]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/cs.po
* More gettext fun.
[ikiwiki.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of ikiwiki.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2007-01-27 21:18-0500\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-01-07 11:59+0100\n"
12 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
13 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #. translators: The first parameter is a page name,
19 #. translators: second is the user who locked it.
20 #: ../IkiWiki/CGI.pm:51
21 #, perl-format
22 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
23 msgstr "Stránka %s je zamknutá uživatelem %s a nelze ji měnit"
24
25 #: ../IkiWiki/CGI.pm:140
26 msgid "You need to log in first."
27 msgstr "Nejprve se musíte přihlásit."
28
29 #: ../IkiWiki/CGI.pm:257
30 msgid "Preferences saved."
31 msgstr "Nastavení uloženo."
32
33 #: ../IkiWiki/CGI.pm:407 ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:160
34 #: ../IkiWiki/Render.pm:97 ../IkiWiki/Render.pm:165
35 msgid "discussion"
36 msgstr "diskuse"
37
38 #: ../IkiWiki/CGI.pm:446
39 #, perl-format
40 msgid "creating %s"
41 msgstr "vytvářím %s"
42
43 #: ../IkiWiki/CGI.pm:463 ../IkiWiki/CGI.pm:506
44 #, perl-format
45 msgid "editing %s"
46 msgstr "upravuji %s"
47
48 #: ../IkiWiki/CGI.pm:629
49 msgid "You are banned."
50 msgstr "Jste vyhoštěni."
51
52 #: ../IkiWiki/CGI.pm:656
53 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
54 msgstr ""
55
56 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
57 #, perl-format
58 msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
59 msgstr "modulu aggregate chybí parametr %s"
60
61 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
62 msgid "new feed"
63 msgstr "nový zdroj"
64
65 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
66 msgid "posts"
67 msgstr "příspěvky"
68
69 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
70 msgid "new"
71 msgstr "nový"
72
73 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:206
74 #, perl-format
75 msgid "expiring %s (%s days old)"
76 msgstr "expiruji %s (stará %s dnů)"
77
78 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:213
79 #, perl-format
80 msgid "expiring %s"
81 msgstr "expiruji %s"
82
83 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
84 #, perl-format
85 msgid "checking feed %s ..."
86 msgstr "kontroluji zdroj %s ..."
87
88 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
89 #, perl-format
90 msgid "could not find feed at %s"
91 msgstr "nemohu najít zdroj na %s"
92
93 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
94 msgid "feed crashed XML::Feed!"
95 msgstr "zdroj shodil XML::Feed!"
96
97 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
98 #, perl-format
99 msgid "processed ok at %s"
100 msgstr "zpracováno ok %s"
101
102 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:328
103 #, perl-format
104 msgid "creating new page %s"
105 msgstr "vytvářím novou stránku %s"
106
107 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:36
108 msgid "There are no broken links!"
109 msgstr "Žádné porušené odkazy!"
110
111 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
112 msgid "fortune failed"
113 msgstr "fortune selhal"
114
115 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
116 msgid "googlecalendar failed to find url in html"
117 msgstr "googlecalendar v html nenalezl url"
118
119 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
120 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
121 msgstr "Při používání --rss nebo --atom musíte pomocí --url zadat url k wiki"
122
123 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:96
124 #, perl-format
125 msgid "unknown sort type %s"
126 msgstr "neznámý typ řazení %s"
127
128 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:372
129 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
130 msgstr "RPC::XML::Client nebyl nalezen, nepinkám"
131
132 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
133 msgid "linkmap failed to run dot"
134 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
135
136 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
137 #, perl-format
138 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
139 msgstr ""
140 "selhalo nahrání perlového modulu Markdown.pm (%s) nebo /usr/bin/markdown (%s)"
141
142 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
143 msgid "Mirrors"
144 msgstr "Zrcadla"
145
146 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
147 msgid "Mirror"
148 msgstr "Zrcadlo"
149
150 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
151 msgid "What's this?"
152 msgstr "Co to je?"
153
154 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
155 msgid "Get an OpenID"
156 msgstr "Získat OpenID"
157
158 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:41
159 msgid "All pages are linked to by other pages."
160 msgstr "Na každou stránku vede odkaz z jiné stránky."
161
162 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
163 msgid "(use FirstnameLastName)"
164 msgstr "(použijte KřestníJménoPříjmení)"
165
166 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
167 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
168 msgstr "Vytvoření účtu bylo úspěšné. Nyní se můžete přihlásit."
169
170 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
171 msgid "Error creating account."
172 msgstr "Chyba při vytváření účtu."
173
174 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
175 msgid "Failed to send mail"
176 msgstr "Nepodařilo se odeslat email."
177
178 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
179 msgid "Your password has been emailed to you."
180 msgstr "Vaše heslo vám bylo zasláno."
181
182 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
183 msgid "vote"
184 msgstr "hlasovat"
185
186 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
187 msgid "Total votes:"
188 msgstr "Celkem hlasů:"
189
190 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
191 msgid "polygen not installed"
192 msgstr "polygen není nainstalován"
193
194 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
195 msgid "polygen failed"
196 msgstr "polygen selhal"
197
198 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
199 #, perl-format
200 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
201 msgstr "Při používání vyhledávacího modulu musíte zadat %s"
202
203 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
204 msgid "cleaning hyperestraier search index"
205 msgstr "čistím vyhledávací index hyperestraieru"
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
208 msgid "updating hyperestraier search index"
209 msgstr "aktualizuji vyhledávací index hyperestraieru"
210
211 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
212 msgid "shortcut missing name or url parameter"
213 msgstr "zkratka postrádá jméno nebo url"
214
215 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
216 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
217 #. translators: is an URL.
218 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
219 #, perl-format
220 msgid "shortcut %s points to %s"
221 msgstr "zkratka %s odkazuje na %s"
222
223 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
224 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
225 msgstr "selhalo zpracování jakýchkoliv smajlíků, vypínám modul"
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
228 msgid "template missing id parameter"
229 msgstr "šabloně chybí parametr id"
230
231 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
232 #, perl-format
233 msgid "template %s not found"
234 msgstr "šablona %s nebyla nalezena"
235
236 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
237 msgid "template failed to process:"
238 msgstr "šablonu se nepodařilo zpracovat:"
239
240 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
241 msgid "getctime not implemented"
242 msgstr "getctime není implementováno"
243
244 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
245 msgid ""
246 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
247 "notifications"
248 msgstr ""
249 "REV není nastavena, není spuštěna ze svn post-commit, nemohu zaslat oznámení"
250
251 #: ../IkiWiki/Render.pm:101
252 msgid "Discussion"
253 msgstr "Diskuse"
254
255 #: ../IkiWiki/Render.pm:232 ../IkiWiki/Render.pm:252
256 #, perl-format
257 msgid "skipping bad filename %s"
258 msgstr "přeskakuji chybné jméno souboru %s"
259
260 #: ../IkiWiki/Render.pm:292
261 #, perl-format
262 msgid "removing old page %s"
263 msgstr "odstraňuji starou stránku %s"
264
265 #: ../IkiWiki/Render.pm:311
266 #, perl-format
267 msgid "scanning %s"
268 msgstr "prohledávám %s"
269
270 #: ../IkiWiki/Render.pm:320
271 #, perl-format
272 msgid "rendering %s"
273 msgstr "zpracovávám %s"
274
275 #: ../IkiWiki/Render.pm:332
276 #, perl-format
277 msgid "rendering %s, which links to %s"
278 msgstr "zpracovávám %s, která odkazuje na %s"
279
280 #: ../IkiWiki/Render.pm:349
281 #, perl-format
282 msgid "rendering %s, which depends on %s"
283 msgstr "zpracovávám %s, která závisí na %s"
284
285 #: ../IkiWiki/Render.pm:387
286 #, perl-format
287 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
288 msgstr "zpracovávám %s, aby se aktualizovaly zpětné odkazy"
289
290 #: ../IkiWiki/Render.pm:399
291 #, perl-format
292 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
293 msgstr "odstraňuji %s, již není zpracovávána %s"
294
295 #: ../IkiWiki/Render.pm:425
296 #, perl-format
297 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
298 msgstr "ikiwiki: nelze zpracovat %s"
299
300 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
301 #. translators: is a (probably not translated) error message.
302 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
303 #, perl-format
304 msgid "cannot read %s: %s"
305 msgstr "nemohu číst %s: %s"
306
307 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
308 msgid "generating wrappers.."
309 msgstr "generuji obaly..."
310
311 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:68
312 msgid "rebuilding wiki.."
313 msgstr "znovu vytvářím wiki..."
314
315 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
316 msgid "refreshing wiki.."
317 msgstr "obnovuji wiki..."
318
319 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:80
320 msgid "done"
321 msgstr "hotovo"
322
323 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
324 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
325 #. translators: And the name of the user making the change.
326 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
327 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:139
328 #, perl-format
329 msgid "update of %s's %s by %s"
330 msgstr "aktualizace %s (%s) uživatelem %s"
331
332 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
333 #, perl-format
334 msgid "%s doesn't seem to be executable"
335 msgstr "%s není spustitelný soubor"
336
337 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
338 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
339 msgstr "nemohu vytvořit obal, který využívá soubor setup"
340
341 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
342 msgid "wrapper filename not specified"
343 msgstr "jméno souboru s obalem nebylo zadáno"
344
345 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
346 #. translators: a (probably not translated) error message.
347 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
348 #, perl-format
349 msgid "failed to write %s: %s"
350 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
351
352 #. translators: The parameter is a C filename.
353 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
354 #, perl-format
355 msgid "failed to compile %s"
356 msgstr "nelze zkompilovat %s"
357
358 #. translators: The parameter is a filename.
359 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
360 #, perl-format
361 msgid "successfully generated %s"
362 msgstr "%s byl úspěšně vytvořen"
363
364 #: ../ikiwiki.in:13
365 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
366 msgstr "použití: ikiwiki [volby] zdroj cíl"
367
368 #: ../IkiWiki.pm:103
369 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
370 msgstr "Při použití --cgi musíte pomocí --url zadat url k wiki"
371
372 #: ../IkiWiki.pm:148 ../IkiWiki.pm:149
373 msgid "Error"
374 msgstr "Chyba"
375
376 #. translators: The first parameter is a
377 #. translators: preprocessor directive name,
378 #. translators: the second a page name, the
379 #. translators: third a number.
380 #: ../IkiWiki.pm:528
381 #, perl-format
382 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
383 msgstr "Byla rozpoznána smyčka direktivy %s na %s v hloubce %i"