]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/cs.po
8b405eb381a1ee20578b1ca698714233dbda02dd
[ikiwiki.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of ikiwiki.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2007-05-08 20:46-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-04-28 11:52+0200\n"
12 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
13 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: ../IkiWiki/CGI.pm:155
19 msgid "You need to log in first."
20 msgstr "Nejprve se musíte přihlásit."
21
22 #: ../IkiWiki/CGI.pm:224
23 msgid "Login"
24 msgstr ""
25
26 #: ../IkiWiki/CGI.pm:225
27 #, fuzzy
28 msgid "Preferences"
29 msgstr "Nastavení uloženo."
30
31 #: ../IkiWiki/CGI.pm:226
32 msgid "Admin"
33 msgstr ""
34
35 #: ../IkiWiki/CGI.pm:283
36 msgid "Preferences saved."
37 msgstr "Nastavení uloženo."
38
39 #: ../IkiWiki/CGI.pm:348
40 #, perl-format
41 msgid "%s is not an editable page"
42 msgstr "%s není editovatelná stránka"
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:427 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
45 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:183 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
46 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:95
47 #: ../IkiWiki/Render.pm:166
48 msgid "discussion"
49 msgstr "diskuse"
50
51 #: ../IkiWiki/CGI.pm:473
52 #, perl-format
53 msgid "creating %s"
54 msgstr "vytvářím %s"
55
56 #: ../IkiWiki/CGI.pm:490 ../IkiWiki/CGI.pm:505 ../IkiWiki/CGI.pm:516
57 #: ../IkiWiki/CGI.pm:542 ../IkiWiki/CGI.pm:586
58 #, perl-format
59 msgid "editing %s"
60 msgstr "upravuji %s"
61
62 #: ../IkiWiki/CGI.pm:683
63 msgid "You are banned."
64 msgstr "Jste vyhoštěni."
65
66 #: ../IkiWiki/CGI.pm:715
67 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
68 msgstr "přihlášení selhalo; možná si musíte povolit cookies?"
69
70 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:62
71 #, perl-format
72 msgid "missing %s parameter"
73 msgstr "chybí parametr %s"
74
75 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:90
76 msgid "new feed"
77 msgstr "nový zdroj"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:104
80 msgid "posts"
81 msgstr "příspěvky"
82
83 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:106
84 msgid "new"
85 msgstr "nový"
86
87 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:212
88 #, perl-format
89 msgid "expiring %s (%s days old)"
90 msgstr "expiruji %s (stará %s dnů)"
91
92 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:219
93 #, perl-format
94 msgid "expiring %s"
95 msgstr "expiruji %s"
96
97 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:242
98 #, perl-format
99 msgid "processed ok at %s"
100 msgstr "zpracováno ok %s"
101
102 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:247
103 #, perl-format
104 msgid "checking feed %s ..."
105 msgstr "kontroluji zdroj %s ..."
106
107 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:252
108 #, perl-format
109 msgid "could not find feed at %s"
110 msgstr "nemohu najít zdroj na %s"
111
112 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:267
113 msgid "feed not found"
114 msgstr "zdroj nebyl nalezen"
115
116 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:278
117 #, perl-format
118 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
119 msgstr "(neplatné UTF-8 bylo ze zdroje odstraněno)"
120
121 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:283
122 msgid "feed crashed XML::Feed!"
123 msgstr "zdroj shodil XML::Feed!"
124
125 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:356
126 #, perl-format
127 msgid "creating new page %s"
128 msgstr "vytvářím novou stránku %s"
129
130 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
131 msgid "There are no broken links!"
132 msgstr "Žádné porušené odkazy!"
133
134 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
135 #, fuzzy, perl-format
136 msgid "%s parameter is required"
137 msgstr "parametry \"test\" a \"then\" jsou vyžadovány"
138
139 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
140 msgid "fortune failed"
141 msgstr "fortune selhal"
142
143 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
144 msgid "failed to find url in html"
145 msgstr "v html se nepodařilo nalézt url"
146
147 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:59
148 msgid "failed to run graphviz"
149 msgstr "nepodařilo se spustit graphviz"
150
151 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:81
152 msgid "prog not a valid graphviz program"
153 msgstr "program není platným programem graphviz"
154
155 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
156 #, perl-format
157 msgid "%s not found"
158 msgstr "%s nenalezen"
159
160 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:49
161 #, perl-format
162 msgid "bad size \"%s\""
163 msgstr "chybná velikost \"%s\""
164
165 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:59 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:63
166 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80
167 #, perl-format
168 msgid "failed to read %s: %s"
169 msgstr "nelze číst %s: %s"
170
171 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:66
172 #, perl-format
173 msgid "failed to resize: %s"
174 msgstr "nelze změnit velikost: %s"
175
176 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
177 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
178 msgstr "Při používání --rss nebo --atom musíte pomocí --url zadat url k wiki"
179
180 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:106
181 #, perl-format
182 msgid "unknown sort type %s"
183 msgstr "neznámý typ řazení %s"
184
185 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:146
186 msgid "Add a new post titled:"
187 msgstr "Přidat nový příspěvek nazvaný:"
188
189 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:160
190 #, perl-format
191 msgid "nonexistant template %s"
192 msgstr "neexistující šablona %s"
193
194 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191 ../IkiWiki/Render.pm:99
195 msgid "Discussion"
196 msgstr "Diskuse"
197
198 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:402
199 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
200 msgstr "RPC::XML::Client nebyl nalezen, nepinkám"
201
202 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
203 msgid "failed to run dot"
204 msgstr "nepodařilo se spustit dot"
205
206 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:25
207 #, perl-format
208 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
209 msgstr "Stránka %s je zamknutá uživatelem %s a nelze ji měnit"
210
211 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
212 #, perl-format
213 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
214 msgstr ""
215 "selhalo nahrání perlového modulu Markdown.pm (%s) nebo /usr/bin/markdown (%s)"
216
217 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
218 msgid "stylesheet not found"
219 msgstr "styl nebyl nalezen"
220
221 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
222 msgid "Mirrors"
223 msgstr "Zrcadla"
224
225 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
226 msgid "Mirror"
227 msgstr "Zrcadlo"
228
229 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
230 msgid "more"
231 msgstr "více"
232
233 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
234 msgid "Log in with"
235 msgstr ""
236
237 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
238 msgid "Get an OpenID"
239 msgstr "Získat OpenID"
240
241 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
242 msgid "All pages are linked to by other pages."
243 msgstr "Na každou stránku vede odkaz z jiné stránky."
244
245 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
246 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
247 msgstr "Vytvoření účtu bylo úspěšné. Nyní se můžete přihlásit."
248
249 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:150
250 msgid "Error creating account."
251 msgstr "Chyba při vytváření účtu."
252
253 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:171
254 msgid "Failed to send mail"
255 msgstr "Nepodařilo se odeslat email."
256
257 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:173
258 msgid "Your password has been emailed to you."
259 msgstr "Vaše heslo vám bylo zasláno."
260
261 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
262 msgid "vote"
263 msgstr "hlasovat"
264
265 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
266 msgid "Total votes:"
267 msgstr "Celkem hlasů:"
268
269 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
270 msgid "polygen not installed"
271 msgstr "polygen není nainstalován"
272
273 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
274 msgid "polygen failed"
275 msgstr "polygen selhal"
276
277 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
278 msgid "missing formula"
279 msgstr "chybí vzorec"
280
281 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
282 msgid "unknown formula"
283 msgstr "neznámý vzorec"
284
285 #. translators: These descriptions of times of day are used
286 #. translators: in messages like "last edited <description>".
287 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
288 #. translators: %A- is the name of the previous day.
289 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
290 msgid "late %A- night"
291 msgstr "%A- pozdě v noci"
292
293 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
294 msgid "in the wee hours of %A- night"
295 msgstr "%A- pozdě v noci, spíše brzké ranní hodiny"
296
297 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
298 msgid "terribly early %A morning"
299 msgstr "%A příšerně brzo ráno"
300
301 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
302 msgid "early %A morning"
303 msgstr "%A brzo ráno"
304
305 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
306 #, fuzzy
307 msgid "mid-morning %A"
308 msgstr "%A dopoledne"
309
310 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
311 msgid "late %A morning"
312 msgstr "%A pozdě dopoledne"
313
314 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
315 msgid "at lunch time on %A"
316 msgstr "%A kolem oběda"
317
318 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
319 msgid "%A afternoon"
320 msgstr "%A odpoledne"
321
322 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
323 msgid "late %A afternoon"
324 msgstr "%A pozdě odpoledne"
325
326 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
327 msgid "%A evening"
328 msgstr "%A večer"
329
330 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
331 msgid "late %A evening"
332 msgstr "%A pozdě večer"
333
334 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
335 msgid "%A night"
336 msgstr "%A v noci"
337
338 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
339 msgid "at teatime on %A"
340 msgstr "%A během odpoledního čaje"
341
342 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
343 msgid "at midnight"
344 msgstr "o půlnoci"
345
346 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
347 msgid "at noon on %A"
348 msgstr "%A o poledni"
349
350 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
351 #, perl-format
352 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
353 msgstr "Při používání vyhledávacího modulu musíte zadat %s"
354
355 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
356 msgid "cleaning hyperestraier search index"
357 msgstr "čistím vyhledávací index hyperestraieru"
358
359 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
360 msgid "updating hyperestraier search index"
361 msgstr "aktualizuji vyhledávací index hyperestraieru"
362
363 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
364 msgid "missing name or url parameter"
365 msgstr "chybí parametr jméno nebo url"
366
367 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
368 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
369 #. translators: is an URL.
370 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
371 #, perl-format
372 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
373 msgstr "zkratka %s odkazuje na <i>%s</i>"
374
375 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
376 msgid "failed to parse any smileys"
377 msgstr "nepodařilo se rozpoznat žádné smajlíky"
378
379 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
380 msgid "parse error"
381 msgstr "chyba rozpoznávání"
382
383 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
384 msgid "bad featurepoint diameter"
385 msgstr "chybný průměr zvýrazněného bodu (featurepoint)"
386
387 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
388 msgid "bad featurepoint location"
389 msgstr "chybné umístění zvýrazněného bodu (featurepoint)"
390
391 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
392 msgid "missing values"
393 msgstr "chybí hodnoty"
394
395 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
396 msgid "bad height value"
397 msgstr "chybná výška"
398
399 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
400 msgid "missing width parameter"
401 msgstr "chybí parametr šířka (width)"
402
403 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
404 msgid "bad width value"
405 msgstr "chybná šířka"
406
407 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
408 msgid "failed to run php"
409 msgstr "nepodařilo se spustit php"
410
411 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:21
412 msgid "cannot find file"
413 msgstr "nemohu najít soubor"
414
415 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:44
416 msgid "unknown data format"
417 msgstr "neznámý formát dat"
418
419 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:52
420 msgid "empty data"
421 msgstr "prázdná data"
422
423 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:72
424 msgid "Direct data download"
425 msgstr "Stáhnout zdrojová data"
426
427 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:105
428 #, perl-format
429 msgid "parse fail at line %d: %s"
430 msgstr "zpracovávání selhalo na řádku %d: %s"
431
432 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
433 msgid "missing id parameter"
434 msgstr "chybí parametr id"
435
436 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
437 #, perl-format
438 msgid "template %s not found"
439 msgstr "šablona %s nebyla nalezena"
440
441 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
442 msgid "failed to process:"
443 msgstr "nepodařilo se zpracovat:"
444
445 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
446 msgid "getctime not implemented"
447 msgstr "getctime není implementováno"
448
449 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:206
450 msgid ""
451 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
452 "notifications"
453 msgstr ""
454 "REV není nastavena, není spuštěna ze svn post-commit, nemohu zaslat oznámení"
455
456 #: ../IkiWiki/Render.pm:250 ../IkiWiki/Render.pm:270
457 #, perl-format
458 msgid "skipping bad filename %s"
459 msgstr "přeskakuji chybné jméno souboru %s"
460
461 #: ../IkiWiki/Render.pm:310
462 #, perl-format
463 msgid "removing old page %s"
464 msgstr "odstraňuji starou stránku %s"
465
466 #: ../IkiWiki/Render.pm:338
467 #, perl-format
468 msgid "scanning %s"
469 msgstr "prohledávám %s"
470
471 #: ../IkiWiki/Render.pm:343
472 #, perl-format
473 msgid "rendering %s"
474 msgstr "zpracovávám %s"
475
476 #: ../IkiWiki/Render.pm:355
477 #, perl-format
478 msgid "rendering %s, which links to %s"
479 msgstr "zpracovávám %s, která odkazuje na %s"
480
481 #: ../IkiWiki/Render.pm:372
482 #, perl-format
483 msgid "rendering %s, which depends on %s"
484 msgstr "zpracovávám %s, která závisí na %s"
485
486 #: ../IkiWiki/Render.pm:410
487 #, perl-format
488 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
489 msgstr "zpracovávám %s, aby se aktualizovaly zpětné odkazy"
490
491 #: ../IkiWiki/Render.pm:422
492 #, perl-format
493 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
494 msgstr "odstraňuji %s, již není zpracovávána %s"
495
496 #: ../IkiWiki/Render.pm:448
497 #, perl-format
498 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
499 msgstr "ikiwiki: nelze zpracovat %s"
500
501 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
502 #. translators: is a (probably not translated) error message.
503 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
504 #, perl-format
505 msgid "cannot read %s: %s"
506 msgstr "nemohu číst %s: %s"
507
508 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
509 msgid "generating wrappers.."
510 msgstr "generuji obaly..."
511
512 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
513 msgid "rebuilding wiki.."
514 msgstr "znovu vytvářím wiki..."
515
516 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
517 msgid "refreshing wiki.."
518 msgstr "obnovuji wiki..."
519
520 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
521 msgid "done"
522 msgstr "hotovo"
523
524 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
525 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
526 #. translators: And the name of the user making the change.
527 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
528 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
529 #, perl-format
530 msgid "update of %s's %s by %s"
531 msgstr "aktualizace %s (%s) uživatelem %s"
532
533 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
534 #, perl-format
535 msgid "%s doesn't seem to be executable"
536 msgstr "%s není spustitelný soubor"
537
538 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
539 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
540 msgstr "nemohu vytvořit obal, který využívá soubor setup"
541
542 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
543 msgid "wrapper filename not specified"
544 msgstr "jméno souboru s obalem nebylo zadáno"
545
546 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
547 #. translators: a (probably not translated) error message.
548 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
549 #, perl-format
550 msgid "failed to write %s: %s"
551 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
552
553 #. translators: The parameter is a C filename.
554 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
555 #, perl-format
556 msgid "failed to compile %s"
557 msgstr "nelze zkompilovat %s"
558
559 #. translators: The parameter is a filename.
560 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
561 #, perl-format
562 msgid "successfully generated %s"
563 msgstr "%s byl úspěšně vytvořen"
564
565 #: ../ikiwiki.in:13
566 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
567 msgstr "použití: ikiwiki [volby] zdroj cíl"
568
569 #: ../IkiWiki.pm:107
570 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
571 msgstr "Při použití --cgi musíte pomocí --url zadat url k wiki"
572
573 #: ../IkiWiki.pm:154 ../IkiWiki.pm:155
574 msgid "Error"
575 msgstr "Chyba"
576
577 #. translators: The first parameter is a
578 #. translators: preprocessor directive name,
579 #. translators: the second a page name, the
580 #. translators: third a number.
581 #: ../IkiWiki.pm:631
582 #, perl-format
583 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
584 msgstr "Byla rozpoznána smyčka direktivy %s na %s v hloubce %i"
585
586 #~ msgid "What's this?"
587 #~ msgstr "Co to je?"
588
589 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
590 #~ msgstr "(použijte KřestníJménoPříjmení)"