]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/underlays/basewiki/ikiwiki/formatting.da.po
Merge branch 'master' of git://github.com/joeyh/ikiwiki
[ikiwiki.git] / po / underlays / basewiki / ikiwiki / formatting.da.po
1 # Danish translation of basewiki/ikiwiki/formatting page for ikiwiki.
2 # Copyright (C) 2008-2009 Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>, 2008.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki 3.15\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-08-26 13:39-0300\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-07-22 21:28+0200\n"
12 "Last-Translator: Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>\n"
13 "Language-Team: None\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Poedit-Language: Danish\n"
19 "X-Poedit-Country: DENMARK\n"
20 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
21
22 #. type: Plain text
23 #, no-wrap
24 msgid "[[!meta title=\"Formatting wiki pages\"]]\n"
25 msgstr "[[!meta title=\"Formatering af wikisider\"]]\n"
26
27 #. type: Plain text
28 #, no-wrap
29 msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
30 msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
31
32 #. type: Plain text
33 msgid ""
34 "Text on this wiki is, by default, written in a form very close to how you "
35 "might write text for an email message. This style of text formatting is "
36 "called [[MarkDown]], and it works like this:"
37 msgstr ""
38 "Teksten på denne wiki er, som udgangspunkt, skrevet på en måde som ligger "
39 "tæt op ad hvordan du muligvis formulerer dig i email-beskeder. Denne form "
40 "for tekstformatering kaldes [[MarkDown]], og det fungerer sådan her:"
41
42 #. type: Plain text
43 msgid "Leave blank lines between paragraphs."
44 msgstr "hold afstand med blanke linjer mellem afsnit."
45
46 #. type: Plain text
47 #, fuzzy
48 #| msgid ""
49 #| "You can \\**emphasise*\\* or \\*\\***strongly emphasise**\\*\\* text by "
50 #| "placing it in single or double asterisks."
51 msgid ""
52 "You can *\\*emphasise\\** or **\\*\\*strongly emphasise\\*\\*** text by "
53 "placing it in single or double asterisks."
54 msgstr ""
55 "du kan \\**fremhæve*\\* eller \\*\\***kraftigt fremhæve**\\*\\* tekst ved at "
56 "placere det med enkelte eller dobbelte asterisker (stjerner) omkring."
57
58 #. type: Plain text
59 msgid "To create a list, start each line with an asterisk:"
60 msgstr "En liste oprettes ved at begynde hver linje med en asterisk:"
61
62 #. type: Bullet: '* '
63 msgid "\"* this is my list\""
64 msgstr "\"* dette er min liste\""
65
66 #. type: Bullet: '* '
67 msgid "\"* another item\""
68 msgstr "\"* et andet emne\""
69
70 #. type: Plain text
71 msgid ""
72 "To make a numbered list, start each line with a number (any number will do) "
73 "followed by a period:"
74 msgstr ""
75 "En nummereret liste laves ved at starte hver linje med et nummer (ethvert "
76 "nummer kan bruges) efterfulgt af punktum:"
77
78 #. type: Bullet: '1. '
79 msgid "\"1. first line\""
80 msgstr "\"1. første linje\""
81
82 #. type: Bullet: '2. '
83 msgid "\"2. second line\""
84 msgstr "\"2. anden linje\""
85
86 #. type: Bullet: '2. '
87 msgid "\"2. third line\""
88 msgstr "\"2. tredje linje\""
89
90 #. type: Plain text
91 msgid ""
92 "To create a header, start a line with one or more `#` characters followed by "
93 "a space and the header text. The number of `#` characters controls the size "
94 "of the header:"
95 msgstr ""
96 "En overskrift eller en sektion er en linje med et eller flere `#`-tegn "
97 "efterfulgt af et mellemrum og overskriftsteksten. Antallet af `#`-tegn "
98 "styrer overskriftens størrelse:"
99
100 #. type: Title #
101 #, no-wrap
102 msgid "# h1"
103 msgstr "# h1"
104
105 #. type: Title ##
106 #, no-wrap
107 msgid "## h2"
108 msgstr "## h2"
109
110 #. type: Title ###
111 #, no-wrap
112 msgid "### h3"
113 msgstr "### h3"
114
115 #. type: Title ####
116 #, no-wrap
117 msgid "#### h4"
118 msgstr "#### h4"
119
120 #. type: Title #####
121 #, no-wrap
122 msgid "##### h5"
123 msgstr "##### h5"
124
125 #. type: Title ######
126 #, no-wrap
127 msgid "###### h6"
128 msgstr "###### h6"
129
130 #. type: Plain text
131 msgid ""
132 "To create a horizontal rule, just write three or more dashes or stars on "
133 "their own line:"
134 msgstr ""
135 "En vandret skillelinje oprettes ved at skrive tre eller flere bindestreger "
136 "eller stjerner på en linje for sig selv."
137
138 #. type: Plain text
139 #, no-wrap
140 msgid "To quote someone, prefix the quote with \">\":\n"
141 msgstr "Citater angives ved at sætte \">\" foran hver linje:\n"
142
143 #. type: Plain text
144 #, no-wrap
145 msgid ""
146 "> To be or not to be,\n"
147 "> that is the question.\n"
148 msgstr ""
149 "> At være eller ikke være,\n"
150 "> det er spørgsmålet.\n"
151
152 #. type: Plain text
153 msgid "To write a code block, indent each line with a tab or 4 spaces:"
154 msgstr ""
155 "En kodeblok skrives ved at indrykke hver linje med eet tabulator-tegn eller "
156 "4 mellemrum:"
157
158 #. type: Plain text
159 #, no-wrap
160 msgid ""
161 "\t10 PRINT \"Hello, world!\"\n"
162 "\t20 GOTO 10\n"
163 msgstr ""
164 "\t10 PRINT \"Hello, world!\"\n"
165 "\t20 GOTO 10\n"
166
167 #. type: Plain text
168 #, no-wrap
169 msgid ""
170 "To link to an url or email address, you can just put the\n"
171 "url in angle brackets: <<http://ikiwiki.info>>, or you can use the\n"
172 "form \\[link text\\]\\(url\\)\n"
173 msgstr ""
174 "Du kan henvise til en URL eller en email-adresse ved at putte addressen i\n"
175 "vinkelklammer: <<http://ikiwiki.info>>, eller du kan bruge formen\n"
176 "\\[henvisningstekst\\]\\(adresse\\)\n"
177
178 #. type: Plain text
179 msgid ""
180 "In addition to basic html formatting using [[MarkDown]], this wiki lets you "
181 "use the following additional features:"
182 msgstr ""
183 "Udover normal html-formatering med [[MarkDown]], kan du med denne wiki bruge "
184 "følgende ekstra finesser:"
185
186 #. type: Bullet: '* '
187 msgid ""
188 "To link to another page on the wiki, place the page's name inside double "
189 "square brackets. So you would use `\\[[WikiLink]]` to link to [[WikiLink]]."
190 msgstr ""
191 "Henvise til en anden side på wikien ved at skrive sidenavnet med dobbelte "
192 "lodrette klammer omkring. Udtrykket `\\[[WikiLink]]` henviser til "
193 "[[WikiLink]]."
194
195 #. type: Plain text
196 #, no-wrap
197 msgid "[[!if test=\"enabled(smiley) and smileys\" then=\"\"\"\n"
198 msgstr "[[!if test=\"enabled(smiley) and smileys\" then=\"\"\"\n"
199
200 #. type: Bullet: '* '
201 msgid "Insert [[smileys]] and some other useful symbols. :-)"
202 msgstr "Indsætte [[smileys]] og andre anvendelige symboler. :-)"
203
204 #. type: Plain text
205 #, no-wrap
206 msgid "[[!if test=\"enabled(shortcut) and shortcuts\" then=\"\"\"\n"
207 msgstr "[[!if test=\"enabled(shortcut) and shortcuts\" then=\"\"\"\n"
208
209 #. type: Bullet: '* '
210 msgid "Use [[shortcuts]] to link to common resources."
211 msgstr "Bruge [[genveje|shortcuts]] til at henvise til gængse ressourcer."
212
213 #. type: Plain text
214 #, no-wrap
215 msgid "\t\\[[!wikipedia War\\_of\\_1812]]\n"
216 msgstr "\t\\[[!wikipedia War\\_of\\_1812]]\n"
217
218 #. type: Plain text
219 #, no-wrap
220 msgid "[[!if test=\"enabled(template) and templates\" then=\"\"\"\n"
221 msgstr "[[!if test=\"enabled(template) and templates\" then=\"\"\"\n"
222
223 #. type: Bullet: '* '
224 msgid ""
225 "Create and fill out [[templates]] for repeated chunks of parameterized wiki "
226 "text."
227 msgstr ""
228 "Oprette og udfylde [[skabeloner|templates]] for gentagne klumper af "
229 "parameteriseret wikitekst."
230
231 #. type: Plain text
232 #, no-wrap
233 msgid ""
234 "* Insert various [[directives|directive]] onto a page to perform useful\n"
235 "  actions.\n"
236 "[[!if test=\"enabled(toc) or enabled(meta) or enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
237 msgstr ""
238 "* Indsæt diverse [[directiver|directive]] på en side for at udføre nyttige\n"
239 "  handlinger.\n"
240 "[[!if test=\"enabled(toc) or enabled(meta) or enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
241
242 #. type: Plain text
243 #, no-wrap
244 msgid "  For example, you can:\n"
245 msgstr "  Eksempelvis kan du:\n"
246
247 #. type: Plain text
248 #, no-wrap
249 msgid "[[!if test=\"enabled(toc)\" then=\"\"\"\n"
250 msgstr "[[!if test=\"enabled(toc)\" then=\"\"\"\n"
251
252 #. type: Bullet: '  * '
253 msgid "Add a table of contents to a page:"
254 msgstr "Tilføje en indholdsfortegnelse til en side:"
255
256 #. type: Plain text
257 #, no-wrap
258 msgid "\t\\[[!toc]]\n"
259 msgstr "\t\\[[!toc]]\n"
260
261 #. type: Plain text
262 #, no-wrap
263 msgid "[[!if test=\"enabled(meta)\" then=\"\"\"\n"
264 msgstr "[[!if test=\"enabled(meta)\" then=\"\"\"\n"
265
266 #. type: Bullet: '  * '
267 msgid "Change the title of a page:"
268 msgstr "Ændre titlen på en side:"
269
270 #. type: Plain text
271 #, no-wrap
272 msgid "\t\\[[!meta title=\"full page title\"]]\n"
273 msgstr "\t\\[[!meta title=\"fuldstændige sidetitel\"]]\n"
274
275 #. type: Plain text
276 #, no-wrap
277 msgid "[[!if test=\"enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
278 msgstr "[[!if test=\"enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
279
280 #. type: Bullet: '  * '
281 msgid "Create a blog by inlining a set of pages:"
282 msgstr "Oprette en [[blog]] ved at indlejre et udvalg af sider:"
283
284 #. type: Plain text
285 #, no-wrap
286 msgid "\t\\[[!inline pages=\"blog/*\"]]\n"
287 msgstr "\t\\[[!inline pages=\"blog/*\"]]\n"
288
289 #. type: Plain text
290 #, no-wrap
291 msgid "[[!if test=\"enabled(listdirectives)\" then=\"\"\"\n"
292 msgstr "[[!if test=\"enabled(listdirectives)\" then=\"\"\"\n"
293
294 #. type: Plain text
295 #, no-wrap
296 msgid "  Full list of [[directives|directive]] enabled for this wiki:\n"
297 msgstr "  Komplet oversigt over [[directiver|directive]] aktiveret for denne wiki:\n"
298
299 #. type: Plain text
300 #, no-wrap
301 msgid "  [[!listdirectives ]]\n"
302 msgstr "  [[!listdirectives ]]\n"