]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/underlays/basewiki/ikiwiki/formatting.da.po
Merge commit 'remotes/smcv/ready/inline-pagenames' into staging
[ikiwiki.git] / po / underlays / basewiki / ikiwiki / formatting.da.po
1 # Danish translation of basewiki/ikiwiki/formatting page for ikiwiki.
2 # Copyright (C) 2008-2009 Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>, 2008.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: ikiwiki 3.15\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-07-22 21:25+0300\n"
11 "PO-Revision-Date: 2009-07-22 21:28+0200\n"
12 "Last-Translator: Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>\n"
13 "Language-Team: None\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Poedit-Language: Danish\n"
19 "X-Poedit-Country: DENMARK\n"
20 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
21
22 #. type: Plain text
23 #, no-wrap
24 msgid "[[!meta title=\"Formatting wiki pages\"]]\n"
25 msgstr "[[!meta title=\"Formatering af wikisider\"]]\n"
26
27 #. type: Plain text
28 #, no-wrap
29 msgid "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
30 msgstr "[[!meta robots=\"noindex, follow\"]]\n"
31
32 #. type: Plain text
33 msgid ""
34 "Text on this wiki is, by default, written in a form very close to how you "
35 "might write text for an email message. This style of text formatting is "
36 "called [[MarkDown]], and it works like this:"
37 msgstr ""
38 "Teksten på denne wiki er, som udgangspunkt, skrevet på en måde som ligger "
39 "tæt op ad hvordan du muligvis formulerer dig i email-beskeder. Denne form "
40 "for tekstformatering kaldes [[MarkDown]], og det fungerer sådan her:"
41
42 #. type: Plain text
43 msgid "Leave blank lines between paragraphs."
44 msgstr "hold afstand med blanke linjer mellem afsnit."
45
46 #. type: Plain text
47 msgid ""
48 "You can \\**emphasise*\\* or \\*\\***strongly emphasise**\\*\\* text by "
49 "placing it in single or double asterisks."
50 msgstr ""
51 "du kan \\**fremhæve*\\* eller \\*\\***kraftigt fremhæve**\\*\\* tekst ved at "
52 "placere det med enkelte eller dobbelte asterisker (stjerner) omkring."
53
54 #. type: Plain text
55 msgid "To create a list, start each line with an asterisk:"
56 msgstr "En liste oprettes ved at begynde hver linje med en asterisk:"
57
58 #. type: Bullet: '* '
59 msgid "\"* this is my list\""
60 msgstr "\"* dette er min liste\""
61
62 #. type: Bullet: '* '
63 msgid "\"* another item\""
64 msgstr "\"* et andet emne\""
65
66 #. type: Plain text
67 msgid ""
68 "To make a numbered list, start each line with a number (any number will do) "
69 "followed by a period:"
70 msgstr ""
71 "En nummereret liste laves ved at starte hver linje med et nummer (ethvert "
72 "nummer kan bruges) efterfulgt af punktum:"
73
74 #. type: Bullet: '1. '
75 msgid "\"1. first line\""
76 msgstr "\"1. første linje\""
77
78 #. type: Bullet: '2. '
79 msgid "\"2. second line\""
80 msgstr "\"2. anden linje\""
81
82 #. type: Bullet: '2. '
83 msgid "\"2. third line\""
84 msgstr "\"2. tredje linje\""
85
86 #. type: Plain text
87 msgid ""
88 "To create a header, start a line with one or more `#` characters followed by "
89 "a space and the header text. The number of `#` characters controls the size "
90 "of the header:"
91 msgstr ""
92 "En overskrift eller en sektion er en linje med et eller flere `#`-tegn "
93 "efterfulgt af et mellemrum og overskriftsteksten. Antallet af `#`-tegn "
94 "styrer overskriftens størrelse:"
95
96 #. type: Title #
97 #, no-wrap
98 msgid "# h1"
99 msgstr "# h1"
100
101 #. type: Title ##
102 #, no-wrap
103 msgid "## h2"
104 msgstr "## h2"
105
106 #. type: Title ###
107 #, no-wrap
108 msgid "### h3"
109 msgstr "### h3"
110
111 #. type: Title ####
112 #, no-wrap
113 msgid "#### h4"
114 msgstr "#### h4"
115
116 #. type: Title #####
117 #, no-wrap
118 msgid "##### h5"
119 msgstr "##### h5"
120
121 #. type: Title ######
122 #, no-wrap
123 msgid "###### h6"
124 msgstr "###### h6"
125
126 #. type: Plain text
127 msgid ""
128 "To create a horizontal rule, just write three or more dashes or stars on "
129 "their own line:"
130 msgstr ""
131 "En vandret skillelinje oprettes ved at skrive tre eller flere bindestreger "
132 "eller stjerner på en linje for sig selv."
133
134 #. type: Plain text
135 #, no-wrap
136 msgid "To quote someone, prefix the quote with \">\":\n"
137 msgstr "Citater angives ved at sætte \">\" foran hver linje:\n"
138
139 #. type: Plain text
140 #, no-wrap
141 msgid ""
142 "> To be or not to be,\n"
143 "> that is the question.\n"
144 msgstr ""
145 "> At være eller ikke være,\n"
146 "> det er spørgsmålet.\n"
147
148 #. type: Plain text
149 msgid "To write a code block, indent each line with a tab or 4 spaces:"
150 msgstr ""
151 "En kodeblok skrives ved at indrykke hver linje med eet tabulator-tegn eller "
152 "4 mellemrum:"
153
154 #. type: Plain text
155 #, no-wrap
156 msgid ""
157 "\t10 PRINT \"Hello, world!\"\n"
158 "\t20 GOTO 10\n"
159 msgstr ""
160 "\t10 PRINT \"Hello, world!\"\n"
161 "\t20 GOTO 10\n"
162
163 #. type: Plain text
164 #, no-wrap
165 msgid ""
166 "To link to an url or email address, you can just put the\n"
167 "url in angle brackets: <<http://ikiwiki.info>>, or you can use the\n"
168 "form \\[link text\\]\\(url\\)\n"
169 msgstr ""
170 "Du kan henvise til en URL eller en email-adresse ved at putte addressen i\n"
171 "vinkelklammer: <<http://ikiwiki.info>>, eller du kan bruge formen\n"
172 "\\[henvisningstekst\\]\\(adresse\\)\n"
173
174 #. type: Plain text
175 msgid ""
176 "In addition to basic html formatting using [[MarkDown]], this wiki lets you "
177 "use the following additional features:"
178 msgstr ""
179 "Udover normal html-formatering med [[MarkDown]], kan du med denne wiki bruge "
180 "følgende ekstra finesser:"
181
182 #. type: Bullet: '* '
183 msgid ""
184 "To link to another page on the wiki, place the page's name inside double "
185 "square brackets. So you would use `\\[[WikiLink]]` to link to [[WikiLink]]."
186 msgstr ""
187 "Henvise til en anden side på wikien ved at skrive sidenavnet med dobbelte "
188 "lodrette klammer omkring. Udtrykket `\\[[WikiLink]]` henviser til "
189 "[[WikiLink]]."
190
191 #. type: Plain text
192 #, no-wrap
193 msgid "[[!if test=\"enabled(smiley) and smileys\" then=\"\"\"\n"
194 msgstr "[[!if test=\"enabled(smiley) and smileys\" then=\"\"\"\n"
195
196 #. type: Bullet: '* '
197 msgid "Insert [[smileys]] and some other useful symbols. :-)"
198 msgstr "Indsætte [[smileys]] og andre anvendelige symboler. :-)"
199
200 #. type: Plain text
201 #, no-wrap
202 msgid "[[!if test=\"enabled(shortcut) and shortcuts\" then=\"\"\"\n"
203 msgstr "[[!if test=\"enabled(shortcut) and shortcuts\" then=\"\"\"\n"
204
205 #. type: Bullet: '* '
206 msgid "Use [[shortcuts]] to link to common resources."
207 msgstr "Bruge [[genveje|shortcuts]] til at henvise til gængse ressourcer."
208
209 #. type: Plain text
210 #, no-wrap
211 msgid "\t\\[[!wikipedia War\\_of\\_1812]]\n"
212 msgstr "\t\\[[!wikipedia War\\_of\\_1812]]\n"
213
214 #. type: Plain text
215 #, no-wrap
216 msgid "[[!if test=\"enabled(template) and templates\" then=\"\"\"\n"
217 msgstr "[[!if test=\"enabled(template) and templates\" then=\"\"\"\n"
218
219 #. type: Bullet: '* '
220 msgid ""
221 "Create and fill out [[templates]] for repeated chunks of parameterized wiki "
222 "text."
223 msgstr ""
224 "Oprette og udfylde [[skabeloner|templates]] for gentagne klumper af "
225 "parameteriseret wikitekst."
226
227 #. type: Plain text
228 #, no-wrap
229 msgid ""
230 "* Insert various [[directives|directive]] onto a page to perform useful\n"
231 "  actions.\n"
232 "[[!if test=\"enabled(toc) or enabled(meta) or enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
233 msgstr ""
234 "* Indsæt diverse [[directiver|directive]] på en side for at udføre nyttige\n"
235 "  handlinger.\n"
236 "[[!if test=\"enabled(toc) or enabled(meta) or enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
237
238 #. type: Plain text
239 #, no-wrap
240 msgid "  For example, you can:\n"
241 msgstr "  Eksempelvis kan du:\n"
242
243 #. type: Plain text
244 #, no-wrap
245 msgid "[[!if test=\"enabled(toc)\" then=\"\"\"\n"
246 msgstr "[[!if test=\"enabled(toc)\" then=\"\"\"\n"
247
248 #. type: Bullet: '  * '
249 msgid "Add a table of contents to a page:"
250 msgstr "Tilføje en indholdsfortegnelse til en side:"
251
252 #. type: Plain text
253 #, no-wrap
254 msgid "\t\\[[!toc]]\n"
255 msgstr "\t\\[[!toc]]\n"
256
257 #. type: Plain text
258 #, no-wrap
259 msgid "[[!if test=\"enabled(meta)\" then=\"\"\"\n"
260 msgstr "[[!if test=\"enabled(meta)\" then=\"\"\"\n"
261
262 #. type: Bullet: '  * '
263 msgid "Change the title of a page:"
264 msgstr "Ændre titlen på en side:"
265
266 #. type: Plain text
267 #, no-wrap
268 msgid "\t\\[[!meta title=\"full page title\"]]\n"
269 msgstr "\t\\[[!meta title=\"fuldstændige sidetitel\"]]\n"
270
271 #. type: Plain text
272 #, no-wrap
273 msgid "[[!if test=\"enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
274 msgstr "[[!if test=\"enabled(inline)\" then=\"\"\"\n"
275
276 #. type: Bullet: '  * '
277 msgid "Create a blog by inlining a set of pages:"
278 msgstr "Oprette en [[blog]] ved at indlejre et udvalg af sider:"
279
280 #. type: Plain text
281 #, no-wrap
282 msgid "\t\\[[!inline pages=\"blog/*\"]]\n"
283 msgstr "\t\\[[!inline pages=\"blog/*\"]]\n"
284
285 #. type: Plain text
286 #, no-wrap
287 msgid "[[!if test=\"enabled(listdirectives)\" then=\"\"\"\n"
288 msgstr "[[!if test=\"enabled(listdirectives)\" then=\"\"\"\n"
289
290 #. type: Plain text
291 #, no-wrap
292 msgid "  Full list of [[directives|directive]] enabled for this wiki:\n"
293 msgstr "  Komplet oversigt over [[directiver|directive]] aktiveret for denne wiki:\n"
294
295 #. type: Plain text
296 #, no-wrap
297 msgid "  [[!listdirectives ]]\n"
298 msgstr "  [[!listdirectives ]]\n"