]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/pl.po
do no-op post_commit test in wrapper
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.51\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2008-10-26 15:03-0400\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-04-27 22:05+0200\n"
13 "Last-Translator: Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:113
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Proszę najpierw zalogować się."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:145
24 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
25 msgstr ""
26 "Nieudane logowanie. Proszę sprawdzić czy w przeglądarce włączone są "
27 "ciasteczka (ang. cookies)"
28
29 #: ../IkiWiki/CGI.pm:163 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:350
30 msgid "Your login session has expired."
31 msgstr ""
32
33 #: ../IkiWiki/CGI.pm:184
34 msgid "Login"
35 msgstr ""
36
37 #: ../IkiWiki/CGI.pm:185
38 #, fuzzy
39 msgid "Preferences"
40 msgstr "Preferencje zapisane."
41
42 #: ../IkiWiki/CGI.pm:186
43 msgid "Admin"
44 msgstr ""
45
46 #: ../IkiWiki/CGI.pm:253
47 msgid "Preferences saved."
48 msgstr "Preferencje zapisane."
49
50 #: ../IkiWiki/CGI.pm:271
51 msgid "You are banned."
52 msgstr "Twój dostęp został zabroniony przez administratora."
53
54 #: ../IkiWiki/CGI.pm:385 ../IkiWiki/CGI.pm:386 ../IkiWiki.pm:1182
55 msgid "Error"
56 msgstr "Błąd"
57
58 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:80
59 msgid "Aggregation triggered via web."
60 msgstr ""
61
62 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
63 msgid "Nothing to do right now, all feeds are up-to-date!"
64 msgstr ""
65
66 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:216
67 #, fuzzy, perl-format
68 msgid "missing %s parameter"
69 msgstr "brakujący parametr %s"
70
71 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:250
72 msgid "new feed"
73 msgstr "nowy kanał RSS"
74
75 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:264
76 msgid "posts"
77 msgstr "wpisy"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:266
80 msgid "new"
81 msgstr "nowy wpis"
82
83 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:429
84 #, perl-format
85 msgid "expiring %s (%s days old)"
86 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
87
88 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:436
89 #, perl-format
90 msgid "expiring %s"
91 msgstr "wygasający wpis %s"
92
93 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:463
94 #, perl-format
95 msgid "last checked %s"
96 msgstr ""
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:467
99 #, perl-format
100 msgid "checking feed %s ..."
101 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s..."
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:472
104 #, perl-format
105 msgid "could not find feed at %s"
106 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:487
109 #, fuzzy
110 msgid "feed not found"
111 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
112
113 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:498
114 #, fuzzy, perl-format
115 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
116 msgstr "Nieprawidłowe kodowanie UTF-8 usunięte z kanału RSS"
117
118 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:504
119 #, perl-format
120 msgid "(feed entities escaped)"
121 msgstr ""
122
123 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:510
124 msgid "feed crashed XML::Feed!"
125 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
126
127 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:590
128 #, perl-format
129 msgid "creating new page %s"
130 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
131
132 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:31
133 msgid "deleting bucket.."
134 msgstr ""
135
136 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:38 ../ikiwiki.in:205
137 msgid "done"
138 msgstr "gotowe"
139
140 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:97
141 #, perl-format
142 msgid "Must specify %s"
143 msgstr ""
144
145 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:136
146 msgid "Failed to create bucket in S3: "
147 msgstr ""
148
149 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:221
150 #, fuzzy
151 msgid "Failed to save file to S3: "
152 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
153
154 #: ../IkiWiki/Plugin/amazon_s3.pm:243
155 #, fuzzy
156 msgid "Failed to delete file from S3: "
157 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
158
159 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:49
160 #, perl-format
161 msgid "there is already a page named %s"
162 msgstr ""
163
164 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:82
165 msgid "prohibited by allowed_attachments"
166 msgstr ""
167
168 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:190
169 msgid "bad attachment filename"
170 msgstr ""
171
172 #: ../IkiWiki/Plugin/attachment.pm:232
173 msgid "attachment upload"
174 msgstr ""
175
176 #: ../IkiWiki/Plugin/autoindex.pm:105
177 msgid "automatic index generation"
178 msgstr ""
179
180 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:33 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:261
181 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:327 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:26
182 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:37 ../IkiWiki/Render.pm:79
183 #: ../IkiWiki/Render.pm:149
184 msgid "discussion"
185 msgstr "dyskusja"
186
187 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:49
188 #, perl-format
189 msgid "%s from %s"
190 msgstr ""
191
192 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:56
193 msgid "There are no broken links!"
194 msgstr "Wszystkie odnośniki są aktualne!"
195
196 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:27 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:30
197 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:45 ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:61
198 #: ../IkiWiki/Plugin/testpagespec.pm:26
199 #, fuzzy, perl-format
200 msgid "%s parameter is required"
201 msgstr "Parametry \"test\" i \"then\" są wymagane"
202
203 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:66
204 msgid "no text was copied in this page"
205 msgstr ""
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/cutpaste.pm:69
208 #, perl-format
209 msgid "no text was copied in this page with id %s"
210 msgstr ""
211
212 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:40
213 #, fuzzy, perl-format
214 msgid "removing old preview %s"
215 msgstr "usuwanie starej strony %s"
216
217 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:125
218 msgid "bad page name"
219 msgstr ""
220
221 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:141
222 #, perl-format
223 msgid "%s is not an editable page"
224 msgstr "Strona %s nie może być edytowana"
225
226 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:317
227 #, perl-format
228 msgid "creating %s"
229 msgstr "tworzenie %s"
230
231 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:335 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:363
232 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:373 ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:408
233 #: ../IkiWiki/Plugin/editpage.pm:453
234 #, perl-format
235 msgid "editing %s"
236 msgstr "edycja %s"
237
238 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:51
239 #, fuzzy
240 msgid "template not specified"
241 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
242
243 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:54
244 #, fuzzy
245 msgid "match not specified"
246 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
247
248 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:62
249 #, perl-format
250 msgid "edittemplate %s registered for %s"
251 msgstr ""
252
253 #: ../IkiWiki/Plugin/edittemplate.pm:133
254 #, fuzzy
255 msgid "failed to process"
256 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
257
258 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:27
259 msgid "fortune failed"
260 msgstr "awaria fortunki"
261
262 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:617 ../IkiWiki/Plugin/git.pm:635
263 #: ../IkiWiki/Receive.pm:129
264 #, perl-format
265 msgid "you are not allowed to change %s"
266 msgstr ""
267
268 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:657
269 #, perl-format
270 msgid "you cannot act on a file with mode %s"
271 msgstr ""
272
273 #: ../IkiWiki/Plugin/git.pm:661
274 msgid "you are not allowed to change file modes"
275 msgstr ""
276
277 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:27
278 #, fuzzy, perl-format
279 msgid "Must specify %s when using the google search plugin"
280 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
281
282 #: ../IkiWiki/Plugin/google.pm:31
283 msgid "Failed to parse url, cannot determine domain name"
284 msgstr ""
285
286 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:32
287 #, fuzzy
288 msgid "failed to find url in html"
289 msgstr "awaria w trakcie wyszukiwania adresu URL na stronie HTML"
290
291 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:67
292 #, fuzzy
293 msgid "failed to run graphviz"
294 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania wtyczki graphviz"
295
296 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:94
297 msgid "prog not a valid graphviz program"
298 msgstr "prog nie jest poprawnym programem graphviz"
299
300 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:62
301 #, fuzzy
302 msgid "Image::Magick is not installed"
303 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
304
305 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:69
306 #, perl-format
307 msgid "bad size \"%s\""
308 msgstr "nieprawidłowy rozmiar \"%s\""
309
310 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:84
311 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:101
312 #, fuzzy, perl-format
313 msgid "failed to read %s: %s"
314 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
315
316 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:87
317 #, fuzzy, perl-format
318 msgid "failed to resize: %s"
319 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
320
321 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:118
322 #, fuzzy, perl-format
323 msgid "failed to determine size of image %s"
324 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
325
326 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:93
327 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
328 msgstr ""
329 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
330 "pomocą parametru --url"
331
332 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:139
333 #, fuzzy
334 msgid "page editing not allowed"
335 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
336
337 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:156
338 #, fuzzy
339 msgid "missing pages parameter"
340 msgstr "brakujący parametr %s"
341
342 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:204
343 #, perl-format
344 msgid "unknown sort type %s"
345 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
346
347 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:285
348 msgid "Add a new post titled:"
349 msgstr "Tytuł nowego wpisu"
350
351 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:301
352 #, perl-format
353 msgid "nonexistant template %s"
354 msgstr "brakujący szablon %s"
355
356 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:335 ../IkiWiki/Render.pm:83
357 msgid "Discussion"
358 msgstr "Dyskusja"
359
360 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:572
361 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
362 msgstr "Nieznaleziony moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
363
364 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:106
365 #, fuzzy
366 msgid "failed to run dot"
367 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania dot"
368
369 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:49 ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:66
370 #, fuzzy, perl-format
371 msgid "%s is locked and cannot be edited"
372 msgstr ""
373 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
374 "teraz edytowana"
375
376 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:44
377 msgid "multimarkdown is enabled, but Text::MultiMarkdown is not installed"
378 msgstr ""
379
380 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:67
381 #, perl-format
382 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
383 msgstr ""
384 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
385 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
386
387 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:150
388 #, fuzzy
389 msgid "stylesheet not found"
390 msgstr "nieznaleziony szablon ze stylami CSS"
391
392 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:184
393 #, fuzzy
394 msgid "redir page not found"
395 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
396
397 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:197
398 #, fuzzy
399 msgid "redir cycle is not allowed"
400 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
401
402 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
403 msgid "Mirrors"
404 msgstr "Kopie lustrzane"
405
406 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:42
407 msgid "Mirror"
408 msgstr "Kopia lustrzana"
409
410 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
411 msgid "more"
412 msgstr "więcej"
413
414 #: ../IkiWiki/Plugin/norcs.pm:65
415 msgid "getctime not implemented"
416 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
417
418 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:61
419 msgid "Log in with"
420 msgstr ""
421
422 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:64
423 msgid "Get an OpenID"
424 msgstr "Pobierz OpenID"
425
426 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:51
427 msgid "All pages are linked to by other pages."
428 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
429
430 #: ../IkiWiki/Plugin/pagetemplate.pm:30
431 msgid "bad or missing template"
432 msgstr ""
433
434 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:247
435 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
436 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz można zalogować się."
437
438 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:250
439 msgid "Error creating account."
440 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
441
442 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:257
443 msgid "No email address, so cannot email password reset instructions."
444 msgstr ""
445
446 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:291
447 msgid "Failed to send mail"
448 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
449
450 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:293
451 msgid "You have been mailed password reset instructions."
452 msgstr ""
453
454 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:328
455 msgid "incorrect password reset url"
456 msgstr ""
457
458 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:331
459 msgid "password reset denied"
460 msgstr ""
461
462 #: ../IkiWiki/Plugin/pingee.pm:30
463 msgid "Ping received."
464 msgstr ""
465
466 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:53
467 msgid "requires 'from' and 'to' parameters"
468 msgstr ""
469
470 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:58
471 #, fuzzy, perl-format
472 msgid "Will ping %s"
473 msgstr "edycja %s"
474
475 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:61
476 #, perl-format
477 msgid "Ignoring ping directive for wiki %s (this wiki is %s)"
478 msgstr ""
479
480 #: ../IkiWiki/Plugin/pinger.pm:77
481 #, fuzzy
482 msgid "LWP not found, not pinging"
483 msgstr "Nieznaleziony moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
484
485 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:69
486 msgid "vote"
487 msgstr "głosuj"
488
489 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:77
490 msgid "Total votes:"
491 msgstr "Oddane głosy:"
492
493 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:41
494 msgid "polygen not installed"
495 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
496
497 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:60
498 #, fuzzy
499 msgid "command failed"
500 msgstr "awaria fortunki"
501
502 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:41
503 msgid "missing formula"
504 msgstr "brakująca reguła"
505
506 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:48
507 msgid "unknown formula"
508 msgstr "nieznana reguła"
509
510 #. translators: These descriptions of times of day are used
511 #. translators: in messages like "last edited <description>".
512 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
513 #. translators: %A- is the name of the previous day.
514 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
515 msgid "late %A- night"
516 msgstr "późną nocą w %A-"
517
518 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
519 msgid "in the wee hours of %A- night"
520 msgstr "po północy w %A-"
521
522 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
523 msgid "terribly early %A morning"
524 msgstr "bardzo wczesnym rankiem w %A"
525
526 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
527 msgid "early %A morning"
528 msgstr "wcześnym rankiem w %A"
529
530 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
531 #, fuzzy
532 msgid "mid-morning %A"
533 msgstr "rankiem w %A"
534
535 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
536 msgid "late %A morning"
537 msgstr "późnym rankiem w %A"
538
539 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
540 msgid "at lunch time on %A"
541 msgstr "w porze obiadowej w %A"
542
543 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
544 msgid "%A afternoon"
545 msgstr "po południu w %A"
546
547 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
548 msgid "late %A afternoon"
549 msgstr "późnym popołudniem %A"
550
551 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
552 msgid "%A evening"
553 msgstr "wieczorem w %A"
554
555 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
556 msgid "late %A evening"
557 msgstr "późnym wieczorem w %A"
558
559 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
560 msgid "%A night"
561 msgstr "nocą w %A"
562
563 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:101
564 msgid "at teatime on %A"
565 msgstr "w porze śniadaniowej w %A"
566
567 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:105
568 msgid "at midnight"
569 msgstr "o północy"
570
571 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:108
572 msgid "at noon on %A"
573 msgstr "w południe w %A"
574
575 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:34
576 #, perl-format
577 msgid "illegal percent value %s"
578 msgstr ""
579
580 #: ../IkiWiki/Plugin/progress.pm:59
581 msgid "need either `percent` or `totalpages` and `donepages` parameters"
582 msgstr ""
583
584 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:100
585 #, fuzzy
586 msgid "missing page"
587 msgstr "brakujące wartości"
588
589 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchanges.pm:102
590 #, perl-format
591 msgid "The page %s does not exist."
592 msgstr ""
593
594 #: ../IkiWiki/Plugin/recentchangesdiff.pm:36
595 msgid "(Diff truncated)"
596 msgstr ""
597
598 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:31 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:36
599 #, perl-format
600 msgid "%s does not exist"
601 msgstr ""
602
603 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:38
604 #, fuzzy, perl-format
605 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be deleted"
606 msgstr ""
607 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
608 "teraz edytowana"
609
610 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:41 ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:45
611 #, fuzzy, perl-format
612 msgid "%s is not a file"
613 msgstr "Strona %s nie może być edytowana"
614
615 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:115
616 #, perl-format
617 msgid "confirm removal of %s"
618 msgstr ""
619
620 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:152
621 msgid "Please select the attachments to remove."
622 msgstr ""
623
624 #: ../IkiWiki/Plugin/remove.pm:192
625 msgid "removed"
626 msgstr ""
627
628 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:42
629 #, perl-format
630 msgid "%s is not in the srcdir, so it cannot be renamed"
631 msgstr ""
632
633 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:62
634 #, fuzzy
635 msgid "no change to the file name was specified"
636 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
637
638 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:68
639 #, perl-format
640 msgid "illegal name"
641 msgstr ""
642
643 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:73
644 #, perl-format
645 msgid "%s already exists"
646 msgstr ""
647
648 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:79
649 #, perl-format
650 msgid "%s already exists on disk"
651 msgstr ""
652
653 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:101
654 #, fuzzy, perl-format
655 msgid "rename %s"
656 msgstr "renderowanie %s"
657
658 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:138
659 msgid "Also rename SubPages and attachments"
660 msgstr ""
661
662 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:224
663 msgid "Only one attachment can be renamed at a time."
664 msgstr ""
665
666 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:227
667 msgid "Please select the attachment to rename."
668 msgstr ""
669
670 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:338
671 #, perl-format
672 msgid "rename %s to %s"
673 msgstr ""
674
675 #: ../IkiWiki/Plugin/rename.pm:490
676 #, fuzzy, perl-format
677 msgid "update for rename of %s to %s"
678 msgstr "aktualizacja stron wiki %s: %s przez użytkownika %s"
679
680 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:36
681 #, perl-format
682 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
683 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
684
685 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:182
686 #, perl-format
687 msgid "need Digest::SHA1 to index %s"
688 msgstr ""
689
690 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:217
691 msgid "search"
692 msgstr ""
693
694 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:27
695 msgid "shortcut plugin will not work without a shortcuts.mdwn"
696 msgstr ""
697
698 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:36
699 #, fuzzy
700 msgid "missing name or url parameter"
701 msgstr "brakujący parametr name lub url"
702
703 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
704 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
705 #. translators: is an URL.
706 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:45
707 #, fuzzy, perl-format
708 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
709 msgstr "skrót %s wskazuje na adres <i>%s</i>"
710
711 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:43
712 #, fuzzy
713 msgid "failed to parse any smileys"
714 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania emitoikonki"
715
716 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:72
717 #, fuzzy
718 msgid "parse error"
719 msgstr "błąd w trakcie przetwarzania"
720
721 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:78
722 msgid "bad featurepoint diameter"
723 msgstr "nieprawidłowa średnica dla featurepoint"
724
725 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:88
726 msgid "bad featurepoint location"
727 msgstr "nieprawidłowe położenie dla featurepoint"
728
729 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:99
730 msgid "missing values"
731 msgstr "brakujące wartości"
732
733 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:104
734 #, fuzzy
735 msgid "bad height value"
736 msgstr "nieprawidłowa wysokość"
737
738 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:111
739 #, fuzzy
740 msgid "missing width parameter"
741 msgstr "brakujący parametr width"
742
743 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:115
744 #, fuzzy
745 msgid "bad width value"
746 msgstr "nieprawidłowa szerokość"
747
748 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:153
749 #, fuzzy
750 msgid "failed to run php"
751 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania php"
752
753 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:31
754 msgid "cannot find file"
755 msgstr "nie można znaleźć pliku"
756
757 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
758 msgid "unknown data format"
759 msgstr "nieznany format danych"
760
761 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:81
762 msgid "empty data"
763 msgstr "brak danych"
764
765 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:100
766 msgid "Direct data download"
767 msgstr "Bezpośrednie pobieranie danych"
768
769 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:134
770 #, fuzzy, perl-format
771 msgid "parse fail at line %d: %s"
772 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania linii %d: %s"
773
774 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:28
775 #, fuzzy
776 msgid "missing id parameter"
777 msgstr "brakujący parametr id"
778
779 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:35
780 #, perl-format
781 msgid "template %s not found"
782 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
783
784 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:54
785 #, fuzzy
786 msgid "failed to process:"
787 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
788
789 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:70
790 #, fuzzy
791 msgid "missing tex code"
792 msgstr "brakujące wartości"
793
794 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:77
795 msgid "code includes disallowed latex commands"
796 msgstr ""
797
798 #: ../IkiWiki/Plugin/teximg.pm:128
799 #, fuzzy
800 msgid "failed to generate image from code"
801 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
802
803 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:89
804 msgid "plugin"
805 msgstr ""
806
807 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:108
808 #, perl-format
809 msgid "enable %s?"
810 msgstr ""
811
812 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:236
813 msgid "you are not logged in as an admin"
814 msgstr ""
815
816 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:240
817 msgid "setup file for this wiki is not known"
818 msgstr ""
819
820 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:256
821 msgid "main"
822 msgstr ""
823
824 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:257
825 msgid "plugins"
826 msgstr ""
827
828 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:395
829 msgid ""
830 "The configuration changes shown below require a wiki rebuild to take effect."
831 msgstr ""
832
833 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:399
834 msgid ""
835 "For the configuration changes shown below to fully take effect, you may need "
836 "to rebuild the wiki."
837 msgstr ""
838
839 #: ../IkiWiki/Plugin/websetup.pm:433
840 #, perl-format
841 msgid "<p class=\"error\">Error: %s exited nonzero (%s)"
842 msgstr ""
843
844 #: ../IkiWiki/Receive.pm:35
845 #, perl-format
846 msgid "cannot determine id of untrusted committer %s"
847 msgstr ""
848
849 #: ../IkiWiki/Receive.pm:85
850 #, fuzzy, perl-format
851 msgid "bad file name %s"
852 msgstr "pomijanie nieprawidłowej nazwy pliku %s"
853
854 #: ../IkiWiki/Render.pm:253
855 #, perl-format
856 msgid ""
857 "symlink found in srcdir path (%s) -- set allow_symlinks_before_srcdir to "
858 "allow this"
859 msgstr ""
860
861 #: ../IkiWiki/Render.pm:277 ../IkiWiki/Render.pm:302
862 #, perl-format
863 msgid "skipping bad filename %s"
864 msgstr "pomijanie nieprawidłowej nazwy pliku %s"
865
866 #: ../IkiWiki/Render.pm:284
867 #, perl-format
868 msgid "%s has multiple possible source pages"
869 msgstr ""
870
871 #: ../IkiWiki/Render.pm:360
872 #, perl-format
873 msgid "removing old page %s"
874 msgstr "usuwanie starej strony %s"
875
876 #: ../IkiWiki/Render.pm:400
877 #, perl-format
878 msgid "scanning %s"
879 msgstr "skanowanie %s"
880
881 #: ../IkiWiki/Render.pm:405
882 #, perl-format
883 msgid "rendering %s"
884 msgstr "renderowanie %s"
885
886 #: ../IkiWiki/Render.pm:426
887 #, perl-format
888 msgid "rendering %s, which links to %s"
889 msgstr "renderowanie %s z odnośnikiem do %s"
890
891 #: ../IkiWiki/Render.pm:447
892 #, perl-format
893 msgid "rendering %s, which depends on %s"
894 msgstr "renderowanie %s zależącego od %s"
895
896 #: ../IkiWiki/Render.pm:486
897 #, perl-format
898 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
899 msgstr "renderowanie %s w celu aktualizacji powrotnych odnośników"
900
901 #: ../IkiWiki/Render.pm:498
902 #, perl-format
903 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
904 msgstr "usuwanie %s nie tworzonego już przez %s"
905
906 #: ../IkiWiki/Render.pm:522
907 #, perl-format
908 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
909 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenia %s"
910
911 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
912 #. translators: is a (probably not translated) error message.
913 #: ../IkiWiki/Setup.pm:19
914 #, perl-format
915 msgid "cannot read %s: %s"
916 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
917
918 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:33
919 msgid "you must enter a wikiname (that contains alphanumerics)"
920 msgstr ""
921
922 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:67
923 #, perl-format
924 msgid "unsupported revision control system %s"
925 msgstr ""
926
927 #: ../IkiWiki/Setup/Automator.pm:83
928 msgid "failed to set up the repository with ikiwiki-makerepo"
929 msgstr ""
930
931 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
932 #, perl-format
933 msgid "%s doesn't seem to be executable"
934 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
935
936 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
937 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
938 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
939
940 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
941 msgid "wrapper filename not specified"
942 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
943
944 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
945 #. translators: a (probably not translated) error message.
946 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:79
947 #, perl-format
948 msgid "failed to write %s: %s"
949 msgstr "awaria w trakcie zapisu %s: %s"
950
951 #. translators: The parameter is a C filename.
952 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:135
953 #, perl-format
954 msgid "failed to compile %s"
955 msgstr "awaria w trakcie kompilowania %s"
956
957 #. translators: The parameter is a filename.
958 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:155
959 #, perl-format
960 msgid "successfully generated %s"
961 msgstr "pomyślnie utworzono %s"
962
963 #: ../ikiwiki.in:13
964 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
965 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
966
967 #: ../ikiwiki.in:14
968 msgid "       ikiwiki --setup configfile"
969 msgstr ""
970
971 #: ../ikiwiki.in:90
972 msgid "usage: --set var=value"
973 msgstr ""
974
975 #: ../ikiwiki.in:138
976 msgid "generating wrappers.."
977 msgstr "tworzenie osłon..."
978
979 #: ../ikiwiki.in:194
980 msgid "rebuilding wiki.."
981 msgstr "przebudowywanie wiki..."
982
983 #: ../ikiwiki.in:197
984 msgid "refreshing wiki.."
985 msgstr "odświeżanie wiki..."
986
987 #: ../IkiWiki.pm:466
988 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
989 msgstr ""
990 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
991 "--url"
992
993 #: ../IkiWiki.pm:512
994 msgid "cannot use multiple rcs plugins"
995 msgstr ""
996
997 #: ../IkiWiki.pm:541
998 #, perl-format
999 msgid "failed to load external plugin needed for %s plugin: %s"
1000 msgstr ""
1001
1002 #: ../IkiWiki.pm:1165
1003 #, fuzzy, perl-format
1004 msgid "preprocessing loop detected on %s at depth %i"
1005 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"
1006
1007 #: ../IkiWiki.pm:1678
1008 msgid "yes"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: ../auto.setup:16
1012 msgid "What will the wiki be named?"
1013 msgstr ""
1014
1015 #: ../auto.setup:16
1016 msgid "wiki"
1017 msgstr ""
1018
1019 #: ../auto.setup:18
1020 msgid "What revision control system to use?"
1021 msgstr ""
1022
1023 #: ../auto.setup:20
1024 msgid "What wiki user (or openid) will be wiki admin?"
1025 msgstr ""
1026
1027 #: ../auto.setup:23
1028 msgid "What is the domain name of the web server?"
1029 msgstr ""
1030
1031 #~ msgid "processed ok at %s"
1032 #~ msgstr "kanał RSS przetworzony w dniu %s"
1033
1034 #~ msgid "Your password has been emailed to you."
1035 #~ msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
1036
1037 #~ msgid "polygen failed"
1038 #~ msgstr "awaria wtyczki polygen"
1039
1040 #~ msgid "cleaning hyperestraier search index"
1041 #~ msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
1042
1043 #~ msgid "updating hyperestraier search index"
1044 #~ msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
1045
1046 #, fuzzy
1047 #~ msgid ""
1048 #~ "REV is not set, not running from mtn post-commit hook, cannot send "
1049 #~ "notifications"
1050 #~ msgstr ""
1051 #~ "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
1052 #~ "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
1053
1054 #, fuzzy
1055 #~ msgid "REV is not a valid revision identifier, cannot send notifications"
1056 #~ msgstr ""
1057 #~ "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
1058 #~ "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
1059
1060 #~ msgid ""
1061 #~ "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
1062 #~ "notifications"
1063 #~ msgstr ""
1064 #~ "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
1065 #~ "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
1066
1067 #, fuzzy
1068 #~ msgid "%s not found"
1069 #~ msgstr "nie znaleziono %s"
1070
1071 #~ msgid "What's this?"
1072 #~ msgstr "Więcej o OpenID"
1073
1074 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
1075 #~ msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
1076
1077 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
1078 #~ msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
1079
1080 #, fuzzy
1081 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
1082 #~ msgstr "niedostępny podgląd dla wtyczki sparkline"