]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/pl.po
* Use fieldsets in the preferences form to group related options together.
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.51\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-04-29 17:55-0400\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-04-27 22:05+0200\n"
13 "Last-Translator: Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:154
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Proszę najpierw zalogować się."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:277
24 msgid "Preferences saved."
25 msgstr "Preferencje zapisane."
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:342
28 #, perl-format
29 msgid "%s is not an editable page"
30 msgstr "Strona %s nie może być edytowana"
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:421 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
33 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:183 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
34 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:95
35 #: ../IkiWiki/Render.pm:166
36 msgid "discussion"
37 msgstr "dyskusja"
38
39 #: ../IkiWiki/CGI.pm:467
40 #, perl-format
41 msgid "creating %s"
42 msgstr "tworzenie %s"
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:484 ../IkiWiki/CGI.pm:499 ../IkiWiki/CGI.pm:510
45 #: ../IkiWiki/CGI.pm:536 ../IkiWiki/CGI.pm:580
46 #, perl-format
47 msgid "editing %s"
48 msgstr "edycja %s"
49
50 #: ../IkiWiki/CGI.pm:677
51 msgid "You are banned."
52 msgstr "Twój dostęp został zabroniony przez administratora."
53
54 #: ../IkiWiki/CGI.pm:709
55 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
56 msgstr ""
57 "Nieudane logowanie. Proszę sprawdzić czy w przeglądarce włączone są "
58 "ciasteczka (ang. cookies)"
59
60 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:62
61 #, fuzzy, perl-format
62 msgid "missing %s parameter"
63 msgstr "brakujący parametr %s"
64
65 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:90
66 msgid "new feed"
67 msgstr "nowy kanał RSS"
68
69 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:104
70 msgid "posts"
71 msgstr "wpisy"
72
73 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:106
74 msgid "new"
75 msgstr "nowy wpis"
76
77 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:212
78 #, perl-format
79 msgid "expiring %s (%s days old)"
80 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
81
82 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:219
83 #, perl-format
84 msgid "expiring %s"
85 msgstr "wygasający wpis %s"
86
87 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:242
88 #, perl-format
89 msgid "processed ok at %s"
90 msgstr "kanał RSS przetworzony w dniu %s"
91
92 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:247
93 #, perl-format
94 msgid "checking feed %s ..."
95 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s..."
96
97 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:252
98 #, perl-format
99 msgid "could not find feed at %s"
100 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
101
102 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:267
103 #, fuzzy
104 msgid "feed not found"
105 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
106
107 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:278
108 #, fuzzy, perl-format
109 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
110 msgstr "Nieprawidłowe kodowanie UTF-8 usunięte z kanału RSS"
111
112 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:283
113 msgid "feed crashed XML::Feed!"
114 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
115
116 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:356
117 #, perl-format
118 msgid "creating new page %s"
119 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
120
121 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
122 msgid "There are no broken links!"
123 msgstr "Wszystkie odnośniki są aktualne!"
124
125 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:17
126 msgid "\"test\" and \"then\" parameters are required"
127 msgstr "Parametry \"test\" i \"then\" są wymagane"
128
129 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
130 msgid "fortune failed"
131 msgstr "awaria fortunki"
132
133 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
134 #, fuzzy
135 msgid "failed to find url in html"
136 msgstr "awaria w trakcie wyszukiwania adresu URL na stronie HTML"
137
138 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:59
139 #, fuzzy
140 msgid "failed to run graphviz"
141 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania wtyczki graphviz"
142
143 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:81
144 msgid "prog not a valid graphviz program"
145 msgstr "prog nie jest poprawnym programem graphviz"
146
147 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
148 #, fuzzy, perl-format
149 msgid "%s not found"
150 msgstr "nie znaleziono %s"
151
152 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:49
153 #, perl-format
154 msgid "bad size \"%s\""
155 msgstr "nieprawidłowy rozmiar \"%s\""
156
157 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:59 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:63
158 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80
159 #, fuzzy, perl-format
160 msgid "failed to read %s: %s"
161 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
162
163 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:66
164 #, fuzzy, perl-format
165 msgid "failed to resize: %s"
166 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
167
168 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
169 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
170 msgstr ""
171 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
172 "pomocą parametru --url"
173
174 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:106
175 #, perl-format
176 msgid "unknown sort type %s"
177 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
178
179 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:146
180 msgid "Add a new post titled:"
181 msgstr "Tytuł nowego wpisu"
182
183 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:160
184 #, perl-format
185 msgid "nonexistant template %s"
186 msgstr "brakujący szablon %s"
187
188 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191 ../IkiWiki/Render.pm:99
189 msgid "Discussion"
190 msgstr "Dyskusja"
191
192 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:402
193 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
194 msgstr "Nieznaleziony moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
195
196 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
197 #, fuzzy
198 msgid "failed to run dot"
199 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania dot"
200
201 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
202 #, perl-format
203 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
204 msgstr ""
205 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
206 "teraz edytowana"
207
208 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
209 #, perl-format
210 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
211 msgstr ""
212 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
213 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
216 #, fuzzy
217 msgid "stylesheet not found"
218 msgstr "nieznaleziony szablon ze stylami CSS"
219
220 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
221 msgid "Mirrors"
222 msgstr "Kopie lustrzane"
223
224 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
225 msgid "Mirror"
226 msgstr "Kopia lustrzana"
227
228 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
229 msgid "more"
230 msgstr "więcej"
231
232 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
233 msgid "What's this?"
234 msgstr "Więcej o OpenID"
235
236 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
237 msgid "Get an OpenID"
238 msgstr "Pobierz OpenID"
239
240 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
241 msgid "All pages are linked to by other pages."
242 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
243
244 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
245 msgid "(use FirstnameLastName)"
246 msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
247
248 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
249 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
250 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz można zalogować się."
251
252 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:150
253 msgid "Error creating account."
254 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
255
256 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:171
257 msgid "Failed to send mail"
258 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
259
260 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:173
261 msgid "Your password has been emailed to you."
262 msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
263
264 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
265 msgid "vote"
266 msgstr "głosuj"
267
268 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
269 msgid "Total votes:"
270 msgstr "Oddane głosy:"
271
272 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
273 msgid "polygen not installed"
274 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
275
276 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
277 msgid "polygen failed"
278 msgstr "awaria wtyczki polygen"
279
280 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
281 msgid "missing formula"
282 msgstr "brakująca reguła"
283
284 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
285 msgid "unknown formula"
286 msgstr "nieznana reguła"
287
288 #. translators: These descriptions of times of day are used
289 #. translators: in messages like "last edited <description>".
290 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
291 #. translators: %A- is the name of the previous day.
292 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
293 msgid "late %A- night"
294 msgstr "późną nocą w %A-"
295
296 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
297 msgid "in the wee hours of %A- night"
298 msgstr "po północy w %A-"
299
300 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
301 msgid "terribly early %A morning"
302 msgstr "bardzo wczesnym rankiem w %A"
303
304 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
305 msgid "early %A morning"
306 msgstr "wcześnym rankiem w %A"
307
308 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
309 msgid "in mid-morning %A"
310 msgstr "rankiem w %A"
311
312 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
313 msgid "late %A morning"
314 msgstr "późnym rankiem w %A"
315
316 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
317 msgid "at lunch time on %A"
318 msgstr "w porze obiadowej w %A"
319
320 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
321 msgid "%A afternoon"
322 msgstr "po południu w %A"
323
324 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
325 msgid "late %A afternoon"
326 msgstr "późnym popołudniem %A"
327
328 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
329 msgid "%A evening"
330 msgstr "wieczorem w %A"
331
332 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
333 msgid "late %A evening"
334 msgstr "późnym wieczorem w %A"
335
336 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
337 msgid "%A night"
338 msgstr "nocą w %A"
339
340 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
341 msgid "at teatime on %A"
342 msgstr "w porze śniadaniowej w %A"
343
344 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
345 msgid "at midnight"
346 msgstr "o północy"
347
348 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
349 msgid "at noon on %A"
350 msgstr "w południe w %A"
351
352 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
353 #, perl-format
354 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
355 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
356
357 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
358 msgid "cleaning hyperestraier search index"
359 msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
360
361 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
362 msgid "updating hyperestraier search index"
363 msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
364
365 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
366 #, fuzzy
367 msgid "missing name or url parameter"
368 msgstr "brakujący parametr name lub url"
369
370 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
371 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
372 #. translators: is an URL.
373 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
374 #, fuzzy, perl-format
375 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
376 msgstr "skrót %s wskazuje na adres <i>%s</i>"
377
378 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
379 #, fuzzy
380 msgid "failed to parse any smileys"
381 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania emitoikonki"
382
383 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
384 #, fuzzy
385 msgid "parse error"
386 msgstr "błąd w trakcie przetwarzania"
387
388 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
389 msgid "bad featurepoint diameter"
390 msgstr "nieprawidłowa średnica dla featurepoint"
391
392 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
393 msgid "bad featurepoint location"
394 msgstr "nieprawidłowe położenie dla featurepoint"
395
396 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
397 msgid "missing values"
398 msgstr "brakujące wartości"
399
400 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
401 #, fuzzy
402 msgid "bad height value"
403 msgstr "nieprawidłowa wysokość"
404
405 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
406 #, fuzzy
407 msgid "missing width parameter"
408 msgstr "brakujący parametr width"
409
410 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
411 #, fuzzy
412 msgid "bad width value"
413 msgstr "nieprawidłowa szerokość"
414
415 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
416 #, fuzzy
417 msgid "failed to run php"
418 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania php"
419
420 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:21
421 msgid "cannot find file"
422 msgstr "nie można znaleźć pliku"
423
424 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:44
425 msgid "unknown data format"
426 msgstr "nieznany format danych"
427
428 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:52
429 msgid "empty data"
430 msgstr "brak danych"
431
432 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:72
433 msgid "Direct data download"
434 msgstr "Bezpośrednie pobieranie danych"
435
436 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:105
437 #, fuzzy, perl-format
438 msgid "parse fail at line %d: %s"
439 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania linii %d: %s"
440
441 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
442 #, fuzzy
443 msgid "missing id parameter"
444 msgstr "brakujący parametr id"
445
446 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
447 #, perl-format
448 msgid "template %s not found"
449 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
450
451 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
452 #, fuzzy
453 msgid "failed to process:"
454 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
455
456 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
457 msgid "getctime not implemented"
458 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
459
460 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:206
461 msgid ""
462 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
463 "notifications"
464 msgstr ""
465 "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
466 "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
467
468 #: ../IkiWiki/Render.pm:250 ../IkiWiki/Render.pm:270
469 #, perl-format
470 msgid "skipping bad filename %s"
471 msgstr "pomijanie nieprawidłowej nazwy pliku %s"
472
473 #: ../IkiWiki/Render.pm:310
474 #, perl-format
475 msgid "removing old page %s"
476 msgstr "usuwanie starej strony %s"
477
478 #: ../IkiWiki/Render.pm:330
479 #, perl-format
480 msgid "scanning %s"
481 msgstr "skanowanie %s"
482
483 #: ../IkiWiki/Render.pm:340
484 #, perl-format
485 msgid "rendering %s"
486 msgstr "renderowanie %s"
487
488 #: ../IkiWiki/Render.pm:352
489 #, perl-format
490 msgid "rendering %s, which links to %s"
491 msgstr "renderowanie %s z odnośnikiem do %s"
492
493 #: ../IkiWiki/Render.pm:369
494 #, perl-format
495 msgid "rendering %s, which depends on %s"
496 msgstr "renderowanie %s zależącego od %s"
497
498 #: ../IkiWiki/Render.pm:407
499 #, perl-format
500 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
501 msgstr "renderowanie %s w celu aktualizacji powrotnych odnośników"
502
503 #: ../IkiWiki/Render.pm:419
504 #, perl-format
505 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
506 msgstr "usuwanie %s nie tworzonego już przez %s"
507
508 #: ../IkiWiki/Render.pm:445
509 #, perl-format
510 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
511 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenia %s"
512
513 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
514 #. translators: is a (probably not translated) error message.
515 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
516 #, perl-format
517 msgid "cannot read %s: %s"
518 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
519
520 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
521 msgid "generating wrappers.."
522 msgstr "tworzenie osłon..."
523
524 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
525 msgid "rebuilding wiki.."
526 msgstr "przebudowywanie wiki..."
527
528 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
529 msgid "refreshing wiki.."
530 msgstr "odświeżanie wiki..."
531
532 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
533 msgid "done"
534 msgstr "gotowe"
535
536 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
537 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
538 #. translators: And the name of the user making the change.
539 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
540 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
541 #, perl-format
542 msgid "update of %s's %s by %s"
543 msgstr "aktualizacja stron wiki %s: %s przez użytkownika %s"
544
545 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
546 #, perl-format
547 msgid "%s doesn't seem to be executable"
548 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
549
550 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
551 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
552 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
553
554 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
555 msgid "wrapper filename not specified"
556 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
557
558 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
559 #. translators: a (probably not translated) error message.
560 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
561 #, perl-format
562 msgid "failed to write %s: %s"
563 msgstr "awaria w trakcie zapisu %s: %s"
564
565 #. translators: The parameter is a C filename.
566 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
567 #, perl-format
568 msgid "failed to compile %s"
569 msgstr "awaria w trakcie kompilowania %s"
570
571 #. translators: The parameter is a filename.
572 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
573 #, perl-format
574 msgid "successfully generated %s"
575 msgstr "pomyślnie utworzono %s"
576
577 #: ../ikiwiki.in:13
578 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
579 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
580
581 #: ../IkiWiki.pm:107
582 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
583 msgstr ""
584 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
585 "--url"
586
587 #: ../IkiWiki.pm:154 ../IkiWiki.pm:155
588 msgid "Error"
589 msgstr "Błąd"
590
591 #. translators: The first parameter is a
592 #. translators: preprocessor directive name,
593 #. translators: the second a page name, the
594 #. translators: third a number.
595 #: ../IkiWiki.pm:631
596 #, perl-format
597 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
598 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"
599
600 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
601 #~ msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
602
603 #, fuzzy
604 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
605 #~ msgstr "niedostępny podgląd dla wtyczki sparkline"