]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/underlays/basewiki/ikiwiki/subpage/linkingrules.cs.po
Merge branch 'master' of git://github.com/joeyh/ikiwiki
[ikiwiki.git] / po / underlays / basewiki / ikiwiki / subpage / linkingrules.cs.po
1 # Czech translation of basewiki/ikiwiki/subpage/linkingrules page for ikiwiki.
2 # Copyright (C) 2009 Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2009.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki/basewiki\n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-08-28 02:48-0300\n"
10 "PO-Revision-Date: 2009-08-27 10:43+0200\n"
11 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
12 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #. type: Plain text
18 #, no-wrap
19 msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
20 msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
21
22 #. type: Plain text
23 msgid ""
24 "To link to or from a [[SubPage]], you can normally use a regular "
25 "[[WikiLink]] that does not contain the name of the parent directory of the "
26 "[[SubPage]]. Ikiwiki descends the directory hierarchy looking for a page "
27 "that matches your link."
28 msgstr ""
29 "Pro vytvoření odkazu z/na [[podstránku|SubPage]] můžete použít běžný [[wiki "
30 "odkaz|WikiLink]], který neobsahuje název rodičovského adresáře [[podstránky|"
31 "SubPage]]. Ikiwiki postupuje hierarchií adresářů a hledá stránku, která "
32 "odpovídá zadanému odkazu."
33
34 #. type: Plain text
35 msgid ""
36 "For example, if FooBar/SubPage links to \"OtherPage\", ikiwiki will first "
37 "prefer pointing the link to FooBar/SubPage/OtherPage if it exists, next to "
38 "FooBar/OtherPage and finally to OtherPage in the root of the wiki."
39 msgstr ""
40 "Například pokud stránka Cokoliv/Podstránka odkazuje na „JináStránka“, bude "
41 "ikiwiki preferovat odkaz na Cokoliv/Podstránka/JináStránka (pokud existuje), "
42 "potom Cokoliv/JináStránka a na závěr odkaz na JináStránka v kořenu wiki."
43
44 #. type: Plain text
45 msgid ""
46 "Note that this means that if a link on FooBar/SomePage to \"OtherPage\" "
47 "currently links to OtherPage, in the root of the wiki, and FooBar/OtherPage "
48 "is created, the link will _change_ to point to FooBar/OtherPage. On the "
49 "other hand, a link from BazBar to \"OtherPage\" would be unchanged by this "
50 "creation of a [[SubPage]] of FooBar."
51 msgstr ""
52 "To mimo jiné znamená, že pokud odkaz „JináStránka“ na stránce Cokoliv/"
53 "NějakáStránka momentálně odkazuje na stránku JináStránka v kořenu wiki a "
54 "někdo vytvoří stránku Cokoliv/JináStránka, odkaz se _změní_ a začne ukazovat "
55 "na Cokoliv/JináStránka. Na druhou stranu odkaz z DalšíStránka na JináStránka "
56 "by vytvořením [[podstránky|SubPage]] v adresáři Cokoliv zůstal nezměněn."
57
58 #. type: Plain text
59 msgid ""
60 "You can also specify a link that contains a directory name, like \"FooBar/"
61 "OtherPage\" to more exactly specify what page to link to. This is the only "
62 "way to link to an unrelated [[SubPage]]."
63 msgstr ""
64 "Pro přesnější určení, kam má odkaz ukazovat, je možné zadat odkaz včetně "
65 "jména adresáře, např. „Cokoliv/JináStránka“. Toto je jediný způsob, jak se "
66 "odkazovat na nesouvisející [[podstránku|SubPage]]."
67
68 #. type: Plain text
69 msgid ""
70 "You can use this to, for example, to link from BazBar to \"FooBar/SubPage\", "
71 "or from BazBar/SubPage to \"FooBar/SubPage\"."
72 msgstr ""
73 "Můžete tak odkazovat například ze stránky DalšíStránka na „Cokoliv/"
74 "Podstránka“, nebo z DalšíStránka/Podstránka na „Cokoliv/Podstránka“."
75
76 #. type: Plain text
77 msgid ""
78 "You can also use \"/\" at the start of a link, to specify exactly which page "
79 "to link to, when there are multiple pages with similar names and the link "
80 "goes to the wrong page by default. For example, linking from \"FooBar/SubPage"
81 "\" to \"/OtherPage\" will link to the \"OtherPage\" in the root of the wiki, "
82 "even if there is a \"FooBar/OtherPage\"."
83 msgstr ""
84 "Pokud ve wiki existuje několik stránek se stejnými názvy a odkaz se vytváří "
85 "na nesprávnou stránku, můžete na začátku odkazu použít „/“ a zapsat "
86 "absolutní cestu ke stránce. Například odkaz z „Cosi/Podstránka“ na „/"
87 "JináStránka“ se bude odkazovat na stránku v kořenu wiki i v případě, že "
88 "existuje „Cosi/JináStránka“."
89
90 #. type: Plain text
91 msgid ""
92 "Also, if the wiki is configured with a userdir, you can link to pages within "
93 "the userdir without specifying a path to them. This is to allow for easy "
94 "linking to a user's page in the userdir, to sign a comment. These links are "
95 "checked for last of all."
96 msgstr ""
97 "Pokud je wiki nastavena s volbou „userdir“, můžete se odkazovat na stránky "
98 "uvnitř uživatelského adresáře bez nutnosti zadávání cesty. To umožňuje "
99 "jednoduché odkazování na uživatelovu stránku, podepsání komentáře. Tyto "
100 "odkazy jsou kontrolovány jako poslední."