Merge remote branch 'intrigeri/po'
[ikiwiki.git] / po / underlays / basewiki / ikiwiki / subpage.cs.po
1 # Czech translation of basewiki/ikiwiki/subpage page for ikiwiki.
2 # Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-07-18 22:29+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2009-08-26 17:01+0200\n"
11 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
12 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
13 "Language: cs\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #. type: Plain text
19 #, no-wrap
20 msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
21 msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
22
23 #. type: Plain text
24 msgid ""
25 "ikiwiki supports placing pages in a directory hierarchy. For example, this "
26 "page, [[SubPage]] has some related pages placed under it, like [[SubPage/"
27 "LinkingRules]]. This is a useful way to add some order to your wiki rather "
28 "than just having a great big directory full of pages."
29 msgstr ""
30 "ikiwiki podporuje ukládání stránek do adresářové hierarchie. Například tato "
31 "stránka, [[SubPage]], má pod sebou umístěno několik příbuzných stránek, jako "
32 "je [[SubPage/LinkingRules]]. Adresářová hierarchie je vhodným nástrojem pro "
33 "zavedení pořádku ve wiki - určitě to je lepší, než mít jeden adresář plný "
34 "stránek."
35
36 #. type: Plain text
37 #, fuzzy
38 #| msgid ""
39 #| "To add a SubPage, just make a subdirectory and put pages in it. For "
40 #| "example, this page is SubPage.mdwn in this wiki's source, and there is "
41 #| "also a SubPage subdirectory, which contains SubPage/LinkingRules.mdwn. "
42 #| "Subpages can be nested as deeply as you'd like."
43 msgid ""
44 "To add a SubPage, just make a subdirectory and put pages in it. For example, "
45 "this page is subpage.mdwn in this wiki's source, and there is also a subpage "
46 "subdirectory, which contains subpage/linkingrules.mdwn. Subpages can be "
47 "nested as deeply as you'd like."
48 msgstr ""
49 "Pro přidání [[podstránky|SubPage]] jednoduše vytvořte podadresář a umístěte "
50 "do něj nějaké stránky. Například tato stránka je ve zdrojové podobě této "
51 "wiki uložena jako SubPage.mdwn a existuje též podadresář SubPage, který "
52 "obsahuje soubor SubPage/LinkingRules.mdwn. Hierarchie podstránek můžete být "
53 "libovolně hluboká (s přihlédnutím k limitům operačního systému)."
54
55 #. type: Plain text
56 msgid "Linking to and from a SubPage is explained in [[LinkingRules]]."
57 msgstr ""
58 "Vytváření odkazů na podstránky je vysvětleno v [[pravidlech vytváření odkazů|"
59 "LinkingRules]]."