graphviz"
158
159 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:48
160 #, perl-format
161 msgid "bad size \"%s\""
162 msgstr "chybná velikost \"%s\""
163
164 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:58 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
165 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
166 #, perl-format
167 msgid "failed to read %s: %s"
168 msgstr "nelze číst %s: %s"
169
170 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:65
171 #, perl-format
172 msgid "failed to resize: %s"
173 msgstr "nelze změnit velikost: %s"
174
175 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:96
176 #, fuzzy, perl-format
177 msgid "failed to determine size of image %s"
178 msgstr "nelze změnit velikost: %s"
179
180 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:42
181 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
182 msgstr "Při používání --rss nebo --atom musíte pomocí --url zadat url k wiki"
183
184 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:135
185 #, perl-format
186 msgid "unknown sort type %s"
187 msgstr "neznámý typ řazení %s"
188
189 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191
190 msgid "Add a new post titled:"
191 msgstr "Přidat nový příspěvek nazvaný:"
192
193 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:207
194 #, perl-format
195 msgid "nonexistant template %s"
196 msgstr "neexistující šablona %s"
197
198 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:238 ../IkiWiki/Render.pm:103
199 msgid "Discussion"
200 msgstr "Diskuse"
201
202 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:452
203 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
204 msgstr "RPC::XML::Client nebyl nalezen, nepinkám"
205
206 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
207 msgid "failed to run dot"
208 msgstr "nepodařilo se spustit dot"
209
210 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:25
211 #, perl-format
212 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
213 msgstr "Stránka %s je zamknutá uživatelem %s a nelze ji měnit"
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
216 #, perl-format
217 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
218 msgstr ""
219 "selhalo nahrání perlového modulu Markdown.pm (%s) nebo /usr/bin/markdown (%s)"
220
221 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:77
222 #, fuzzy
223 msgid "redir page not found"
224 msgstr "zdroj nebyl nalezen"
225
226 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:113
227 msgid "stylesheet not found"
228 msgstr "styl nebyl nalezen"
229
230 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
231 msgid "Mirrors"
232 msgstr "Zrcadla"
233
234 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
235 msgid "Mirror"
236 msgstr "Zrcadlo"
237
238 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
239 msgid "more"
240 msgstr "více"
241
242 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
243 msgid "Log in with"
244 msgstr "Přihlásit pomocí"
245
246 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
247 msgid "Get an OpenID"
248 msgstr "Získat OpenID"
249
250 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
251 msgid "All pages are linked to by other pages."
252 msgstr "Na každou stránku vede odkaz z jiné stránky."
253
254 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:21
255 msgid "bad or missing template"
256 msgstr ""
257
258 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
259 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
260 msgstr "Vytvoření účtu bylo úspěšné. Nyní se můžete přihlásit."
261
262 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
263 msgid "Error creating account."
264 msgstr "Chyba při vytváření účtu."
265
266 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
267 msgid "Failed to send mail"
268 msgstr "Nepodařilo se odeslat email."
269
270 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
271 msgid "Your password has been emailed to you."
272 msgstr "Vaše heslo vám bylo zasláno."
273
274 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
275 msgid "vote"
276 msgstr "hlasovat"
277
278 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
279 msgid "Total votes:"
280 msgstr "Celkem hlasů:"
281
282 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
283 msgid "polygen not installed"
284 msgstr "polygen není nainstalován"
285
286 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
287 msgid "polygen failed"
288 msgstr "polygen selhal"
289
290 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
291 msgid "missing formula"
292 msgstr "chybí vzorec"
293
294 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:39
295 msgid "unknown formula"
296 msgstr "neznámý vzorec"
297
298 #. translators: These descriptions of times of day are used
299 #. translators: in messages like "last edited <description>".
300 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
301 #. translators: %A- is the name of the previous day.
302 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
303 msgid "late %A- night"
304 msgstr "%A- pozdě v noci"
305
306 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
307 msgid "in the wee hours of %A- night"
308 msgstr "%A- pozdě v noci, spíše brzké ranní hodiny"
309
310 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
311 msgid "terribly early %A morning"
312 msgstr "%A příšerně brzo ráno"
313
314 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
315 msgid "early %A morning"
316 msgstr "%A brzo ráno"
317
318 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
319 msgid "mid-morning %A"
320 msgstr "%A dopoledne"
321
322 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
323 msgid "late %A morning"
324 msgstr "%A pozdě dopoledne"
325
326 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
327 msgid "at lunch time on %A"
328 msgstr "%A kolem oběda"
329
330 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
331 msgid "%A afternoon"
332 msgstr "%A odpoledne"
333
334 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
335 msgid "late %A afternoon"
336 msgstr "%A pozdě odpoledne"
337
338 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
339 msgid "%A evening"
340 msgstr "%A večer"
341
342 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
343 msgid "late %A evening"
344 msgstr "%A pozdě večer"
345
346 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
347 msgid "%A night"
348 msgstr "%A v noci"
349
350 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
351 msgid "at teatime on %A"
352 msgstr "%A během odpoledního čaje"
353
354 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
355 msgid "at midnight"
356 msgstr "o půlnoci"
357
358 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
359 msgid "at noon on %A"
360 msgstr "%A o poledni"
361
362 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
363 #, perl-format
364 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
365 msgstr "Při používání vyhledávacího modulu musíte zadat %s"
366
367 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
368 msgid "cleaning hyperestraier search index"
369 msgstr "čistím vyhledávací index hyperestraieru"
370
371 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
372 msgid "updating hyperestraier search index"
373 msgstr "aktualizuji vyhledávací index hyperestraieru"
374
375 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
376 msgid "missing name or url parameter"
377 msgstr "chybí parametr jméno nebo url"
378
379 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
380 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
381 #. translators: is an URL.
382 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
383 #, perl-format
384 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
385 msgstr "zkratka %s odkazuje na <i>%s</i>"
386
387 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:23
388 msgid "failed to parse any smileys"
389 msgstr "nepodařilo se rozpoznat žádné smajlíky"
390
391 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
392 msgid "parse error"
393 msgstr "chyba rozpoznávání"
394
395 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
396 msgid "bad featurepoint diameter"
397 msgstr "chybný průměr zvýrazněného bodu (featurepoint)"
398
399 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
400 msgid "bad featurepoint location"
401 msgstr "chybné umístění zvýrazněného bodu (featurepoint)"
402
403 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
404 msgid "missing values"
405 msgstr "chybí hodnoty"
406
407 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
408 msgid "bad height value"
409 msgstr "chybná výška"
410
411 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
412 msgid "missing width parameter"
413 msgstr "chybí parametr šířka (width)"
414
415 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
416 msgid "bad width value"
417 msgstr "chybná šířka"
418
419 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
420 msgid "failed to run php"
421 msgstr "nepodařilo se spustit php"
422
423 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
424 msgid "cannot find file"
425 msgstr "nemohu najít soubor"
426
427 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:63
428 msgid "unknown data format"
429 msgstr "neznámý formát dat"
430
431 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:71
432 msgid "empty data"
433 msgstr "prázdná data"
434
435 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:91
436 msgid "Direct data download"
437 msgstr "Stáhnout zdrojová data"
438
439 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:125
440 #, perl-format
441 msgid "parse fail at line %d: %s"
442 msgstr "zpracovávání selhalo na řádku %d: %s"
443
444 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
445 msgid "missing id parameter"
446 msgstr "chybí parametr id"
447
448 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
449 #, perl-format
450 msgid "template %s not found"
451 msgstr "šablona %s nebyla nalezena"
452
453 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
454 msgid "failed to process:"
455 msgstr "nepodařilo se zpracovat:"
456
457 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:30
458 #, fuzzy
459 msgid "missing tex code"
460 msgstr "chybí hodnoty"
461
462 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:37
463 msgid "code includes disallowed latex commands"
464 msgstr ""
465
466 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:97
467 #, fuzzy
468 msgid "failed to generate image from code"
469 msgstr "nelze změnit velikost: %s"
470
471 #: ../IkiWiki/Plugin/toggle.pm:88
472 msgid "(not toggleable in preview mode)"
473 msgstr ""
474
475 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:68
476 msgid "getctime not implemented"
477 msgstr "getctime není implementováno"
478
479 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:459
480 #, fuzzy
481 msgid ""
482 "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
483 "notifications"
484 msgstr ""
485 "REV není nastavena, není spuštěna ze svn post-commit, nemohu zaslat oznámení"
486
487 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:462
488 #, fuzzy
489 msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
490 msgstr ""
491 "REV není nastavena, není spuštěna ze svn post-commit, nemohu zaslat oznámení"
492
493 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:221
494 msgid ""
495 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
496 "notifications"
497 msgstr ""
498 "REV není nastavena, není spuštěna ze svn post-commit, nemohu zaslat oznámení"
499
500 #: ../IkiWiki/Render.pm:274 ../IkiWiki/Render.pm:295
501 #, perl-format
502 msgid "skipping bad filename %s"
503 msgstr "přeskakuji chybné jméno souboru %s"
504
505 #: ../IkiWiki/Render.pm:337
506 #, perl-format
507 msgid "removing old page %s"
508 msgstr "odstraňuji starou stránku %s"
509
510 #: ../IkiWiki/Render.pm:370
511 #, perl-format
512 msgid "scanning %s"
513 msgstr "prohledávám %s"
514
515 #: ../IkiWiki/Render.pm:375
516 #, perl-format
517 msgid "rendering %s"
518 msgstr "zpracovávám %s"
519
520 #: ../IkiWiki/Render.pm:387
521 #, perl-format
522 msgid "rendering %s, which links to %s"
523 msgstr "zpracovávám %s, která odkazuje na %s"
524
525 #: ../IkiWiki/Render.pm:404
526 #, perl-format
527 msgid "rendering %s, which depends on %s"
528 msgstr "zpracovávám %s, která závisí na %s"
529
530 #: ../IkiWiki/Render.pm:442
531 #, perl-format
532 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
533 msgstr "zpracovávám %s, aby se aktualizovaly zpětné odkazy"
534
535 #: ../IkiWiki/Render.pm:454
536 #, perl-format
537 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
538 msgstr "odstraňuji %s, již není zpracovávána %s"
539
540 #: ../IkiWiki/Render.pm:480
541 #, perl-format
542 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
543 msgstr "ikiwiki: nelze zpracovat %s"
544
545 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
546 #. translators: is a (probably not translated) error message.
547 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
548 #, perl-format
549 msgid "cannot read %s: %s"
550 msgstr "nemohu číst %s: %s"
551
552 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
553 msgid "generating wrappers.."
554 msgstr "generuji obaly..."
555
556 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
557 msgid "rebuilding wiki.."
558 msgstr "znovu vytvářím wiki..."
559
560 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
561 msgid "refreshing wiki.."
562 msgstr "obnovuji wiki..."
563
564 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
565 msgid "done"
566 msgstr "hotovo"
567
568 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
569 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
570 #. translators: And the name of the user making the change.
571 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
572 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
573 #, perl-format
574 msgid "update of %s's %s by %s"
575 msgstr "aktualizace %s (%s) uživatelem %s"
576
577 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
578 #, perl-format
579 msgid "%s doesn't seem to be executable"
580 msgstr "%s není spustitelný soubor"
581
582 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
583 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
584 msgstr "nemohu vytvořit obal, který využívá soubor setup"
585
586 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
587 msgid "wrapper filename not specified"
588 msgstr "jméno souboru s obalem nebylo zadáno"
589
590 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
591 #. translators: a (probably not translated) error message.
592 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
593 #, perl-format
594 msgid "failed to write %s: %s"
595 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
596
597 #. translators: The parameter is a C filename.
598 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:109
599 #, perl-format
600 msgid "failed to compile %s"
601 msgstr "nelze zkompilovat %s"
602
603 #. translators: The parameter is a filename.
604 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:129
605 #, perl-format
606 msgid "successfully generated %s"
607 msgstr "%s byl úspěšně vytvořen"
608
609 #: ../ikiwiki.in:13
610 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
611 msgstr "použití: ikiwiki [volby] zdroj cíl"
612
613 #: ../ikiwiki.in:83
614 msgid "usage: --set var=value"
615 msgstr ""
616
617 #: ../IkiWiki.pm:128
618 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
619 msgstr "Při použití --cgi musíte pomocí --url zadat url k wiki"
620
621 #: ../IkiWiki.pm:197 ../IkiWiki.pm:198
622 msgid "Error"
623 msgstr "Chyba"
624
625 #. translators: The first parameter is a
626 #. translators: preprocessor directive name,
627 #. translators: the second a page name, the
628 #. translators: third a number.
629 #: ../IkiWiki.pm:721
630 #, perl-format
631 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
632 msgstr "Byla rozpoznána smyčka direktivy %s na %s v hloubce %i"
633
634 #~ msgid "%s not found"
635 #~ msgstr "%s nenalezen"
636
637 #~ msgid "What's this?"
638 #~ msgstr "Co to je?"
639
640 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
641 #~ msgstr "(použijte KřestníJménoPříjmení)"