]> sipb.mit.edu Git - ikiwiki.git/blob - po/pl.po
* Make pagespec_match on failure return a value that is false, but in a
[ikiwiki.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of ikiwiki.pot
2 # Copyright (C) 2007
3 # This file is distributed under the same license as the ikiwiki package.
4 # Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>, 2007.
5 #
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: ikiwiki 1.37\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-04-26 20:28-0400\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-01-05 16:33+100\n"
13 "Last-Translator: Paweł Tęcza <ptecza@net.icm.edu.pl>\n"
14 "Language-Team: Debian L10n Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../IkiWiki/CGI.pm:154
20 msgid "You need to log in first."
21 msgstr "Konieczne jest zalogowanie się."
22
23 #: ../IkiWiki/CGI.pm:274
24 msgid "Preferences saved."
25 msgstr "Ustawienia zostały zapisane."
26
27 #: ../IkiWiki/CGI.pm:339
28 #, perl-format
29 msgid "%s is not an editable page"
30 msgstr ""
31
32 #: ../IkiWiki/CGI.pm:418 ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:24
33 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:183 ../IkiWiki/Plugin/opendiscussion.pm:17
34 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:28 ../IkiWiki/Render.pm:95
35 #: ../IkiWiki/Render.pm:166
36 msgid "discussion"
37 msgstr "dyskusja"
38
39 #: ../IkiWiki/CGI.pm:464
40 #, perl-format
41 msgid "creating %s"
42 msgstr "tworzenie strony %s"
43
44 #: ../IkiWiki/CGI.pm:481 ../IkiWiki/CGI.pm:496 ../IkiWiki/CGI.pm:507
45 #: ../IkiWiki/CGI.pm:533 ../IkiWiki/CGI.pm:577
46 #, perl-format
47 msgid "editing %s"
48 msgstr "edycja strony %s"
49
50 #: ../IkiWiki/CGI.pm:674
51 msgid "You are banned."
52 msgstr "Dostęp został zabroniony przez administratora."
53
54 #: ../IkiWiki/CGI.pm:706
55 msgid "login failed, perhaps you need to turn on cookies?"
56 msgstr ""
57
58 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:62
59 #, fuzzy, perl-format
60 msgid "missing %s parameter"
61 msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
62
63 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:90
64 msgid "new feed"
65 msgstr "nowy kanał RSS"
66
67 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:104
68 msgid "posts"
69 msgstr "wpisy"
70
71 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:106
72 msgid "new"
73 msgstr "nowy wpis"
74
75 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:212
76 #, perl-format
77 msgid "expiring %s (%s days old)"
78 msgstr "wygasający wpis %s (ma już %s dni)"
79
80 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:219
81 #, perl-format
82 msgid "expiring %s"
83 msgstr "wygasający wpis %s"
84
85 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:242
86 #, perl-format
87 msgid "processed ok at %s"
88 msgstr "przetworzony kanał RSS w dniu %s"
89
90 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:247
91 #, perl-format
92 msgid "checking feed %s ..."
93 msgstr "sprawdzanie kanału RSS %s\t..."
94
95 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:252
96 #, perl-format
97 msgid "could not find feed at %s"
98 msgstr "nie znaleziono kanału RSS pod adresem %s"
99
100 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:267
101 #, fuzzy
102 msgid "feed not found"
103 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
104
105 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:278
106 #, perl-format
107 msgid "(invalid UTF-8 stripped from feed)"
108 msgstr ""
109
110 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:283
111 msgid "feed crashed XML::Feed!"
112 msgstr "awaria kanału RSS w module XML::Feed!"
113
114 #: ../IkiWiki/Plugin/aggregate.pm:356
115 #, perl-format
116 msgid "creating new page %s"
117 msgstr "tworzenie nowej strony %s"
118
119 #: ../IkiWiki/Plugin/brokenlinks.pm:37
120 msgid "There are no broken links!"
121 msgstr "odnośniki są aktualne!"
122
123 #: ../IkiWiki/Plugin/conditional.pm:20
124 msgid "\"test\" and \"then\" parameters are required"
125 msgstr ""
126
127 #: ../IkiWiki/Plugin/fortune.pm:18
128 msgid "fortune failed"
129 msgstr "awaria fortunki"
130
131 #: ../IkiWiki/Plugin/googlecalendar.pm:22
132 #, fuzzy
133 msgid "failed to find url in html"
134 msgstr ""
135 "awaria wtyczki googlecalendar z powodu nieodnalezionego adresu URL na "
136 "stronie HTML"
137
138 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:59
139 #, fuzzy
140 msgid "failed to run graphviz"
141 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
142
143 #: ../IkiWiki/Plugin/graphviz.pm:81
144 msgid "prog not a valid graphviz program"
145 msgstr ""
146
147 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:36
148 #, fuzzy, perl-format
149 msgid "%s not found"
150 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
151
152 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:49
153 #, perl-format
154 msgid "bad size \"%s\""
155 msgstr ""
156
157 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:59 ../IkiWiki/Plugin/img.pm:63
158 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:80
159 #, fuzzy, perl-format
160 msgid "failed to read %s: %s"
161 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
162
163 #: ../IkiWiki/Plugin/img.pm:66
164 #, fuzzy, perl-format
165 msgid "failed to resize: %s"
166 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
167
168 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:36
169 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --rss or --atom"
170 msgstr ""
171 "Użycie parametru --rss lub --atom wymaga podania adresu URL do wiki za "
172 "pomocą parametru --url"
173
174 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:106
175 #, perl-format
176 msgid "unknown sort type %s"
177 msgstr "nieznany sposób sortowania %s"
178
179 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:146
180 msgid "Add a new post titled:"
181 msgstr ""
182
183 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:160
184 #, perl-format
185 msgid "nonexistant template %s"
186 msgstr ""
187
188 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:191 ../IkiWiki/Render.pm:99
189 msgid "Discussion"
190 msgstr "Dyskusja"
191
192 #: ../IkiWiki/Plugin/inline.pm:402
193 msgid "RPC::XML::Client not found, not pinging"
194 msgstr "Niezainstalowany moduł RPC::XML::Client, brak możliwości pingowania"
195
196 #: ../IkiWiki/Plugin/linkmap.pm:98
197 #, fuzzy
198 msgid "failed to run dot"
199 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
200
201 #: ../IkiWiki/Plugin/lockedit.pm:24
202 #, perl-format
203 msgid "%s is locked by %s and cannot be edited"
204 msgstr ""
205 "strona %s jest tymczasowo zablokowana przez użytkownika %s i nie może być "
206 "teraz edytowana"
207
208 #: ../IkiWiki/Plugin/mdwn.pm:37
209 #, perl-format
210 msgid "failed to load Markdown.pm perl module (%s) or /usr/bin/markdown (%s)"
211 msgstr ""
212 "Awaria w trakcie ładowania perlowego modułu Markdown.pm (%s) lub "
213 "uruchamiania programu /usr/bin/markdown (%s)"
214
215 #: ../IkiWiki/Plugin/meta.pm:88
216 #, fuzzy
217 msgid "stylesheet not found"
218 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
219
220 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
221 msgid "Mirrors"
222 msgstr "Kopie lustrzane"
223
224 #: ../IkiWiki/Plugin/mirrorlist.pm:23
225 msgid "Mirror"
226 msgstr "Kopia lustrzana"
227
228 #: ../IkiWiki/Plugin/more.pm:8
229 msgid "more"
230 msgstr ""
231
232 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:36
233 msgid "What's this?"
234 msgstr "Więcej o OpenID"
235
236 #: ../IkiWiki/Plugin/openid.pm:37
237 msgid "Get an OpenID"
238 msgstr "Pobierz OpenID"
239
240 #: ../IkiWiki/Plugin/orphans.pm:42
241 msgid "All pages are linked to by other pages."
242 msgstr "Dla każdej strony istnieje odnośnik z innej strony"
243
244 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:104
245 msgid "(use FirstnameLastName)"
246 msgstr "użyj formy ImieNazwisko"
247
248 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:144
249 msgid "Account creation successful. Now you can Login."
250 msgstr "Konto założone pomyślnie. Teraz już można zalogować się."
251
252 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:147
253 msgid "Error creating account."
254 msgstr "Błąd w trakcie zakładania konta."
255
256 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:168
257 msgid "Failed to send mail"
258 msgstr "Awaria w trakcie wysyłania wiadomości"
259
260 #: ../IkiWiki/Plugin/passwordauth.pm:170
261 msgid "Your password has been emailed to you."
262 msgstr "Wiadomość z hasłem została wysłana."
263
264 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:64
265 msgid "vote"
266 msgstr "głosuj"
267
268 #: ../IkiWiki/Plugin/poll.pm:72
269 msgid "Total votes:"
270 msgstr "Oddane głosy:"
271
272 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:32
273 msgid "polygen not installed"
274 msgstr "wtyczka polygen nie jest zainstalowana"
275
276 #: ../IkiWiki/Plugin/polygen.pm:51
277 msgid "polygen failed"
278 msgstr "awaria wtyczki polygen"
279
280 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:25
281 msgid "missing formula"
282 msgstr ""
283
284 #: ../IkiWiki/Plugin/postsparkline.pm:32
285 msgid "unknown formula"
286 msgstr ""
287
288 #. translators: These descriptions of times of day are used
289 #. translators: in messages like "last edited <description>".
290 #. translators: %A is the name of the day of the week, while
291 #. translators: %A- is the name of the previous day.
292 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:15
293 msgid "late %A- night"
294 msgstr ""
295
296 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:17
297 msgid "in the wee hours of %A- night"
298 msgstr ""
299
300 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:20
301 msgid "terribly early %A morning"
302 msgstr ""
303
304 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:22
305 msgid "early %A morning"
306 msgstr ""
307
308 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:25
309 msgid "in mid-morning %A"
310 msgstr ""
311
312 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:26
313 msgid "late %A morning"
314 msgstr ""
315
316 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:27
317 msgid "at lunch time on %A"
318 msgstr ""
319
320 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:29
321 msgid "%A afternoon"
322 msgstr ""
323
324 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:32
325 msgid "late %A afternoon"
326 msgstr ""
327
328 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:33
329 msgid "%A evening"
330 msgstr ""
331
332 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:35
333 msgid "late %A evening"
334 msgstr ""
335
336 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:37
337 msgid "%A night"
338 msgstr ""
339
340 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:74
341 msgid "at teatime on %A"
342 msgstr ""
343
344 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:78
345 msgid "at midnight"
346 msgstr ""
347
348 #: ../IkiWiki/Plugin/prettydate.pm:81
349 msgid "at noon on %A"
350 msgstr ""
351
352 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:34
353 #, perl-format
354 msgid "Must specify %s when using the search plugin"
355 msgstr "Wtyczka do wyszukiwarka wymaga podania %s"
356
357 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:58
358 msgid "cleaning hyperestraier search index"
359 msgstr "czyszczanie indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
360
361 #: ../IkiWiki/Plugin/search.pm:64
362 msgid "updating hyperestraier search index"
363 msgstr "aktualizacja indeksu z wynikami wtyczki hyperestraier"
364
365 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:24
366 #, fuzzy
367 msgid "missing name or url parameter"
368 msgstr "brakująca nazwa lub adres URL we wtyczce shortcut"
369
370 #. translators: This is used to display what shortcuts are defined.
371 #. translators: First parameter is the name of the shortcut, the second
372 #. translators: is an URL.
373 #: ../IkiWiki/Plugin/shortcut.pm:33
374 #, fuzzy, perl-format
375 msgid "shortcut %s points to <i>%s</i>"
376 msgstr "skrót %s wskazuje na adres %s"
377
378 #: ../IkiWiki/Plugin/smiley.pm:22
379 #, fuzzy
380 msgid "failed to parse any smileys"
381 msgstr ""
382 "Wtyczka smiley wyłączona z powodu awarii w trakcie przetwarzania emitoikonek"
383
384 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:63
385 #, fuzzy
386 msgid "parse error"
387 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
388
389 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:69
390 msgid "bad featurepoint diameter"
391 msgstr ""
392
393 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:79
394 msgid "bad featurepoint location"
395 msgstr ""
396
397 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:90
398 msgid "missing values"
399 msgstr ""
400
401 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:95
402 #, fuzzy
403 msgid "bad height value"
404 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
405
406 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:102
407 #, fuzzy
408 msgid "missing width parameter"
409 msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
410
411 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:106
412 #, fuzzy
413 msgid "bad width value"
414 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
415
416 #: ../IkiWiki/Plugin/sparkline.pm:144
417 #, fuzzy
418 msgid "failed to run php"
419 msgstr "awaria wtyczki linkmap"
420
421 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:22
422 msgid "cannot find file"
423 msgstr ""
424
425 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:45
426 msgid "unknown data format"
427 msgstr ""
428
429 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:53
430 msgid "empty data"
431 msgstr ""
432
433 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:73
434 msgid "Direct data download"
435 msgstr ""
436
437 #: ../IkiWiki/Plugin/table.pm:106
438 #, fuzzy, perl-format
439 msgid "parse fail at line %d: %s"
440 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
441
442 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:19
443 #, fuzzy
444 msgid "missing id parameter"
445 msgstr "brakujący parametr id we wtyczce template"
446
447 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:26
448 #, perl-format
449 msgid "template %s not found"
450 msgstr "nieznaleziony szablon %s"
451
452 #: ../IkiWiki/Plugin/template.pm:45
453 #, fuzzy
454 msgid "failed to process:"
455 msgstr "awaria w trakcie przetwarzania szablonu:"
456
457 #: ../IkiWiki/Rcs/Stub.pm:66
458 msgid "getctime not implemented"
459 msgstr "niedostępna funkcja getctime"
460
461 #: ../IkiWiki/Rcs/svn.pm:206
462 msgid ""
463 "REV is not set, not running from svn post-commit hook, cannot send "
464 "notifications"
465 msgstr ""
466 "Brak możliwości wysłania powiadomień przez post-commit SVN-a z powodu "
467 "nieustawionego parametru REV"
468
469 #: ../IkiWiki/Render.pm:250 ../IkiWiki/Render.pm:270
470 #, perl-format
471 msgid "skipping bad filename %s"
472 msgstr "pomijanie nieprawidłowego pliku %s"
473
474 #: ../IkiWiki/Render.pm:310
475 #, perl-format
476 msgid "removing old page %s"
477 msgstr "usuwanie starej strony %s"
478
479 #: ../IkiWiki/Render.pm:330
480 #, perl-format
481 msgid "scanning %s"
482 msgstr "przeszukiwanie strony %s"
483
484 #: ../IkiWiki/Render.pm:340
485 #, perl-format
486 msgid "rendering %s"
487 msgstr "tworzenie strony %s"
488
489 #: ../IkiWiki/Render.pm:352
490 #, perl-format
491 msgid "rendering %s, which links to %s"
492 msgstr "tworzenie strony %s z odnośnikiem do strony %s"
493
494 #: ../IkiWiki/Render.pm:369
495 #, perl-format
496 msgid "rendering %s, which depends on %s"
497 msgstr "tworzenie strony %s zależącej od strony %s"
498
499 #: ../IkiWiki/Render.pm:407
500 #, perl-format
501 msgid "rendering %s, to update its backlinks"
502 msgstr "tworzenie strony %s w celu aktualizacji jej powrotnych odnośników"
503
504 #: ../IkiWiki/Render.pm:419
505 #, perl-format
506 msgid "removing %s, no longer rendered by %s"
507 msgstr "usuwanie strony %s nie tworzonej już przez %s"
508
509 #: ../IkiWiki/Render.pm:445
510 #, perl-format
511 msgid "ikiwiki: cannot render %s"
512 msgstr "ikiwiki: awaria w trakcie tworzenie strony %s"
513
514 #. translators: The first parameter is a filename, and the second
515 #. translators: is a (probably not translated) error message.
516 #: ../IkiWiki/Setup.pm:15
517 #, perl-format
518 msgid "cannot read %s: %s"
519 msgstr "awaria w trakcie czytania strony %s: %s"
520
521 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:32
522 msgid "generating wrappers.."
523 msgstr "tworzenie osłon..."
524
525 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:72
526 msgid "rebuilding wiki.."
527 msgstr "przebudowywanie wiki..."
528
529 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:75
530 msgid "refreshing wiki.."
531 msgstr "odświeżanie wiki..."
532
533 #: ../IkiWiki/Setup/Standard.pm:84
534 msgid "done"
535 msgstr "gotowe"
536
537 #. translators: The three variables are the name of the wiki,
538 #. translators: A list of one or more pages that were changed,
539 #. translators: And the name of the user making the change.
540 #. translators: This is used as the subject of a commit email.
541 #: ../IkiWiki/UserInfo.pm:146
542 #, perl-format
543 msgid "update of %s's %s by %s"
544 msgstr "aktualizacja stron wiki %s %s przez użytkownika %s"
545
546 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:16
547 #, perl-format
548 msgid "%s doesn't seem to be executable"
549 msgstr "osłona %s nie jest wykonywalna"
550
551 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:20
552 msgid "cannot create a wrapper that uses a setup file"
553 msgstr "awaria w trakcie tworzenia osłony używającej pliku konfiguracyjnego"
554
555 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:24
556 msgid "wrapper filename not specified"
557 msgstr "nieokreślona nazwa pliku osłony"
558
559 #. translators: The first parameter is a filename, and the second is
560 #. translators: a (probably not translated) error message.
561 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:64
562 #, perl-format
563 msgid "failed to write %s: %s"
564 msgstr "awaria w trakcie zapisu strony %s: %s"
565
566 #. translators: The parameter is a C filename.
567 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:100
568 #, perl-format
569 msgid "failed to compile %s"
570 msgstr "awaria w trakcie zestawiania strony %s"
571
572 #. translators: The parameter is a filename.
573 #: ../IkiWiki/Wrapper.pm:108
574 #, perl-format
575 msgid "successfully generated %s"
576 msgstr "strona pomyślnie utworzona %s"
577
578 #: ../ikiwiki.in:13
579 msgid "usage: ikiwiki [options] source dest"
580 msgstr "użycie: ikiwiki [parametry] źródło cel"
581
582 #: ../IkiWiki.pm:107
583 msgid "Must specify url to wiki with --url when using --cgi"
584 msgstr ""
585 "Użycie parametru --cgi wymaga podania adresu URL do wiki za pomocą parametru "
586 "--url"
587
588 #: ../IkiWiki.pm:154 ../IkiWiki.pm:155
589 msgid "Error"
590 msgstr "Błąd"
591
592 #. translators: The first parameter is a
593 #. translators: preprocessor directive name,
594 #. translators: the second a page name, the
595 #. translators: third a number.
596 #: ../IkiWiki.pm:625
597 #, perl-format
598 msgid "%s preprocessing loop detected on %s at depth %i"
599 msgstr "polecenie preprocesora %s wykryte w %s na głębokości %i"
600
601 #~ msgid "aggregate plugin missing %s parameter"
602 #~ msgstr "brakujący argument %s dla wtyczki aggregate"
603
604 #, fuzzy
605 #~ msgid "sparkline previewing not implemented"
606 #~ msgstr "niedostępna funkcja getctime"