]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/pl.po
add day of week to prettydate, and i18n
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.37\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-02-15 15:01-0500\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-01-05 16:33+100\n"
13 "Last-Translator: Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:152
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Konieczne jest zalogowanie się."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:265
24 msgid "Preferences saved."
25 msgstr "Ustawienia zostały zapisane."
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:330
28 #, perl-format
29 msgid "%s is not an editable page"
30 msgstr ""
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:418 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
33 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:164 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
34 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
35 #: ../IkiWiki/Render.pm:165
36 msgid "discussion"
37 msgstr "dyskusja"
38
39 #: ../IkiWiki/CGI.pm:463
40 #, perl-format
41 msgid "creating %s"
42 msgstr "tworzenie strony %s"
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:480 ../IkiWiki/CGI.pm:508 ../IkiWiki/CGI.pm:541
45 #, perl-format
46 msgid "editing %s"
47 msgstr "edycja strony %s"
48
49 #: ../IkiWiki/CGI.pm:649
50 msgid "You are banned."
51 msgstr "Dostęp został zabroniony przez administratora."
52
53 #: ../IkiWiki/CGI.pm:681
54 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
55 msgstr ""
56
57 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:61
58 #, perl-format
59 msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
60 msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
61
62 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:89
63 msgid "new feed"
64 msgstr "nowy kanał RSS"
65
66 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:103
67 msgid "posts"
68 msgstr "wpisy"
69
70 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:105
71 msgid "new"
72 msgstr "nowy wpis"
73
74 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:211
75 #, perl-format
76 msgid "expiring %s (%s days old)"
77 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:218
80 #, perl-format
81 msgid "expiring %s"
82 msgstr "wygasający wpis %s"
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:241
85 #, perl-format
86 msgid "checking feed %s ..."
87 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s\t..."
88
89 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:246
90 #, perl-format
91 msgid "could not find feed at %s"
92 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
93
94 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:255
95 msgid "feed crashed XML::Feed!"
96 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:278
99 #, perl-format
100 msgid "processed ok at %s"
101 msgstr "przetworzony kanał RSS w dniu %s"
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:333
104 #, perl-format
105 msgid "creating new page %s"
106 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
109 msgid "There are no broken links!"
110 msgstr "odnośniki są aktualne!"
111
112 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
113 msgid "fortune failed"
114 msgstr "awaria fortunki"
115
116 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
117 msgid "googlecalendar failed to find url in html"
118 msgstr ""
119 "awaria wtyczki googlecalendar z powodu nieodnalezionego adresu URL na "
120 "stronie HTML"
121
122 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
123 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
124 msgstr ""
125 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
126 "pomocą parametru --url"
127
128 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:96
129 #, perl-format
130 msgid "unknown sort type %s"
131 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
132
133 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:169 ../IkiWiki/Render.pm:101
134 msgid "Discussion"
135 msgstr "Dyskusja"
136
137 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:382
138 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
139 msgstr "Niezainstalowany moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
140
141 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
142 msgid "linkmap failed to run dot"
143 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
144
145 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
146 #, perl-format
147 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
148 msgstr ""
149 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
150 "teraz edytowana"
151
152 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
153 #, perl-format
154 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
155 msgstr ""
156 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
157 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
158
159 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
160 msgid "Mirrors"
161 msgstr "Kopie lustrzane"
162
163 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
164 msgid "Mirror"
165 msgstr "Kopia lustrzana"
166
167 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
168 msgid "What's this?"
169 msgstr "Więcej o OpenID"
170
171 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
172 msgid "Get an OpenID"
173 msgstr "Pobierz OpenID"
174
175 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
176 msgid "All pages are linked to by other pages."
177 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
178
179 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
180 msgid "(use FirstnameLastName)"
181 msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
182
183 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
184 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
185 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz już można zalogować się."
186
187 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
188 msgid "Error creating account."
189 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
190
191 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
192 msgid "Failed to send mail"
193 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
194
195 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
196 msgid "Your password has been emailed to you."
197 msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
198
199 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
200 msgid "vote"
201 msgstr "głosuj"
202
203 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
204 msgid "Total votes:"
205 msgstr "Oddane głosy:"
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
208 msgid "polygen not installed"
209 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
210
211 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
212 msgid "polygen failed"
213 msgstr "awaria wtyczki polygen"
214
215 #. translators: These descriptions of times of day are used
216 #. translators: in messages like "last edited <description>".
217 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
218 #. translators: %A- is the name of the previous day.
219 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
220 msgid "late %A- night"
221 msgstr ""
222
223 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
224 msgid "in the wee hours of %A- night"
225 msgstr ""
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
228 msgid "terribly early %A morning"
229 msgstr ""
230
231 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
232 msgid "early %A morning"
233 msgstr ""
234
235 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
236 msgid "in mid-morning %A"
237 msgstr ""
238
239 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
240 msgid "in late morning %A"
241 msgstr ""
242
243 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
244 msgid "at lunch time on %A"
245 msgstr ""
246
247 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
248 msgid "%A afternoon"
249 msgstr ""
250
251 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
252 msgid "late %A afternoon"
253 msgstr ""
254
255 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
256 msgid "%A evening"
257 msgstr ""
258
259 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
260 msgid "late %A evening"
261 msgstr ""
262
263 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
264 msgid "%A night"
265 msgstr ""
266
267 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
268 msgid "at teatime on %A"
269 msgstr ""
270
271 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
272 msgid "at midnight"
273 msgstr ""
274
275 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
276 msgid "at noon on %A"
277 msgstr ""
278
279 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
280 #, perl-format
281 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
282 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
283
284 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
285 msgid "cleaning hyperestraier search index"
286 msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
287
288 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
289 msgid "updating hyperestraier search index"
290 msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
291
292 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
293 msgid "shortcut missing name or url parameter"
294 msgstr "brakująca nazwa lub adres URL we wtyczce shortcut"
295
296 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
297 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
298 #. translators: is an URL.
299 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
300 #, fuzzy, perl-format
301 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
302 msgstr "skrót %s wskazuje na adres %s"
303
304 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
305 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
306 msgstr ""
307 "Wtyczka smiley wyłączona z powodu awarii w trakcie przetwarzania emitoikonek"
308
309 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
310 msgid "template missing id parameter"
311 msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
312
313 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
314 #, perl-format
315 msgid "template %s not found"
316 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
317
318 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
319 msgid "template failed to process:"
320 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania szablonu:"
321
322 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
323 msgid "getctime not implemented"
324 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
325
326 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
327 msgid ""
328 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
329 "notifications"
330 msgstr ""
331 "Brak możliwości wysłania powiadomień przez post-commit SVN-a z powodu "
332 "nieustawionego parametru REV"
333
334 #: ../IkiWiki/Render.pm:251 ../IkiWiki/Render.pm:271
335 #, perl-format
336 msgid "skipping bad filename %s"
337 msgstr "pomijanie nieprawidłowego pliku %s"
338
339 #: ../IkiWiki/Render.pm:311
340 #, perl-format
341 msgid "removing old page %s"
342 msgstr "usuwanie starej strony %s"
343
344 #: ../IkiWiki/Render.pm:330
345 #, perl-format
346 msgid "scanning %s"
347 msgstr "przeszukiwanie strony %s"
348
349 #: ../IkiWiki/Render.pm:339
350 #, perl-format
351 msgid "rendering %s"
352 msgstr "tworzenie strony %s"
353
354 #: ../IkiWiki/Render.pm:351
355 #, perl-format
356 msgid "rendering %s, which links to %s"
357 msgstr "tworzenie strony %s z odnośnikiem do strony %s"
358
359 #: ../IkiWiki/Render.pm:368
360 #, perl-format
361 msgid "rendering %s, which depends on %s"
362 msgstr "tworzenie strony %s zależącej od strony %s"
363
364 #: ../IkiWiki/Render.pm:406
365 #, perl-format
366 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
367 msgstr "tworzenie strony %s w celu aktualizacji jej powrotnych odnośników"
368
369 #: ../IkiWiki/Render.pm:418
370 #, perl-format
371 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
372 msgstr "usuwanie strony %s nie tworzonej już przez %s"
373
374 #: ../IkiWiki/Render.pm:444
375 #, perl-format
376 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
377 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenie strony %s"
378
379 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
380 #. translators: is a (probably not translated) error message.
381 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
382 #, perl-format
383 msgid "cannot read %s: %s"
384 msgstr "awaria w trakcie czytania strony %s: %s"
385
386 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
387 msgid "generating wrappers.."
388 msgstr "tworzenie osłon..."
389
390 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:68
391 msgid "rebuilding wiki.."
392 msgstr "przebudowywanie wiki..."
393
394 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
395 msgid "refreshing wiki.."
396 msgstr "odświeżanie wiki..."
397
398 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:80
399 msgid "done"
400 msgstr "gotowe"
401
402 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
403 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
404 #. translators: And the name of the user making the change.
405 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
406 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
407 #, perl-format
408 msgid "update of %s's %s by %s"
409 msgstr "aktualizacja stron wiki %s %s przez użytkownika %s"
410
411 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
412 #, perl-format
413 msgid "%s doesn't seem to be executable"
414 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
415
416 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
417 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
418 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
419
420 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
421 msgid "wrapper filename not specified"
422 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
423
424 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
425 #. translators: a (probably not translated) error message.
426 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
427 #, perl-format
428 msgid "failed to write %s: %s"
429 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
430
431 #. translators: The parameter is a C filename.
432 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
433 #, perl-format
434 msgid "failed to compile %s"
435 msgstr "awaria w trakcie zestawiania strony %s"
436
437 #. translators: The parameter is a filename.
438 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
439 #, perl-format
440 msgid "successfully generated %s"
441 msgstr "strona pomyślnie utworzona %s"
442
443 #: ../ikiwiki.in:13
444 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
445 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
446
447 #: ../IkiWiki.pm:103
448 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
449 msgstr ""
450 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
451 "--url"
452
453 #: ../IkiWiki.pm:150 ../IkiWiki.pm:151
454 msgid "Error"
455 msgstr "Błąd"
456
457 #. translators: The first parameter is a
458 #. translators: preprocessor directive name,
459 #. translators: the second a page name, the
460 #. translators: third a number.
461 #: ../IkiWiki.pm:548
462 #, perl-format
463 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
464 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"