]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/pl.po
* Improved the canedit hook interface, allowing a callback function to be
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.51\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2008-01-07 16:30-0500\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-04-27 22:05+0200\n"
13 "Last-Translator: Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:173
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Proszę najpierw zalogować się."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:203
24 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
25 msgstr ""
26 "Nieudane logowanie. Proszę sprawdzić czy w przeglądarce włączone są "
27 "ciasteczka (ang. cookies)"
28
29 #: ../IkiWiki/CGI.pm:232
30 msgid "Login"
31 msgstr ""
32
33 #: ../IkiWiki/CGI.pm:233
34 #, fuzzy
35 msgid "Preferences"
36 msgstr "Preferencje zapisane."
37
38 #: ../IkiWiki/CGI.pm:234
39 msgid "Admin"
40 msgstr ""
41
42 #: ../IkiWiki/CGI.pm:290
43 msgid "Preferences saved."
44 msgstr "Preferencje zapisane."
45
46 #: ../IkiWiki/CGI.pm:346
47 #, perl-format
48 msgid "%s is not an editable page"
49 msgstr "Strona %s nie może być edytowana"
50
51 #: ../IkiWiki/CGI.pm:437 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
52 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:234 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
53 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:98
54 #: ../IkiWiki/Render.pm:178
55 msgid "discussion"
56 msgstr "dyskusja"
57
58 #: ../IkiWiki/CGI.pm:483
59 #, perl-format
60 msgid "creating %s"
61 msgstr "tworzenie %s"
62
63 #: ../IkiWiki/CGI.pm:501 ../IkiWiki/CGI.pm:520 ../IkiWiki/CGI.pm:530
64 #: ../IkiWiki/CGI.pm:564 ../IkiWiki/CGI.pm:612
65 #, perl-format
66 msgid "editing %s"
67 msgstr "edycja %s"
68
69 #: ../IkiWiki/CGI.pm:706
70 msgid "You are banned."
71 msgstr "Twój dostęp został zabroniony przez administratora."
72
73 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:71
74 #, fuzzy, perl-format
75 msgid "missing %s parameter"
76 msgstr "brakujący parametr %s"
77
78 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:99
79 msgid "new feed"
80 msgstr "nowy kanał RSS"
81
82 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:113
83 msgid "posts"
84 msgstr "wpisy"
85
86 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:115
87 msgid "new"
88 msgstr "nowy wpis"
89
90 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:232
91 #, perl-format
92 msgid "expiring %s (%s days old)"
93 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
94
95 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:239
96 #, perl-format
97 msgid "expiring %s"
98 msgstr "wygasający wpis %s"
99
100 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:265
101 #, perl-format
102 msgid "processed ok at %s"
103 msgstr "kanał RSS przetworzony w dniu %s"
104
105 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:270
106 #, perl-format
107 msgid "checking feed %s ..."
108 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s..."
109
110 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:275
111 #, perl-format
112 msgid "could not find feed at %s"
113 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
114
115 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:290
116 #, fuzzy
117 msgid "feed not found"
118 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
119
120 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:301
121 #, fuzzy, perl-format
122 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
123 msgstr "Nieprawidłowe kodowanie UTF-8 usunięte z kanału RSS"
124
125 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:306
126 msgid "feed crashed XML::Feed!"
127 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
128
129 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:379
130 #, perl-format
131 msgid "creating new page %s"
132 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
133
134 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:40
135 #, perl-format
136 msgid "%s from %s"
137 msgstr ""
138
139 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:47
140 msgid "There are no broken links!"
141 msgstr "Wszystkie odnośniki są aktualne!"
142
143 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:18
144 #, fuzzy, perl-format
145 msgid "%s parameter is required"
146 msgstr "Parametry \"test\" i \"then\" są wymagane"
147
148 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:40
149 #, fuzzy
150 msgid "template not specified"
151 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
152
153 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:43
154 #, fuzzy
155 msgid "match not specified"
156 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
157
158 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:48
159 #, perl-format
160 msgid "edittemplate %s registered for %s"
161 msgstr ""
162
163 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:110
164 #, fuzzy
165 msgid "failed to process"
166 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
167
168 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
169 msgid "fortune failed"
170 msgstr "awaria fortunki"
171
172 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
173 #, fuzzy
174 msgid "failed to find url in html"
175 msgstr "awaria w trakcie wyszukiwania adresu URL na stronie HTML"
176
177 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:58
178 #, fuzzy
179 msgid "failed to run graphviz"
180 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania wtyczki graphviz"
181
182 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:85
183 msgid "prog not a valid graphviz program"
184 msgstr "prog nie jest poprawnym programem graphviz"
185
186 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:48
187 #, perl-format
188 msgid "bad size \"%s\""
189 msgstr "nieprawidłowy rozmiar \"%s\""
190
191 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:58 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
192 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
193 #, fuzzy, perl-format
194 msgid "failed to read %s: %s"
195 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
196
197 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:65
198 #, fuzzy, perl-format
199 msgid "failed to resize: %s"
200 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
201
202 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:96
203 #, fuzzy, perl-format
204 msgid "failed to determine size of image %s"
205 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:42
208 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
209 msgstr ""
210 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
211 "pomocą parametru --url"
212
213 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:135
214 #, perl-format
215 msgid "unknown sort type %s"
216 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
217
218 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:195
219 msgid "Add a new post titled:"
220 msgstr "Tytuł nowego wpisu"
221
222 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:211
223 #, perl-format
224 msgid "nonexistant template %s"
225 msgstr "brakujący szablon %s"
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:242 ../IkiWiki/Render.pm:102
228 msgid "Discussion"
229 msgstr "Dyskusja"
230
231 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:456
232 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
233 msgstr "Nieznaleziony moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
234
235 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
236 #, fuzzy
237 msgid "failed to run dot"
238 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania dot"
239
240 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:29
241 #, perl-format
242 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
243 msgstr ""
244 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
245 "teraz edytowana"
246
247 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
248 #, perl-format
249 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
250 msgstr ""
251 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
252 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
253
254 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:84
255 #, fuzzy
256 msgid "stylesheet not found"
257 msgstr "nieznaleziony szablon ze stylami CSS"
258
259 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:116
260 #, fuzzy
261 msgid "redir page not found"
262 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
263
264 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:129
265 #, fuzzy
266 msgid "redir cycle is not allowed"
267 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
268
269 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:146
270 msgid "link is no longer supported"
271 msgstr ""
272
273 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
274 msgid "Mirrors"
275 msgstr "Kopie lustrzane"
276
277 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
278 msgid "Mirror"
279 msgstr "Kopia lustrzana"
280
281 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
282 msgid "more"
283 msgstr "więcej"
284
285 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:45
286 msgid "Log in with"
287 msgstr ""
288
289 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:48
290 msgid "Get an OpenID"
291 msgstr "Pobierz OpenID"
292
293 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
294 msgid "All pages are linked to by other pages."
295 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
296
297 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:21
298 msgid "bad or missing template"
299 msgstr ""
300
301 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:162
302 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
303 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz można zalogować się."
304
305 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:165
306 msgid "Error creating account."
307 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
308
309 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:186
310 msgid "Failed to send mail"
311 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
312
313 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:188
314 msgid "Your password has been emailed to you."
315 msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
316
317 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
318 msgid "vote"
319 msgstr "głosuj"
320
321 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
322 msgid "Total votes:"
323 msgstr "Oddane głosy:"
324
325 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
326 msgid "polygen not installed"
327 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
328
329 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
330 msgid "polygen failed"
331 msgstr "awaria wtyczki polygen"
332
333 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
334 msgid "missing formula"
335 msgstr "brakująca reguła"
336
337 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:39
338 msgid "unknown formula"
339 msgstr "nieznana reguła"
340
341 #. translators: These descriptions of times of day are used
342 #. translators: in messages like "last edited <description>".
343 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
344 #. translators: %A- is the name of the previous day.
345 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
346 msgid "late %A- night"
347 msgstr "późną nocą w %A-"
348
349 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
350 msgid "in the wee hours of %A- night"
351 msgstr "po północy w %A-"
352
353 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
354 msgid "terribly early %A morning"
355 msgstr "bardzo wczesnym rankiem w %A"
356
357 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
358 msgid "early %A morning"
359 msgstr "wcześnym rankiem w %A"
360
361 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
362 #, fuzzy
363 msgid "mid-morning %A"
364 msgstr "rankiem w %A"
365
366 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
367 msgid "late %A morning"
368 msgstr "późnym rankiem w %A"
369
370 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
371 msgid "at lunch time on %A"
372 msgstr "w porze obiadowej w %A"
373
374 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
375 msgid "%A afternoon"
376 msgstr "po południu w %A"
377
378 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
379 msgid "late %A afternoon"
380 msgstr "późnym popołudniem %A"
381
382 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
383 msgid "%A evening"
384 msgstr "wieczorem w %A"
385
386 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
387 msgid "late %A evening"
388 msgstr "późnym wieczorem w %A"
389
390 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
391 msgid "%A night"
392 msgstr "nocą w %A"
393
394 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
395 msgid "at teatime on %A"
396 msgstr "w porze śniadaniowej w %A"
397
398 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
399 msgid "at midnight"
400 msgstr "o północy"
401
402 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
403 msgid "at noon on %A"
404 msgstr "w południe w %A"
405
406 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
407 #, perl-format
408 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
409 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
410
411 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
412 msgid "cleaning hyperestraier search index"
413 msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
414
415 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
416 msgid "updating hyperestraier search index"
417 msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
418
419 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:18
420 msgid "shortcut plugin will not work without a shortcuts.mdwn"
421 msgstr ""
422
423 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:27
424 #, fuzzy
425 msgid "missing name or url parameter"
426 msgstr "brakujący parametr name lub url"
427
428 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
429 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
430 #. translators: is an URL.
431 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:36
432 #, fuzzy, perl-format
433 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
434 msgstr "skrót %s wskazuje na adres <i>%s</i>"
435
436 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:23
437 #, fuzzy
438 msgid "failed to parse any smileys"
439 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania emitoikonki"
440
441 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
442 #, fuzzy
443 msgid "parse error"
444 msgstr "błąd w trakcie przetwarzania"
445
446 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
447 msgid "bad featurepoint diameter"
448 msgstr "nieprawidłowa średnica dla featurepoint"
449
450 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
451 msgid "bad featurepoint location"
452 msgstr "nieprawidłowe położenie dla featurepoint"
453
454 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
455 msgid "missing values"
456 msgstr "brakujące wartości"
457
458 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
459 #, fuzzy
460 msgid "bad height value"
461 msgstr "nieprawidłowa wysokość"
462
463 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
464 #, fuzzy
465 msgid "missing width parameter"
466 msgstr "brakujący parametr width"
467
468 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
469 #, fuzzy
470 msgid "bad width value"
471 msgstr "nieprawidłowa szerokość"
472
473 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
474 #, fuzzy
475 msgid "failed to run php"
476 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania php"
477
478 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
479 msgid "cannot find file"
480 msgstr "nie można znaleźć pliku"
481
482 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:64
483 msgid "unknown data format"
484 msgstr "nieznany format danych"
485
486 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:72
487 msgid "empty data"
488 msgstr "brak danych"
489
490 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:92
491 msgid "Direct data download"
492 msgstr "Bezpośrednie pobieranie danych"
493
494 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:126
495 #, fuzzy, perl-format
496 msgid "parse fail at line %d: %s"
497 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania linii %d: %s"
498
499 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
500 #, fuzzy
501 msgid "missing id parameter"
502 msgstr "brakujący parametr id"
503
504 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
505 #, perl-format
506 msgid "template %s not found"
507 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
508
509 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
510 #, fuzzy
511 msgid "failed to process:"
512 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
513
514 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:30
515 #, fuzzy
516 msgid "missing tex code"
517 msgstr "brakujące wartości"
518
519 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:37
520 msgid "code includes disallowed latex commands"
521 msgstr ""
522
523 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:97
524 #, fuzzy
525 msgid "failed to generate image from code"
526 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
527
528 #: ../IkiWiki/Plugin/toggle.pm:88
529 msgid "(not toggleable in preview mode)"
530 msgstr ""
531
532 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:68
533 msgid "getctime not implemented"
534 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
535
536 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:459
537 #, fuzzy
538 msgid ""
539 "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
540 "notifications"
541 msgstr ""
542 "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
543 "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
544
545 #: ../IkiWiki/Rcs/monotone.pm:462
546 #, fuzzy
547 msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
548 msgstr ""
549 "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
550 "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
551
552 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:221
553 msgid ""
554 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
555 "notifications"
556 msgstr ""
557 "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
558 "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
559
560 #: ../IkiWiki/Render.pm:275 ../IkiWiki/Render.pm:296
561 #, perl-format
562 msgid "skipping bad filename %s"
563 msgstr "pomijanie nieprawidłowej nazwy pliku %s"
564
565 #: ../IkiWiki/Render.pm:338
566 #, perl-format
567 msgid "removing old page %s"
568 msgstr "usuwanie starej strony %s"
569
570 #: ../IkiWiki/Render.pm:371
571 #, perl-format
572 msgid "scanning %s"
573 msgstr "skanowanie %s"
574
575 #: ../IkiWiki/Render.pm:376
576 #, perl-format
577 msgid "rendering %s"
578 msgstr "renderowanie %s"
579
580 #: ../IkiWiki/Render.pm:388
581 #, perl-format
582 msgid "rendering %s, which links to %s"
583 msgstr "renderowanie %s z odnośnikiem do %s"
584
585 #: ../IkiWiki/Render.pm:405
586 #, perl-format
587 msgid "rendering %s, which depends on %s"
588 msgstr "renderowanie %s zależącego od %s"
589
590 #: ../IkiWiki/Render.pm:443
591 #, perl-format
592 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
593 msgstr "renderowanie %s w celu aktualizacji powrotnych odnośników"
594
595 #: ../IkiWiki/Render.pm:455
596 #, perl-format
597 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
598 msgstr "usuwanie %s nie tworzonego już przez %s"
599
600 #: ../IkiWiki/Render.pm:481
601 #, perl-format
602 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
603 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenia %s"
604
605 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
606 #. translators: is a (probably not translated) error message.
607 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
608 #, perl-format
609 msgid "cannot read %s: %s"
610 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
611
612 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
613 msgid "generating wrappers.."
614 msgstr "tworzenie osłon..."
615
616 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
617 msgid "rebuilding wiki.."
618 msgstr "przebudowywanie wiki..."
619
620 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
621 msgid "refreshing wiki.."
622 msgstr "odświeżanie wiki..."
623
624 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
625 msgid "done"
626 msgstr "gotowe"
627
628 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
629 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
630 #. translators: And the name of the user making the change.
631 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
632 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
633 #, perl-format
634 msgid "update of %s's %s by %s"
635 msgstr "aktualizacja stron wiki %s: %s przez użytkownika %s"
636
637 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
638 #, perl-format
639 msgid "%s doesn't seem to be executable"
640 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
641
642 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
643 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
644 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
645
646 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
647 msgid "wrapper filename not specified"
648 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
649
650 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
651 #. translators: a (probably not translated) error message.
652 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
653 #, perl-format
654 msgid "failed to write %s: %s"
655 msgstr "awaria w trakcie zapisu %s: %s"
656
657 #. translators: The parameter is a C filename.
658 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:115
659 #, perl-format
660 msgid "failed to compile %s"
661 msgstr "awaria w trakcie kompilowania %s"
662
663 #. translators: The parameter is a filename.
664 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:135
665 #, perl-format
666 msgid "successfully generated %s"
667 msgstr "pomyślnie utworzono %s"
668
669 #: ../ikiwiki.in:13
670 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
671 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
672
673 #: ../ikiwiki.in:83
674 msgid "usage: --set var=value"
675 msgstr ""
676
677 #: ../IkiWiki.pm:129
678 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
679 msgstr ""
680 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
681 "--url"
682
683 #: ../IkiWiki.pm:198 ../IkiWiki.pm:199
684 msgid "Error"
685 msgstr "Błąd"
686
687 #. translators: The first parameter is a
688 #. translators: preprocessor directive name,
689 #. translators: the second a page name, the
690 #. translators: third a number.
691 #: ../IkiWiki.pm:722
692 #, perl-format
693 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
694 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"
695
696 #, fuzzy
697 #~ msgid "%s not found"
698 #~ msgstr "nie znaleziono %s"
699
700 #~ msgid "What's this?"
701 #~ msgstr "Więcej o OpenID"
702
703 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
704 #~ msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
705
706 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
707 #~ msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
708
709 #, fuzzy
710 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
711 #~ msgstr "niedostępny podgląd dla wtyczki sparkline"