]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/pl.po
Merge branch 'master' of ssh://git.kitenet.net/srv/git/ikiwiki.info
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.51\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-08-22 16:49-0400\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-04-27 22:05+0200\n"
13 "Last-Translator: Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:172
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Proszę najpierw zalogować się."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:234
24 msgid "Login"
25 msgstr ""
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:235
28 #, fuzzy
29 msgid "Preferences"
30 msgstr "Preferencje zapisane."
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:236
33 msgid "Admin"
34 msgstr ""
35
36 #: ../IkiWiki/CGI.pm:294
37 msgid "Preferences saved."
38 msgstr "Preferencje zapisane."
39
40 #: ../IkiWiki/CGI.pm:353
41 #, perl-format
42 msgid "%s is not an editable page"
43 msgstr "Strona %s nie może być edytowana"
44
45 #: ../IkiWiki/CGI.pm:432 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
46 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:208 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
47 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:99
48 #: ../IkiWiki/Render.pm:179
49 msgid "discussion"
50 msgstr "dyskusja"
51
52 #: ../IkiWiki/CGI.pm:478
53 #, perl-format
54 msgid "creating %s"
55 msgstr "tworzenie %s"
56
57 #: ../IkiWiki/CGI.pm:496 ../IkiWiki/CGI.pm:514 ../IkiWiki/CGI.pm:524
58 #: ../IkiWiki/CGI.pm:550 ../IkiWiki/CGI.pm:594
59 #, perl-format
60 msgid "editing %s"
61 msgstr "edycja %s"
62
63 #: ../IkiWiki/CGI.pm:688
64 msgid "You are banned."
65 msgstr "Twój dostęp został zabroniony przez administratora."
66
67 #: ../IkiWiki/CGI.pm:708
68 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
69 msgstr ""
70 "Nieudane logowanie. Proszę sprawdzić czy w przeglądarce włączone są "
71 "ciasteczka (ang. cookies)"
72
73 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:69
74 #, fuzzy, perl-format
75 msgid "missing %s parameter"
76 msgstr "brakujący parametr %s"
77
78 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:97
79 msgid "new feed"
80 msgstr "nowy kanał RSS"
81
82 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:111
83 msgid "posts"
84 msgstr "wpisy"
85
86 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:113
87 msgid "new"
88 msgstr "nowy wpis"
89
90 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:229
91 #, perl-format
92 msgid "expiring %s (%s days old)"
93 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
94
95 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
96 #, perl-format
97 msgid "expiring %s"
98 msgstr "wygasający wpis %s"
99
100 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:259
101 #, perl-format
102 msgid "processed ok at %s"
103 msgstr "kanał RSS przetworzony w dniu %s"
104
105 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:264
106 #, perl-format
107 msgid "checking feed %s ..."
108 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s..."
109
110 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:269
111 #, perl-format
112 msgid "could not find feed at %s"
113 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
114
115 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:284
116 #, fuzzy
117 msgid "feed not found"
118 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
119
120 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:295
121 #, fuzzy, perl-format
122 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
123 msgstr "Nieprawidłowe kodowanie UTF-8 usunięte z kanału RSS"
124
125 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:300
126 msgid "feed crashed XML::Feed!"
127 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
128
129 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:373
130 #, perl-format
131 msgid "creating new page %s"
132 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
133
134 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
135 msgid "There are no broken links!"
136 msgstr "Wszystkie odnośniki są aktualne!"
137
138 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
139 #, fuzzy, perl-format
140 msgid "%s parameter is required"
141 msgstr "Parametry \"test\" i \"then\" są wymagane"
142
143 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
144 msgid "fortune failed"
145 msgstr "awaria fortunki"
146
147 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
148 #, fuzzy
149 msgid "failed to find url in html"
150 msgstr "awaria w trakcie wyszukiwania adresu URL na stronie HTML"
151
152 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:58
153 #, fuzzy
154 msgid "failed to run graphviz"
155 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania wtyczki graphviz"
156
157 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
158 msgid "prog not a valid graphviz program"
159 msgstr "prog nie jest poprawnym programem graphviz"
160
161 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:48
162 #, perl-format
163 msgid "bad size \"%s\""
164 msgstr "nieprawidłowy rozmiar \"%s\""
165
166 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:58 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
167 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
168 #, fuzzy, perl-format
169 msgid "failed to read %s: %s"
170 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
171
172 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:65
173 #, fuzzy, perl-format
174 msgid "failed to resize: %s"
175 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
176
177 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:96
178 #, fuzzy, perl-format
179 msgid "failed to determine size of image %s"
180 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
181
182 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:39
183 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
184 msgstr ""
185 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
186 "pomocą parametru --url"
187
188 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:130
189 #, perl-format
190 msgid "unknown sort type %s"
191 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
192
193 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:170
194 msgid "Add a new post titled:"
195 msgstr "Tytuł nowego wpisu"
196
197 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:185
198 #, perl-format
199 msgid "nonexistant template %s"
200 msgstr "brakujący szablon %s"
201
202 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:216 ../IkiWiki/Render.pm:103
203 msgid "Discussion"
204 msgstr "Dyskusja"
205
206 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:429
207 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
208 msgstr "Nieznaleziony moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
209
210 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
211 #, fuzzy
212 msgid "failed to run dot"
213 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania dot"
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:25
216 #, perl-format
217 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
218 msgstr ""
219 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
220 "teraz edytowana"
221
222 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
223 #, perl-format
224 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
225 msgstr ""
226 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
227 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
228
229 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
230 #, fuzzy
231 msgid "stylesheet not found"
232 msgstr "nieznaleziony szablon ze stylami CSS"
233
234 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
235 msgid "Mirrors"
236 msgstr "Kopie lustrzane"
237
238 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
239 msgid "Mirror"
240 msgstr "Kopia lustrzana"
241
242 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
243 msgid "more"
244 msgstr "więcej"
245
246 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
247 msgid "Log in with"
248 msgstr ""
249
250 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
251 msgid "Get an OpenID"
252 msgstr "Pobierz OpenID"
253
254 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
255 msgid "All pages are linked to by other pages."
256 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
257
258 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:21
259 msgid "bad or missing template"
260 msgstr ""
261
262 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
263 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
264 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz można zalogować się."
265
266 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
267 msgid "Error creating account."
268 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
269
270 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
271 msgid "Failed to send mail"
272 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
273
274 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
275 msgid "Your password has been emailed to you."
276 msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
277
278 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
279 msgid "vote"
280 msgstr "głosuj"
281
282 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
283 msgid "Total votes:"
284 msgstr "Oddane głosy:"
285
286 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
287 msgid "polygen not installed"
288 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
289
290 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
291 msgid "polygen failed"
292 msgstr "awaria wtyczki polygen"
293
294 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
295 msgid "missing formula"
296 msgstr "brakująca reguła"
297
298 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:39
299 msgid "unknown formula"
300 msgstr "nieznana reguła"
301
302 #. translators: These descriptions of times of day are used
303 #. translators: in messages like "last edited <description>".
304 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
305 #. translators: %A- is the name of the previous day.
306 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
307 msgid "late %A- night"
308 msgstr "późną nocą w %A-"
309
310 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
311 msgid "in the wee hours of %A- night"
312 msgstr "po północy w %A-"
313
314 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
315 msgid "terribly early %A morning"
316 msgstr "bardzo wczesnym rankiem w %A"
317
318 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
319 msgid "early %A morning"
320 msgstr "wcześnym rankiem w %A"
321
322 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
323 #, fuzzy
324 msgid "mid-morning %A"
325 msgstr "rankiem w %A"
326
327 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
328 msgid "late %A morning"
329 msgstr "późnym rankiem w %A"
330
331 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
332 msgid "at lunch time on %A"
333 msgstr "w porze obiadowej w %A"
334
335 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
336 msgid "%A afternoon"
337 msgstr "po południu w %A"
338
339 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
340 msgid "late %A afternoon"
341 msgstr "późnym popołudniem %A"
342
343 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
344 msgid "%A evening"
345 msgstr "wieczorem w %A"
346
347 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
348 msgid "late %A evening"
349 msgstr "późnym wieczorem w %A"
350
351 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
352 msgid "%A night"
353 msgstr "nocą w %A"
354
355 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
356 msgid "at teatime on %A"
357 msgstr "w porze śniadaniowej w %A"
358
359 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
360 msgid "at midnight"
361 msgstr "o północy"
362
363 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
364 msgid "at noon on %A"
365 msgstr "w południe w %A"
366
367 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
368 #, perl-format
369 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
370 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
371
372 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
373 msgid "cleaning hyperestraier search index"
374 msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
375
376 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
377 msgid "updating hyperestraier search index"
378 msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
379
380 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
381 #, fuzzy
382 msgid "missing name or url parameter"
383 msgstr "brakujący parametr name lub url"
384
385 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
386 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
387 #. translators: is an URL.
388 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
389 #, fuzzy, perl-format
390 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
391 msgstr "skrót %s wskazuje na adres <i>%s</i>"
392
393 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
394 #, fuzzy
395 msgid "failed to parse any smileys"
396 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania emitoikonki"
397
398 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
399 #, fuzzy
400 msgid "parse error"
401 msgstr "błąd w trakcie przetwarzania"
402
403 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
404 msgid "bad featurepoint diameter"
405 msgstr "nieprawidłowa średnica dla featurepoint"
406
407 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
408 msgid "bad featurepoint location"
409 msgstr "nieprawidłowe położenie dla featurepoint"
410
411 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
412 msgid "missing values"
413 msgstr "brakujące wartości"
414
415 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
416 #, fuzzy
417 msgid "bad height value"
418 msgstr "nieprawidłowa wysokość"
419
420 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
421 #, fuzzy
422 msgid "missing width parameter"
423 msgstr "brakujący parametr width"
424
425 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
426 #, fuzzy
427 msgid "bad width value"
428 msgstr "nieprawidłowa szerokość"
429
430 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
431 #, fuzzy
432 msgid "failed to run php"
433 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania php"
434
435 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:21
436 msgid "cannot find file"
437 msgstr "nie można znaleźć pliku"
438
439 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:44
440 msgid "unknown data format"
441 msgstr "nieznany format danych"
442
443 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:52
444 msgid "empty data"
445 msgstr "brak danych"
446
447 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:72
448 msgid "Direct data download"
449 msgstr "Bezpośrednie pobieranie danych"
450
451 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:105
452 #, fuzzy, perl-format
453 msgid "parse fail at line %d: %s"
454 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania linii %d: %s"
455
456 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
457 #, fuzzy
458 msgid "missing id parameter"
459 msgstr "brakujący parametr id"
460
461 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
462 #, perl-format
463 msgid "template %s not found"
464 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
465
466 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
467 #, fuzzy
468 msgid "failed to process:"
469 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
470
471 #: ../IkiWiki/Plugin/tex.pm:30
472 #, fuzzy
473 msgid "missing tex code"
474 msgstr "brakujące wartości"
475
476 #: ../IkiWiki/Plugin/tex.pm:37
477 msgid "code includes disallowed latex commands"
478 msgstr ""
479
480 #: ../IkiWiki/Plugin/tex.pm:95
481 #, fuzzy
482 msgid "failed to generate image from code"
483 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
484
485 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:68
486 msgid "getctime not implemented"
487 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
488
489 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:465
490 #, fuzzy
491 msgid ""
492 "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
493 "notifications"
494 msgstr ""
495 "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
496 "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
497
498 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:468
499 #, fuzzy
500 msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
501 msgstr ""
502 "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
503 "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
504
505 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:218
506 msgid ""
507 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
508 "notifications"
509 msgstr ""
510 "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
511 "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
512
513 #: ../IkiWiki/Render.pm:263 ../IkiWiki/Render.pm:283
514 #, perl-format
515 msgid "skipping bad filename %s"
516 msgstr "pomijanie nieprawidłowej nazwy pliku %s"
517
518 #: ../IkiWiki/Render.pm:323
519 #, perl-format
520 msgid "removing old page %s"
521 msgstr "usuwanie starej strony %s"
522
523 #: ../IkiWiki/Render.pm:356
524 #, perl-format
525 msgid "scanning %s"
526 msgstr "skanowanie %s"
527
528 #: ../IkiWiki/Render.pm:361
529 #, perl-format
530 msgid "rendering %s"
531 msgstr "renderowanie %s"
532
533 #: ../IkiWiki/Render.pm:373
534 #, perl-format
535 msgid "rendering %s, which links to %s"
536 msgstr "renderowanie %s z odnośnikiem do %s"
537
538 #: ../IkiWiki/Render.pm:390
539 #, perl-format
540 msgid "rendering %s, which depends on %s"
541 msgstr "renderowanie %s zależącego od %s"
542
543 #: ../IkiWiki/Render.pm:428
544 #, perl-format
545 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
546 msgstr "renderowanie %s w celu aktualizacji powrotnych odnośników"
547
548 #: ../IkiWiki/Render.pm:440
549 #, perl-format
550 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
551 msgstr "usuwanie %s nie tworzonego już przez %s"
552
553 #: ../IkiWiki/Render.pm:466
554 #, perl-format
555 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
556 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenia %s"
557
558 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
559 #. translators: is a (probably not translated) error message.
560 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
561 #, perl-format
562 msgid "cannot read %s: %s"
563 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
564
565 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
566 msgid "generating wrappers.."
567 msgstr "tworzenie osłon..."
568
569 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
570 msgid "rebuilding wiki.."
571 msgstr "przebudowywanie wiki..."
572
573 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
574 msgid "refreshing wiki.."
575 msgstr "odświeżanie wiki..."
576
577 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
578 msgid "done"
579 msgstr "gotowe"
580
581 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
582 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
583 #. translators: And the name of the user making the change.
584 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
585 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
586 #, perl-format
587 msgid "update of %s's %s by %s"
588 msgstr "aktualizacja stron wiki %s: %s przez użytkownika %s"
589
590 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
591 #, perl-format
592 msgid "%s doesn't seem to be executable"
593 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
594
595 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
596 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
597 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
598
599 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
600 msgid "wrapper filename not specified"
601 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
602
603 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
604 #. translators: a (probably not translated) error message.
605 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
606 #, perl-format
607 msgid "failed to write %s: %s"
608 msgstr "awaria w trakcie zapisu %s: %s"
609
610 #. translators: The parameter is a C filename.
611 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:107
612 #, perl-format
613 msgid "failed to compile %s"
614 msgstr "awaria w trakcie kompilowania %s"
615
616 #. translators: The parameter is a filename.
617 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:115
618 #, perl-format
619 msgid "successfully generated %s"
620 msgstr "pomyślnie utworzono %s"
621
622 #: ../ikiwiki.in:13
623 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
624 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
625
626 #: ../ikiwiki.in:81
627 msgid "usage: --set var=value"
628 msgstr ""
629
630 #: ../IkiWiki.pm:126
631 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
632 msgstr ""
633 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
634 "--url"
635
636 #: ../IkiWiki.pm:191 ../IkiWiki.pm:192
637 msgid "Error"
638 msgstr "Błąd"
639
640 #. translators: The first parameter is a
641 #. translators: preprocessor directive name,
642 #. translators: the second a page name, the
643 #. translators: third a number.
644 #: ../IkiWiki.pm:688
645 #, perl-format
646 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
647 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"
648
649 #, fuzzy
650 #~ msgid "%s not found"
651 #~ msgstr "nie znaleziono %s"
652
653 #~ msgid "What's this?"
654 #~ msgstr "Więcej o OpenID"
655
656 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
657 #~ msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
658
659 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
660 #~ msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
661
662 #, fuzzy
663 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
664 #~ msgstr "niedostępny podgląd dla wtyczki sparkline"