]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/cs.po
fix
[ikiwiki.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of ikiwiki.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2007-03-21 14:36-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-02-17 12:07+0100\n"
12 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
13 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: ../IkiWiki/CGI.pm:154
19 msgid "You need to log in first."
20 msgstr "Nejprve se musíte přihlásit."
21
22 #: ../IkiWiki/CGI.pm:274
23 msgid "Preferences saved."
24 msgstr "Nastavení uloženo."
25
26 #: ../IkiWiki/CGI.pm:339
27 #, perl-format
28 msgid "%s is not an editable page"
29 msgstr "%s není editovatelná stránka"
30
31 #: ../IkiWiki/CGI.pm:418 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
32 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:172 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
33 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
34 #: ../IkiWiki/Render.pm:165
35 msgid "discussion"
36 msgstr "diskuse"
37
38 #: ../IkiWiki/CGI.pm:464
39 #, perl-format
40 msgid "creating %s"
41 msgstr "vytvářím %s"
42
43 #: ../IkiWiki/CGI.pm:481 ../IkiWiki/CGI.pm:496 ../IkiWiki/CGI.pm:507
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:533 ../IkiWiki/CGI.pm:577
45 #, perl-format
46 msgid "editing %s"
47 msgstr "upravuji %s"
48
49 #: ../IkiWiki/CGI.pm:674
50 msgid "You are banned."
51 msgstr "Jste vyhoštěni."
52
53 #: ../IkiWiki/CGI.pm:706
54 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
55 msgstr "přihlášení selhalo; možná si musíte povolit cookies?"
56
57 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:62
58 #, fuzzy, perl-format
59 msgid "missing %s parameter"
60 msgstr "šabloně chybí parametr id"
61
62 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:90
63 msgid "new feed"
64 msgstr "nový zdroj"
65
66 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:104
67 msgid "posts"
68 msgstr "příspěvky"
69
70 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:106
71 msgid "new"
72 msgstr "nový"
73
74 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:212
75 #, perl-format
76 msgid "expiring %s (%s days old)"
77 msgstr "expiruji %s (stará %s dnů)"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:219
80 #, perl-format
81 msgid "expiring %s"
82 msgstr "expiruji %s"
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:242
85 #, perl-format
86 msgid "checking feed %s ..."
87 msgstr "kontroluji zdroj %s ..."
88
89 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:247
90 #, perl-format
91 msgid "could not find feed at %s"
92 msgstr "nemohu najít zdroj na %s"
93
94 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:256
95 msgid "feed crashed XML::Feed!"
96 msgstr "zdroj shodil XML::Feed!"
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:279
99 #, perl-format
100 msgid "processed ok at %s"
101 msgstr "zpracováno ok %s"
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:334
104 #, perl-format
105 msgid "creating new page %s"
106 msgstr "vytvářím novou stránku %s"
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
109 msgid "There are no broken links!"
110 msgstr "Žádné porušené odkazy!"
111
112 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:20
113 msgid "\"test\" and \"then\" parameters are required"
114 msgstr ""
115
116 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
117 msgid "fortune failed"
118 msgstr "fortune selhal"
119
120 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
121 #, fuzzy
122 msgid "failed to find url in html"
123 msgstr "googlecalendar v html nenalezl url"
124
125 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
126 #, fuzzy, perl-format
127 msgid "%s not found"
128 msgstr "šablona %s nebyla nalezena"
129
130 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:49
131 #, perl-format
132 msgid "bad size \"%s\""
133 msgstr ""
134
135 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:57 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:61
136 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
137 #, fuzzy, perl-format
138 msgid "failed to read %s: %s"
139 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
140
141 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:64
142 #, fuzzy, perl-format
143 msgid "failed to resize: %s"
144 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
145
146 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
147 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
148 msgstr "Při používání --rss nebo --atom musíte pomocí --url zadat url k wiki"
149
150 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:103
151 #, perl-format
152 msgid "unknown sort type %s"
153 msgstr "neznámý typ řazení %s"
154
155 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:143
156 #, perl-format
157 msgid "nonexistant template %s"
158 msgstr ""
159
160 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:180 ../IkiWiki/Render.pm:101
161 msgid "Discussion"
162 msgstr "Diskuse"
163
164 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:395
165 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
166 msgstr "RPC::XML::Client nebyl nalezen, nepinkám"
167
168 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
169 #, fuzzy
170 msgid "failed to run dot"
171 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
172
173 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
174 #, perl-format
175 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
176 msgstr "Stránka %s je zamknutá uživatelem %s a nelze ji měnit"
177
178 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
179 #, perl-format
180 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
181 msgstr ""
182 "selhalo nahrání perlového modulu Markdown.pm (%s) nebo /usr/bin/markdown (%s)"
183
184 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
185 #, fuzzy
186 msgid "stylesheet not found"
187 msgstr "šablona %s nebyla nalezena"
188
189 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
190 msgid "Mirrors"
191 msgstr "Zrcadla"
192
193 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
194 msgid "Mirror"
195 msgstr "Zrcadlo"
196
197 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
198 msgid "more"
199 msgstr ""
200
201 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
202 msgid "What's this?"
203 msgstr "Co to je?"
204
205 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
206 msgid "Get an OpenID"
207 msgstr "Získat OpenID"
208
209 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
210 msgid "All pages are linked to by other pages."
211 msgstr "Na každou stránku vede odkaz z jiné stránky."
212
213 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
214 msgid "(use FirstnameLastName)"
215 msgstr "(použijte KřestníJménoPříjmení)"
216
217 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
218 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
219 msgstr "Vytvoření účtu bylo úspěšné. Nyní se můžete přihlásit."
220
221 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
222 msgid "Error creating account."
223 msgstr "Chyba při vytváření účtu."
224
225 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
226 msgid "Failed to send mail"
227 msgstr "Nepodařilo se odeslat email."
228
229 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
230 msgid "Your password has been emailed to you."
231 msgstr "Vaše heslo vám bylo zasláno."
232
233 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
234 msgid "vote"
235 msgstr "hlasovat"
236
237 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
238 msgid "Total votes:"
239 msgstr "Celkem hlasů:"
240
241 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
242 msgid "polygen not installed"
243 msgstr "polygen není nainstalován"
244
245 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
246 msgid "polygen failed"
247 msgstr "polygen selhal"
248
249 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
250 msgid "missing formula"
251 msgstr ""
252
253 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
254 msgid "unknown formula"
255 msgstr ""
256
257 #. translators: These descriptions of times of day are used
258 #. translators: in messages like "last edited <description>".
259 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
260 #. translators: %A- is the name of the previous day.
261 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
262 msgid "late %A- night"
263 msgstr "%A- pozdě v noci"
264
265 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
266 msgid "in the wee hours of %A- night"
267 msgstr "%A- pozdě v noci, spíše brzké ranní hodiny"
268
269 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
270 msgid "terribly early %A morning"
271 msgstr "%A příšerně brzo ráno"
272
273 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
274 msgid "early %A morning"
275 msgstr "%A brzo ráno"
276
277 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
278 msgid "in mid-morning %A"
279 msgstr "%A dopoledne"
280
281 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
282 #, fuzzy
283 msgid "late %A morning"
284 msgstr "%A pozdě večer"
285
286 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
287 msgid "at lunch time on %A"
288 msgstr "%A kolem oběda"
289
290 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
291 msgid "%A afternoon"
292 msgstr "%A odpoledne"
293
294 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
295 msgid "late %A afternoon"
296 msgstr "%A pozdě odpoledne"
297
298 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
299 msgid "%A evening"
300 msgstr "%A večer"
301
302 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
303 msgid "late %A evening"
304 msgstr "%A pozdě večer"
305
306 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
307 msgid "%A night"
308 msgstr "%A v noci"
309
310 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
311 msgid "at teatime on %A"
312 msgstr "%A během odpoledního čaje"
313
314 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
315 msgid "at midnight"
316 msgstr "o půlnoci"
317
318 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
319 msgid "at noon on %A"
320 msgstr "%A o poledni"
321
322 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
323 #, perl-format
324 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
325 msgstr "Při používání vyhledávacího modulu musíte zadat %s"
326
327 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
328 msgid "cleaning hyperestraier search index"
329 msgstr "čistím vyhledávací index hyperestraieru"
330
331 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
332 msgid "updating hyperestraier search index"
333 msgstr "aktualizuji vyhledávací index hyperestraieru"
334
335 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
336 #, fuzzy
337 msgid "missing name or url parameter"
338 msgstr "zkratka postrádá jméno nebo url"
339
340 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
341 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
342 #. translators: is an URL.
343 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
344 #, perl-format
345 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
346 msgstr "zkratka %s odkazuje na <i>%s</i>"
347
348 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
349 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
350 msgstr "selhalo zpracování jakýchkoliv smajlíků, vypínám modul"
351
352 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
353 #, fuzzy
354 msgid "parse error"
355 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
356
357 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
358 msgid "bad featurepoint diameter"
359 msgstr ""
360
361 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
362 msgid "bad featurepoint location"
363 msgstr ""
364
365 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
366 msgid "missing values"
367 msgstr ""
368
369 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
370 #, fuzzy
371 msgid "bad height value"
372 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
373
374 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
375 #, fuzzy
376 msgid "missing width parameter"
377 msgstr "šabloně chybí parametr id"
378
379 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
380 #, fuzzy
381 msgid "bad width value"
382 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
383
384 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
385 #, fuzzy
386 msgid "failed to run php"
387 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
388
389 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
390 msgid "cannot find file"
391 msgstr ""
392
393 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:45
394 msgid "unknown data format"
395 msgstr ""
396
397 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:53
398 msgid "empty data"
399 msgstr ""
400
401 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
402 msgid "Direct data download"
403 msgstr ""
404
405 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:106
406 #, fuzzy, perl-format
407 msgid "parse fail at line %d: %s"
408 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
409
410 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
411 #, fuzzy
412 msgid "missing id parameter"
413 msgstr "šabloně chybí parametr id"
414
415 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
416 #, perl-format
417 msgid "template %s not found"
418 msgstr "šablona %s nebyla nalezena"
419
420 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
421 #, fuzzy
422 msgid "failed to process:"
423 msgstr "šablonu se nepodařilo zpracovat:"
424
425 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
426 msgid "getctime not implemented"
427 msgstr "getctime není implementováno"
428
429 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
430 msgid ""
431 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
432 "notifications"
433 msgstr ""
434 "REV není nastavena, není spuštěna ze svn post-commit, nemohu zaslat oznámení"
435
436 #: ../IkiWiki/Render.pm:251 ../IkiWiki/Render.pm:271
437 #, perl-format
438 msgid "skipping bad filename %s"
439 msgstr "přeskakuji chybné jméno souboru %s"
440
441 #: ../IkiWiki/Render.pm:311
442 #, perl-format
443 msgid "removing old page %s"
444 msgstr "odstraňuji starou stránku %s"
445
446 #: ../IkiWiki/Render.pm:330
447 #, perl-format
448 msgid "scanning %s"
449 msgstr "prohledávám %s"
450
451 #: ../IkiWiki/Render.pm:339
452 #, perl-format
453 msgid "rendering %s"
454 msgstr "zpracovávám %s"
455
456 #: ../IkiWiki/Render.pm:351
457 #, perl-format
458 msgid "rendering %s, which links to %s"
459 msgstr "zpracovávám %s, která odkazuje na %s"
460
461 #: ../IkiWiki/Render.pm:368
462 #, perl-format
463 msgid "rendering %s, which depends on %s"
464 msgstr "zpracovávám %s, která závisí na %s"
465
466 #: ../IkiWiki/Render.pm:406
467 #, perl-format
468 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
469 msgstr "zpracovávám %s, aby se aktualizovaly zpětné odkazy"
470
471 #: ../IkiWiki/Render.pm:418
472 #, perl-format
473 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
474 msgstr "odstraňuji %s, již není zpracovávána %s"
475
476 #: ../IkiWiki/Render.pm:444
477 #, perl-format
478 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
479 msgstr "ikiwiki: nelze zpracovat %s"
480
481 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
482 #. translators: is a (probably not translated) error message.
483 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
484 #, perl-format
485 msgid "cannot read %s: %s"
486 msgstr "nemohu číst %s: %s"
487
488 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
489 msgid "generating wrappers.."
490 msgstr "generuji obaly..."
491
492 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
493 msgid "rebuilding wiki.."
494 msgstr "znovu vytvářím wiki..."
495
496 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
497 msgid "refreshing wiki.."
498 msgstr "obnovuji wiki..."
499
500 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
501 msgid "done"
502 msgstr "hotovo"
503
504 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
505 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
506 #. translators: And the name of the user making the change.
507 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
508 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
509 #, perl-format
510 msgid "update of %s's %s by %s"
511 msgstr "aktualizace %s (%s) uživatelem %s"
512
513 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
514 #, perl-format
515 msgid "%s doesn't seem to be executable"
516 msgstr "%s není spustitelný soubor"
517
518 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
519 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
520 msgstr "nemohu vytvořit obal, který využívá soubor setup"
521
522 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
523 msgid "wrapper filename not specified"
524 msgstr "jméno souboru s obalem nebylo zadáno"
525
526 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
527 #. translators: a (probably not translated) error message.
528 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
529 #, perl-format
530 msgid "failed to write %s: %s"
531 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
532
533 #. translators: The parameter is a C filename.
534 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
535 #, perl-format
536 msgid "failed to compile %s"
537 msgstr "nelze zkompilovat %s"
538
539 #. translators: The parameter is a filename.
540 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
541 #, perl-format
542 msgid "successfully generated %s"
543 msgstr "%s byl úspěšně vytvořen"
544
545 #: ../ikiwiki.in:13
546 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
547 msgstr "použití: ikiwiki [volby] zdroj cíl"
548
549 #: ../IkiWiki.pm:103
550 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
551 msgstr "Při použití --cgi musíte pomocí --url zadat url k wiki"
552
553 #: ../IkiWiki.pm:150 ../IkiWiki.pm:151
554 msgid "Error"
555 msgstr "Chyba"
556
557 #. translators: The first parameter is a
558 #. translators: preprocessor directive name,
559 #. translators: the second a page name, the
560 #. translators: third a number.
561 #: ../IkiWiki.pm:573
562 #, perl-format
563 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
564 msgstr "Byla rozpoznána smyčka direktivy %s na %s v hloubce %i"
565
566 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
567 #~ msgstr "modulu aggregate chybí parametr %s"
568
569 #, fuzzy
570 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
571 #~ msgstr "getctime není implementováno"
572
573 #~ msgid "in late morning %A"
574 #~ msgstr "%A pozdě dopoledne"