]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/pl.po
releasing version 1.45
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.37\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-03-10 21:24-0500\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-01-05 16:33+100\n"
13 "Last-Translator: Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:154
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Konieczne jest zalogowanie się."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:274
24 msgid "Preferences saved."
25 msgstr "Ustawienia zostały zapisane."
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:340
28 #, perl-format
29 msgid "%s is not an editable page"
30 msgstr ""
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:427 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
33 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:172 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
34 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:97
35 #: ../IkiWiki/Render.pm:165
36 msgid "discussion"
37 msgstr "dyskusja"
38
39 #: ../IkiWiki/CGI.pm:473
40 #, perl-format
41 msgid "creating %s"
42 msgstr "tworzenie strony %s"
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:490 ../IkiWiki/CGI.pm:526 ../IkiWiki/CGI.pm:570
45 #, perl-format
46 msgid "editing %s"
47 msgstr "edycja strony %s"
48
49 #: ../IkiWiki/CGI.pm:667
50 msgid "You are banned."
51 msgstr "Dostęp został zabroniony przez administratora."
52
53 #: ../IkiWiki/CGI.pm:699
54 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
55 msgstr ""
56
57 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:62
58 #, fuzzy, perl-format
59 msgid "missing %s parameter"
60 msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
61
62 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:90
63 msgid "new feed"
64 msgstr "nowy kanał RSS"
65
66 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:104
67 msgid "posts"
68 msgstr "wpisy"
69
70 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:106
71 msgid "new"
72 msgstr "nowy wpis"
73
74 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:212
75 #, perl-format
76 msgid "expiring %s (%s days old)"
77 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
78
79 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:219
80 #, perl-format
81 msgid "expiring %s"
82 msgstr "wygasający wpis %s"
83
84 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:242
85 #, perl-format
86 msgid "checking feed %s ..."
87 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s\t..."
88
89 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:247
90 #, perl-format
91 msgid "could not find feed at %s"
92 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
93
94 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:256
95 msgid "feed crashed XML::Feed!"
96 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
97
98 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:279
99 #, perl-format
100 msgid "processed ok at %s"
101 msgstr "przetworzony kanał RSS w dniu %s"
102
103 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:334
104 #, perl-format
105 msgid "creating new page %s"
106 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
107
108 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
109 msgid "There are no broken links!"
110 msgstr "odnośniki są aktualne!"
111
112 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:20
113 msgid "\"test\" and \"then\" parameters are required"
114 msgstr ""
115
116 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
117 msgid "fortune failed"
118 msgstr "awaria fortunki"
119
120 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
121 #, fuzzy
122 msgid "failed to find url in html"
123 msgstr ""
124 "awaria wtyczki googlecalendar z powodu nieodnalezionego adresu URL na "
125 "stronie HTML"
126
127 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
128 #, fuzzy, perl-format
129 msgid "%s not found"
130 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
131
132 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:49
133 #, perl-format
134 msgid "bad size \"%s\""
135 msgstr ""
136
137 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:57 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:61
138 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:79
139 #, fuzzy, perl-format
140 msgid "failed to read %s: %s"
141 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
142
143 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:64
144 #, fuzzy, perl-format
145 msgid "failed to resize: %s"
146 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
147
148 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
149 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
150 msgstr ""
151 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
152 "pomocą parametru --url"
153
154 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:103
155 #, perl-format
156 msgid "unknown sort type %s"
157 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
158
159 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:143
160 #, perl-format
161 msgid "nonexistant template %s"
162 msgstr ""
163
164 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:180 ../IkiWiki/Render.pm:101
165 msgid "Discussion"
166 msgstr "Dyskusja"
167
168 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:395
169 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
170 msgstr "Niezainstalowany moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
171
172 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:99
173 #, fuzzy
174 msgid "failed to run dot"
175 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
176
177 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
178 #, perl-format
179 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
180 msgstr ""
181 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
182 "teraz edytowana"
183
184 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
185 #, perl-format
186 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
187 msgstr ""
188 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
189 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
190
191 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
192 msgid "Mirrors"
193 msgstr "Kopie lustrzane"
194
195 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
196 msgid "Mirror"
197 msgstr "Kopia lustrzana"
198
199 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
200 msgid "more"
201 msgstr ""
202
203 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
204 msgid "What's this?"
205 msgstr "Więcej o OpenID"
206
207 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
208 msgid "Get an OpenID"
209 msgstr "Pobierz OpenID"
210
211 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
212 msgid "All pages are linked to by other pages."
213 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
216 msgid "(use FirstnameLastName)"
217 msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
218
219 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
220 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
221 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz już można zalogować się."
222
223 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
224 msgid "Error creating account."
225 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
226
227 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
228 msgid "Failed to send mail"
229 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
230
231 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
232 msgid "Your password has been emailed to you."
233 msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
234
235 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
236 msgid "vote"
237 msgstr "głosuj"
238
239 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
240 msgid "Total votes:"
241 msgstr "Oddane głosy:"
242
243 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
244 msgid "polygen not installed"
245 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
246
247 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
248 msgid "polygen failed"
249 msgstr "awaria wtyczki polygen"
250
251 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
252 msgid "missing formula"
253 msgstr ""
254
255 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
256 msgid "unknown formula"
257 msgstr ""
258
259 #. translators: These descriptions of times of day are used
260 #. translators: in messages like "last edited <description>".
261 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
262 #. translators: %A- is the name of the previous day.
263 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
264 msgid "late %A- night"
265 msgstr ""
266
267 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
268 msgid "in the wee hours of %A- night"
269 msgstr ""
270
271 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
272 msgid "terribly early %A morning"
273 msgstr ""
274
275 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
276 msgid "early %A morning"
277 msgstr ""
278
279 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
280 msgid "in mid-morning %A"
281 msgstr ""
282
283 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
284 msgid "late %A morning"
285 msgstr ""
286
287 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
288 msgid "at lunch time on %A"
289 msgstr ""
290
291 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
292 msgid "%A afternoon"
293 msgstr ""
294
295 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
296 msgid "late %A afternoon"
297 msgstr ""
298
299 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
300 msgid "%A evening"
301 msgstr ""
302
303 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
304 msgid "late %A evening"
305 msgstr ""
306
307 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
308 msgid "%A night"
309 msgstr ""
310
311 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
312 msgid "at teatime on %A"
313 msgstr ""
314
315 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
316 msgid "at midnight"
317 msgstr ""
318
319 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
320 msgid "at noon on %A"
321 msgstr ""
322
323 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
324 #, perl-format
325 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
326 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
327
328 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
329 msgid "cleaning hyperestraier search index"
330 msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
331
332 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
333 msgid "updating hyperestraier search index"
334 msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
335
336 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
337 #, fuzzy
338 msgid "missing name or url parameter"
339 msgstr "brakująca nazwa lub adres URL we wtyczce shortcut"
340
341 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
342 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
343 #. translators: is an URL.
344 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
345 #, fuzzy, perl-format
346 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
347 msgstr "skrót %s wskazuje na adres %s"
348
349 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
350 msgid "failed to parse any smileys, disabling plugin"
351 msgstr ""
352 "Wtyczka smiley wyłączona z powodu awarii w trakcie przetwarzania emitoikonek"
353
354 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
355 #, fuzzy
356 msgid "parse error"
357 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
358
359 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
360 msgid "bad featurepoint diameter"
361 msgstr ""
362
363 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
364 msgid "bad featurepoint location"
365 msgstr ""
366
367 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
368 msgid "missing values"
369 msgstr ""
370
371 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
372 #, fuzzy
373 msgid "bad height value"
374 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
375
376 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
377 #, fuzzy
378 msgid "missing width parameter"
379 msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
380
381 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
382 #, fuzzy
383 msgid "bad width value"
384 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
385
386 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
387 #, fuzzy
388 msgid "failed to run php"
389 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
390
391 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
392 msgid "cannot find file"
393 msgstr ""
394
395 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:45
396 msgid "unknown data format"
397 msgstr ""
398
399 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:53
400 msgid "empty data"
401 msgstr ""
402
403 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
404 msgid "Direct data download"
405 msgstr ""
406
407 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:106
408 #, fuzzy, perl-format
409 msgid "parse fail at line %d: %s"
410 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
411
412 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
413 #, fuzzy
414 msgid "missing id parameter"
415 msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
416
417 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
418 #, perl-format
419 msgid "template %s not found"
420 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
421
422 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
423 #, fuzzy
424 msgid "failed to process:"
425 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania szablonu:"
426
427 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
428 msgid "getctime not implemented"
429 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
430
431 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:205
432 msgid ""
433 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
434 "notifications"
435 msgstr ""
436 "Brak możliwości wysłania powiadomień przez post-commit SVN-a z powodu "
437 "nieustawionego parametru REV"
438
439 #: ../IkiWiki/Render.pm:251 ../IkiWiki/Render.pm:271
440 #, perl-format
441 msgid "skipping bad filename %s"
442 msgstr "pomijanie nieprawidłowego pliku %s"
443
444 #: ../IkiWiki/Render.pm:311
445 #, perl-format
446 msgid "removing old page %s"
447 msgstr "usuwanie starej strony %s"
448
449 #: ../IkiWiki/Render.pm:330
450 #, perl-format
451 msgid "scanning %s"
452 msgstr "przeszukiwanie strony %s"
453
454 #: ../IkiWiki/Render.pm:339
455 #, perl-format
456 msgid "rendering %s"
457 msgstr "tworzenie strony %s"
458
459 #: ../IkiWiki/Render.pm:351
460 #, perl-format
461 msgid "rendering %s, which links to %s"
462 msgstr "tworzenie strony %s z odnośnikiem do strony %s"
463
464 #: ../IkiWiki/Render.pm:368
465 #, perl-format
466 msgid "rendering %s, which depends on %s"
467 msgstr "tworzenie strony %s zależącej od strony %s"
468
469 #: ../IkiWiki/Render.pm:406
470 #, perl-format
471 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
472 msgstr "tworzenie strony %s w celu aktualizacji jej powrotnych odnośników"
473
474 #: ../IkiWiki/Render.pm:418
475 #, perl-format
476 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
477 msgstr "usuwanie strony %s nie tworzonej już przez %s"
478
479 #: ../IkiWiki/Render.pm:444
480 #, perl-format
481 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
482 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenie strony %s"
483
484 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
485 #. translators: is a (probably not translated) error message.
486 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
487 #, perl-format
488 msgid "cannot read %s: %s"
489 msgstr "awaria w trakcie czytania strony %s: %s"
490
491 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
492 msgid "generating wrappers.."
493 msgstr "tworzenie osłon..."
494
495 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:71
496 msgid "rebuilding wiki.."
497 msgstr "przebudowywanie wiki..."
498
499 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:74
500 msgid "refreshing wiki.."
501 msgstr "odświeżanie wiki..."
502
503 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:83
504 msgid "done"
505 msgstr "gotowe"
506
507 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
508 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
509 #. translators: And the name of the user making the change.
510 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
511 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
512 #, perl-format
513 msgid "update of %s's %s by %s"
514 msgstr "aktualizacja stron wiki %s %s przez użytkownika %s"
515
516 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
517 #, perl-format
518 msgid "%s doesn't seem to be executable"
519 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
520
521 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
522 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
523 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
524
525 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
526 msgid "wrapper filename not specified"
527 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
528
529 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
530 #. translators: a (probably not translated) error message.
531 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
532 #, perl-format
533 msgid "failed to write %s: %s"
534 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
535
536 #. translators: The parameter is a C filename.
537 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
538 #, perl-format
539 msgid "failed to compile %s"
540 msgstr "awaria w trakcie zestawiania strony %s"
541
542 #. translators: The parameter is a filename.
543 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
544 #, perl-format
545 msgid "successfully generated %s"
546 msgstr "strona pomyślnie utworzona %s"
547
548 #: ../ikiwiki.in:13
549 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
550 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
551
552 #: ../IkiWiki.pm:103
553 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
554 msgstr ""
555 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
556 "--url"
557
558 #: ../IkiWiki.pm:150 ../IkiWiki.pm:151
559 msgid "Error"
560 msgstr "Błąd"
561
562 #. translators: The first parameter is a
563 #. translators: preprocessor directive name,
564 #. translators: the second a page name, the
565 #. translators: third a number.
566 #: ../IkiWiki.pm:573
567 #, perl-format
568 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
569 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"
570
571 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
572 #~ msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
573
574 #, fuzzy
575 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
576 #~ msgstr "niedostępna funkcja getctime"