]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/pl.po
* Addition
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.51\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2008-09-11 18:52-0400\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-04-27 22:05+0200\n"
13 "Last-Translator: Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:113
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Proszę najpierw zalogować się."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:145
24 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
25 msgstr ""
26 "Nieudane logowanie. Proszę sprawdzić czy w przeglądarce włączone są "
27 "ciasteczka (ang. cookies)"
28
29 #: ../IkiWiki/CGI.pm:163 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:310
30 msgid "Your login session has expired."
31 msgstr ""
32
33 #: ../IkiWiki/CGI.pm:184
34 msgid "Login"
35 msgstr ""
36
37 #: ../IkiWiki/CGI.pm:185
38 #, fuzzy
39 msgid "Preferences"
40 msgstr "Preferencje zapisane."
41
42 #: ../IkiWiki/CGI.pm:186
43 msgid "Admin"
44 msgstr ""
45
46 #: ../IkiWiki/CGI.pm:253
47 msgid "Preferences saved."
48 msgstr "Preferencje zapisane."
49
50 #: ../IkiWiki/CGI.pm:271
51 msgid "You are banned."
52 msgstr "Twój dostęp został zabroniony przez administratora."
53
54 #: ../IkiWiki/CGI.pm:385 ../IkiWiki/CGI.pm:386 ../IkiWiki.pm:1143
55 msgid "Error"
56 msgstr "Błąd"
57
58 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:80
59 msgid "Aggregation triggered via web."
60 msgstr ""
61
62 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
63 msgid "Nothing to do right now, all feeds are up-to-date!"
64 msgstr ""
65
66 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:216
67 #, fuzzy, perl-format
68 msgid "missing %s parameter"
69 msgstr "brakujący parametr %s"
70
71 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
72 msgid "new feed"
73 msgstr "nowy kanał RSS"
74
75 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:264
76 msgid "posts"
77 msgstr "wpisy"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:266
80 msgid "new"
81 msgstr "nowy wpis"
82
83 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:429
84 #, perl-format
85 msgid "expiring %s (%s days old)"
86 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
87
88 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:436
89 #, perl-format
90 msgid "expiring %s"
91 msgstr "wygasający wpis %s"
92
93 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:463
94 #, perl-format
95 msgid "processed ok at %s"
96 msgstr "kanał RSS przetworzony w dniu %s"
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:467
99 #, perl-format
100 msgid "checking feed %s ..."
101 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s..."
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:472
104 #, perl-format
105 msgid "could not find feed at %s"
106 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:487
109 #, fuzzy
110 msgid "feed not found"
111 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
112
113 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:498
114 #, fuzzy, perl-format
115 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
116 msgstr "Nieprawidłowe kodowanie UTF-8 usunięte z kanału RSS"
117
118 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:504
119 #, perl-format
120 msgid "(feed entities escaped)"
121 msgstr ""
122
123 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:510
124 msgid "feed crashed XML::Feed!"
125 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
126
127 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:584
128 #, perl-format
129 msgid "creating new page %s"
130 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
131
132 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:31
133 msgid "deleting bucket.."
134 msgstr ""
135
136 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:38 ../ikiwiki.in:193
137 msgid "done"
138 msgstr "gotowe"
139
140 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:97
141 #, perl-format
142 msgid "Must specify %s"
143 msgstr ""
144
145 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:136
146 msgid "Failed to create bucket in S3: "
147 msgstr ""
148
149 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:221
150 #, fuzzy
151 msgid "Failed to save file to S3: "
152 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
153
154 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:243
155 #, fuzzy
156 msgid "Failed to delete file from S3: "
157 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
158
159 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:48
160 #, perl-format
161 msgid "there is already a page named %s"
162 msgstr ""
163
164 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:81
165 msgid "prohibited by allowed_attachments"
166 msgstr ""
167
168 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:189
169 msgid "bad attachment filename"
170 msgstr ""
171
172 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:231
173 msgid "attachment upload"
174 msgstr ""
175
176 #: ../IkiWiki/Plugin/autoindex.pm:103
177 msgid "automatic index generation"
178 msgstr ""
179
180 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:33 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:221
181 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:317 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:26
182 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:37 ../IkiWiki/Render.pm:79
183 #: ../IkiWiki/Render.pm:149
184 msgid "discussion"
185 msgstr "dyskusja"
186
187 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:49
188 #, perl-format
189 msgid "%s from %s"
190 msgstr ""
191
192 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:56
193 msgid "There are no broken links!"
194 msgstr "Wszystkie odnośniki są aktualne!"
195
196 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:27 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:30
197 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:45 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:61
198 #: ../IkiWiki/Plugin/testpagespec.pm:26
199 #, fuzzy, perl-format
200 msgid "%s parameter is required"
201 msgstr "Parametry \"test\" i \"then\" są wymagane"
202
203 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:66
204 msgid "no text was copied in this page"
205 msgstr ""
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:69
208 #, perl-format
209 msgid "no text was copied in this page with id %s"
210 msgstr ""
211
212 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:110
213 #, perl-format
214 msgid "%s is not an editable page"
215 msgstr "Strona %s nie może być edytowana"
216
217 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:277
218 #, perl-format
219 msgid "creating %s"
220 msgstr "tworzenie %s"
221
222 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:295 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:323
223 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:333 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:368
224 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:413
225 #, perl-format
226 msgid "editing %s"
227 msgstr "edycja %s"
228
229 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:51
230 #, fuzzy
231 msgid "template not specified"
232 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
233
234 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:54
235 #, fuzzy
236 msgid "match not specified"
237 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
238
239 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:59
240 #, perl-format
241 msgid "edittemplate %s registered for %s"
242 msgstr ""
243
244 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:125
245 #, fuzzy
246 msgid "failed to process"
247 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
248
249 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:27
250 msgid "fortune failed"
251 msgstr "awaria fortunki"
252
253 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:32
254 #, fuzzy
255 msgid "failed to find url in html"
256 msgstr "awaria w trakcie wyszukiwania adresu URL na stronie HTML"
257
258 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:67
259 #, fuzzy
260 msgid "failed to run graphviz"
261 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania wtyczki graphviz"
262
263 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:94
264 msgid "prog not a valid graphviz program"
265 msgstr "prog nie jest poprawnym programem graphviz"
266
267 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
268 #, fuzzy
269 msgid "Image::Magick is not installed"
270 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
271
272 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:69
273 #, perl-format
274 msgid "bad size \"%s\""
275 msgstr "nieprawidłowy rozmiar \"%s\""
276
277 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:84
278 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:101
279 #, fuzzy, perl-format
280 msgid "failed to read %s: %s"
281 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
282
283 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:87
284 #, fuzzy, perl-format
285 msgid "failed to resize: %s"
286 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
287
288 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:118
289 #, fuzzy, perl-format
290 msgid "failed to determine size of image %s"
291 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
292
293 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:93
294 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
295 msgstr ""
296 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
297 "pomocą parametru --url"
298
299 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:139
300 #, fuzzy
301 msgid "page editing not allowed"
302 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
303
304 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:156
305 #, fuzzy
306 msgid "missing pages parameter"
307 msgstr "brakujący parametr %s"
308
309 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:204
310 #, perl-format
311 msgid "unknown sort type %s"
312 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
313
314 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:276
315 msgid "Add a new post titled:"
316 msgstr "Tytuł nowego wpisu"
317
318 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:292
319 #, perl-format
320 msgid "nonexistant template %s"
321 msgstr "brakujący szablon %s"
322
323 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:325 ../IkiWiki/Render.pm:83
324 msgid "Discussion"
325 msgstr "Dyskusja"
326
327 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:562
328 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
329 msgstr "Nieznaleziony moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
330
331 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:106
332 #, fuzzy
333 msgid "failed to run dot"
334 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania dot"
335
336 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:46 ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:60
337 #, fuzzy, perl-format
338 msgid "%s is locked and cannot be edited"
339 msgstr ""
340 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
341 "teraz edytowana"
342
343 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:44
344 msgid "multimarkdown is enabled, but Text::MultiMarkdown is not installed"
345 msgstr ""
346
347 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:67
348 #, perl-format
349 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
350 msgstr ""
351 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
352 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
353
354 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:150
355 #, fuzzy
356 msgid "stylesheet not found"
357 msgstr "nieznaleziony szablon ze stylami CSS"
358
359 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:184
360 #, fuzzy
361 msgid "redir page not found"
362 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
363
364 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:197
365 #, fuzzy
366 msgid "redir cycle is not allowed"
367 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
368
369 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
370 msgid "Mirrors"
371 msgstr "Kopie lustrzane"
372
373 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
374 msgid "Mirror"
375 msgstr "Kopia lustrzana"
376
377 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
378 msgid "more"
379 msgstr "więcej"
380
381 #: ../IkiWiki/Plugin/norcs.pm:65
382 msgid "getctime not implemented"
383 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
384
385 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:61
386 msgid "Log in with"
387 msgstr ""
388
389 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:64
390 msgid "Get an OpenID"
391 msgstr "Pobierz OpenID"
392
393 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:51
394 msgid "All pages are linked to by other pages."
395 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
396
397 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:30
398 msgid "bad or missing template"
399 msgstr ""
400
401 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:247
402 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
403 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz można zalogować się."
404
405 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:250
406 msgid "Error creating account."
407 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
408
409 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:257
410 msgid "No email address, so cannot email password reset instructions."
411 msgstr ""
412
413 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:291
414 msgid "Failed to send mail"
415 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
416
417 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:293
418 msgid "You have been mailed password reset instructions."
419 msgstr ""
420
421 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:328
422 msgid "incorrect password reset url"
423 msgstr ""
424
425 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:331
426 msgid "password reset denied"
427 msgstr ""
428
429 #: ../IkiWiki/Plugin/pingee.pm:30
430 msgid "Ping received."
431 msgstr ""
432
433 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:53
434 msgid "requires 'from' and 'to' parameters"
435 msgstr ""
436
437 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:58
438 #, fuzzy, perl-format
439 msgid "Will ping %s"
440 msgstr "edycja %s"
441
442 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:61
443 #, perl-format
444 msgid "Ignoring ping directive for wiki %s (this wiki is %s)"
445 msgstr ""
446
447 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:77
448 #, fuzzy
449 msgid "LWP not found, not pinging"
450 msgstr "Nieznaleziony moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
451
452 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:69
453 msgid "vote"
454 msgstr "głosuj"
455
456 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:77
457 msgid "Total votes:"
458 msgstr "Oddane głosy:"
459
460 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:41
461 msgid "polygen not installed"
462 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
463
464 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:60
465 #, fuzzy
466 msgid "command failed"
467 msgstr "awaria fortunki"
468
469 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:41
470 msgid "missing formula"
471 msgstr "brakująca reguła"
472
473 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:48
474 msgid "unknown formula"
475 msgstr "nieznana reguła"
476
477 #. translators: These descriptions of times of day are used
478 #. translators: in messages like "last edited <description>".
479 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
480 #. translators: %A- is the name of the previous day.
481 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
482 msgid "late %A- night"
483 msgstr "późną nocą w %A-"
484
485 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
486 msgid "in the wee hours of %A- night"
487 msgstr "po północy w %A-"
488
489 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
490 msgid "terribly early %A morning"
491 msgstr "bardzo wczesnym rankiem w %A"
492
493 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
494 msgid "early %A morning"
495 msgstr "wcześnym rankiem w %A"
496
497 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
498 #, fuzzy
499 msgid "mid-morning %A"
500 msgstr "rankiem w %A"
501
502 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
503 msgid "late %A morning"
504 msgstr "późnym rankiem w %A"
505
506 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
507 msgid "at lunch time on %A"
508 msgstr "w porze obiadowej w %A"
509
510 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
511 msgid "%A afternoon"
512 msgstr "po południu w %A"
513
514 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
515 msgid "late %A afternoon"
516 msgstr "późnym popołudniem %A"
517
518 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
519 msgid "%A evening"
520 msgstr "wieczorem w %A"
521
522 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
523 msgid "late %A evening"
524 msgstr "późnym wieczorem w %A"
525
526 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
527 msgid "%A night"
528 msgstr "nocą w %A"
529
530 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:101
531 msgid "at teatime on %A"
532 msgstr "w porze śniadaniowej w %A"
533
534 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:105
535 msgid "at midnight"
536 msgstr "o północy"
537
538 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:108
539 msgid "at noon on %A"
540 msgstr "w południe w %A"
541
542 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:99
543 #, fuzzy
544 msgid "missing page"
545 msgstr "brakujące wartości"
546
547 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:101
548 #, perl-format
549 msgid "The page %s does not exist."
550 msgstr ""
551
552 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchangesdiff.pm:36
553 msgid "(Diff truncated)"
554 msgstr ""
555
556 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:32 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:35
557 #, perl-format
558 msgid "%s does not exist"
559 msgstr ""
560
561 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:39
562 #, fuzzy, perl-format
563 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be deleted"
564 msgstr ""
565 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
566 "teraz edytowana"
567
568 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:42 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:44
569 #, fuzzy, perl-format
570 msgid "%s is not a file"
571 msgstr "Strona %s nie może być edytowana"
572
573 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:109
574 #, perl-format
575 msgid "confirm removal of %s"
576 msgstr ""
577
578 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:145
579 msgid "Please select the attachments to remove."
580 msgstr ""
581
582 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:185
583 msgid "removed"
584 msgstr ""
585
586 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:41
587 #, perl-format
588 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be renamed"
589 msgstr ""
590
591 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:56
592 #, fuzzy
593 msgid "no change to the file name was specified"
594 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
595
596 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:62
597 #, perl-format
598 msgid "illegal name"
599 msgstr ""
600
601 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:67
602 #, perl-format
603 msgid "%s already exists"
604 msgstr ""
605
606 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:73
607 #, perl-format
608 msgid "%s already exists on disk"
609 msgstr ""
610
611 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:95
612 #, fuzzy, perl-format
613 msgid "rename %s"
614 msgstr "renderowanie %s"
615
616 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:206
617 msgid "Only one attachment can be renamed at a time."
618 msgstr ""
619
620 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:209
621 msgid "Please select the attachment to rename."
622 msgstr ""
623
624 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:277
625 #, perl-format
626 msgid "rename %s to %s"
627 msgstr ""
628
629 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:306
630 #, fuzzy, perl-format
631 msgid "update for rename of %s to %s"
632 msgstr "aktualizacja stron wiki %s: %s przez użytkownika %s"
633
634 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:36
635 #, perl-format
636 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
637 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
638
639 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:182
640 #, perl-format
641 msgid "need Digest::SHA1 to index %s"
642 msgstr ""
643
644 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:217
645 msgid "search"
646 msgstr ""
647
648 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:27
649 msgid "shortcut plugin will not work without a shortcuts.mdwn"
650 msgstr ""
651
652 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:36
653 #, fuzzy
654 msgid "missing name or url parameter"
655 msgstr "brakujący parametr name lub url"
656
657 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
658 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
659 #. translators: is an URL.
660 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:45
661 #, fuzzy, perl-format
662 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
663 msgstr "skrót %s wskazuje na adres <i>%s</i>"
664
665 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:43
666 #, fuzzy
667 msgid "failed to parse any smileys"
668 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania emitoikonki"
669
670 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:72
671 #, fuzzy
672 msgid "parse error"
673 msgstr "błąd w trakcie przetwarzania"
674
675 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:78
676 msgid "bad featurepoint diameter"
677 msgstr "nieprawidłowa średnica dla featurepoint"
678
679 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:88
680 msgid "bad featurepoint location"
681 msgstr "nieprawidłowe położenie dla featurepoint"
682
683 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:99
684 msgid "missing values"
685 msgstr "brakujące wartości"
686
687 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:104
688 #, fuzzy
689 msgid "bad height value"
690 msgstr "nieprawidłowa wysokość"
691
692 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:111
693 #, fuzzy
694 msgid "missing width parameter"
695 msgstr "brakujący parametr width"
696
697 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:115
698 #, fuzzy
699 msgid "bad width value"
700 msgstr "nieprawidłowa szerokość"
701
702 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:153
703 #, fuzzy
704 msgid "failed to run php"
705 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania php"
706
707 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:31
708 msgid "cannot find file"
709 msgstr "nie można znaleźć pliku"
710
711 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
712 msgid "unknown data format"
713 msgstr "nieznany format danych"
714
715 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:81
716 msgid "empty data"
717 msgstr "brak danych"
718
719 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:100
720 msgid "Direct data download"
721 msgstr "Bezpośrednie pobieranie danych"
722
723 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:134
724 #, fuzzy, perl-format
725 msgid "parse fail at line %d: %s"
726 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania linii %d: %s"
727
728 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:28
729 #, fuzzy
730 msgid "missing id parameter"
731 msgstr "brakujący parametr id"
732
733 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:35
734 #, perl-format
735 msgid "template %s not found"
736 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
737
738 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:54
739 #, fuzzy
740 msgid "failed to process:"
741 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
742
743 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:70
744 #, fuzzy
745 msgid "missing tex code"
746 msgstr "brakujące wartości"
747
748 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:77
749 msgid "code includes disallowed latex commands"
750 msgstr ""
751
752 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:128
753 #, fuzzy
754 msgid "failed to generate image from code"
755 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
756
757 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:89
758 msgid "plugin"
759 msgstr ""
760
761 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:108
762 #, perl-format
763 msgid "enable %s?"
764 msgstr ""
765
766 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:236
767 msgid "you are not logged in as an admin"
768 msgstr ""
769
770 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:240
771 msgid "setup file for this wiki is not known"
772 msgstr ""
773
774 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:256
775 msgid "main"
776 msgstr ""
777
778 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:257
779 msgid "plugins"
780 msgstr ""
781
782 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:395
783 msgid ""
784 "The configuration changes shown below require a wiki rebuild to take effect."
785 msgstr ""
786
787 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:399
788 msgid ""
789 "For the configuration changes shown below to fully take effect, you may need "
790 "to rebuild the wiki."
791 msgstr ""
792
793 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:433
794 #, perl-format
795 msgid "<p class=\"error\">Error: %s exited nonzero (%s)"
796 msgstr ""
797
798 #: ../IkiWiki/Render.pm:277 ../IkiWiki/Render.pm:298
799 #, perl-format
800 msgid "skipping bad filename %s"
801 msgstr "pomijanie nieprawidłowej nazwy pliku %s"
802
803 #: ../IkiWiki/Render.pm:356
804 #, perl-format
805 msgid "removing old page %s"
806 msgstr "usuwanie starej strony %s"
807
808 #: ../IkiWiki/Render.pm:396
809 #, perl-format
810 msgid "scanning %s"
811 msgstr "skanowanie %s"
812
813 #: ../IkiWiki/Render.pm:401
814 #, perl-format
815 msgid "rendering %s"
816 msgstr "renderowanie %s"
817
818 #: ../IkiWiki/Render.pm:422
819 #, perl-format
820 msgid "rendering %s, which links to %s"
821 msgstr "renderowanie %s z odnośnikiem do %s"
822
823 #: ../IkiWiki/Render.pm:443
824 #, perl-format
825 msgid "rendering %s, which depends on %s"
826 msgstr "renderowanie %s zależącego od %s"
827
828 #: ../IkiWiki/Render.pm:482
829 #, perl-format
830 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
831 msgstr "renderowanie %s w celu aktualizacji powrotnych odnośników"
832
833 #: ../IkiWiki/Render.pm:494
834 #, perl-format
835 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
836 msgstr "usuwanie %s nie tworzonego już przez %s"
837
838 #: ../IkiWiki/Render.pm:518
839 #, perl-format
840 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
841 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenia %s"
842
843 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
844 #. translators: is a (probably not translated) error message.
845 #: ../IkiWiki/Setup.pm:19
846 #, perl-format
847 msgid "cannot read %s: %s"
848 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
849
850 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:33
851 msgid "you must enter a wikiname (that contains alphanumerics)"
852 msgstr ""
853
854 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:67
855 #, perl-format
856 msgid "unsupported revision control system %s"
857 msgstr ""
858
859 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:83
860 msgid "failed to set up the repository with ikiwiki-makerepo"
861 msgstr ""
862
863 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
864 #, perl-format
865 msgid "%s doesn't seem to be executable"
866 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
867
868 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
869 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
870 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
871
872 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
873 msgid "wrapper filename not specified"
874 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
875
876 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
877 #. translators: a (probably not translated) error message.
878 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:48
879 #, perl-format
880 msgid "failed to write %s: %s"
881 msgstr "awaria w trakcie zapisu %s: %s"
882
883 #. translators: The parameter is a C filename.
884 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:99
885 #, perl-format
886 msgid "failed to compile %s"
887 msgstr "awaria w trakcie kompilowania %s"
888
889 #. translators: The parameter is a filename.
890 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:119
891 #, perl-format
892 msgid "successfully generated %s"
893 msgstr "pomyślnie utworzono %s"
894
895 #: ../ikiwiki.in:13
896 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
897 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
898
899 #: ../ikiwiki.in:83
900 msgid "usage: --set var=value"
901 msgstr ""
902
903 #: ../ikiwiki.in:129
904 msgid "generating wrappers.."
905 msgstr "tworzenie osłon..."
906
907 #: ../ikiwiki.in:182
908 msgid "rebuilding wiki.."
909 msgstr "przebudowywanie wiki..."
910
911 #: ../ikiwiki.in:185
912 msgid "refreshing wiki.."
913 msgstr "odświeżanie wiki..."
914
915 #: ../IkiWiki.pm:451
916 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
917 msgstr ""
918 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
919 "--url"
920
921 #: ../IkiWiki.pm:497
922 msgid "cannot use multiple rcs plugins"
923 msgstr ""
924
925 #: ../IkiWiki.pm:526
926 #, perl-format
927 msgid "failed to load external plugin needed for %s plugin: %s"
928 msgstr ""
929
930 #: ../IkiWiki.pm:1126
931 #, fuzzy, perl-format
932 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
933 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"
934
935 #: ../IkiWiki.pm:1614
936 msgid "yes"
937 msgstr ""
938
939 #: ../auto.setup:16
940 msgid "What will the wiki be named?"
941 msgstr ""
942
943 #: ../auto.setup:16
944 msgid "wiki"
945 msgstr ""
946
947 #: ../auto.setup:18
948 msgid "What revision control system to use?"
949 msgstr ""
950
951 #: ../auto.setup:20
952 msgid "What wiki user (or openid) will be wiki admin?"
953 msgstr ""
954
955 #: ../auto.setup:23
956 msgid "What is the domain name of the web server?"
957 msgstr ""
958
959 #~ msgid "Your password has been emailed to you."
960 #~ msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
961
962 #~ msgid "polygen failed"
963 #~ msgstr "awaria wtyczki polygen"
964
965 #~ msgid "cleaning hyperestraier search index"
966 #~ msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
967
968 #~ msgid "updating hyperestraier search index"
969 #~ msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
970
971 #, fuzzy
972 #~ msgid ""
973 #~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
974 #~ "notifications"
975 #~ msgstr ""
976 #~ "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
977 #~ "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
978
979 #, fuzzy
980 #~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
981 #~ msgstr ""
982 #~ "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
983 #~ "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
984
985 #~ msgid ""
986 #~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
987 #~ "notifications"
988 #~ msgstr ""
989 #~ "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
990 #~ "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
991
992 #, fuzzy
993 #~ msgid "%s not found"
994 #~ msgstr "nie znaleziono %s"
995
996 #~ msgid "What's this?"
997 #~ msgstr "Więcej o OpenID"
998
999 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
1000 #~ msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
1001
1002 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
1003 #~ msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
1004
1005 #, fuzzy
1006 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
1007 #~ msgstr "niedostępny podgląd dla wtyczki sparkline"