]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/cs.po
add link
[ikiwiki.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of ikiwiki.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2007-04-26 20:28-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-02-17 12:07+0100\n"
12 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
13 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: ../IkiWiki/CGI.pm:154
19 msgid "You need to log in first."
20 msgstr "Nejprve se musíte přihlásit."
21
22 #: ../IkiWiki/CGI.pm:274
23 msgid "Preferences saved."
24 msgstr "Nastavení uloženo."
25
26 #: ../IkiWiki/CGI.pm:339
27 #, perl-format
28 msgid "%s is not an editable page"
29 msgstr "%s není editovatelná stránka"
30
31 #: ../IkiWiki/CGI.pm:418 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
32 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:183 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
33 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:95
34 #: ../IkiWiki/Render.pm:166
35 msgid "discussion"
36 msgstr "diskuse"
37
38 #: ../IkiWiki/CGI.pm:464
39 #, perl-format
40 msgid "creating %s"
41 msgstr "vytvářím %s"
42
43 #: ../IkiWiki/CGI.pm:481 ../IkiWiki/CGI.pm:496 ../IkiWiki/CGI.pm:507
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:533 ../IkiWiki/CGI.pm:577
45 #, perl-format
46 msgid "editing %s"
47 msgstr "upravuji %s"
48
49 #: ../IkiWiki/CGI.pm:674
50 msgid "You are banned."
51 msgstr "Jste vyhoštěni."
52
53 #: ../IkiWiki/CGI.pm:706
54 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
55 msgstr "přihlášení selhalo; možná si musíte povolit cookies?"
56
57 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:62
58 #, fuzzy, perl-format
59 msgid "missing %s parameter"
60 msgstr "šabloně chybí parametr id"
61
62 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:90
63 msgid "new feed"
64 msgstr "nový zdroj"
65
66 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:104
67 msgid "posts"
68 msgstr "příspěvky"
69
70 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:106
71 msgid "new"
72 msgstr "nový"
73
74 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:212
75 #, perl-format
76 msgid "expiring %s (%s days old)"
77 msgstr "expiruji %s (stará %s dnů)"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:219
80 #, perl-format
81 msgid "expiring %s"
82 msgstr "expiruji %s"
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:242
85 #, perl-format
86 msgid "processed ok at %s"
87 msgstr "zpracováno ok %s"
88
89 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:247
90 #, perl-format
91 msgid "checking feed %s ..."
92 msgstr "kontroluji zdroj %s ..."
93
94 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:252
95 #, perl-format
96 msgid "could not find feed at %s"
97 msgstr "nemohu najít zdroj na %s"
98
99 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:267
100 #, fuzzy
101 msgid "feed not found"
102 msgstr "šablona %s nebyla nalezena"
103
104 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:278
105 #, perl-format
106 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
107 msgstr ""
108
109 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:283
110 msgid "feed crashed XML::Feed!"
111 msgstr "zdroj shodil XML::Feed!"
112
113 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:356
114 #, perl-format
115 msgid "creating new page %s"
116 msgstr "vytvářím novou stránku %s"
117
118 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
119 msgid "There are no broken links!"
120 msgstr "Žádné porušené odkazy!"
121
122 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:20
123 msgid "\"test\" and \"then\" parameters are required"
124 msgstr ""
125
126 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
127 msgid "fortune failed"
128 msgstr "fortune selhal"
129
130 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
131 #, fuzzy
132 msgid "failed to find url in html"
133 msgstr "googlecalendar v html nenalezl url"
134
135 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:59
136 #, fuzzy
137 msgid "failed to run graphviz"
138 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
139
140 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:81
141 msgid "prog not a valid graphviz program"
142 msgstr ""
143
144 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
145 #, fuzzy, perl-format
146 msgid "%s not found"
147 msgstr "šablona %s nebyla nalezena"
148
149 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:49
150 #, perl-format
151 msgid "bad size \"%s\""
152 msgstr ""
153
154 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:59 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:63
155 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80
156 #, fuzzy, perl-format
157 msgid "failed to read %s: %s"
158 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
159
160 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:66
161 #, fuzzy, perl-format
162 msgid "failed to resize: %s"
163 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
164
165 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
166 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
167 msgstr "Při používání --rss nebo --atom musíte pomocí --url zadat url k wiki"
168
169 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:106
170 #, perl-format
171 msgid "unknown sort type %s"
172 msgstr "neznámý typ řazení %s"
173
174 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:146
175 msgid "Add a new post titled:"
176 msgstr ""
177
178 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:160
179 #, perl-format
180 msgid "nonexistant template %s"
181 msgstr ""
182
183 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191 ../IkiWiki/Render.pm:99
184 msgid "Discussion"
185 msgstr "Diskuse"
186
187 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:402
188 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
189 msgstr "RPC::XML::Client nebyl nalezen, nepinkám"
190
191 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
192 #, fuzzy
193 msgid "failed to run dot"
194 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
195
196 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
197 #, perl-format
198 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
199 msgstr "Stránka %s je zamknutá uživatelem %s a nelze ji měnit"
200
201 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
202 #, perl-format
203 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
204 msgstr ""
205 "selhalo nahrání perlového modulu Markdown.pm (%s) nebo /usr/bin/markdown (%s)"
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
208 #, fuzzy
209 msgid "stylesheet not found"
210 msgstr "šablona %s nebyla nalezena"
211
212 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
213 msgid "Mirrors"
214 msgstr "Zrcadla"
215
216 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
217 msgid "Mirror"
218 msgstr "Zrcadlo"
219
220 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
221 msgid "more"
222 msgstr ""
223
224 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
225 msgid "What's this?"
226 msgstr "Co to je?"
227
228 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
229 msgid "Get an OpenID"
230 msgstr "Získat OpenID"
231
232 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
233 msgid "All pages are linked to by other pages."
234 msgstr "Na každou stránku vede odkaz z jiné stránky."
235
236 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
237 msgid "(use FirstnameLastName)"
238 msgstr "(použijte KřestníJménoPříjmení)"
239
240 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
241 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
242 msgstr "Vytvoření účtu bylo úspěšné. Nyní se můžete přihlásit."
243
244 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
245 msgid "Error creating account."
246 msgstr "Chyba při vytváření účtu."
247
248 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
249 msgid "Failed to send mail"
250 msgstr "Nepodařilo se odeslat email."
251
252 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
253 msgid "Your password has been emailed to you."
254 msgstr "Vaše heslo vám bylo zasláno."
255
256 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
257 msgid "vote"
258 msgstr "hlasovat"
259
260 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
261 msgid "Total votes:"
262 msgstr "Celkem hlasů:"
263
264 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
265 msgid "polygen not installed"
266 msgstr "polygen není nainstalován"
267
268 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
269 msgid "polygen failed"
270 msgstr "polygen selhal"
271
272 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
273 msgid "missing formula"
274 msgstr ""
275
276 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
277 msgid "unknown formula"
278 msgstr ""
279
280 #. translators: These descriptions of times of day are used
281 #. translators: in messages like "last edited <description>".
282 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
283 #. translators: %A- is the name of the previous day.
284 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
285 msgid "late %A- night"
286 msgstr "%A- pozdě v noci"
287
288 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
289 msgid "in the wee hours of %A- night"
290 msgstr "%A- pozdě v noci, spíše brzké ranní hodiny"
291
292 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
293 msgid "terribly early %A morning"
294 msgstr "%A příšerně brzo ráno"
295
296 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
297 msgid "early %A morning"
298 msgstr "%A brzo ráno"
299
300 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
301 msgid "in mid-morning %A"
302 msgstr "%A dopoledne"
303
304 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
305 #, fuzzy
306 msgid "late %A morning"
307 msgstr "%A pozdě večer"
308
309 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
310 msgid "at lunch time on %A"
311 msgstr "%A kolem oběda"
312
313 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
314 msgid "%A afternoon"
315 msgstr "%A odpoledne"
316
317 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
318 msgid "late %A afternoon"
319 msgstr "%A pozdě odpoledne"
320
321 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
322 msgid "%A evening"
323 msgstr "%A večer"
324
325 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
326 msgid "late %A evening"
327 msgstr "%A pozdě večer"
328
329 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
330 msgid "%A night"
331 msgstr "%A v noci"
332
333 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
334 msgid "at teatime on %A"
335 msgstr "%A během odpoledního čaje"
336
337 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
338 msgid "at midnight"
339 msgstr "o půlnoci"
340
341 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
342 msgid "at noon on %A"
343 msgstr "%A o poledni"
344
345 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
346 #, perl-format
347 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
348 msgstr "Při používání vyhledávacího modulu musíte zadat %s"
349
350 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
351 msgid "cleaning hyperestraier search index"
352 msgstr "čistím vyhledávací index hyperestraieru"
353
354 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
355 msgid "updating hyperestraier search index"
356 msgstr "aktualizuji vyhledávací index hyperestraieru"
357
358 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
359 #, fuzzy
360 msgid "missing name or url parameter"
361 msgstr "zkratka postrádá jméno nebo url"
362
363 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
364 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
365 #. translators: is an URL.
366 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
367 #, perl-format
368 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
369 msgstr "zkratka %s odkazuje na <i>%s</i>"
370
371 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
372 #, fuzzy
373 msgid "failed to parse any smileys"
374 msgstr "selhalo zpracování jakýchkoliv smajlíků, vypínám modul"
375
376 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
377 #, fuzzy
378 msgid "parse error"
379 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
380
381 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
382 msgid "bad featurepoint diameter"
383 msgstr ""
384
385 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
386 msgid "bad featurepoint location"
387 msgstr ""
388
389 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
390 msgid "missing values"
391 msgstr ""
392
393 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
394 #, fuzzy
395 msgid "bad height value"
396 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
397
398 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
399 #, fuzzy
400 msgid "missing width parameter"
401 msgstr "šabloně chybí parametr id"
402
403 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
404 #, fuzzy
405 msgid "bad width value"
406 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
407
408 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
409 #, fuzzy
410 msgid "failed to run php"
411 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
412
413 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
414 msgid "cannot find file"
415 msgstr ""
416
417 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:45
418 msgid "unknown data format"
419 msgstr ""
420
421 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:53
422 msgid "empty data"
423 msgstr ""
424
425 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
426 msgid "Direct data download"
427 msgstr ""
428
429 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:106
430 #, fuzzy, perl-format
431 msgid "parse fail at line %d: %s"
432 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
433
434 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
435 #, fuzzy
436 msgid "missing id parameter"
437 msgstr "šabloně chybí parametr id"
438
439 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
440 #, perl-format
441 msgid "template %s not found"
442 msgstr "šablona %s nebyla nalezena"
443
444 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
445 #, fuzzy
446 msgid "failed to process:"
447 msgstr "šablonu se nepodařilo zpracovat:"
448
449 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
450 msgid "getctime not implemented"
451 msgstr "getctime není implementováno"
452
453 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:206
454 msgid ""
455 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
456 "notifications"
457 msgstr ""
458 "REV není nastavena, není spuštěna ze svn post-commit, nemohu zaslat oznámení"
459
460 #: ../IkiWiki/Render.pm:250 ../IkiWiki/Render.pm:270
461 #, perl-format
462 msgid "skipping bad filename %s"
463 msgstr "přeskakuji chybné jméno souboru %s"
464
465 #: ../IkiWiki/Render.pm:310
466 #, perl-format
467 msgid "removing old page %s"
468 msgstr "odstraňuji starou stránku %s"
469
470 #: ../IkiWiki/Render.pm:330
471 #, perl-format
472 msgid "scanning %s"
473 msgstr "prohledávám %s"
474
475 #: ../IkiWiki/Render.pm:340
476 #, perl-format
477 msgid "rendering %s"
478 msgstr "zpracovávám %s"
479
480 #: ../IkiWiki/Render.pm:352
481 #, perl-format
482 msgid "rendering %s, which links to %s"
483 msgstr "zpracovávám %s, která odkazuje na %s"
484
485 #: ../IkiWiki/Render.pm:369
486 #, perl-format
487 msgid "rendering %s, which depends on %s"
488 msgstr "zpracovávám %s, která závisí na %s"
489
490 #: ../IkiWiki/Render.pm:407
491 #, perl-format
492 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
493 msgstr "zpracovávám %s, aby se aktualizovaly zpětné odkazy"
494
495 #: ../IkiWiki/Render.pm:419
496 #, perl-format
497 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
498 msgstr "odstraňuji %s, již není zpracovávána %s"
499
500 #: ../IkiWiki/Render.pm:445
501 #, perl-format
502 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
503 msgstr "ikiwiki: nelze zpracovat %s"
504
505 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
506 #. translators: is a (probably not translated) error message.
507 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
508 #, perl-format
509 msgid "cannot read %s: %s"
510 msgstr "nemohu číst %s: %s"
511
512 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
513 msgid "generating wrappers.."
514 msgstr "generuji obaly..."
515
516 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
517 msgid "rebuilding wiki.."
518 msgstr "znovu vytvářím wiki..."
519
520 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
521 msgid "refreshing wiki.."
522 msgstr "obnovuji wiki..."
523
524 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
525 msgid "done"
526 msgstr "hotovo"
527
528 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
529 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
530 #. translators: And the name of the user making the change.
531 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
532 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
533 #, perl-format
534 msgid "update of %s's %s by %s"
535 msgstr "aktualizace %s (%s) uživatelem %s"
536
537 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
538 #, perl-format
539 msgid "%s doesn't seem to be executable"
540 msgstr "%s není spustitelný soubor"
541
542 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
543 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
544 msgstr "nemohu vytvořit obal, který využívá soubor setup"
545
546 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
547 msgid "wrapper filename not specified"
548 msgstr "jméno souboru s obalem nebylo zadáno"
549
550 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
551 #. translators: a (probably not translated) error message.
552 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
553 #, perl-format
554 msgid "failed to write %s: %s"
555 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
556
557 #. translators: The parameter is a C filename.
558 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
559 #, perl-format
560 msgid "failed to compile %s"
561 msgstr "nelze zkompilovat %s"
562
563 #. translators: The parameter is a filename.
564 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
565 #, perl-format
566 msgid "successfully generated %s"
567 msgstr "%s byl úspěšně vytvořen"
568
569 #: ../ikiwiki.in:13
570 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
571 msgstr "použití: ikiwiki [volby] zdroj cíl"
572
573 #: ../IkiWiki.pm:107
574 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
575 msgstr "Při použití --cgi musíte pomocí --url zadat url k wiki"
576
577 #: ../IkiWiki.pm:154 ../IkiWiki.pm:155
578 msgid "Error"
579 msgstr "Chyba"
580
581 #. translators: The first parameter is a
582 #. translators: preprocessor directive name,
583 #. translators: the second a page name, the
584 #. translators: third a number.
585 #: ../IkiWiki.pm:625
586 #, perl-format
587 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
588 msgstr "Byla rozpoznána smyčka direktivy %s na %s v hloubce %i"
589
590 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
591 #~ msgstr "modulu aggregate chybí parametr %s"
592
593 #, fuzzy
594 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
595 #~ msgstr "getctime není implementováno"
596
597 #~ msgid "in late morning %A"
598 #~ msgstr "%A pozdě dopoledne"