]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/underlays/basewiki/ikiwiki/formatting.cs.po
Merge branch 'master' of git://github.com/joeyh/ikiwiki
[ikiwiki.git] / po / underlays / basewiki / ikiwiki / formatting.cs.po
1 # Czech translation of basewiki/ikiwiki/formatting page for ikiwiki.
2 # Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-08-28 02:49-0300\n"
10 "PO-Revision-Date: 2009-08-28 11:17+0200\n"
11 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
12 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #. type: Plain text
18 #, no-wrap
19 msgid "[[!meta title=\"Formatting wiki pages\"]]\n"
20 msgstr "[[!meta title=\"Formátování wiki stránek\"]]\n"
21
22 #. type: Plain text
23 #, no-wrap
24 msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
25 msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
26
27 #. type: Plain text
28 msgid ""
29 "Text on this wiki is, by default, written in a form very close to how you "
30 "might write text for an email message. This style of text formatting is "
31 "called [[MarkDown]], and it works like this:"
32 msgstr ""
33 "Text na této wiki je psán hodně podobně tomu, jak byste mohli psát email. "
34 "Tento styl formátování se nazývá [[Markdown]] a používá se následovně:"
35
36 #. type: Plain text
37 msgid "Leave blank lines between paragraphs."
38 msgstr "Odstavce oddělujte prázdnými řádky."
39
40 #. type: Plain text
41 msgid ""
42 "You can *\\*emphasise\\** or **\\*\\*strongly emphasise\\*\\*** text by "
43 "placing it in single or double asterisks."
44 msgstr ""
45 "Text můžete *\\*zvýraznit\\** nebo **\\*\\*silně zdůraznit\\*\\*** uzavřením "
46 "mezi jedny nebo dvoje hvězdičky."
47
48 #. type: Plain text
49 msgid "To create a list, start each line with an asterisk:"
50 msgstr "Pro vytvoření seznamu začněte každý řádek hvězdičkou:"
51
52 #. type: Bullet: '* '
53 msgid "\"* this is my list\""
54 msgstr "\"* toto je můj seznam\""
55
56 #. type: Bullet: '* '
57 msgid "\"* another item\""
58 msgstr "\"* další položka\""
59
60 #. type: Plain text
61 msgid ""
62 "To make a numbered list, start each line with a number (any number will do) "
63 "followed by a period:"
64 msgstr ""
65 "Pro vytvoření číslovaného seznamu začněte každý řádek číslem (libovolným) "
66 "následovaným tečkou:"
67
68 #. type: Bullet: '1. '
69 msgid "\"1. first line\""
70 msgstr "\"1. první řádek\""
71
72 #. type: Bullet: '2. '
73 msgid "\"2. second line\""
74 msgstr "\"2. druhý řádek\""
75
76 #. type: Bullet: '2. '
77 msgid "\"2. third line\""
78 msgstr "\"2. třetí řádek\""
79
80 #. type: Plain text
81 msgid ""
82 "To create a header, start a line with one or more `#` characters followed by "
83 "a space and the header text. The number of `#` characters controls the size "
84 "of the header:"
85 msgstr ""
86 "Pro vytvoření nadpisu začněte řádek jedním nebo více znaky `#`, mezerou a "
87 "textem nadpisu. Počet znaků `#` určuje velikost nadpisu:"
88
89 #. type: Title #
90 #, no-wrap
91 msgid "# h1"
92 msgstr "# h1"
93
94 #. type: Title ##
95 #, no-wrap
96 msgid "## h2"
97 msgstr "## h2"
98
99 #. type: Title ###
100 #, no-wrap
101 msgid "### h3"
102 msgstr "### h3"
103
104 #. type: Title ####
105 #, no-wrap
106 msgid "#### h4"
107 msgstr "#### h4"
108
109 #. type: Title #####
110 #, no-wrap
111 msgid "##### h5"
112 msgstr "##### h5"
113
114 #. type: Title ######
115 #, no-wrap
116 msgid "###### h6"
117 msgstr "###### h6"
118
119 #. type: Plain text
120 msgid ""
121 "To create a horizontal rule, just write three or more dashes or stars on "
122 "their own line:"
123 msgstr ""
124 "Pro vytvoření horizontální čáry napište na samostatný řádek alespoň tři "
125 "pomlčky nebo hvězdičky:"
126
127 #. type: Plain text
128 #, no-wrap
129 msgid "To quote someone, prefix the quote with \">\":\n"
130 msgstr "Chcete-li někoho citovat, uvoďte citaci znakem „>“:\n"
131
132 #. type: Plain text
133 #, no-wrap
134 msgid ""
135 "> To be or not to be,\n"
136 "> that is the question.\n"
137 msgstr ""
138 "> Být či nebýt,\n"
139 "> toť oč tu běží.\n"
140
141 #. type: Plain text
142 msgid "To write a code block, indent each line with a tab or 4 spaces:"
143 msgstr ""
144 "Pro zápis bloku kódu odsaďte každý řádek tabulátorem nebo čtyřmi mezerami:"
145
146 #. type: Plain text
147 #, no-wrap
148 msgid ""
149 "\t10 PRINT \"Hello, world!\"\n"
150 "\t20 GOTO 10\n"
151 msgstr ""
152 "\t10 PRINT \"Hello, world!\"\n"
153 "\t20 GOTO 10\n"
154
155 #. type: Plain text
156 #, no-wrap
157 msgid ""
158 "To link to an url or email address, you can just put the\n"
159 "url in angle brackets: <<http://ikiwiki.info>>, or you can use the\n"
160 "form \\[link text\\]\\(url\\)\n"
161 msgstr "Pro vytvoření odkazu na url nebo emailovou adresu můžete jednoduše uzavřít url do špičatých závorek: <<http://ikiwiki.info>>, nebo použít formu \\[text odkazu\\]\\(url\\)\n"
162
163 #. type: Plain text
164 msgid ""
165 "In addition to basic html formatting using [[MarkDown]], this wiki lets you "
166 "use the following additional features:"
167 msgstr ""
168 "Kromě základního html formátování pomocí [[MarkDown]]u vám tato wiki dává k "
169 "dispozici následující vylepšení:"
170
171 #. type: Bullet: '* '
172 msgid ""
173 "To link to another page on the wiki, place the page's name inside double "
174 "square brackets. So you would use `\\[[WikiLink]]` to link to [[WikiLink]]."
175 msgstr ""
176 "Odkaz na jinou stránku ve wiki vytvoříte tak, že jméno stránky uzavřete do "
177 "dvojice hranatých závorek. Pro odkaz na stránku [[WikiLink]] byste použili `"
178 "\\[[WikiLink]]`."
179
180 #. type: Plain text
181 #, no-wrap
182 msgid "[[!if test=\"enabled(smiley) and smileys\" then=\"\"\"\n"
183 msgstr "[[!if test=\"enabled(smiley) and smileys\" then=\"\"\"\n"
184
185 #. type: Bullet: '* '
186 msgid "Insert [[smileys]] and some other useful symbols. :-)"
187 msgstr ""
188 "Vkládání [[smajlíků|smileys]] a několika dalších užitečných symbolů. :-)"
189
190 #. type: Plain text
191 #, no-wrap
192 msgid "[[!if test=\"enabled(shortcut) and shortcuts\" then=\"\"\"\n"
193 msgstr "[[!if test=\"enabled(shortcut) and shortcuts\" then=\"\"\"\n"
194
195 #. type: Bullet: '* '
196 msgid "Use [[shortcuts]] to link to common resources."
197 msgstr "Použití [[zkratek|shortcuts]] pro odkazy na běžné zdroje."
198
199 #. type: Plain text
200 #, no-wrap
201 msgid "\t\\[[!wikipedia War\\_of\\_1812]]\n"
202 msgstr "\t\\[[!wikipedia War\\_of\\_1812]]\n"
203
204 #. type: Plain text
205 #, no-wrap
206 msgid "[[!if test=\"enabled(template) and templates\" then=\"\"\"\n"
207 msgstr "[[!if test=\"enabled(template) and templates\" then=\"\"\"\n"
208
209 #. type: Bullet: '* '
210 msgid ""
211 "Create and fill out [[templates]] for repeated chunks of parameterized wiki "
212 "text."
213 msgstr ""
214 "Vytváření a používání [[šablon|templates]] pro opakované kusy "
215 "parameterizovaného wiki textu."
216
217 #. type: Plain text
218 #, no-wrap
219 msgid ""
220 "* Insert various [[directives|directive]] onto a page to perform useful\n"
221 "  actions.\n"
222 "[[!if test=\"enabled(toc) or enabled(meta) or enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
223 msgstr ""
224 "* Vkládání různých [[direktiv|directive]], které mohou provádět užitečné\n"
225 "  akce.\n"
226 "[[!if test=\"enabled(toc) or enabled(meta) or enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
227
228 #. type: Plain text
229 #, no-wrap
230 msgid "  For example, you can:\n"
231 msgstr "  Například můžete:\n"
232
233 #. type: Plain text
234 #, no-wrap
235 msgid "[[!if test=\"enabled(toc)\" then=\"\"\"\n"
236 msgstr "[[!if test=\"enabled(toc)\" then=\"\"\"\n"
237
238 #. type: Bullet: '  * '
239 msgid "Add a table of contents to a page:"
240 msgstr "Přidat do stránky obsah:"
241
242 #. type: Plain text
243 #, no-wrap
244 msgid "\t\\[[!toc]]\n"
245 msgstr "\t\\[[!toc]]\n"
246
247 #. type: Plain text
248 #, no-wrap
249 msgid "[[!if test=\"enabled(meta)\" then=\"\"\"\n"
250 msgstr "[[!if test=\"enabled(meta)\" then=\"\"\"\n"
251
252 #. type: Bullet: '  * '
253 msgid "Change the title of a page:"
254 msgstr "Změnit název stránky:"
255
256 #. type: Plain text
257 #, no-wrap
258 msgid "\t\\[[!meta title=\"full page title\"]]\n"
259 msgstr "\t\\[[!meta title=\"Kompletní název stránky\"]]\n"
260
261 #. type: Plain text
262 #, no-wrap
263 msgid "[[!if test=\"enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
264 msgstr "[[!if test=\"enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
265
266 #. type: Bullet: '  * '
267 msgid "Create a blog by inlining a set of pages:"
268 msgstr "Vytvořit blog vložením množiny stránek:"
269
270 #. type: Plain text
271 #, no-wrap
272 msgid "\t\\[[!inline pages=\"blog/*\"]]\n"
273 msgstr "\t\\[[!inline pages=\"blog/*\"]]\n"
274
275 #. type: Plain text
276 #, no-wrap
277 msgid "[[!if test=\"enabled(listdirectives)\" then=\"\"\"\n"
278 msgstr "[[!if test=\"enabled(listdirectives)\" then=\"\"\"\n"
279
280 #. type: Plain text
281 #, no-wrap
282 msgid "  Full list of [[directives|directive]] enabled for this wiki:\n"
283 msgstr "  Úplný seznam [[direktiv|directive]] povolených v této wiki:\n"
284
285 #. type: Plain text
286 #, no-wrap
287 msgid "  [[!listdirectives ]]\n"
288 msgstr "  [[!listdirectives ]]\n"