]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/underlays/basewiki/ikiwiki/pagespec/attachment.cs.po
Remove Google Analytics
[ikiwiki.git] / po / underlays / basewiki / ikiwiki / pagespec / attachment.cs.po
1 # Czech translation of basewiki/ikiwiki/pagespec/attachment page for ikiwiki.
2 # Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-07-18 22:29+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2009-08-27 09:04+0200\n"
11 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
12 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
13 "Language: cs\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #. type: Plain text
19 #, no-wrap
20 msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
21 msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
22
23 #. type: Plain text
24 #, no-wrap
25 msgid ""
26 "[[!if test=\"enabled(attachment)\"\n"
27 "     then=\"This wiki has attachments **enabled**.\"\n"
28 "     else=\"This wiki has attachments **disabled**.\"]]\n"
29 msgstr ""
30 "[[!if test=\"enabled(attachment)\"\n"
31 "     then=\"Tato wiki má přílohy **povolené**.\"\n"
32 "     else=\"Tato wiki má přílohy **vypnuté**.\"]]\n"
33
34 #. type: Plain text
35 msgid ""
36 "If attachments are enabled, the wiki admin can control what types of "
37 "attachments will be accepted, via the `allowed_attachments` configuration "
38 "setting."
39 msgstr ""
40 "Pokud jsou přílohy povoleny, může správce wiki pomocí volby "
41 "`allowed_attachments` určovat, které typy příloh budou povoleny."
42
43 #. type: Plain text
44 #, fuzzy
45 #| msgid ""
46 #| "For example, to limit arbitrary files to 50 kilobytes, but allow larger "
47 #| "mp3 files to be uploaded by joey into a specific directory, and check all "
48 #| "attachments for viruses, something like this could be used:"
49 msgid ""
50 "For example, to limit most users to uploading small images, and nothing "
51 "else, while allowing larger mp3 files to be uploaded by joey into a specific "
52 "directory, and check all attachments for viruses, something like this could "
53 "be used:"
54 msgstr ""
55 "Například pokud byste chtěli omezit všechny soubory na 50 kilobajtů s "
56 "výjimkou větčích mp3 souborů nahraných uživatelem joey do specifického "
57 "adresáře a navíc byste chtěli všechny soubory zkontrolovat na přítomnost "
58 "virů, mohli byste použít něco jako:"
59
60 #. type: Plain text
61 #, fuzzy, no-wrap
62 #| msgid "\tvirusfree() and ((user(joey) and podcast/*.mp3 and mimetype(audio/mpeg) and maxsize(15mb)) or (!ispage() and maxsize(50kb)))\n"
63 msgid "\tvirusfree() and ((user(joey) and podcast/*.mp3 and mimetype(audio/mpeg) and maxsize(15mb)) or (mimetype(image/*) and maxsize(50kb)))\n"
64 msgstr "\tvirusfree() and ((user(joey) and podcast/*.mp3 and mimetype(audio/mpeg) and maxsize(15mb)) or (!ispage() and maxsize(50kb)))\n"
65
66 #. type: Plain text
67 msgid ""
68 "The regular [[ikiwiki/PageSpec]] syntax is expanded with the following "
69 "additional tests:"
70 msgstr "Běžná syntaxe [[ikiwiki/PageSpec]] je rozšířena o následující testy:"
71
72 #. type: Bullet: '* '
73 msgid ""
74 "\"`maxsize(size)`\" - tests whether the attachment is no larger than the "
75 "specified size. The size defaults to being in bytes, but \"kb\", \"mb\", \"gb"
76 "\" etc can be used to specify the units."
77 msgstr ""
78 "„`maxsize(velikost)`“ - testuje, zda není příloha větší než zadaná velikost. "
79 "Velikost je standardně uváděna v bajtech, ale můžete použít i jiné jednotky, "
80 "když za velikost připojíte „kb“, „mb“, „gb“ apod."
81
82 #. type: Bullet: '* '
83 msgid ""
84 "\"`minsize(size)`\" - tests whether the attachment is no smaller than the "
85 "specified size."
86 msgstr ""
87 "„`minsize(velikost)`“ - testuje, zda není příloha menší než zadaná velikost. "
88
89 #. type: Bullet: '* '
90 msgid ""
91 "\"`ispage()`\" - tests whether the attachment will be treated by ikiwiki as "
92 "a wiki page. (Ie, if it has an extension of \".mdwn\", or of any other "
93 "enabled page format)."
94 msgstr ""
95 "„`ispage()`“ - testuje, zda bude ikiwiki přílohu chápat jako wiki stránku "
96 "(tzn. zda má příloha příponu „.mdwn“, nebo příponu některého jiného "
97 "podporovaného formátu)."
98
99 #. type: Plain text
100 #, no-wrap
101 msgid ""
102 "  So, if you don't want to allow wiki pages to be uploaded as attachments,\n"
103 "  use `!ispage()` ; if you only want to allow wiki pages to be uploaded\n"
104 "  as attachments, use `ispage()`.\n"
105 msgstr ""
106 "  Pokud nechcete umožnit nahrávání wiki stránek jako příloh, použijte\n"
107 "  `!ispage()`. Analogicky, chcete-li umožnit nahrávání pouze wiki stránek,\n"
108 "  použijte `ispage()`.\n"
109
110 #. type: Bullet: '* '
111 msgid ""
112 "\"`mimetype(foo/bar)`\" - checks the MIME type of the attachment. You can "
113 "include a glob in the type, for example `mimetype(image/*)`."
114 msgstr ""
115 "„`mimetype(něco/cosi)`“ - zkontroluje MIME typ přílohy. Můžete použít i "
116 "zástupné znaky, například `mimetype(image/*)`."
117
118 #. type: Bullet: '* '
119 msgid "\"`virusfree()`\" - checks the attachment with an antiviral program."
120 msgstr "„`virusfree()`“ - zkontroluje přílohu antivirovým programem."