]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/pl.po
fix broken format string, manual unfuzzy
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.37\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-01-13 23:24-0500\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-01-05 16:33+100\n"
13 "Last-Translator: Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #. translators: The first parameter is a page name,
20 #. translators: second is the user who locked it.
21 #: ../IkiWiki/CGI.pm:51
22 #, perl-format
23 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
24 msgstr ""
25 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
26 "teraz edytowana"
27
28 #: ../IkiWiki/CGI.pm:140
29 msgid "You need to log in first."
30 msgstr "Konieczne jest zalogowanie się."
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:257
33 msgid "Preferences saved."
34 msgstr "Ustawienia zostały zapisane."
35
36 #: ../IkiWiki/CGI.pm:407 ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:161
37 #: ../IkiWiki/Render.pm:97 ../IkiWiki/Render.pm:161
38 msgid "discussion"
39 msgstr "dyskusja"
40
41 #: ../IkiWiki/CGI.pm:446
42 #, perl-format
43 msgid "creating %s"
44 msgstr "tworzenie strony %s"
45
46 #: ../IkiWiki/CGI.pm:463 ../IkiWiki/CGI.pm:506
47 #, perl-format
48 msgid "editing %s"
49 msgstr "edycja strony %s"
50
51 #: ../IkiWiki/CGI.pm:623
52 msgid "You are banned."
53 msgstr "Dostęp został zabroniony przez administratora."
54
55 #: ../IkiWiki/CGI.pm:650
56 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
57 msgstr ""
58
59 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
60 #, perl-format
61 msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
62 msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
63
64 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
65 msgid "new feed"
66 msgstr "nowy kanał RSS"
67
68 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
69 msgid "posts"
70 msgstr "wpisy"
71
72 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
73 msgid "new"
74 msgstr "nowy wpis"
75
76 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:206
77 #, perl-format
78 msgid "expiring %s (%s days old)"
79 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
80
81 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:213
82 #, perl-format
83 msgid "expiring %s"
84 msgstr "wygasający wpis %s"
85
86 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:236
87 #, perl-format
88 msgid "checking feed %s ..."
89 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s\t..."
90
91 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
92 #, perl-format
93 msgid "could not find feed at %s"
94 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
95
96 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
97 msgid "feed crashed XML::Feed!"
98 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
99
100 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:273
101 #, perl-format
102 msgid "processed ok at %s"
103 msgstr "przetworzony kanał RSS w dniu %s"
104
105 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:328
106 #, perl-format
107 msgid "creating new page %s"
108 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
109
110 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:36
111 msgid "There are no broken links!"
112 msgstr "odnośniki są aktualne!"
113
114 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
115 msgid "fortune failed"
116 msgstr "awaria fortunki"
117
118 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
119 msgid "googlecalendar failed to find url in html"
120 msgstr ""
121 "awaria wtyczki googlecalendar z powodu nieodnalezionego adresu URL na "
122 "stronie HTML"
123
124 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
125 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
126 msgstr ""
127 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
128 "pomocą parametru --url"
129
130 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:96
131 #, perl-format
132 msgid "unknown sort type %s"
133 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
134
135 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:369
136 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
137 msgstr "Niezainstalowany moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
138
139 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
140 msgid "linkmap failed to run dot"
141 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
142
143 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
144 #, perl-format
145 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
146 msgstr ""
147 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
148 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
149
150 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
151 msgid "Mirrors"
152 msgstr "Kopie lustrzane"
153
154 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
155 msgid "Mirror"
156 msgstr "Kopia lustrzana"
157
158 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
159 msgid "What's this?"
160 msgstr "Więcej o OpenID"
161
162 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
163 msgid "Get an OpenID"
164 msgstr "Pobierz OpenID"
165
166 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:41
167 msgid "All pages are linked to by other pages."
168 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
169
170 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
171 msgid "(use FirstnameLastName)"
172 msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
173
174 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
175 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
176 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz już można zalogować się."
177
178 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
179 msgid "Error creating account."
180 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
181
182 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
183 msgid "Failed to send mail"
184 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
185
186 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
187 msgid "Your password has been emailed to you."
188 msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
189
190 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
191 msgid "vote"
192 msgstr "głosuj"
193
194 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
195 msgid "Total votes:"
196 msgstr "Oddane głosy:"
197
198 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
199 msgid "polygen not installed"
200 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
201
202 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
203 msgid "polygen failed"
204 msgstr "awaria wtyczki polygen"
205
206 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
207 #, perl-format
208 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
209 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
210
211 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
212 msgid "cleaning hyperestraier search index"
213 msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
216 msgid "updating hyperestraier search index"
217 msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
218
219 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
220 msgid "shortcut missing name or url parameter"
221 msgstr "brakująca nazwa lub adres URL we wtyczce shortcut"
222
223 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
224 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
225 #. translators: is an URL.
226 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
227 #, perl-format
228 msgid "shortcut %s points to %s"
229 msgstr "skrót %s wskazuje na adres %s"
230
231 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
232 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
233 msgstr ""
234 "Wtyczka smiley wyłączona z powodu awarii w trakcie przetwarzania emitoikonek"
235
236 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
237 msgid "template missing id parameter"
238 msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
239
240 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
241 #, perl-format
242 msgid "template %s not found"
243 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
244
245 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
246 msgid "template failed to process:"
247 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania szablonu:"
248
249 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
250 msgid "getctime not implemented"
251 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
252
253 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:206
254 msgid ""
255 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
256 "notifications"
257 msgstr ""
258 "Brak możliwości wysłania powiadomień przez post-commit SVN-a z powodu "
259 "nieustawionego parametru REV"
260
261 #: ../IkiWiki/Render.pm:98
262 msgid "Discussion"
263 msgstr "Dyskusja"
264
265 #: ../IkiWiki/Render.pm:228 ../IkiWiki/Render.pm:248
266 #, perl-format
267 msgid "skipping bad filename %s"
268 msgstr "pomijanie nieprawidłowego pliku %s"
269
270 #: ../IkiWiki/Render.pm:288
271 #, perl-format
272 msgid "removing old page %s"
273 msgstr "usuwanie starej strony %s"
274
275 #: ../IkiWiki/Render.pm:307
276 #, perl-format
277 msgid "scanning %s"
278 msgstr "przeszukiwanie strony %s"
279
280 #: ../IkiWiki/Render.pm:316
281 #, perl-format
282 msgid "rendering %s"
283 msgstr "tworzenie strony %s"
284
285 #: ../IkiWiki/Render.pm:328
286 #, perl-format
287 msgid "rendering %s, which links to %s"
288 msgstr "tworzenie strony %s z odnośnikiem do strony %s"
289
290 #: ../IkiWiki/Render.pm:345
291 #, perl-format
292 msgid "rendering %s, which depends on %s"
293 msgstr "tworzenie strony %s zależącej od strony %s"
294
295 #: ../IkiWiki/Render.pm:383
296 #, perl-format
297 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
298 msgstr "tworzenie strony %s w celu aktualizacji jej powrotnych odnośników"
299
300 #: ../IkiWiki/Render.pm:395
301 #, perl-format
302 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
303 msgstr "usuwanie strony %s nie tworzonej już przez %s"
304
305 #: ../IkiWiki/Render.pm:421
306 #, perl-format
307 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
308 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenie strony %s"
309
310 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
311 #. translators: is a (probably not translated) error message.
312 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
313 #, perl-format
314 msgid "cannot read %s: %s"
315 msgstr "awaria w trakcie czytania strony %s: %s"
316
317 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
318 msgid "generating wrappers.."
319 msgstr "tworzenie osłon..."
320
321 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:68
322 msgid "rebuilding wiki.."
323 msgstr "przebudowywanie wiki..."
324
325 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
326 msgid "refreshing wiki.."
327 msgstr "odświeżanie wiki..."
328
329 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:80
330 msgid "done"
331 msgstr "gotowe"
332
333 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
334 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
335 #. translators: And the name of the user making the change.
336 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
337 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:139
338 #, perl-format
339 msgid "update of %s's %s by %s"
340 msgstr "aktualizacja stron wiki %s %s przez użytkownika %s"
341
342 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
343 #, perl-format
344 msgid "%s doesn't seem to be executable"
345 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
346
347 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
348 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
349 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
350
351 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
352 msgid "wrapper filename not specified"
353 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
354
355 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
356 #. translators: a (probably not translated) error message.
357 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
358 #, perl-format
359 msgid "failed to write %s: %s"
360 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
361
362 #. translators: The parameter is a C filename.
363 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
364 #, perl-format
365 msgid "failed to compile %s"
366 msgstr "awaria w trakcie zestawiania strony %s"
367
368 #. translators: The parameter is a filename.
369 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
370 #, perl-format
371 msgid "successfully generated %s"
372 msgstr "strona pomyślnie utworzona %s"
373
374 #: ../ikiwiki.in:13
375 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
376 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
377
378 #: ../IkiWiki.pm:99
379 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
380 msgstr ""
381 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
382 "--url"
383
384 #: ../IkiWiki.pm:144 ../IkiWiki.pm:145
385 msgid "Error"
386 msgstr "Błąd"
387
388 #. translators: The first parameter is a
389 #. translators: preprocessor directive name,
390 #. translators: the second a page name, the
391 #. translators: third a number.
392 #: ../IkiWiki.pm:524
393 #, perl-format
394 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
395 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"