]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/underlays/basewiki/ikiwiki/pagespec/attachment.cs.po
Merge remote branch 'upstream/master' into prv/po
[ikiwiki.git] / po / underlays / basewiki / ikiwiki / pagespec / attachment.cs.po
1 # Czech translation of basewiki/ikiwiki/pagespec/attachment page for ikiwiki.
2 # Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-08-28 02:48-0300\n"
10 "PO-Revision-Date: 2009-08-27 09:04+0200\n"
11 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
12 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #. type: Plain text
18 #, no-wrap
19 msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
20 msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
21
22 #. type: Plain text
23 #, no-wrap
24 msgid ""
25 "[[!if test=\"enabled(attachment)\"\n"
26 "     then=\"This wiki has attachments **enabled**.\"\n"
27 "     else=\"This wiki has attachments **disabled**.\"]]\n"
28 msgstr ""
29 "[[!if test=\"enabled(attachment)\"\n"
30 "     then=\"Tato wiki má přílohy **povolené**.\"\n"
31 "     else=\"Tato wiki má přílohy **vypnuté**.\"]]\n"
32
33 #. type: Plain text
34 msgid ""
35 "If attachments are enabled, the wiki admin can control what types of "
36 "attachments will be accepted, via the `allowed_attachments` configuration "
37 "setting."
38 msgstr ""
39 "Pokud jsou přílohy povoleny, může správce wiki pomocí volby "
40 "`allowed_attachments` určovat, které typy příloh budou povoleny."
41
42 #. type: Plain text
43 msgid ""
44 "For example, to limit arbitrary files to 50 kilobytes, but allow larger mp3 "
45 "files to be uploaded by joey into a specific directory, and check all "
46 "attachments for viruses, something like this could be used:"
47 msgstr ""
48 "Například pokud byste chtěli omezit všechny soubory na 50 kilobajtů s "
49 "výjimkou větčích mp3 souborů nahraných uživatelem joey do specifického "
50 "adresáře a navíc byste chtěli všechny soubory zkontrolovat na přítomnost "
51 "virů, mohli byste použít něco jako:"
52
53 #. type: Plain text
54 #, no-wrap
55 msgid "\tvirusfree() and ((user(joey) and podcast/*.mp3 and mimetype(audio/mpeg) and maxsize(15mb)) or (!ispage() and maxsize(50kb)))\n"
56 msgstr "\tvirusfree() and ((user(joey) and podcast/*.mp3 and mimetype(audio/mpeg) and maxsize(15mb)) or (!ispage() and maxsize(50kb)))\n"
57
58 #. type: Plain text
59 msgid ""
60 "The regular [[ikiwiki/PageSpec]] syntax is expanded with the following "
61 "additional tests:"
62 msgstr "Běžná syntaxe [[ikiwiki/PageSpec]] je rozšířena o následující testy:"
63
64 #. type: Bullet: '* '
65 msgid ""
66 "\"`maxsize(size)`\" - tests whether the attachment is no larger than the "
67 "specified size. The size defaults to being in bytes, but \"kb\", \"mb\", \"gb"
68 "\" etc can be used to specify the units."
69 msgstr ""
70 "„`maxsize(velikost)`“ - testuje, zda není příloha větší než zadaná velikost. "
71 "Velikost je standardně uváděna v bajtech, ale můžete použít i jiné jednotky, "
72 "když za velikost připojíte „kb“, „mb“, „gb“ apod."
73
74 #. type: Bullet: '* '
75 msgid ""
76 "\"`minsize(size)`\" - tests whether the attachment is no smaller than the "
77 "specified size."
78 msgstr ""
79 "„`minsize(velikost)`“ - testuje, zda není příloha menší než zadaná velikost. "
80
81 #. type: Bullet: '* '
82 msgid ""
83 "\"`ispage()`\" - tests whether the attachment will be treated by ikiwiki as "
84 "a wiki page. (Ie, if it has an extension of \".mdwn\", or of any other "
85 "enabled page format)."
86 msgstr ""
87 "„`ispage()`“ - testuje, zda bude ikiwiki přílohu chápat jako wiki stránku "
88 "(tzn. zda má příloha příponu „.mdwn“, nebo příponu některého jiného "
89 "podporovaného formátu)."
90
91 #. type: Plain text
92 #, no-wrap
93 msgid ""
94 "  So, if you don't want to allow wiki pages to be uploaded as attachments,\n"
95 "  use `!ispage()` ; if you only want to allow wiki pages to be uploaded\n"
96 "  as attachments, use `ispage()`.\n"
97 msgstr ""
98 "  Pokud nechcete umožnit nahrávání wiki stránek jako příloh, použijte\n"
99 "  `!ispage()`. Analogicky, chcete-li umožnit nahrávání pouze wiki stránek,\n"
100 "  použijte `ispage()`.\n"
101
102 #. type: Bullet: '* '
103 msgid ""
104 "\"`mimetype(foo/bar)`\" - checks the MIME type of the attachment. You can "
105 "include a glob in the type, for example `mimetype(image/*)`."
106 msgstr ""
107 "„`mimetype(něco/cosi)`“ - zkontroluje MIME typ přílohy. Můžete použít i "
108 "zástupné znaky, například `mimetype(image/*)`."
109
110 #. type: Bullet: '* '
111 msgid "\"`virusfree()`\" - checks the attachment with an antiviral program."
112 msgstr "„`virusfree()`“ - zkontroluje přílohu antivirovým programem."