]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/cs.po
add day of week to prettydate, and i18n
[ikiwiki.git] / po / cs.po
1 # Czech translation of ikiwiki.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2007-02-15 15:01-0500\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-01-07 11:59+0100\n"
12 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
13 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: ../IkiWiki/CGI.pm:152
19 msgid "You need to log in first."
20 msgstr "Nejprve se musíte přihlásit."
21
22 #: ../IkiWiki/CGI.pm:265
23 msgid "Preferences saved."
24 msgstr "Nastavení uloženo."
25
26 #: ../IkiWiki/CGI.pm:330
27 #, perl-format
28 msgid "%s is not an editable page"
29 msgstr ""
30
31 #: ../IkiWiki/CGI.pm:418 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
32 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:164 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
33 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
34 #: ../IkiWiki/Render.pm:165
35 msgid "discussion"
36 msgstr "diskuse"
37
38 #: ../IkiWiki/CGI.pm:463
39 #, perl-format
40 msgid "creating %s"
41 msgstr "vytvářím %s"
42
43 #: ../IkiWiki/CGI.pm:480 ../IkiWiki/CGI.pm:508 ../IkiWiki/CGI.pm:541
44 #, perl-format
45 msgid "editing %s"
46 msgstr "upravuji %s"
47
48 #: ../IkiWiki/CGI.pm:649
49 msgid "You are banned."
50 msgstr "Jste vyhoštěni."
51
52 #: ../IkiWiki/CGI.pm:681
53 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
54 msgstr ""
55
56 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
57 #, perl-format
58 msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
59 msgstr "modulu aggregate chybí parametr %s"
60
61 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
62 msgid "new feed"
63 msgstr "nový zdroj"
64
65 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
66 msgid "posts"
67 msgstr "příspěvky"
68
69 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
70 msgid "new"
71 msgstr "nový"
72
73 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:211
74 #, perl-format
75 msgid "expiring %s (%s days old)"
76 msgstr "expiruji %s (stará %s dnů)"
77
78 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:218
79 #, perl-format
80 msgid "expiring %s"
81 msgstr "expiruji %s"
82
83 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
84 #, perl-format
85 msgid "checking feed %s ..."
86 msgstr "kontroluji zdroj %s ..."
87
88 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:246
89 #, perl-format
90 msgid "could not find feed at %s"
91 msgstr "nemohu najít zdroj na %s"
92
93 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:255
94 msgid "feed crashed XML::Feed!"
95 msgstr "zdroj shodil XML::Feed!"
96
97 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:278
98 #, perl-format
99 msgid "processed ok at %s"
100 msgstr "zpracováno ok %s"
101
102 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:333
103 #, perl-format
104 msgid "creating new page %s"
105 msgstr "vytvářím novou stránku %s"
106
107 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
108 msgid "There are no broken links!"
109 msgstr "Žádné porušené odkazy!"
110
111 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
112 msgid "fortune failed"
113 msgstr "fortune selhal"
114
115 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
116 msgid "googlecalendar failed to find url in html"
117 msgstr "googlecalendar v html nenalezl url"
118
119 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
120 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
121 msgstr "Při používání --rss nebo --atom musíte pomocí --url zadat url k wiki"
122
123 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:96
124 #, perl-format
125 msgid "unknown sort type %s"
126 msgstr "neznámý typ řazení %s"
127
128 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:169 ../IkiWiki/Render.pm:101
129 msgid "Discussion"
130 msgstr "Diskuse"
131
132 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:382
133 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
134 msgstr "RPC::XML::Client nebyl nalezen, nepinkám"
135
136 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
137 msgid "linkmap failed to run dot"
138 msgstr "linkmapu se nepodařilo spustit dot"
139
140 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
141 #, perl-format
142 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
143 msgstr "Stránka %s je zamknutá uživatelem %s a nelze ji měnit"
144
145 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
146 #, perl-format
147 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
148 msgstr ""
149 "selhalo nahrání perlového modulu Markdown.pm (%s) nebo /usr/bin/markdown (%s)"
150
151 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
152 msgid "Mirrors"
153 msgstr "Zrcadla"
154
155 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
156 msgid "Mirror"
157 msgstr "Zrcadlo"
158
159 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
160 msgid "What's this?"
161 msgstr "Co to je?"
162
163 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
164 msgid "Get an OpenID"
165 msgstr "Získat OpenID"
166
167 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
168 msgid "All pages are linked to by other pages."
169 msgstr "Na každou stránku vede odkaz z jiné stránky."
170
171 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
172 msgid "(use FirstnameLastName)"
173 msgstr "(použijte KřestníJménoPříjmení)"
174
175 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
176 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
177 msgstr "Vytvoření účtu bylo úspěšné. Nyní se můžete přihlásit."
178
179 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
180 msgid "Error creating account."
181 msgstr "Chyba při vytváření účtu."
182
183 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
184 msgid "Failed to send mail"
185 msgstr "Nepodařilo se odeslat email."
186
187 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
188 msgid "Your password has been emailed to you."
189 msgstr "Vaše heslo vám bylo zasláno."
190
191 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
192 msgid "vote"
193 msgstr "hlasovat"
194
195 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
196 msgid "Total votes:"
197 msgstr "Celkem hlasů:"
198
199 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
200 msgid "polygen not installed"
201 msgstr "polygen není nainstalován"
202
203 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
204 msgid "polygen failed"
205 msgstr "polygen selhal"
206
207 #. translators: These descriptions of times of day are used
208 #. translators: in messages like "last edited <description>".
209 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
210 #. translators: %A- is the name of the previous day.
211 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
212 msgid "late %A- night"
213 msgstr ""
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
216 msgid "in the wee hours of %A- night"
217 msgstr ""
218
219 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
220 msgid "terribly early %A morning"
221 msgstr ""
222
223 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
224 msgid "early %A morning"
225 msgstr ""
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
228 msgid "in mid-morning %A"
229 msgstr ""
230
231 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
232 msgid "in late morning %A"
233 msgstr ""
234
235 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
236 msgid "at lunch time on %A"
237 msgstr ""
238
239 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
240 msgid "%A afternoon"
241 msgstr ""
242
243 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
244 msgid "late %A afternoon"
245 msgstr ""
246
247 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
248 msgid "%A evening"
249 msgstr ""
250
251 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
252 msgid "late %A evening"
253 msgstr ""
254
255 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
256 msgid "%A night"
257 msgstr ""
258
259 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
260 msgid "at teatime on %A"
261 msgstr ""
262
263 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
264 msgid "at midnight"
265 msgstr ""
266
267 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
268 msgid "at noon on %A"
269 msgstr ""
270
271 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
272 #, perl-format
273 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
274 msgstr "Při používání vyhledávacího modulu musíte zadat %s"
275
276 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
277 msgid "cleaning hyperestraier search index"
278 msgstr "čistím vyhledávací index hyperestraieru"
279
280 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
281 msgid "updating hyperestraier search index"
282 msgstr "aktualizuji vyhledávací index hyperestraieru"
283
284 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
285 msgid "shortcut missing name or url parameter"
286 msgstr "zkratka postrádá jméno nebo url"
287
288 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
289 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
290 #. translators: is an URL.
291 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
292 #, fuzzy, perl-format
293 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
294 msgstr "zkratka %s odkazuje na %s"
295
296 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
297 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
298 msgstr "selhalo zpracování jakýchkoliv smajlíků, vypínám modul"
299
300 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
301 msgid "template missing id parameter"
302 msgstr "šabloně chybí parametr id"
303
304 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
305 #, perl-format
306 msgid "template %s not found"
307 msgstr "šablona %s nebyla nalezena"
308
309 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
310 msgid "template failed to process:"
311 msgstr "šablonu se nepodařilo zpracovat:"
312
313 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
314 msgid "getctime not implemented"
315 msgstr "getctime není implementováno"
316
317 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
318 msgid ""
319 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
320 "notifications"
321 msgstr ""
322 "REV není nastavena, není spuštěna ze svn post-commit, nemohu zaslat oznámení"
323
324 #: ../IkiWiki/Render.pm:251 ../IkiWiki/Render.pm:271
325 #, perl-format
326 msgid "skipping bad filename %s"
327 msgstr "přeskakuji chybné jméno souboru %s"
328
329 #: ../IkiWiki/Render.pm:311
330 #, perl-format
331 msgid "removing old page %s"
332 msgstr "odstraňuji starou stránku %s"
333
334 #: ../IkiWiki/Render.pm:330
335 #, perl-format
336 msgid "scanning %s"
337 msgstr "prohledávám %s"
338
339 #: ../IkiWiki/Render.pm:339
340 #, perl-format
341 msgid "rendering %s"
342 msgstr "zpracovávám %s"
343
344 #: ../IkiWiki/Render.pm:351
345 #, perl-format
346 msgid "rendering %s, which links to %s"
347 msgstr "zpracovávám %s, která odkazuje na %s"
348
349 #: ../IkiWiki/Render.pm:368
350 #, perl-format
351 msgid "rendering %s, which depends on %s"
352 msgstr "zpracovávám %s, která závisí na %s"
353
354 #: ../IkiWiki/Render.pm:406
355 #, perl-format
356 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
357 msgstr "zpracovávám %s, aby se aktualizovaly zpětné odkazy"
358
359 #: ../IkiWiki/Render.pm:418
360 #, perl-format
361 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
362 msgstr "odstraňuji %s, již není zpracovávána %s"
363
364 #: ../IkiWiki/Render.pm:444
365 #, perl-format
366 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
367 msgstr "ikiwiki: nelze zpracovat %s"
368
369 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
370 #. translators: is a (probably not translated) error message.
371 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
372 #, perl-format
373 msgid "cannot read %s: %s"
374 msgstr "nemohu číst %s: %s"
375
376 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
377 msgid "generating wrappers.."
378 msgstr "generuji obaly..."
379
380 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:68
381 msgid "rebuilding wiki.."
382 msgstr "znovu vytvářím wiki..."
383
384 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
385 msgid "refreshing wiki.."
386 msgstr "obnovuji wiki..."
387
388 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:80
389 msgid "done"
390 msgstr "hotovo"
391
392 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
393 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
394 #. translators: And the name of the user making the change.
395 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
396 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
397 #, perl-format
398 msgid "update of %s's %s by %s"
399 msgstr "aktualizace %s (%s) uživatelem %s"
400
401 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
402 #, perl-format
403 msgid "%s doesn't seem to be executable"
404 msgstr "%s není spustitelný soubor"
405
406 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
407 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
408 msgstr "nemohu vytvořit obal, který využívá soubor setup"
409
410 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
411 msgid "wrapper filename not specified"
412 msgstr "jméno souboru s obalem nebylo zadáno"
413
414 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
415 #. translators: a (probably not translated) error message.
416 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
417 #, perl-format
418 msgid "failed to write %s: %s"
419 msgstr "nelze zapsat %s: %s"
420
421 #. translators: The parameter is a C filename.
422 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
423 #, perl-format
424 msgid "failed to compile %s"
425 msgstr "nelze zkompilovat %s"
426
427 #. translators: The parameter is a filename.
428 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
429 #, perl-format
430 msgid "successfully generated %s"
431 msgstr "%s byl úspěšně vytvořen"
432
433 #: ../ikiwiki.in:13
434 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
435 msgstr "použití: ikiwiki [volby] zdroj cíl"
436
437 #: ../IkiWiki.pm:103
438 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
439 msgstr "Při použití --cgi musíte pomocí --url zadat url k wiki"
440
441 #: ../IkiWiki.pm:150 ../IkiWiki.pm:151
442 msgid "Error"
443 msgstr "Chyba"
444
445 #. translators: The first parameter is a
446 #. translators: preprocessor directive name,
447 #. translators: the second a page name, the
448 #. translators: third a number.
449 #: ../IkiWiki.pm:548
450 #, perl-format
451 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
452 msgstr "Byla rozpoznána smyčka direktivy %s na %s v hloubce %i"