]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/pl.po
clean up orphans list
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.37\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-02-11 22:01-0500\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-01-05 16:33+100\n"
13 "Last-Translator: Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:152
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Konieczne jest zalogowanie się."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:262
24 msgid "Preferences saved."
25 msgstr "Ustawienia zostały zapisane."
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:327
28 #, perl-format
29 msgid "%s is not an editable page"
30 msgstr ""
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:415 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
33 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:164 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
34 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
35 #: ../IkiWiki/Render.pm:165
36 msgid "discussion"
37 msgstr "dyskusja"
38
39 #: ../IkiWiki/CGI.pm:460
40 #, perl-format
41 msgid "creating %s"
42 msgstr "tworzenie strony %s"
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:477 ../IkiWiki/CGI.pm:520
45 #, perl-format
46 msgid "editing %s"
47 msgstr "edycja strony %s"
48
49 #: ../IkiWiki/CGI.pm:628
50 msgid "You are banned."
51 msgstr "Dostęp został zabroniony przez administratora."
52
53 #: ../IkiWiki/CGI.pm:660
54 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
55 msgstr ""
56
57 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
58 #, perl-format
59 msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
60 msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
61
62 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
63 msgid "new feed"
64 msgstr "nowy kanał RSS"
65
66 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
67 msgid "posts"
68 msgstr "wpisy"
69
70 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
71 msgid "new"
72 msgstr "nowy wpis"
73
74 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:206
75 #, perl-format
76 msgid "expiring %s (%s days old)"
77 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:213
80 #, perl-format
81 msgid "expiring %s"
82 msgstr "wygasający wpis %s"
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
85 #, perl-format
86 msgid "checking feed %s ..."
87 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s\t..."
88
89 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
90 #, perl-format
91 msgid "could not find feed at %s"
92 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
93
94 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
95 msgid "feed crashed XML::Feed!"
96 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
99 #, perl-format
100 msgid "processed ok at %s"
101 msgstr "przetworzony kanał RSS w dniu %s"
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:328
104 #, perl-format
105 msgid "creating new page %s"
106 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
109 msgid "There are no broken links!"
110 msgstr "odnośniki są aktualne!"
111
112 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
113 msgid "fortune failed"
114 msgstr "awaria fortunki"
115
116 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
117 msgid "googlecalendar failed to find url in html"
118 msgstr ""
119 "awaria wtyczki googlecalendar z powodu nieodnalezionego adresu URL na "
120 "stronie HTML"
121
122 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
123 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
124 msgstr ""
125 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
126 "pomocą parametru --url"
127
128 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:96
129 #, perl-format
130 msgid "unknown sort type %s"
131 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
132
133 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:169 ../IkiWiki/Render.pm:101
134 msgid "Discussion"
135 msgstr "Dyskusja"
136
137 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:382
138 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
139 msgstr "Niezainstalowany moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
140
141 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
142 msgid "linkmap failed to run dot"
143 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
144
145 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
146 #, perl-format
147 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
148 msgstr ""
149 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
150 "teraz edytowana"
151
152 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
153 #, perl-format
154 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
155 msgstr ""
156 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
157 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
158
159 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
160 msgid "Mirrors"
161 msgstr "Kopie lustrzane"
162
163 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
164 msgid "Mirror"
165 msgstr "Kopia lustrzana"
166
167 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
168 msgid "What's this?"
169 msgstr "Więcej o OpenID"
170
171 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
172 msgid "Get an OpenID"
173 msgstr "Pobierz OpenID"
174
175 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
176 msgid "All pages are linked to by other pages."
177 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
178
179 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
180 msgid "(use FirstnameLastName)"
181 msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
182
183 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
184 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
185 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz już można zalogować się."
186
187 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
188 msgid "Error creating account."
189 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
190
191 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
192 msgid "Failed to send mail"
193 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
194
195 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
196 msgid "Your password has been emailed to you."
197 msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
198
199 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
200 msgid "vote"
201 msgstr "głosuj"
202
203 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
204 msgid "Total votes:"
205 msgstr "Oddane głosy:"
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
208 msgid "polygen not installed"
209 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
210
211 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
212 msgid "polygen failed"
213 msgstr "awaria wtyczki polygen"
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
216 #, perl-format
217 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
218 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
219
220 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
221 msgid "cleaning hyperestraier search index"
222 msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
223
224 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
225 msgid "updating hyperestraier search index"
226 msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
227
228 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
229 msgid "shortcut missing name or url parameter"
230 msgstr "brakująca nazwa lub adres URL we wtyczce shortcut"
231
232 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
233 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
234 #. translators: is an URL.
235 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
236 #, perl-format
237 msgid "shortcut %s points to %s"
238 msgstr "skrót %s wskazuje na adres %s"
239
240 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
241 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
242 msgstr ""
243 "Wtyczka smiley wyłączona z powodu awarii w trakcie przetwarzania emitoikonek"
244
245 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
246 msgid "template missing id parameter"
247 msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
248
249 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
250 #, perl-format
251 msgid "template %s not found"
252 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
253
254 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
255 msgid "template failed to process:"
256 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania szablonu:"
257
258 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
259 msgid "getctime not implemented"
260 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
261
262 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
263 msgid ""
264 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
265 "notifications"
266 msgstr ""
267 "Brak możliwości wysłania powiadomień przez post-commit SVN-a z powodu "
268 "nieustawionego parametru REV"
269
270 #: ../IkiWiki/Render.pm:247 ../IkiWiki/Render.pm:267
271 #, perl-format
272 msgid "skipping bad filename %s"
273 msgstr "pomijanie nieprawidłowego pliku %s"
274
275 #: ../IkiWiki/Render.pm:307
276 #, perl-format
277 msgid "removing old page %s"
278 msgstr "usuwanie starej strony %s"
279
280 #: ../IkiWiki/Render.pm:326
281 #, perl-format
282 msgid "scanning %s"
283 msgstr "przeszukiwanie strony %s"
284
285 #: ../IkiWiki/Render.pm:335
286 #, perl-format
287 msgid "rendering %s"
288 msgstr "tworzenie strony %s"
289
290 #: ../IkiWiki/Render.pm:347
291 #, perl-format
292 msgid "rendering %s, which links to %s"
293 msgstr "tworzenie strony %s z odnośnikiem do strony %s"
294
295 #: ../IkiWiki/Render.pm:364
296 #, perl-format
297 msgid "rendering %s, which depends on %s"
298 msgstr "tworzenie strony %s zależącej od strony %s"
299
300 #: ../IkiWiki/Render.pm:402
301 #, perl-format
302 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
303 msgstr "tworzenie strony %s w celu aktualizacji jej powrotnych odnośników"
304
305 #: ../IkiWiki/Render.pm:414
306 #, perl-format
307 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
308 msgstr "usuwanie strony %s nie tworzonej już przez %s"
309
310 #: ../IkiWiki/Render.pm:440
311 #, perl-format
312 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
313 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenie strony %s"
314
315 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
316 #. translators: is a (probably not translated) error message.
317 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
318 #, perl-format
319 msgid "cannot read %s: %s"
320 msgstr "awaria w trakcie czytania strony %s: %s"
321
322 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
323 msgid "generating wrappers.."
324 msgstr "tworzenie osłon..."
325
326 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:68
327 msgid "rebuilding wiki.."
328 msgstr "przebudowywanie wiki..."
329
330 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
331 msgid "refreshing wiki.."
332 msgstr "odświeżanie wiki..."
333
334 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:80
335 msgid "done"
336 msgstr "gotowe"
337
338 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
339 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
340 #. translators: And the name of the user making the change.
341 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
342 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:139
343 #, perl-format
344 msgid "update of %s's %s by %s"
345 msgstr "aktualizacja stron wiki %s %s przez użytkownika %s"
346
347 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
348 #, perl-format
349 msgid "%s doesn't seem to be executable"
350 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
351
352 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
353 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
354 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
355
356 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
357 msgid "wrapper filename not specified"
358 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
359
360 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
361 #. translators: a (probably not translated) error message.
362 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
363 #, perl-format
364 msgid "failed to write %s: %s"
365 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
366
367 #. translators: The parameter is a C filename.
368 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
369 #, perl-format
370 msgid "failed to compile %s"
371 msgstr "awaria w trakcie zestawiania strony %s"
372
373 #. translators: The parameter is a filename.
374 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
375 #, perl-format
376 msgid "successfully generated %s"
377 msgstr "strona pomyślnie utworzona %s"
378
379 #: ../ikiwiki.in:13
380 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
381 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
382
383 #: ../IkiWiki.pm:103
384 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
385 msgstr ""
386 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
387 "--url"
388
389 #: ../IkiWiki.pm:148 ../IkiWiki.pm:149
390 msgid "Error"
391 msgstr "Błąd"
392
393 #. translators: The first parameter is a
394 #. translators: preprocessor directive name,
395 #. translators: the second a page name, the
396 #. translators: third a number.
397 #: ../IkiWiki.pm:532
398 #, perl-format
399 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
400 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"