]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/pl.po
format: New plugin, allows embedding differntly formatted text inside a page (ie...
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.51\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2008-10-31 16:37-0400\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-04-27 22:05+0200\n"
13 "Last-Translator: Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:113
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Proszę najpierw zalogować się."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:145
24 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
25 msgstr ""
26 "Nieudane logowanie. Proszę sprawdzić czy w przeglądarce włączone są "
27 "ciasteczka (ang. cookies)"
28
29 #: ../IkiWiki/CGI.pm:163 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:350
30 msgid "Your login session has expired."
31 msgstr ""
32
33 #: ../IkiWiki/CGI.pm:184
34 msgid "Login"
35 msgstr ""
36
37 #: ../IkiWiki/CGI.pm:185
38 #, fuzzy
39 msgid "Preferences"
40 msgstr "Preferencje zapisane."
41
42 #: ../IkiWiki/CGI.pm:186
43 msgid "Admin"
44 msgstr ""
45
46 #: ../IkiWiki/CGI.pm:253
47 msgid "Preferences saved."
48 msgstr "Preferencje zapisane."
49
50 #: ../IkiWiki/CGI.pm:271
51 msgid "You are banned."
52 msgstr "Twój dostęp został zabroniony przez administratora."
53
54 #: ../IkiWiki/CGI.pm:385 ../IkiWiki/CGI.pm:386 ../IkiWiki.pm:1182
55 msgid "Error"
56 msgstr "Błąd"
57
58 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:80
59 msgid "Aggregation triggered via web."
60 msgstr ""
61
62 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
63 msgid "Nothing to do right now, all feeds are up-to-date!"
64 msgstr ""
65
66 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:216
67 #, fuzzy, perl-format
68 msgid "missing %s parameter"
69 msgstr "brakujący parametr %s"
70
71 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
72 msgid "new feed"
73 msgstr "nowy kanał RSS"
74
75 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:264
76 msgid "posts"
77 msgstr "wpisy"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:266
80 msgid "new"
81 msgstr "nowy wpis"
82
83 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:429
84 #, perl-format
85 msgid "expiring %s (%s days old)"
86 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
87
88 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:436
89 #, perl-format
90 msgid "expiring %s"
91 msgstr "wygasający wpis %s"
92
93 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:463
94 #, perl-format
95 msgid "last checked %s"
96 msgstr ""
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:467
99 #, perl-format
100 msgid "checking feed %s ..."
101 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s..."
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:472
104 #, perl-format
105 msgid "could not find feed at %s"
106 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:487
109 #, fuzzy
110 msgid "feed not found"
111 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
112
113 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:498
114 #, fuzzy, perl-format
115 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
116 msgstr "Nieprawidłowe kodowanie UTF-8 usunięte z kanału RSS"
117
118 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:504
119 #, perl-format
120 msgid "(feed entities escaped)"
121 msgstr ""
122
123 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:510
124 msgid "feed crashed XML::Feed!"
125 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
126
127 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:590
128 #, perl-format
129 msgid "creating new page %s"
130 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
131
132 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:31
133 msgid "deleting bucket.."
134 msgstr ""
135
136 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:38 ../ikiwiki.in:206
137 msgid "done"
138 msgstr "gotowe"
139
140 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:97
141 #, perl-format
142 msgid "Must specify %s"
143 msgstr ""
144
145 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:136
146 msgid "Failed to create bucket in S3: "
147 msgstr ""
148
149 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:221
150 #, fuzzy
151 msgid "Failed to save file to S3: "
152 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
153
154 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:243
155 #, fuzzy
156 msgid "Failed to delete file from S3: "
157 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
158
159 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:49
160 #, perl-format
161 msgid "there is already a page named %s"
162 msgstr ""
163
164 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:82
165 msgid "prohibited by allowed_attachments"
166 msgstr ""
167
168 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:190
169 msgid "bad attachment filename"
170 msgstr ""
171
172 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:232
173 msgid "attachment upload"
174 msgstr ""
175
176 #: ../IkiWiki/Plugin/autoindex.pm:105
177 msgid "automatic index generation"
178 msgstr ""
179
180 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:33 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:261
181 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:327 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:26
182 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:37 ../IkiWiki/Render.pm:79
183 #: ../IkiWiki/Render.pm:149
184 msgid "discussion"
185 msgstr "dyskusja"
186
187 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:49
188 #, perl-format
189 msgid "%s from %s"
190 msgstr ""
191
192 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:56
193 msgid "There are no broken links!"
194 msgstr "Wszystkie odnośniki są aktualne!"
195
196 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:27 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:30
197 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:45 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:61
198 #: ../IkiWiki/Plugin/testpagespec.pm:26
199 #, fuzzy, perl-format
200 msgid "%s parameter is required"
201 msgstr "Parametry \"test\" i \"then\" są wymagane"
202
203 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:66
204 msgid "no text was copied in this page"
205 msgstr ""
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:69
208 #, perl-format
209 msgid "no text was copied in this page with id %s"
210 msgstr ""
211
212 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:40
213 #, fuzzy, perl-format
214 msgid "removing old preview %s"
215 msgstr "usuwanie starej strony %s"
216
217 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:125
218 msgid "bad page name"
219 msgstr ""
220
221 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:141
222 #, perl-format
223 msgid "%s is not an editable page"
224 msgstr "Strona %s nie może być edytowana"
225
226 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:317
227 #, perl-format
228 msgid "creating %s"
229 msgstr "tworzenie %s"
230
231 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:335 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:363
232 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:373 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:408
233 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:453
234 #, perl-format
235 msgid "editing %s"
236 msgstr "edycja %s"
237
238 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:51
239 #, fuzzy
240 msgid "template not specified"
241 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
242
243 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:54
244 #, fuzzy
245 msgid "match not specified"
246 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
247
248 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:62
249 #, perl-format
250 msgid "edittemplate %s registered for %s"
251 msgstr ""
252
253 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:133
254 #, fuzzy
255 msgid "failed to process"
256 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
257
258 #: ../IkiWiki/Plugin/format.pm:22
259 msgid "must specify format and text"
260 msgstr ""
261
262 #: ../IkiWiki/Plugin/format.pm:25
263 #, perl-format
264 msgid "unsupported page format %s"
265 msgstr ""
266
267 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:27
268 msgid "fortune failed"
269 msgstr "awaria fortunki"
270
271 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:618 ../IkiWiki/Plugin/git.pm:636
272 #: ../IkiWiki/Receive.pm:129
273 #, perl-format
274 msgid "you are not allowed to change %s"
275 msgstr ""
276
277 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:658
278 #, perl-format
279 msgid "you cannot act on a file with mode %s"
280 msgstr ""
281
282 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:662
283 msgid "you are not allowed to change file modes"
284 msgstr ""
285
286 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:27
287 #, fuzzy, perl-format
288 msgid "Must specify %s when using the google search plugin"
289 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
290
291 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:31
292 msgid "Failed to parse url, cannot determine domain name"
293 msgstr ""
294
295 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:32
296 #, fuzzy
297 msgid "failed to find url in html"
298 msgstr "awaria w trakcie wyszukiwania adresu URL na stronie HTML"
299
300 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:67
301 #, fuzzy
302 msgid "failed to run graphviz"
303 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania wtyczki graphviz"
304
305 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:94
306 msgid "prog not a valid graphviz program"
307 msgstr "prog nie jest poprawnym programem graphviz"
308
309 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
310 #, fuzzy
311 msgid "Image::Magick is not installed"
312 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
313
314 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:69
315 #, perl-format
316 msgid "bad size \"%s\""
317 msgstr "nieprawidłowy rozmiar \"%s\""
318
319 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:84
320 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:101
321 #, fuzzy, perl-format
322 msgid "failed to read %s: %s"
323 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
324
325 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:87
326 #, fuzzy, perl-format
327 msgid "failed to resize: %s"
328 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
329
330 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:118
331 #, fuzzy, perl-format
332 msgid "failed to determine size of image %s"
333 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
334
335 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:93
336 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
337 msgstr ""
338 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
339 "pomocą parametru --url"
340
341 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:139
342 #, fuzzy
343 msgid "page editing not allowed"
344 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
345
346 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:156
347 #, fuzzy
348 msgid "missing pages parameter"
349 msgstr "brakujący parametr %s"
350
351 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:204
352 #, perl-format
353 msgid "unknown sort type %s"
354 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
355
356 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:285
357 msgid "Add a new post titled:"
358 msgstr "Tytuł nowego wpisu"
359
360 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:301
361 #, perl-format
362 msgid "nonexistant template %s"
363 msgstr "brakujący szablon %s"
364
365 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:335 ../IkiWiki/Render.pm:83
366 msgid "Discussion"
367 msgstr "Dyskusja"
368
369 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:572
370 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
371 msgstr "Nieznaleziony moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
372
373 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:106
374 #, fuzzy
375 msgid "failed to run dot"
376 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania dot"
377
378 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:49 ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:66
379 #, fuzzy, perl-format
380 msgid "%s is locked and cannot be edited"
381 msgstr ""
382 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
383 "teraz edytowana"
384
385 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:44
386 msgid "multimarkdown is enabled, but Text::MultiMarkdown is not installed"
387 msgstr ""
388
389 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:67
390 #, perl-format
391 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
392 msgstr ""
393 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
394 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
395
396 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:150
397 #, fuzzy
398 msgid "stylesheet not found"
399 msgstr "nieznaleziony szablon ze stylami CSS"
400
401 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:184
402 #, fuzzy
403 msgid "redir page not found"
404 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
405
406 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:197
407 #, fuzzy
408 msgid "redir cycle is not allowed"
409 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
410
411 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
412 msgid "Mirrors"
413 msgstr "Kopie lustrzane"
414
415 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
416 msgid "Mirror"
417 msgstr "Kopia lustrzana"
418
419 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
420 msgid "more"
421 msgstr "więcej"
422
423 #: ../IkiWiki/Plugin/norcs.pm:65
424 msgid "getctime not implemented"
425 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
426
427 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:61
428 msgid "Log in with"
429 msgstr ""
430
431 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:64
432 msgid "Get an OpenID"
433 msgstr "Pobierz OpenID"
434
435 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:51
436 msgid "All pages are linked to by other pages."
437 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
438
439 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:30
440 msgid "bad or missing template"
441 msgstr ""
442
443 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:247
444 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
445 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz można zalogować się."
446
447 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:250
448 msgid "Error creating account."
449 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
450
451 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:257
452 msgid "No email address, so cannot email password reset instructions."
453 msgstr ""
454
455 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:291
456 msgid "Failed to send mail"
457 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
458
459 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:293
460 msgid "You have been mailed password reset instructions."
461 msgstr ""
462
463 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:328
464 msgid "incorrect password reset url"
465 msgstr ""
466
467 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:331
468 msgid "password reset denied"
469 msgstr ""
470
471 #: ../IkiWiki/Plugin/pingee.pm:30
472 msgid "Ping received."
473 msgstr ""
474
475 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:53
476 msgid "requires 'from' and 'to' parameters"
477 msgstr ""
478
479 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:58
480 #, fuzzy, perl-format
481 msgid "Will ping %s"
482 msgstr "edycja %s"
483
484 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:61
485 #, perl-format
486 msgid "Ignoring ping directive for wiki %s (this wiki is %s)"
487 msgstr ""
488
489 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:77
490 #, fuzzy
491 msgid "LWP not found, not pinging"
492 msgstr "Nieznaleziony moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
493
494 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:69
495 msgid "vote"
496 msgstr "głosuj"
497
498 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:77
499 msgid "Total votes:"
500 msgstr "Oddane głosy:"
501
502 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:41
503 msgid "polygen not installed"
504 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
505
506 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:60
507 #, fuzzy
508 msgid "command failed"
509 msgstr "awaria fortunki"
510
511 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:41
512 msgid "missing formula"
513 msgstr "brakująca reguła"
514
515 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:48
516 msgid "unknown formula"
517 msgstr "nieznana reguła"
518
519 #. translators: These descriptions of times of day are used
520 #. translators: in messages like "last edited <description>".
521 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
522 #. translators: %A- is the name of the previous day.
523 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
524 msgid "late %A- night"
525 msgstr "późną nocą w %A-"
526
527 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
528 msgid "in the wee hours of %A- night"
529 msgstr "po północy w %A-"
530
531 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
532 msgid "terribly early %A morning"
533 msgstr "bardzo wczesnym rankiem w %A"
534
535 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
536 msgid "early %A morning"
537 msgstr "wcześnym rankiem w %A"
538
539 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
540 #, fuzzy
541 msgid "mid-morning %A"
542 msgstr "rankiem w %A"
543
544 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
545 msgid "late %A morning"
546 msgstr "późnym rankiem w %A"
547
548 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
549 msgid "at lunch time on %A"
550 msgstr "w porze obiadowej w %A"
551
552 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
553 msgid "%A afternoon"
554 msgstr "po południu w %A"
555
556 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
557 msgid "late %A afternoon"
558 msgstr "późnym popołudniem %A"
559
560 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
561 msgid "%A evening"
562 msgstr "wieczorem w %A"
563
564 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
565 msgid "late %A evening"
566 msgstr "późnym wieczorem w %A"
567
568 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
569 msgid "%A night"
570 msgstr "nocą w %A"
571
572 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:101
573 msgid "at teatime on %A"
574 msgstr "w porze śniadaniowej w %A"
575
576 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:105
577 msgid "at midnight"
578 msgstr "o północy"
579
580 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:108
581 msgid "at noon on %A"
582 msgstr "w południe w %A"
583
584 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:34
585 #, perl-format
586 msgid "illegal percent value %s"
587 msgstr ""
588
589 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:59
590 msgid "need either `percent` or `totalpages` and `donepages` parameters"
591 msgstr ""
592
593 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:100
594 #, fuzzy
595 msgid "missing page"
596 msgstr "brakujące wartości"
597
598 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:102
599 #, perl-format
600 msgid "The page %s does not exist."
601 msgstr ""
602
603 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchangesdiff.pm:36
604 msgid "(Diff truncated)"
605 msgstr ""
606
607 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:31 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:36
608 #, perl-format
609 msgid "%s does not exist"
610 msgstr ""
611
612 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:38
613 #, fuzzy, perl-format
614 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be deleted"
615 msgstr ""
616 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
617 "teraz edytowana"
618
619 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:41 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:45
620 #, fuzzy, perl-format
621 msgid "%s is not a file"
622 msgstr "Strona %s nie może być edytowana"
623
624 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:115
625 #, perl-format
626 msgid "confirm removal of %s"
627 msgstr ""
628
629 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:152
630 msgid "Please select the attachments to remove."
631 msgstr ""
632
633 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:192
634 msgid "removed"
635 msgstr ""
636
637 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:42
638 #, perl-format
639 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be renamed"
640 msgstr ""
641
642 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:62
643 #, fuzzy
644 msgid "no change to the file name was specified"
645 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
646
647 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:68
648 #, perl-format
649 msgid "illegal name"
650 msgstr ""
651
652 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:73
653 #, perl-format
654 msgid "%s already exists"
655 msgstr ""
656
657 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:79
658 #, perl-format
659 msgid "%s already exists on disk"
660 msgstr ""
661
662 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:101
663 #, fuzzy, perl-format
664 msgid "rename %s"
665 msgstr "renderowanie %s"
666
667 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:138
668 msgid "Also rename SubPages and attachments"
669 msgstr ""
670
671 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:224
672 msgid "Only one attachment can be renamed at a time."
673 msgstr ""
674
675 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:227
676 msgid "Please select the attachment to rename."
677 msgstr ""
678
679 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:338
680 #, perl-format
681 msgid "rename %s to %s"
682 msgstr ""
683
684 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:490
685 #, fuzzy, perl-format
686 msgid "update for rename of %s to %s"
687 msgstr "aktualizacja stron wiki %s: %s przez użytkownika %s"
688
689 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:36
690 #, perl-format
691 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
692 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
693
694 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:182
695 #, perl-format
696 msgid "need Digest::SHA1 to index %s"
697 msgstr ""
698
699 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:217
700 msgid "search"
701 msgstr ""
702
703 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:28
704 msgid "shortcut plugin will not work without a shortcuts.mdwn"
705 msgstr ""
706
707 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:38
708 #, fuzzy
709 msgid "missing name or url parameter"
710 msgstr "brakujący parametr name lub url"
711
712 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
713 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
714 #. translators: is an URL.
715 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:48
716 #, fuzzy, perl-format
717 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
718 msgstr "skrót %s wskazuje na adres <i>%s</i>"
719
720 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:43
721 #, fuzzy
722 msgid "failed to parse any smileys"
723 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania emitoikonki"
724
725 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:72
726 #, fuzzy
727 msgid "parse error"
728 msgstr "błąd w trakcie przetwarzania"
729
730 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:78
731 msgid "bad featurepoint diameter"
732 msgstr "nieprawidłowa średnica dla featurepoint"
733
734 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:88
735 msgid "bad featurepoint location"
736 msgstr "nieprawidłowe położenie dla featurepoint"
737
738 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:99
739 msgid "missing values"
740 msgstr "brakujące wartości"
741
742 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:104
743 #, fuzzy
744 msgid "bad height value"
745 msgstr "nieprawidłowa wysokość"
746
747 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:111
748 #, fuzzy
749 msgid "missing width parameter"
750 msgstr "brakujący parametr width"
751
752 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:115
753 #, fuzzy
754 msgid "bad width value"
755 msgstr "nieprawidłowa szerokość"
756
757 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:153
758 #, fuzzy
759 msgid "failed to run php"
760 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania php"
761
762 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:31
763 msgid "cannot find file"
764 msgstr "nie można znaleźć pliku"
765
766 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
767 msgid "unknown data format"
768 msgstr "nieznany format danych"
769
770 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:81
771 msgid "empty data"
772 msgstr "brak danych"
773
774 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:100
775 msgid "Direct data download"
776 msgstr "Bezpośrednie pobieranie danych"
777
778 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:134
779 #, fuzzy, perl-format
780 msgid "parse fail at line %d: %s"
781 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania linii %d: %s"
782
783 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:28
784 #, fuzzy
785 msgid "missing id parameter"
786 msgstr "brakujący parametr id"
787
788 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:35
789 #, perl-format
790 msgid "template %s not found"
791 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
792
793 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:54
794 #, fuzzy
795 msgid "failed to process:"
796 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
797
798 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:70
799 #, fuzzy
800 msgid "missing tex code"
801 msgstr "brakujące wartości"
802
803 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:77
804 msgid "code includes disallowed latex commands"
805 msgstr ""
806
807 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:128
808 #, fuzzy
809 msgid "failed to generate image from code"
810 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
811
812 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:89
813 msgid "plugin"
814 msgstr ""
815
816 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:108
817 #, perl-format
818 msgid "enable %s?"
819 msgstr ""
820
821 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:236
822 msgid "you are not logged in as an admin"
823 msgstr ""
824
825 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:240
826 msgid "setup file for this wiki is not known"
827 msgstr ""
828
829 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:256
830 msgid "main"
831 msgstr ""
832
833 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:257
834 msgid "plugins"
835 msgstr ""
836
837 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:395
838 msgid ""
839 "The configuration changes shown below require a wiki rebuild to take effect."
840 msgstr ""
841
842 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:399
843 msgid ""
844 "For the configuration changes shown below to fully take effect, you may need "
845 "to rebuild the wiki."
846 msgstr ""
847
848 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:433
849 #, perl-format
850 msgid "<p class=\"error\">Error: %s exited nonzero (%s)"
851 msgstr ""
852
853 #: ../IkiWiki/Receive.pm:35
854 #, perl-format
855 msgid "cannot determine id of untrusted committer %s"
856 msgstr ""
857
858 #: ../IkiWiki/Receive.pm:85
859 #, fuzzy, perl-format
860 msgid "bad file name %s"
861 msgstr "pomijanie nieprawidłowej nazwy pliku %s"
862
863 #: ../IkiWiki/Render.pm:253
864 #, perl-format
865 msgid ""
866 "symlink found in srcdir path (%s) -- set allow_symlinks_before_srcdir to "
867 "allow this"
868 msgstr ""
869
870 #: ../IkiWiki/Render.pm:277 ../IkiWiki/Render.pm:302
871 #, perl-format
872 msgid "skipping bad filename %s"
873 msgstr "pomijanie nieprawidłowej nazwy pliku %s"
874
875 #: ../IkiWiki/Render.pm:284
876 #, perl-format
877 msgid "%s has multiple possible source pages"
878 msgstr ""
879
880 #: ../IkiWiki/Render.pm:360
881 #, perl-format
882 msgid "removing old page %s"
883 msgstr "usuwanie starej strony %s"
884
885 #: ../IkiWiki/Render.pm:400
886 #, perl-format
887 msgid "scanning %s"
888 msgstr "skanowanie %s"
889
890 #: ../IkiWiki/Render.pm:405
891 #, perl-format
892 msgid "rendering %s"
893 msgstr "renderowanie %s"
894
895 #: ../IkiWiki/Render.pm:426
896 #, perl-format
897 msgid "rendering %s, which links to %s"
898 msgstr "renderowanie %s z odnośnikiem do %s"
899
900 #: ../IkiWiki/Render.pm:447
901 #, perl-format
902 msgid "rendering %s, which depends on %s"
903 msgstr "renderowanie %s zależącego od %s"
904
905 #: ../IkiWiki/Render.pm:486
906 #, perl-format
907 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
908 msgstr "renderowanie %s w celu aktualizacji powrotnych odnośników"
909
910 #: ../IkiWiki/Render.pm:498
911 #, perl-format
912 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
913 msgstr "usuwanie %s nie tworzonego już przez %s"
914
915 #: ../IkiWiki/Render.pm:522
916 #, perl-format
917 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
918 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenia %s"
919
920 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
921 #. translators: is a (probably not translated) error message.
922 #: ../IkiWiki/Setup.pm:19
923 #, perl-format
924 msgid "cannot read %s: %s"
925 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
926
927 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:33
928 msgid "you must enter a wikiname (that contains alphanumerics)"
929 msgstr ""
930
931 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:67
932 #, perl-format
933 msgid "unsupported revision control system %s"
934 msgstr ""
935
936 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:83
937 msgid "failed to set up the repository with ikiwiki-makerepo"
938 msgstr ""
939
940 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
941 #, perl-format
942 msgid "%s doesn't seem to be executable"
943 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
944
945 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
946 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
947 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
948
949 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
950 msgid "wrapper filename not specified"
951 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
952
953 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
954 #. translators: a (probably not translated) error message.
955 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:79
956 #, perl-format
957 msgid "failed to write %s: %s"
958 msgstr "awaria w trakcie zapisu %s: %s"
959
960 #. translators: The parameter is a C filename.
961 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:135
962 #, perl-format
963 msgid "failed to compile %s"
964 msgstr "awaria w trakcie kompilowania %s"
965
966 #. translators: The parameter is a filename.
967 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:155
968 #, perl-format
969 msgid "successfully generated %s"
970 msgstr "pomyślnie utworzono %s"
971
972 #: ../ikiwiki.in:13
973 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
974 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
975
976 #: ../ikiwiki.in:14
977 msgid "       ikiwiki --setup configfile"
978 msgstr ""
979
980 #: ../ikiwiki.in:90
981 msgid "usage: --set var=value"
982 msgstr ""
983
984 #: ../ikiwiki.in:138
985 msgid "generating wrappers.."
986 msgstr "tworzenie osłon..."
987
988 #: ../ikiwiki.in:195
989 msgid "rebuilding wiki.."
990 msgstr "przebudowywanie wiki..."
991
992 #: ../ikiwiki.in:198
993 msgid "refreshing wiki.."
994 msgstr "odświeżanie wiki..."
995
996 #: ../IkiWiki.pm:466
997 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
998 msgstr ""
999 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
1000 "--url"
1001
1002 #: ../IkiWiki.pm:512
1003 msgid "cannot use multiple rcs plugins"
1004 msgstr ""
1005
1006 #: ../IkiWiki.pm:541
1007 #, perl-format
1008 msgid "failed to load external plugin needed for %s plugin: %s"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: ../IkiWiki.pm:1165
1012 #, fuzzy, perl-format
1013 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
1014 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"
1015
1016 #: ../IkiWiki.pm:1678
1017 msgid "yes"
1018 msgstr ""
1019
1020 #: ../auto.setup:16
1021 msgid "What will the wiki be named?"
1022 msgstr ""
1023
1024 #: ../auto.setup:16
1025 msgid "wiki"
1026 msgstr ""
1027
1028 #: ../auto.setup:18
1029 msgid "What revision control system to use?"
1030 msgstr ""
1031
1032 #: ../auto.setup:20
1033 msgid "What wiki user (or openid) will be wiki admin?"
1034 msgstr ""
1035
1036 #: ../auto.setup:23
1037 msgid "What is the domain name of the web server?"
1038 msgstr ""
1039
1040 #~ msgid "processed ok at %s"
1041 #~ msgstr "kanał RSS przetworzony w dniu %s"
1042
1043 #~ msgid "Your password has been emailed to you."
1044 #~ msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
1045
1046 #~ msgid "polygen failed"
1047 #~ msgstr "awaria wtyczki polygen"
1048
1049 #~ msgid "cleaning hyperestraier search index"
1050 #~ msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
1051
1052 #~ msgid "updating hyperestraier search index"
1053 #~ msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
1054
1055 #, fuzzy
1056 #~ msgid ""
1057 #~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
1058 #~ "notifications"
1059 #~ msgstr ""
1060 #~ "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
1061 #~ "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
1062
1063 #, fuzzy
1064 #~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
1065 #~ msgstr ""
1066 #~ "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
1067 #~ "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
1068
1069 #~ msgid ""
1070 #~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
1071 #~ "notifications"
1072 #~ msgstr ""
1073 #~ "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
1074 #~ "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
1075
1076 #, fuzzy
1077 #~ msgid "%s not found"
1078 #~ msgstr "nie znaleziono %s"
1079
1080 #~ msgid "What's this?"
1081 #~ msgstr "Więcej o OpenID"
1082
1083 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
1084 #~ msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
1085
1086 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
1087 #~ msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
1088
1089 #, fuzzy
1090 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
1091 #~ msgstr "niedostępny podgląd dla wtyczki sparkline"