]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/cs.po
* French update. Closes: #414597
[ikiwiki.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of ikiwiki.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2007-03-10 21:24-0500\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-02-17 12:07+0100\n"
12 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
13 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: ../IkiWiki/CGI.pm:154
19 msgid "You need to log in first."
20 msgstr "Nejprve se musíte přihlásit."
21
22 #: ../IkiWiki/CGI.pm:274
23 msgid "Preferences saved."
24 msgstr "Nastavení uloženo."
25
26 #: ../IkiWiki/CGI.pm:340
27 #, perl-format
28 msgid "%s is not an editable page"
29 msgstr "%s není editovatelná stránka"
30
31 #: ../IkiWiki/CGI.pm:427 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
32 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:172 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
33 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
34 #: ../IkiWiki/Render.pm:165
35 msgid "discussion"
36 msgstr "diskuse"
37
38 #: ../IkiWiki/CGI.pm:473
39 #, perl-format
40 msgid "creating %s"
41 msgstr "vytvářím %s"
42
43 #: ../IkiWiki/CGI.pm:490 ../IkiWiki/CGI.pm:526 ../IkiWiki/CGI.pm:570
44 #, perl-format
45 msgid "editing %s"
46 msgstr "upravuji %s"
47
48 #: ../IkiWiki/CGI.pm:667
49 msgid "You are banned."
50 msgstr "Jste vyhoštěni."
51
52 #: ../IkiWiki/CGI.pm:699
53 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
54 msgstr "přihlášení selhalo; možná si musíte povolit cookies?"
55
56 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:62
57 #, fuzzy, perl-format
58 msgid "missing %s parameter"
59 msgstr "šabloně chybí parametr id"
60
61 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:90
62 msgid "new feed"
63 msgstr "nový zdroj"
64
65 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:104
66 msgid "posts"
67 msgstr "příspěvky"
68
69 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:106
70 msgid "new"
71 msgstr "nový"
72
73 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:212
74 #, perl-format
75 msgid "expiring %s (%s days old)"
76 msgstr "expiruji %s (stará %s dnů)"
77
78 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:219
79 #, perl-format
80 msgid "expiring %s"
81 msgstr "expiruji %s"
82
83 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:242
84 #, perl-format
85 msgid "checking feed %s ..."
86 msgstr "kontroluji zdroj %s ..."
87
88 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:247
89 #, perl-format
90 msgid "could not find feed at %s"
91 msgstr "nemohu najít zdroj na %s"
92
93 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:256
94 msgid "feed crashed XML::Feed!"
95 msgstr "zdroj shodil XML::Feed!"
96
97 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:279
98 #, perl-format
99 msgid "processed ok at %s"
100 msgstr "zpracováno ok %s"
101
102 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:334
103 #, perl-format
104 msgid "creating new page %s"
105 msgstr "vytvářím novou stránku %s"
106
107 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
108 msgid "There are no broken links!"
109 msgstr "Žádné porušené odkazy!"
110
111 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:20
112 msgid "\"test\" and \"then\" parameters are required"
113 msgstr ""
114
115 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
116 msgid "fortune failed"
117 msgstr "fortune selhal"
118
119 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
120 #, fuzzy
121 msgid "failed to find url in html"
122 msgstr "googlecalendar v html nenalezl url"
123
124 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
125 #, fuzzy, perl-format
126 msgid "%s not found"
127 msgstr "šablona %s nebyla nalezena"
128
129 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:49
130 #, perl-format
131 msgid "bad size \"%s\""
132 msgstr ""
133
134 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:57 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:61
135 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
136 #, fuzzy, perl-format
137 msgid "failed to read %s: %s"
138 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
139
140 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:64
141 #, fuzzy, perl-format
142 msgid "failed to resize: %s"
143 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
144
145 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
146 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
147 msgstr "Při používání --rss nebo --atom musíte pomocí --url zadat url k wiki"
148
149 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:103
150 #, perl-format
151 msgid "unknown sort type %s"
152 msgstr "neznámý typ řazení %s"
153
154 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:143
155 #, perl-format
156 msgid "nonexistant template %s"
157 msgstr ""
158
159 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:180 ../IkiWiki/Render.pm:101
160 msgid "Discussion"
161 msgstr "Diskuse"
162
163 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:395
164 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
165 msgstr "RPC::XML::Client nebyl nalezen, nepinkám"
166
167 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
168 #, fuzzy
169 msgid "failed to run dot"
170 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
171
172 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
173 #, perl-format
174 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
175 msgstr "Stránka %s je zamknutá uživatelem %s a nelze ji měnit"
176
177 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
178 #, perl-format
179 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
180 msgstr ""
181 "selhalo nahrání perlového modulu Markdown.pm (%s) nebo /usr/bin/markdown (%s)"
182
183 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
184 msgid "Mirrors"
185 msgstr "Zrcadla"
186
187 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
188 msgid "Mirror"
189 msgstr "Zrcadlo"
190
191 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
192 msgid "more"
193 msgstr ""
194
195 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
196 msgid "What's this?"
197 msgstr "Co to je?"
198
199 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
200 msgid "Get an OpenID"
201 msgstr "Získat OpenID"
202
203 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
204 msgid "All pages are linked to by other pages."
205 msgstr "Na každou stránku vede odkaz z jiné stránky."
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
208 msgid "(use FirstnameLastName)"
209 msgstr "(použijte KřestníJménoPříjmení)"
210
211 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
212 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
213 msgstr "Vytvoření účtu bylo úspěšné. Nyní se můžete přihlásit."
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
216 msgid "Error creating account."
217 msgstr "Chyba při vytváření účtu."
218
219 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
220 msgid "Failed to send mail"
221 msgstr "Nepodařilo se odeslat email."
222
223 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
224 msgid "Your password has been emailed to you."
225 msgstr "Vaše heslo vám bylo zasláno."
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
228 msgid "vote"
229 msgstr "hlasovat"
230
231 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
232 msgid "Total votes:"
233 msgstr "Celkem hlasů:"
234
235 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
236 msgid "polygen not installed"
237 msgstr "polygen není nainstalován"
238
239 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
240 msgid "polygen failed"
241 msgstr "polygen selhal"
242
243 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
244 msgid "missing formula"
245 msgstr ""
246
247 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
248 msgid "unknown formula"
249 msgstr ""
250
251 #. translators: These descriptions of times of day are used
252 #. translators: in messages like "last edited <description>".
253 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
254 #. translators: %A- is the name of the previous day.
255 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
256 msgid "late %A- night"
257 msgstr "%A- pozdě v noci"
258
259 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
260 msgid "in the wee hours of %A- night"
261 msgstr "%A- pozdě v noci, spíše brzké ranní hodiny"
262
263 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
264 msgid "terribly early %A morning"
265 msgstr "%A příšerně brzo ráno"
266
267 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
268 msgid "early %A morning"
269 msgstr "%A brzo ráno"
270
271 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
272 msgid "in mid-morning %A"
273 msgstr "%A dopoledne"
274
275 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
276 #, fuzzy
277 msgid "late %A morning"
278 msgstr "%A pozdě večer"
279
280 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
281 msgid "at lunch time on %A"
282 msgstr "%A kolem oběda"
283
284 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
285 msgid "%A afternoon"
286 msgstr "%A odpoledne"
287
288 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
289 msgid "late %A afternoon"
290 msgstr "%A pozdě odpoledne"
291
292 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
293 msgid "%A evening"
294 msgstr "%A večer"
295
296 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
297 msgid "late %A evening"
298 msgstr "%A pozdě večer"
299
300 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
301 msgid "%A night"
302 msgstr "%A v noci"
303
304 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
305 msgid "at teatime on %A"
306 msgstr "%A během odpoledního čaje"
307
308 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
309 msgid "at midnight"
310 msgstr "o půlnoci"
311
312 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
313 msgid "at noon on %A"
314 msgstr "%A o poledni"
315
316 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
317 #, perl-format
318 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
319 msgstr "Při používání vyhledávacího modulu musíte zadat %s"
320
321 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
322 msgid "cleaning hyperestraier search index"
323 msgstr "čistím vyhledávací index hyperestraieru"
324
325 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
326 msgid "updating hyperestraier search index"
327 msgstr "aktualizuji vyhledávací index hyperestraieru"
328
329 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
330 #, fuzzy
331 msgid "missing name or url parameter"
332 msgstr "zkratka postrádá jméno nebo url"
333
334 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
335 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
336 #. translators: is an URL.
337 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
338 #, perl-format
339 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
340 msgstr "zkratka %s odkazuje na <i>%s</i>"
341
342 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
343 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
344 msgstr "selhalo zpracování jakýchkoliv smajlíků, vypínám modul"
345
346 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
347 #, fuzzy
348 msgid "parse error"
349 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
350
351 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
352 msgid "bad featurepoint diameter"
353 msgstr ""
354
355 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
356 msgid "bad featurepoint location"
357 msgstr ""
358
359 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
360 msgid "missing values"
361 msgstr ""
362
363 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
364 #, fuzzy
365 msgid "bad height value"
366 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
367
368 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
369 #, fuzzy
370 msgid "missing width parameter"
371 msgstr "šabloně chybí parametr id"
372
373 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
374 #, fuzzy
375 msgid "bad width value"
376 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
377
378 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
379 #, fuzzy
380 msgid "failed to run php"
381 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
382
383 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
384 msgid "cannot find file"
385 msgstr ""
386
387 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:45
388 msgid "unknown data format"
389 msgstr ""
390
391 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:53
392 msgid "empty data"
393 msgstr ""
394
395 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
396 msgid "Direct data download"
397 msgstr ""
398
399 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:106
400 #, fuzzy, perl-format
401 msgid "parse fail at line %d: %s"
402 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
403
404 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
405 #, fuzzy
406 msgid "missing id parameter"
407 msgstr "šabloně chybí parametr id"
408
409 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
410 #, perl-format
411 msgid "template %s not found"
412 msgstr "šablona %s nebyla nalezena"
413
414 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
415 #, fuzzy
416 msgid "failed to process:"
417 msgstr "šablonu se nepodařilo zpracovat:"
418
419 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
420 msgid "getctime not implemented"
421 msgstr "getctime není implementováno"
422
423 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
424 msgid ""
425 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
426 "notifications"
427 msgstr ""
428 "REV není nastavena, není spuštěna ze svn post-commit, nemohu zaslat oznámení"
429
430 #: ../IkiWiki/Render.pm:251 ../IkiWiki/Render.pm:271
431 #, perl-format
432 msgid "skipping bad filename %s"
433 msgstr "přeskakuji chybné jméno souboru %s"
434
435 #: ../IkiWiki/Render.pm:311
436 #, perl-format
437 msgid "removing old page %s"
438 msgstr "odstraňuji starou stránku %s"
439
440 #: ../IkiWiki/Render.pm:330
441 #, perl-format
442 msgid "scanning %s"
443 msgstr "prohledávám %s"
444
445 #: ../IkiWiki/Render.pm:339
446 #, perl-format
447 msgid "rendering %s"
448 msgstr "zpracovávám %s"
449
450 #: ../IkiWiki/Render.pm:351
451 #, perl-format
452 msgid "rendering %s, which links to %s"
453 msgstr "zpracovávám %s, která odkazuje na %s"
454
455 #: ../IkiWiki/Render.pm:368
456 #, perl-format
457 msgid "rendering %s, which depends on %s"
458 msgstr "zpracovávám %s, která závisí na %s"
459
460 #: ../IkiWiki/Render.pm:406
461 #, perl-format
462 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
463 msgstr "zpracovávám %s, aby se aktualizovaly zpětné odkazy"
464
465 #: ../IkiWiki/Render.pm:418
466 #, perl-format
467 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
468 msgstr "odstraňuji %s, již není zpracovávána %s"
469
470 #: ../IkiWiki/Render.pm:444
471 #, perl-format
472 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
473 msgstr "ikiwiki: nelze zpracovat %s"
474
475 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
476 #. translators: is a (probably not translated) error message.
477 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
478 #, perl-format
479 msgid "cannot read %s: %s"
480 msgstr "nemohu číst %s: %s"
481
482 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
483 msgid "generating wrappers.."
484 msgstr "generuji obaly..."
485
486 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
487 msgid "rebuilding wiki.."
488 msgstr "znovu vytvářím wiki..."
489
490 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:74
491 msgid "refreshing wiki.."
492 msgstr "obnovuji wiki..."
493
494 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:83
495 msgid "done"
496 msgstr "hotovo"
497
498 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
499 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
500 #. translators: And the name of the user making the change.
501 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
502 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
503 #, perl-format
504 msgid "update of %s's %s by %s"
505 msgstr "aktualizace %s (%s) uživatelem %s"
506
507 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
508 #, perl-format
509 msgid "%s doesn't seem to be executable"
510 msgstr "%s není spustitelný soubor"
511
512 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
513 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
514 msgstr "nemohu vytvořit obal, který využívá soubor setup"
515
516 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
517 msgid "wrapper filename not specified"
518 msgstr "jméno souboru s obalem nebylo zadáno"
519
520 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
521 #. translators: a (probably not translated) error message.
522 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
523 #, perl-format
524 msgid "failed to write %s: %s"
525 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
526
527 #. translators: The parameter is a C filename.
528 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
529 #, perl-format
530 msgid "failed to compile %s"
531 msgstr "nelze zkompilovat %s"
532
533 #. translators: The parameter is a filename.
534 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
535 #, perl-format
536 msgid "successfully generated %s"
537 msgstr "%s byl úspěšně vytvořen"
538
539 #: ../ikiwiki.in:13
540 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
541 msgstr "použití: ikiwiki [volby] zdroj cíl"
542
543 #: ../IkiWiki.pm:103
544 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
545 msgstr "Při použití --cgi musíte pomocí --url zadat url k wiki"
546
547 #: ../IkiWiki.pm:150 ../IkiWiki.pm:151
548 msgid "Error"
549 msgstr "Chyba"
550
551 #. translators: The first parameter is a
552 #. translators: preprocessor directive name,
553 #. translators: the second a page name, the
554 #. translators: third a number.
555 #: ../IkiWiki.pm:573
556 #, perl-format
557 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
558 msgstr "Byla rozpoznána smyčka direktivy %s na %s v hloubce %i"
559
560 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
561 #~ msgstr "modulu aggregate chybí parametr %s"
562
563 #, fuzzy
564 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
565 #~ msgstr "getctime není implementováno"
566
567 #~ msgid "in late morning %A"
568 #~ msgstr "%A pozdě dopoledne"