]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/pl.po
fix
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.51\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-04-29 19:27-0400\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-04-27 22:05+0200\n"
13 "Last-Translator: Pawel Tecza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:154
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Proszę najpierw zalogować się."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:222
24 msgid "Login"
25 msgstr ""
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:223
28 #, fuzzy
29 msgid "Preferences"
30 msgstr "Preferencje zapisane."
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:224
33 msgid "Admin"
34 msgstr ""
35
36 #: ../IkiWiki/CGI.pm:281
37 msgid "Preferences saved."
38 msgstr "Preferencje zapisane."
39
40 #: ../IkiWiki/CGI.pm:346
41 #, perl-format
42 msgid "%s is not an editable page"
43 msgstr "Strona %s nie może być edytowana"
44
45 #: ../IkiWiki/CGI.pm:425 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
46 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:183 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
47 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:95
48 #: ../IkiWiki/Render.pm:166
49 msgid "discussion"
50 msgstr "dyskusja"
51
52 #: ../IkiWiki/CGI.pm:471
53 #, perl-format
54 msgid "creating %s"
55 msgstr "tworzenie %s"
56
57 #: ../IkiWiki/CGI.pm:488 ../IkiWiki/CGI.pm:503 ../IkiWiki/CGI.pm:514
58 #: ../IkiWiki/CGI.pm:540 ../IkiWiki/CGI.pm:584
59 #, perl-format
60 msgid "editing %s"
61 msgstr "edycja %s"
62
63 #: ../IkiWiki/CGI.pm:681
64 msgid "You are banned."
65 msgstr "Twój dostęp został zabroniony przez administratora."
66
67 #: ../IkiWiki/CGI.pm:713
68 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
69 msgstr ""
70 "Nieudane logowanie. Proszę sprawdzić czy w przeglądarce włączone są "
71 "ciasteczka (ang. cookies)"
72
73 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:62
74 #, fuzzy, perl-format
75 msgid "missing %s parameter"
76 msgstr "brakujący parametr %s"
77
78 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:90
79 msgid "new feed"
80 msgstr "nowy kanał RSS"
81
82 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:104
83 msgid "posts"
84 msgstr "wpisy"
85
86 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:106
87 msgid "new"
88 msgstr "nowy wpis"
89
90 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:212
91 #, perl-format
92 msgid "expiring %s (%s days old)"
93 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
94
95 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:219
96 #, perl-format
97 msgid "expiring %s"
98 msgstr "wygasający wpis %s"
99
100 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:242
101 #, perl-format
102 msgid "processed ok at %s"
103 msgstr "kanał RSS przetworzony w dniu %s"
104
105 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:247
106 #, perl-format
107 msgid "checking feed %s ..."
108 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s..."
109
110 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:252
111 #, perl-format
112 msgid "could not find feed at %s"
113 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
114
115 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:267
116 #, fuzzy
117 msgid "feed not found"
118 msgstr "nieznaleziony kanał RSS"
119
120 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:278
121 #, fuzzy, perl-format
122 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
123 msgstr "Nieprawidłowe kodowanie UTF-8 usunięte z kanału RSS"
124
125 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:283
126 msgid "feed crashed XML::Feed!"
127 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
128
129 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:356
130 #, perl-format
131 msgid "creating new page %s"
132 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
133
134 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
135 msgid "There are no broken links!"
136 msgstr "Wszystkie odnośniki są aktualne!"
137
138 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:17
139 msgid "\"test\" and \"then\" parameters are required"
140 msgstr "Parametry \"test\" i \"then\" są wymagane"
141
142 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
143 msgid "fortune failed"
144 msgstr "awaria fortunki"
145
146 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
147 #, fuzzy
148 msgid "failed to find url in html"
149 msgstr "awaria w trakcie wyszukiwania adresu URL na stronie HTML"
150
151 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:59
152 #, fuzzy
153 msgid "failed to run graphviz"
154 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania wtyczki graphviz"
155
156 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:81
157 msgid "prog not a valid graphviz program"
158 msgstr "prog nie jest poprawnym programem graphviz"
159
160 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
161 #, fuzzy, perl-format
162 msgid "%s not found"
163 msgstr "nie znaleziono %s"
164
165 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:49
166 #, perl-format
167 msgid "bad size \"%s\""
168 msgstr "nieprawidłowy rozmiar \"%s\""
169
170 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:59 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:63
171 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80
172 #, fuzzy, perl-format
173 msgid "failed to read %s: %s"
174 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
175
176 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:66
177 #, fuzzy, perl-format
178 msgid "failed to resize: %s"
179 msgstr "awaria w trakcie zmiany rozmiaru: %s"
180
181 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
182 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
183 msgstr ""
184 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
185 "pomocą parametru --url"
186
187 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:106
188 #, perl-format
189 msgid "unknown sort type %s"
190 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
191
192 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:146
193 msgid "Add a new post titled:"
194 msgstr "Tytuł nowego wpisu"
195
196 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:160
197 #, perl-format
198 msgid "nonexistant template %s"
199 msgstr "brakujący szablon %s"
200
201 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191 ../IkiWiki/Render.pm:99
202 msgid "Discussion"
203 msgstr "Dyskusja"
204
205 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:402
206 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
207 msgstr "Nieznaleziony moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
208
209 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
210 #, fuzzy
211 msgid "failed to run dot"
212 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania dot"
213
214 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
215 #, perl-format
216 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
217 msgstr ""
218 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
219 "teraz edytowana"
220
221 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
222 #, perl-format
223 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
224 msgstr ""
225 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
226 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
227
228 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
229 #, fuzzy
230 msgid "stylesheet not found"
231 msgstr "nieznaleziony szablon ze stylami CSS"
232
233 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
234 msgid "Mirrors"
235 msgstr "Kopie lustrzane"
236
237 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
238 msgid "Mirror"
239 msgstr "Kopia lustrzana"
240
241 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
242 msgid "more"
243 msgstr "więcej"
244
245 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:34
246 msgid "Log in with"
247 msgstr ""
248
249 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
250 msgid "Get an OpenID"
251 msgstr "Pobierz OpenID"
252
253 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
254 msgid "All pages are linked to by other pages."
255 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
256
257 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
258 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
259 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz można zalogować się."
260
261 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:150
262 msgid "Error creating account."
263 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
264
265 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:171
266 msgid "Failed to send mail"
267 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
268
269 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:173
270 msgid "Your password has been emailed to you."
271 msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
272
273 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
274 msgid "vote"
275 msgstr "głosuj"
276
277 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
278 msgid "Total votes:"
279 msgstr "Oddane głosy:"
280
281 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
282 msgid "polygen not installed"
283 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
284
285 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
286 msgid "polygen failed"
287 msgstr "awaria wtyczki polygen"
288
289 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
290 msgid "missing formula"
291 msgstr "brakująca reguła"
292
293 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
294 msgid "unknown formula"
295 msgstr "nieznana reguła"
296
297 #. translators: These descriptions of times of day are used
298 #. translators: in messages like "last edited <description>".
299 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
300 #. translators: %A- is the name of the previous day.
301 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
302 msgid "late %A- night"
303 msgstr "późną nocą w %A-"
304
305 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
306 msgid "in the wee hours of %A- night"
307 msgstr "po północy w %A-"
308
309 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
310 msgid "terribly early %A morning"
311 msgstr "bardzo wczesnym rankiem w %A"
312
313 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
314 msgid "early %A morning"
315 msgstr "wcześnym rankiem w %A"
316
317 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
318 msgid "in mid-morning %A"
319 msgstr "rankiem w %A"
320
321 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
322 msgid "late %A morning"
323 msgstr "późnym rankiem w %A"
324
325 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
326 msgid "at lunch time on %A"
327 msgstr "w porze obiadowej w %A"
328
329 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
330 msgid "%A afternoon"
331 msgstr "po południu w %A"
332
333 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
334 msgid "late %A afternoon"
335 msgstr "późnym popołudniem %A"
336
337 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
338 msgid "%A evening"
339 msgstr "wieczorem w %A"
340
341 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
342 msgid "late %A evening"
343 msgstr "późnym wieczorem w %A"
344
345 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
346 msgid "%A night"
347 msgstr "nocą w %A"
348
349 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
350 msgid "at teatime on %A"
351 msgstr "w porze śniadaniowej w %A"
352
353 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
354 msgid "at midnight"
355 msgstr "o północy"
356
357 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
358 msgid "at noon on %A"
359 msgstr "w południe w %A"
360
361 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
362 #, perl-format
363 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
364 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
365
366 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
367 msgid "cleaning hyperestraier search index"
368 msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
369
370 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
371 msgid "updating hyperestraier search index"
372 msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
373
374 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
375 #, fuzzy
376 msgid "missing name or url parameter"
377 msgstr "brakujący parametr name lub url"
378
379 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
380 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
381 #. translators: is an URL.
382 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
383 #, fuzzy, perl-format
384 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
385 msgstr "skrót %s wskazuje na adres <i>%s</i>"
386
387 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
388 #, fuzzy
389 msgid "failed to parse any smileys"
390 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania emitoikonki"
391
392 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
393 #, fuzzy
394 msgid "parse error"
395 msgstr "błąd w trakcie przetwarzania"
396
397 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
398 msgid "bad featurepoint diameter"
399 msgstr "nieprawidłowa średnica dla featurepoint"
400
401 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
402 msgid "bad featurepoint location"
403 msgstr "nieprawidłowe położenie dla featurepoint"
404
405 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
406 msgid "missing values"
407 msgstr "brakujące wartości"
408
409 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
410 #, fuzzy
411 msgid "bad height value"
412 msgstr "nieprawidłowa wysokość"
413
414 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
415 #, fuzzy
416 msgid "missing width parameter"
417 msgstr "brakujący parametr width"
418
419 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
420 #, fuzzy
421 msgid "bad width value"
422 msgstr "nieprawidłowa szerokość"
423
424 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
425 #, fuzzy
426 msgid "failed to run php"
427 msgstr "awaria w trakcie uruchamiania php"
428
429 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:21
430 msgid "cannot find file"
431 msgstr "nie można znaleźć pliku"
432
433 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:44
434 msgid "unknown data format"
435 msgstr "nieznany format danych"
436
437 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:52
438 msgid "empty data"
439 msgstr "brak danych"
440
441 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:72
442 msgid "Direct data download"
443 msgstr "Bezpośrednie pobieranie danych"
444
445 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:105
446 #, fuzzy, perl-format
447 msgid "parse fail at line %d: %s"
448 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania linii %d: %s"
449
450 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
451 #, fuzzy
452 msgid "missing id parameter"
453 msgstr "brakujący parametr id"
454
455 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
456 #, perl-format
457 msgid "template %s not found"
458 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
459
460 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
461 #, fuzzy
462 msgid "failed to process:"
463 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania:"
464
465 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
466 msgid "getctime not implemented"
467 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
468
469 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:206
470 msgid ""
471 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
472 "notifications"
473 msgstr ""
474 "Brak możliwości wysłania powiadomień od Subversion przez \"haczyk\" post-"
475 "commit z powodu nieustawionego parametru REV"
476
477 #: ../IkiWiki/Render.pm:250 ../IkiWiki/Render.pm:270
478 #, perl-format
479 msgid "skipping bad filename %s"
480 msgstr "pomijanie nieprawidłowej nazwy pliku %s"
481
482 #: ../IkiWiki/Render.pm:310
483 #, perl-format
484 msgid "removing old page %s"
485 msgstr "usuwanie starej strony %s"
486
487 #: ../IkiWiki/Render.pm:330
488 #, perl-format
489 msgid "scanning %s"
490 msgstr "skanowanie %s"
491
492 #: ../IkiWiki/Render.pm:340
493 #, perl-format
494 msgid "rendering %s"
495 msgstr "renderowanie %s"
496
497 #: ../IkiWiki/Render.pm:352
498 #, perl-format
499 msgid "rendering %s, which links to %s"
500 msgstr "renderowanie %s z odnośnikiem do %s"
501
502 #: ../IkiWiki/Render.pm:369
503 #, perl-format
504 msgid "rendering %s, which depends on %s"
505 msgstr "renderowanie %s zależącego od %s"
506
507 #: ../IkiWiki/Render.pm:407
508 #, perl-format
509 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
510 msgstr "renderowanie %s w celu aktualizacji powrotnych odnośników"
511
512 #: ../IkiWiki/Render.pm:419
513 #, perl-format
514 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
515 msgstr "usuwanie %s nie tworzonego już przez %s"
516
517 #: ../IkiWiki/Render.pm:445
518 #, perl-format
519 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
520 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenia %s"
521
522 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
523 #. translators: is a (probably not translated) error message.
524 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
525 #, perl-format
526 msgid "cannot read %s: %s"
527 msgstr "awaria w trakcie odczytu %s: %s"
528
529 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
530 msgid "generating wrappers.."
531 msgstr "tworzenie osłon..."
532
533 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
534 msgid "rebuilding wiki.."
535 msgstr "przebudowywanie wiki..."
536
537 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
538 msgid "refreshing wiki.."
539 msgstr "odświeżanie wiki..."
540
541 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
542 msgid "done"
543 msgstr "gotowe"
544
545 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
546 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
547 #. translators: And the name of the user making the change.
548 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
549 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:145
550 #, perl-format
551 msgid "update of %s's %s by %s"
552 msgstr "aktualizacja stron wiki %s: %s przez użytkownika %s"
553
554 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
555 #, perl-format
556 msgid "%s doesn't seem to be executable"
557 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
558
559 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
560 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
561 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
562
563 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
564 msgid "wrapper filename not specified"
565 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
566
567 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
568 #. translators: a (probably not translated) error message.
569 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
570 #, perl-format
571 msgid "failed to write %s: %s"
572 msgstr "awaria w trakcie zapisu %s: %s"
573
574 #. translators: The parameter is a C filename.
575 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
576 #, perl-format
577 msgid "failed to compile %s"
578 msgstr "awaria w trakcie kompilowania %s"
579
580 #. translators: The parameter is a filename.
581 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
582 #, perl-format
583 msgid "successfully generated %s"
584 msgstr "pomyślnie utworzono %s"
585
586 #: ../ikiwiki.in:13
587 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
588 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
589
590 #: ../IkiWiki.pm:107
591 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
592 msgstr ""
593 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
594 "--url"
595
596 #: ../IkiWiki.pm:154 ../IkiWiki.pm:155
597 msgid "Error"
598 msgstr "Błąd"
599
600 #. translators: The first parameter is a
601 #. translators: preprocessor directive name,
602 #. translators: the second a page name, the
603 #. translators: third a number.
604 #: ../IkiWiki.pm:631
605 #, perl-format
606 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
607 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"
608
609 #~ msgid "What's this?"
610 #~ msgstr "Więcej o OpenID"
611
612 #~ msgid "(use FirstnameLastName)"
613 #~ msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
614
615 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
616 #~ msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
617
618 #, fuzzy
619 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
620 #~ msgstr "niedostępny podgląd dla wtyczki sparkline"