]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/cs.po
* Updated Czech translation from Miroslav Kure.
[ikiwiki.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of ikiwiki.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2007-04-27 04:24-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-04-28 11:52+0200\n"
12 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
13 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: ../IkiWiki/CGI.pm:154
19 msgid "You need to log in first."
20 msgstr "Nejprve se musíte přihlásit."
21
22 #: ../IkiWiki/CGI.pm:274
23 msgid "Preferences saved."
24 msgstr "Nastavení uloženo."
25
26 #: ../IkiWiki/CGI.pm:339
27 #, perl-format
28 msgid "%s is not an editable page"
29 msgstr "%s není editovatelná stránka"
30
31 #: ../IkiWiki/CGI.pm:418 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
32 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:183 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
33 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:95
34 #: ../IkiWiki/Render.pm:166
35 msgid "discussion"
36 msgstr "diskuse"
37
38 #: ../IkiWiki/CGI.pm:464
39 #, perl-format
40 msgid "creating %s"
41 msgstr "vytvářím %s"
42
43 #: ../IkiWiki/CGI.pm:481 ../IkiWiki/CGI.pm:496 ../IkiWiki/CGI.pm:507
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:533 ../IkiWiki/CGI.pm:577
45 #, perl-format
46 msgid "editing %s"
47 msgstr "upravuji %s"
48
49 #: ../IkiWiki/CGI.pm:674
50 msgid "You are banned."
51 msgstr "Jste vyhoštěni."
52
53 #: ../IkiWiki/CGI.pm:706
54 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
55 msgstr "přihlášení selhalo; možná si musíte povolit cookies?"
56
57 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:62
58 #, perl-format
59 msgid "missing %s parameter"
60 msgstr "chybí parametr %s"
61
62 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:90
63 msgid "new feed"
64 msgstr "nový zdroj"
65
66 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:104
67 msgid "posts"
68 msgstr "příspěvky"
69
70 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:106
71 msgid "new"
72 msgstr "nový"
73
74 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:212
75 #, perl-format
76 msgid "expiring %s (%s days old)"
77 msgstr "expiruji %s (stará %s dnů)"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:219
80 #, perl-format
81 msgid "expiring %s"
82 msgstr "expiruji %s"
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:242
85 #, perl-format
86 msgid "processed ok at %s"
87 msgstr "zpracováno ok %s"
88
89 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:247
90 #, perl-format
91 msgid "checking feed %s ..."
92 msgstr "kontroluji zdroj %s ..."
93
94 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:252
95 #, perl-format
96 msgid "could not find feed at %s"
97 msgstr "nemohu najít zdroj na %s"
98
99 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:267
100 msgid "feed not found"
101 msgstr "zdroj nebyl nalezen"
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:278
104 #, perl-format
105 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
106 msgstr "(neplatné UTF-8 bylo ze zdroje odstraněno)"
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:283
109 msgid "feed crashed XML::Feed!"
110 msgstr "zdroj shodil XML::Feed!"
111
112 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:356
113 #, perl-format
114 msgid "creating new page %s"
115 msgstr "vytvářím novou stránku %s"
116
117 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
118 msgid "There are no broken links!"
119 msgstr "Žádné porušené odkazy!"
120
121 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:17
122 msgid "\"test\" and \"then\" parameters are required"
123 msgstr "parametry \"test\" a \"then\" jsou vyžadovány"
124
125 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
126 msgid "fortune failed"
127 msgstr "fortune selhal"
128
129 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
130 msgid "failed to find url in html"
131 msgstr "v html se nepodařilo nalézt url"
132
133 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:59
134 msgid "failed to run graphviz"
135 msgstr "nepodařilo se spustit graphviz"
136
137 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:81
138 msgid "prog not a valid graphviz program"
139 msgstr "program není platným programem graphviz"
140
141 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
142 #, perl-format
143 msgid "%s not found"
144 msgstr "%s nenalezen"
145
146 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:49
147 #, perl-format
148 msgid "bad size \"%s\""
149 msgstr "chybná velikost \"%s\""
150
151 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:59 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:63
152 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80
153 #, perl-format
154 msgid "failed to read %s: %s"
155 msgstr "nelze číst %s: %s"
156
157 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:66
158 #, perl-format
159 msgid "failed to resize: %s"
160 msgstr "nelze změnit velikost: %s"
161
162 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
163 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
164 msgstr "Při používání --rss nebo --atom musíte pomocí --url zadat url k wiki"
165
166 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:106
167 #, perl-format
168 msgid "unknown sort type %s"
169 msgstr "neznámý typ řazení %s"
170
171 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:146
172 msgid "Add a new post titled:"
173 msgstr "Přidat nový příspěvek nazvaný:"
174
175 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:160
176 #, perl-format
177 msgid "nonexistant template %s"
178 msgstr "neexistující šablona %s"
179
180 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191 ../IkiWiki/Render.pm:99
181 msgid "Discussion"
182 msgstr "Diskuse"
183
184 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:402
185 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
186 msgstr "RPC::XML::Client nebyl nalezen, nepinkám"
187
188 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
189 msgid "failed to run dot"
190 msgstr "nepodařilo se spustit dot"
191
192 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
193 #, perl-format
194 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
195 msgstr "Stránka %s je zamknutá uživatelem %s a nelze ji měnit"
196
197 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
198 #, perl-format
199 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
200 msgstr ""
201 "selhalo nahrání perlového modulu Markdown.pm (%s) nebo /usr/bin/markdown (%s)"
202
203 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
204 msgid "stylesheet not found"
205 msgstr "styl nebyl nalezen"
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
208 msgid "Mirrors"
209 msgstr "Zrcadla"
210
211 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
212 msgid "Mirror"
213 msgstr "Zrcadlo"
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
216 msgid "more"
217 msgstr "více"
218
219 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
220 msgid "What's this?"
221 msgstr "Co to je?"
222
223 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
224 msgid "Get an OpenID"
225 msgstr "Získat OpenID"
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
228 msgid "All pages are linked to by other pages."
229 msgstr "Na každou stránku vede odkaz z jiné stránky."
230
231 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
232 msgid "(use FirstnameLastName)"
233 msgstr "(použijte KřestníJménoPříjmení)"
234
235 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
236 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
237 msgstr "Vytvoření účtu bylo úspěšné. Nyní se můžete přihlásit."
238
239 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
240 msgid "Error creating account."
241 msgstr "Chyba při vytváření účtu."
242
243 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
244 msgid "Failed to send mail"
245 msgstr "Nepodařilo se odeslat email."
246
247 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
248 msgid "Your password has been emailed to you."
249 msgstr "Vaše heslo vám bylo zasláno."
250
251 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
252 msgid "vote"
253 msgstr "hlasovat"
254
255 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
256 msgid "Total votes:"
257 msgstr "Celkem hlasů:"
258
259 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
260 msgid "polygen not installed"
261 msgstr "polygen není nainstalován"
262
263 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
264 msgid "polygen failed"
265 msgstr "polygen selhal"
266
267 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
268 msgid "missing formula"
269 msgstr "chybí vzorec"
270
271 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
272 msgid "unknown formula"
273 msgstr "neznámý vzorec"
274
275 #. translators: These descriptions of times of day are used
276 #. translators: in messages like "last edited <description>".
277 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
278 #. translators: %A- is the name of the previous day.
279 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
280 msgid "late %A- night"
281 msgstr "%A- pozdě v noci"
282
283 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
284 msgid "in the wee hours of %A- night"
285 msgstr "%A- pozdě v noci, spíše brzké ranní hodiny"
286
287 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
288 msgid "terribly early %A morning"
289 msgstr "%A příšerně brzo ráno"
290
291 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
292 msgid "early %A morning"
293 msgstr "%A brzo ráno"
294
295 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
296 msgid "in mid-morning %A"
297 msgstr "%A dopoledne"
298
299 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
300 msgid "late %A morning"
301 msgstr "%A pozdě dopoledne"
302
303 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
304 msgid "at lunch time on %A"
305 msgstr "%A kolem oběda"
306
307 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
308 msgid "%A afternoon"
309 msgstr "%A odpoledne"
310
311 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
312 msgid "late %A afternoon"
313 msgstr "%A pozdě odpoledne"
314
315 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
316 msgid "%A evening"
317 msgstr "%A večer"
318
319 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
320 msgid "late %A evening"
321 msgstr "%A pozdě večer"
322
323 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
324 msgid "%A night"
325 msgstr "%A v noci"
326
327 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
328 msgid "at teatime on %A"
329 msgstr "%A během odpoledního čaje"
330
331 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
332 msgid "at midnight"
333 msgstr "o půlnoci"
334
335 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
336 msgid "at noon on %A"
337 msgstr "%A o poledni"
338
339 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
340 #, perl-format
341 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
342 msgstr "Při používání vyhledávacího modulu musíte zadat %s"
343
344 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
345 msgid "cleaning hyperestraier search index"
346 msgstr "čistím vyhledávací index hyperestraieru"
347
348 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
349 msgid "updating hyperestraier search index"
350 msgstr "aktualizuji vyhledávací index hyperestraieru"
351
352 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
353 msgid "missing name or url parameter"
354 msgstr "chybí parametr jméno nebo url"
355
356 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
357 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
358 #. translators: is an URL.
359 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
360 #, perl-format
361 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
362 msgstr "zkratka %s odkazuje na <i>%s</i>"
363
364 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
365 msgid "failed to parse any smileys"
366 msgstr "nepodařilo se rozpoznat žádné smajlíky"
367
368 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
369 msgid "parse error"
370 msgstr "chyba rozpoznávání"
371
372 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
373 msgid "bad featurepoint diameter"
374 msgstr "chybný průměr zvýrazněného bodu (featurepoint)"
375
376 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
377 msgid "bad featurepoint location"
378 msgstr "chybné umístění zvýrazněného bodu (featurepoint)"
379
380 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
381 msgid "missing values"
382 msgstr "chybí hodnoty"
383
384 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
385 msgid "bad height value"
386 msgstr "chybná výška"
387
388 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
389 msgid "missing width parameter"
390 msgstr "chybí parametr šířka (width)"
391
392 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
393 msgid "bad width value"
394 msgstr "chybná šířka"
395
396 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
397 msgid "failed to run php"
398 msgstr "nepodařilo se spustit php"
399
400 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:21
401 msgid "cannot find file"
402 msgstr "nemohu najít soubor"
403
404 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:44
405 msgid "unknown data format"
406 msgstr "neznámý formát dat"
407
408 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:52
409 msgid "empty data"
410 msgstr "prázdná data"
411
412 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:72
413 msgid "Direct data download"
414 msgstr "Stáhnout zdrojová data"
415
416 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:105
417 #, perl-format
418 msgid "parse fail at line %d: %s"
419 msgstr "zpracovávání selhalo na řádku %d: %s"
420
421 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
422 msgid "missing id parameter"
423 msgstr "chybí parametr id"
424
425 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
426 #, perl-format
427 msgid "template %s not found"
428 msgstr "šablona %s nebyla nalezena"
429
430 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
431 msgid "failed to process:"
432 msgstr "nepodařilo se zpracovat:"
433
434 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
435 msgid "getctime not implemented"
436 msgstr "getctime není implementováno"
437
438 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:206
439 msgid ""
440 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
441 "notifications"
442 msgstr ""
443 "REV není nastavena, není spuštěna ze svn post-commit, nemohu zaslat oznámení"
444
445 #: ../IkiWiki/Render.pm:250 ../IkiWiki/Render.pm:270
446 #, perl-format
447 msgid "skipping bad filename %s"
448 msgstr "přeskakuji chybné jméno souboru %s"
449
450 #: ../IkiWiki/Render.pm:310
451 #, perl-format
452 msgid "removing old page %s"
453 msgstr "odstraňuji starou stránku %s"
454
455 #: ../IkiWiki/Render.pm:330
456 #, perl-format
457 msgid "scanning %s"
458 msgstr "prohledávám %s"
459
460 #: ../IkiWiki/Render.pm:340
461 #, perl-format
462 msgid "rendering %s"
463 msgstr "zpracovávám %s"
464
465 #: ../IkiWiki/Render.pm:352
466 #, perl-format
467 msgid "rendering %s, which links to %s"
468 msgstr "zpracovávám %s, která odkazuje na %s"
469
470 #: ../IkiWiki/Render.pm:369
471 #, perl-format
472 msgid "rendering %s, which depends on %s"
473 msgstr "zpracovávám %s, která závisí na %s"
474
475 #: ../IkiWiki/Render.pm:407
476 #, perl-format
477 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
478 msgstr "zpracovávám %s, aby se aktualizovaly zpětné odkazy"
479
480 #: ../IkiWiki/Render.pm:419
481 #, perl-format
482 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
483 msgstr "odstraňuji %s, již není zpracovávána %s"
484
485 #: ../IkiWiki/Render.pm:445
486 #, perl-format
487 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
488 msgstr "ikiwiki: nelze zpracovat %s"
489
490 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
491 #. translators: is a (probably not translated) error message.
492 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
493 #, perl-format
494 msgid "cannot read %s: %s"
495 msgstr "nemohu číst %s: %s"
496
497 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
498 msgid "generating wrappers.."
499 msgstr "generuji obaly..."
500
501 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
502 msgid "rebuilding wiki.."
503 msgstr "znovu vytvářím wiki..."
504
505 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
506 msgid "refreshing wiki.."
507 msgstr "obnovuji wiki..."
508
509 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
510 msgid "done"
511 msgstr "hotovo"
512
513 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
514 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
515 #. translators: And the name of the user making the change.
516 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
517 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
518 #, perl-format
519 msgid "update of %s's %s by %s"
520 msgstr "aktualizace %s (%s) uživatelem %s"
521
522 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
523 #, perl-format
524 msgid "%s doesn't seem to be executable"
525 msgstr "%s není spustitelný soubor"
526
527 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
528 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
529 msgstr "nemohu vytvořit obal, který využívá soubor setup"
530
531 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
532 msgid "wrapper filename not specified"
533 msgstr "jméno souboru s obalem nebylo zadáno"
534
535 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
536 #. translators: a (probably not translated) error message.
537 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
538 #, perl-format
539 msgid "failed to write %s: %s"
540 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
541
542 #. translators: The parameter is a C filename.
543 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
544 #, perl-format
545 msgid "failed to compile %s"
546 msgstr "nelze zkompilovat %s"
547
548 #. translators: The parameter is a filename.
549 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
550 #, perl-format
551 msgid "successfully generated %s"
552 msgstr "%s byl úspěšně vytvořen"
553
554 #: ../ikiwiki.in:13
555 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
556 msgstr "použití: ikiwiki [volby] zdroj cíl"
557
558 #: ../IkiWiki.pm:107
559 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
560 msgstr "Při použití --cgi musíte pomocí --url zadat url k wiki"
561
562 #: ../IkiWiki.pm:154 ../IkiWiki.pm:155
563 msgid "Error"
564 msgstr "Chyba"
565
566 #. translators: The first parameter is a
567 #. translators: preprocessor directive name,
568 #. translators: the second a page name, the
569 #. translators: third a number.
570 #: ../IkiWiki.pm:625
571 #, perl-format
572 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
573 msgstr "Byla rozpoznána smyčka direktivy %s na %s v hloubce %i"