]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/underlays/basewiki/ikiwiki/directive.cs.po
Add French basewiki translation from the Debian French l10n team, including Philippe...
[ikiwiki.git] / po / underlays / basewiki / ikiwiki / directive.cs.po
1 # Czech translation of basewiki/ikiwiki/directive page for ikiwiki.
2 # Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-08-28 02:49-0300\n"
10 "PO-Revision-Date: 2009-08-22 07:39+0200\n"
11 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
12 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #. type: Plain text
18 #, no-wrap
19 msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
20 msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
21
22 #. type: Plain text
23 msgid ""
24 "Directives are similar to a [[ikiwiki/WikiLink]] in form, except they begin "
25 "with `!` and may contain parameters. The general form is:"
26 msgstr ""
27 "Direktivy se podobají [[wiki odkazům|ikiwiki/WikiLink]], až na to, že "
28 "začínají vykřičníkem a mohou obsahovat parametry. Obecný formát vypadá "
29 "následovně:"
30
31 #. type: Plain text
32 #, no-wrap
33 msgid "\t\\[[!directive param=\"value\" param=\"value\"]]\n"
34 msgstr "\t\\[[!direktiva param=\"hodnota\" param=\"hodnota\"]]\n"
35
36 #. type: Plain text
37 msgid ""
38 "This gets expanded before the rest of the page is processed, and can be used "
39 "to transform the page in various ways."
40 msgstr ""
41 "Direktivy se aplikují před zpracováním zbytku stránky a mohou stránku "
42 "nejrůznějším způsobem měnit."
43
44 #. type: Plain text
45 msgid ""
46 "The quotes around values can be omitted if the value is a simple word.  "
47 "Also, some directives may use parameters without values, for example:"
48 msgstr ""
49 "Uvozovky okolo hodnot mohou být vynechány v případě, že je hodnotou jediné "
50 "slovo. Některé direktivy mohou používat parametry bez hodnot. Například:"
51
52 #. type: Plain text
53 #, no-wrap
54 msgid "\t\\[[!tag foo]]\n"
55 msgstr "\t\\[[!tag foo]]\n"
56
57 #. type: Plain text
58 msgid ""
59 "A directive does not need to all be on one line, it can be wrapped to "
60 "multiple lines if you like:"
61 msgstr ""
62 "Direktiva nemusí být zapsána celá na jednom řádku. Pokud je to čitelnější, "
63 "můžete ji roztáhnout přes více řádků:"
64
65 #. type: Plain text
66 #, no-wrap
67 msgid ""
68 "\t\\[[!directive foo=\"baldersnatch\"\n"
69 "\tbar=\"supercalifragilisticexpialidocious\" baz=11]]\n"
70 msgstr ""
71 "\t\\[[!direktiva foo=\"baldersnatch\"\n"
72 "\tbar=\"supercalifragilisticexpialidocious\" baz=11]]\n"
73
74 #. type: Plain text
75 msgid ""
76 "Also, multiple lines of *quoted* text can be used for a value.  To allow "
77 "quote marks inside the quoted text, delimit the block of text with triple-"
78 "quotes:"
79 msgstr ""
80 "Více řádků *uvozeného* textu lze použít i v hodnotě. Chcete-li v uvozeném "
81 "textu použít (anglické) uvozovky, obklopte text trojitými uvozovkami:"
82
83 #. type: Plain text
84 #, no-wrap
85 msgid "\t\\[[!directive text=\"\"\"\n"
86 msgstr "\t\\[[!direktiva text=\"\"\"\n"
87
88 #. type: Bullet: '      1. '
89 msgid "\"foo\""
90 msgstr "\"něco\""
91
92 #. type: Bullet: '      2. '
93 msgid "\"bar\""
94 msgstr "\"cosi\""
95
96 #. type: Bullet: '      3. '
97 msgid "\"baz\""
98 msgstr "\"cokoliv\""
99
100 #. type: Plain text
101 msgid ""
102 "ikiwiki also has an older syntax for directives, which requires a space in "
103 "directives to distinguish them from [[wikilinks|ikiwiki/wikilink]]. This "
104 "syntax has several disadvantages: it requires a space after directives with "
105 "no parameters (such as `\\[[pagecount ]]`), and it prohibits spaces in "
106 "[[wikilinks|ikiwiki/wikilink]].  ikiwiki now provides the `!`-prefixed "
107 "syntax shown above as default.  However, ikiwiki still supports wikis using "
108 "the older syntax, if the `prefix_directives` option is disabled."
109 msgstr ""
110 "ikiwiki podporuje i starší zápis direktiv, který vyžaduje, aby se v "
111 "direktivě nacházela mezera, což ji odliší od [[wiki odkazů|ikiwiki/"
112 "wikilink]]. Tento zápis má několik nevýhod: vyžaduje za direktivou bez "
113 "parametrů mezeru (například `\\[[pagecount ]]`) a naopak neumožňuje mezery "
114 "ve [[wiki odkazech|ikiwiki/wikilink]]. Zápis direktiv s `!` na začátku je v "
115 "ikiwiki výchozí, ale chcete-li použít starší způsob zápisu, stačí vypnout "
116 "volbu `prefix_directives`."
117
118 #. type: Plain text
119 #, no-wrap
120 msgid "[[!if test=\"enabled(listdirectives)\" then=\"\"\"\n"
121 msgstr "[[!if test=\"enabled(listdirectives)\" then=\"\"\"\n"
122
123 #. type: Plain text
124 msgid "Here is a list of currently available directives in this wiki:"
125 msgstr "Následuje seznam direktiv povolených v této wiki:"
126
127 #. type: Plain text
128 #, no-wrap
129 msgid "[[!listdirectives ]]\n"
130 msgstr "[[!listdirectives ]]\n"